Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (2)

  Įvadas. Juridinio asmens samprata ir požymiai. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės pertvarkymas ir likvidavimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata ir paskirtis. Ūkinės bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos narių turtinės ir neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir registravimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės registravimas. Bendrovės turtas. Akcinės bendrovės valdymo organai. Bendrovės pabaiga. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Kooperatinės bendrovės steigimas . Kooperatinės bendrovės valdymas ir bendrovės narių teisės. Kooperatinės bendrovės likvidavimas ir reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (3)

  Įžanga. Juridiniai asmenys, jų rūšys ir steigimo tvarka. Civilinės atsakomybės samprata. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos sąvoka. Ūkinės bendrijos vidiniai teisiniai santykiai. Ūkinės bendrijos veiklos nutraukimas. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės steigimas. Akcinės bendrovės turtas. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių junginiai. Asociacijos. Kiti įmonių junginiai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-09
 • Romėnų civilinė teisė: sistema ir periodizacija

  Romėnų teisės vadovėlis (V. Nekrošius). Romėnų teisė nuo kitų vergovės epochos teisės sistemų skiriasi iš esmės. Romėnų teisės dalykas ir sistema. Pagal teisinio reguliavimo objektą , romėnų teisė buvo skirstoma. Privatinės ir Viešosios teisės reguliavimo metodai. Romėnų teisė pagal jos normų taikymo sferą buvo skirstoma. Teisėkuros principai. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Pagrindiniai romėnų teisės šaltiniai. Civilnių teisių įgyvendinimas ir ginimas Romos imperijoje. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Romėnų civilinės teisės subjektai. Pirmasis [caput] elementas – laisvės statutas. Pilietybės statusas. Teisnumo sumažėjimas. Veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Pagrindiniai nuosavybės teisės turinio elementai. Nuosavybės teisės ribojimas. Pagrindiniai teisės nuosavybės ribojimai. Anatinė ir kognatinė šeima. Santuoka ir jos rūšys. Teisėta romėniška santuoka buvo dviejų rūšių. Augusto įstatymai įvairiomis priemonėmis stengėsi stiprinti šeimos institutą. Santuokos sudarymas. Seniausioji romėnų teisė žinojo tris santuokos sudarymo būdus. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos nutraukimas. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisiniai padariniai. Civilinis procesas. Ieškinio metu. Fomuliavimo procesas. Procesinis atstovavimas. Sutarčių rūšys. Rašytinės sutartys. Nuomos sutartys buvo trijų rūšių. Romėnų teisė skiria dvi sąvokas. Vagystės sudėtis.Asmeninė skriauda. Neteisėtas svetimo daikto sugadinimas. Plėšimas. Prievolės tarytum išdeliktui.
  Civilinė teisė, konspektas(16 puslapių)
  2010-05-11
 • Romėnų šeimos ir paveldėjimo teisė

  Romėnų šeimos teisė. Bendroji romėnų šeimos charakteristika. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas ir nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisinės pasekmės. Legatai ir fideikomisai.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Rungimosi principas: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai

  Įvadas. Rungimosi principo turinio aspektai. Įrodinėjimo dalyką civilinėje byloje nustato ginčo šalys. Teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymu. Teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Teismas negali iškelti bylos savo paties iniciatyva. Teismas negali priteisti to ko šalis neprašė. Rungimosi principo turinio išimtys. Rinkti įrodymus savo iniciatyva teismas turi teisę tik įstatymų numatytais atvejais. Teismas gali kontroliuoti šalių procesinius veiksmus, taikyti jiems sankcijas, nurodyti įrodinėjimo proceso trūkumus. Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais teismas gali peržengti ieškinio, taip pat apeliacinio ar kasacinio skundo ribas. Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais teismas gali taikyti alternatyvius asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdus. Teismas gali, tam tikrais atvejais ir privalo, inicijuoti civilinės bylos iškėlimą, savo iniciatyva įtraukti atsakovą į bylą. Išvados. Santrauka (Summary).
  Civilinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-01-08
 • Sandoriai (2)

  Įvadas. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Negaliojantys sandoriai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Sandoriai (3)

  Įvadas. Sandorio sąvoka. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Sandoriai (7)

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti ir pateikti sisteminę sandorių teisinio reglamentavimo analizę, aptariant esminius tokio reglamentavimo aspektus. Sandorių sąvoka, požymiai ir reikšmė. Sandorių klasifikacija. Sandorių forma. Sandorių negaliojimas ir negaliojimo pasekmės. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-05-07
 • Sandoriai (8)

  Įvadas. Sandorių sąvoka. Sandorių klasifikacija. Sandorių formos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-12
 • Sandorių negaliojimas

  Sandorių negaliojimas. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių galiojimo samprata, sąlygos. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindų apžvalga ir klasifikacija. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančių sandorių negaliojimas. Įgaliojimus viršijusio juridinio asmens organo ar atstovo sudarytų sandorių negaliojimas. Sandoriai, sudaryti dėl suklydimo. Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti siekiant pakenkti kreditoriaus interesams. Sandorio negaliojimo pasekmės.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-13
 • Sandorių negaliojimas (2)

  Įvadas. Sandorių negaliojimas ir jų pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorio pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Sandoriai, turintys subjektų sudėties trūkumų. Sandoriai su valios trūkumais. Sandoriai su turinio trūkumais. Sandoris, kuris sudarytas suklydus. Apgaulės būdu sudarytas sandoris. Smurto ar gąsdinimo būdu sudarytas sandoris. Sandoris, sudarytas dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja. Sandoris, sudarytas dėl sunkių aplinkybių. Sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandorių sudarymas apgaulės būdu. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-03-15
 • Sandorių negaliojimo pagrindai

  Įžanga. Sandorių reikšmė ir jų negaliojimo priežastys. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Niekinių sandorių pagrindai. Sandoriai, prieštaraujantys imperatyviai teisės normai. Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai. Tariamieji sandoriai. Apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti Nesilaikant formos reikalavimų. Nuginčijamų sandorių pagrindai. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant juridinių asmenų teisnumą. Sandoriai, sudaryti neveiksnių asmenų. Sandoriai, sudaryti dėl apgaulės, smurto ar ekonominio spaudimo. Sandoriai, sudaryti suklydus. Sandoriai, sudaryti viršijant turimus įgaliojimus. Negaliojančių sandorių teisinės pasekmės sandorių šalių ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-06-07
 • Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant

  Įvadas. Atstovavimo reikšmė. Įgalinimai. Įgalinimų atsiradimo pagrindai. Atstovavimo rūšys. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Įgaliojimo formos. Įgaliojimo terminas. Perįgaliojimas. Prokūra. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Atstovavimas teisme. Atstovas. Tarptautinis atstovavimas. 1983 m. Ženevos konvencija. Europos sąjungos direktyvos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-02-19
 • Santuoka

  Įvadas. Santuokos teisinės pasekmės.
  Civilinė teisė, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Santuoka (2)

  Įvadas. Santuokos samprata. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos registravimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Santuokos pabaiga. Tėvų ir vaikų teisė ir pareigos. Žodžių sąvokos.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Santuoka tarp tos pačios lyties asmenų

  Įvadas. Santuoka. Tos pačios lyties asmenų santuokos Lietuvos respublikoje. Išimtis. Tos pačios lyties asmenų santuokos Europos sąjungoje. Katalikų bažnyčios požiūris į tos pačios lyties asmenų santuoką. Įteisintos tos pačios lyties santuokos. Civilinės sąjungos ir partnerystės tarp tos pačios lyties asmenų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2011-04-05
 • Santuoka, jos galiojimas ir teisinė reikšmė

  Įvadas. Santuokos galiojimas. Santuokos teisinė reikšmė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-14
 • Santuoka, jos galiojimas ir teisinė reikšmė (2)

  Įvadas. Susitarimas tuoktis. Sužadėtuvių nutraukimo sukeltos teisinės pasekmės. Prašymų įregistruoti santuoką padavimas. Sudarymo sąlygos. Vedybų sutartis. Santuokos registracija. Santuokos registravimo taisyklės. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Santuokos teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas. Santuokos nutraukimas. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Vedybų ir skyrybų statistika. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2006-10-31
 • Santuoka. Jos sudarymo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės) ir jo teisinės pasekmės. Santuokos samprata ir jos sudarymo principai. Santuokinis amžius. Santuokos teisinės pasekmės. Draudimai sudaryti santuoką. Santuokos negaliojimo teisiniai pagrindai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Santuokos nutraukimas

  Įžanga. Santuokos nutraukimas mirus vienam iš sutuoktinių. Santuokos nutraukimas sutuoktiniams esant gyviems. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Santuokos nutraukimo teisiniai padariniai. Santuokos nutraukimo bylų nagrinėjimas teisme.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-11
Puslapyje rodyti po