Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės kursiniai darbai

Administracinės teisės kursiniai darbai (37 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jūrų uostų tarnybos ir jų funkcijos

  Įvadas. Administracinė teisė kaip teisės šaka. Laivybos valstybinis administravimas. Valstybinė laivų kontrolė uoste. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-03-22
 • Kainų ir konkurencijos valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Kainos samprata tikslai ir nustatymas. Kainos samprata. Kainos tikslai ir nustatymas. Konkurencijos esmė. Kainų ir konkurencijos politika. Kainų politika ir tikslai. Konkurencijos politika Lietuvoje. Kainų ir konkurencijos reguliavimas. Kainų reguliavimas. Konkurencijos valstybinis reguliavimas ir poveikis kainai. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-02-11
 • Korupcijos pasireiškimas, atpažinimas, diagnostika

  Įvadas. Korupcijos aiškinimas (kilmė). Korupcijos pasireiškimas ir atpažinimas. Korupcijos diagnostika. Išvada.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-07
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento teisinė padėtis (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybės vadovo instituto istorinė raida. Lietuvos respublikos prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos respublikos prezidento rinkimų tvarka. Respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Respublikos prezidento įgaliojimai skirti valstybinius apdovanojimus. Respublikos prezidento įgaliojimai nustatyta tvarka skirti ir atleisti valstybės pareigūnus. Įgaliojimų nutrūkimas. Karo vadas. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-23
 • Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir funkcijos

  Įžanga. Kursiniame darbe vartojamų sąvokų žodynas. Lietuvos Respublikos prokuratūra 1918 – 1940 metais. Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra. Apygardos prokuratūros. Apylinkės prokuratūros. Prokuratūros funkcijos. Pradeda ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą. Kvotos organų veiklos kontrolė. Parengtinio tardymo atlikimas; valstybinio kaltinimo palaikymas. Apeliaciniai skundai. Kasaciniai skundai. Nuosprendžių vykdymo kontrolė. Kardomoji priemonė. Veiksmų prieš nusikalstamumą derinimas. Prokuroras civiliniame procese. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Kitos prokurorų teisės ir pareigos. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-29
 • Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus teisinio statuso įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Moterų ir vyrų lygių galimybių teisinis statusas ir jo įgyvendinimo problemos. Teisinio statuso samprata teoriniu aspektu. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus tikslai, uždaviniai ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus funkcijos ir jo teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus teisės, pareigos ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikta teisė dėl skundų priimti sprendimus. Administracinė byla apskųsta teismui. Administracinių bylų nagrinėjimas ir jų problemos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisė kreiptis į kitas institucijas ir jo veiklos apribojimai. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir jo kompetencija. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir veiklos garantijos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-08-31
 • Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Policija kaip teisėsaugos institucija. Policijos departamento sistema, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai policijos departamento uždaviniai. Policijos departamento darbo organizavimas. Policijos funkcijos užtikrinant eismo saugumą. Saugaus eismo teisinis reglamentavimas ir policijos veikla. PD viešosios tvarkos priežiūros funkcija. Policijos pareigūnų teisės užtikrinant saugu eismą. Autoįvykių priežastys ir profilaktika. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-18
 • Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos

  Įvadas. Policijos raidos istorija. Policijos sistema. Policijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos. Policijos profesinio ugdymo įstaigos. Specializuotos policijos įstaigos. Policijos uždaviniai. Bendrieji policijos uždaviniai. Respublikinė policija ir jos uždaviniai. Savivaldybių policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūnas ir jo teisės. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-04-15
 • Susisiekimo ūkio valdymas

  Susisiekimo ūkio valdymo samprata. Automobilių, oro, jūrų, vidaus vandenų, geležinkelio, bevariklio transporto ir kelių ūkio valdymo reguliavimas. Kelių ūkio reguliavimas. Automobilių transporto reguliavimas. Jūrų transporto reguliavimas. Vidaus vandenų transporto reguliavimas. Geležinkelio transporto valdymas. Bevariklio transporto reguliavimas. Oro transporto valdymo reguliavimas. Pagrindinės valdymo institucijos, jų kompetencija, funkcijos ir jų vidinė organizacinė struktūra. Susisiekimo ministerija. Kelių policija. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Teisės aktai reglamentuojantys susisiekimo ūkio valdymą. Jūrų transporto veiklą reglamentuojantys dokumentai. Automobilių transportą ir kelių ūkį reglamentuojantys teisės aktai.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-10
 • Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje

  Įvadas. Teismo kontrolinių funkcijų vykdymo ypatumai. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Specialiosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Atskiroji teismo nutartis. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Apibendrinimas.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-07
 • Užsieniečių registras

  Įvadas. Užsieniečių registro sąvokos ir funkcijos. Užsieniečių registro informacinės sistemos diegimas. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių registro nuostatai. Užsieniečių registro sudedamosios dalys. Užsieniečių duomenų tvarkymas. Užsieniečių registras ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Lietuvos respublikos teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių registro funkcionavimą derinimas su Europos sąjungos aktais. Pabėgėlių registras. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos respubliką, sąrašas. Užsieniečių registro nuostatų problemos ir sprendimai. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-17
 • Valstybės bruožai

  Įvadas. Valstybės bruožai. Gyventojų teritorinis suskirstymas. Viešoji valdžia. Valstybės suverenitetas. Valstybės teisinės savybės. Valstybės santykis su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-26
 • Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai

  Įvadas. Žemės reforma Lietuvoje. Piliečių nuosavybės teisų atkūrimas. Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą pinigais ir vertybiniais popieriais tvarka. Atlyginimo už žemę, mišką padidinimo tvarka. Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-20
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) (2)

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) raida. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) uždaviniai ir funkcijos. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) struktūra. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) užkarda. Užkardos uždaviniai ir funkcijos. Užkardos rūšys. Saugomų valstybės sienos ruožų ilgiai ir užkardoms taikomos rekomendacijos. Užkardos saugomo ruožo ilgį įtakojančios aplinkybės. Užkardos struktūra. Užkardos vadas. Padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimas. Aplinkybės ir veiksniai, galintys turėti įtakos valstybės sienos apsaugos organizavimui. Tarnybos plano sudarymas. Sargybų būrys. Aprūpinimo grandis. Pasienio sargybų tarnybinės priemonės. Pareigūnų pasiruošimas vykdyti sienos kontrolę. Pasienio sargybos pareigūnų tarpusavio ryšys ir sąveika su kitomis pasienio sargybomis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-02-10
 • Valstybinės ir privačios žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriai

  Įvadas. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas, panauda, perleidimas bei jų sandoriai. Valstybinės žemės pardavimas – pirkimas. Valstybinės žemės panauda. Valstybinės žemės perleidimas. Pardavimo kainos. Privačios žemės pardavimas – pirkimas, dovanojimas, panauda bei jų sandoriai. Privačios žemės samprata. Privačios žemės ūkio paskirties žemės pirkimas – pardavimas. Privačios žemės dovanojimas. Valstybinės ir privačios žemės nuoma bei jos sandoriai. Valstybinės žemės nuomos tvarka. Nuomos kainos. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-10
 • Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemos

  Įvadas. Vietos savivalda, jos samprata, teisinis veiklos pagrindas, savivaldos sistemos. Savivaldos institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybių kontrolės institucija. Savivaldybių viešojo administravimo įstaigos. Savivaldos institucijų kompetencija ir funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindas. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Administracinė savivaldybių priežiūra. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-04-18
 • Žemės reforma

  Įvadas. Žemės reforma Lietuvoje. Piliečių nuosavybės teisų atkūrimas. Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po