Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčių teisės sistema

  Mokesčių teisės sistema, mokesčių teisės normos, mokestinių teisinių santykių sąvokos, požymiai, rūšys. Subjektų teisinis statusas. Mokesčių teisės sistema. Mokestiniai santykiai. Mokesčių teisė. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normų paskirtis. Mokesčių teisės normos turinys. Mokesčių teisės normų rūšys. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltinis. Mokesčių teisės šaltinių rūšys. Mokesčių administravimo įstatymas.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai

  Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai. Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti mokestinio patikrinimo sąvoką, jo rūšis. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti mokestinio patikrinimo vietą, jo periodiškumą, trukmę ir apribojimus atlikti mokestinį patikrinimą bei kitus teisinio reglamentavimo ypatumus. Mokestinio patikrinimo sąvoka. Mokestinio patikrinimo rūšys. Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta, periodiškumas ir trukmė. Apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą. Pranešimas apie mokestinį patikrinimą. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu. Dokumentų ir daiktų paėmimas. Patikrinimo aktas ir pažyma. Operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentai. Muitinės atliekamo mokestinio patikrinimo specifika. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-02-05
 • Mokestinių ginčų sąvoka, subjektai ir jų teisės

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka ir ypatybės. Mokestinių ginčų subjektai. Mokestinių ginčų subjektų teisės. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimo galimybės. Laimėjimai ir pralaimėjimai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-27
 • Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus teisinio statuso įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Moterų ir vyrų lygių galimybių teisinis statusas ir jo įgyvendinimo problemos. Teisinio statuso samprata teoriniu aspektu. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus tikslai, uždaviniai ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus funkcijos ir jo teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus teisės, pareigos ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikta teisė dėl skundų priimti sprendimus. Administracinė byla apskųsta teismui. Administracinių bylų nagrinėjimas ir jų problemos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisė kreiptis į kitas institucijas ir jo veiklos apribojimai. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir jo kompetencija. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir veiklos garantijos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir atsakomybė. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-08-31
 • Muitinė ir jos veikla

  Muitinė ir jos veikla. Prekių deklaravimas ir dokumentų įforminimas. Bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys. Prekių deklaravimas elektroniniu būdu. Prekių muitinis tikrinimas.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-19
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos strategijų efektyvumo prielaidos. Pozityvi užsienio šalių patirtis narkomanijos prevencijos sferoje

  Įvadas. Situacija Lietuvoje. Programos tikslai. Programos efektyvumas. Numatomas programos poveikis. Europos Sąjungos (ES) pozicija dėl narkotikų vartojimo. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Neblaivaus asmens sulaikymas. Nesankcionuota protesto akcija

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymo ir nesankcionuotos protesto akcijos sąvoka. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūno veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2006-08-29
 • Notariato savivalda

  Įvadas. Notariato istorija ir raida. Notariato rūšys. Notaro sąvoka ir funkcijos. Notaro veiklos principai. Notaro savivalda. Notarų rūmai. Teisė eiti notaro pareigas. Notarų garbės kodeksas.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-06
 • Nuobaudų už administracinės teisės pažeidimus skyrimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Valstybės Sienos Apsaugos Tarnybos nagrinėjamos administracinės teisės bylos. Pareigūno veiksmai, nagrinėjant administracinės teisės pažeidimus. Administracinės teisės protokolą surašantys pareigūnai. Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn veiksmai. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo esmė. Išvada.
  Administracinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-10
 • Piliečių (užsieniečių) administracinė,teisinė padėtis

  Įvadas. Piliečių teisinė ir administracinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas. Asmeninės asmens ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos Konstitucijoje. Asmens ir piliečio pareigos Lietuvos Konstitucijoje. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-08
 • Piliečių administracinė, teisinė padėtis

  Piliečių administracinė-teisinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-03
 • Pinigų sąvoka ir funkcijos

  Pinigų sąvoka. Pinigų funkcijos. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Policija, jos uždaviniai, funkcijos, pareigos ir teisės

  Policija, jos uždaviniai, funkcijos, pareigos ir teisės. Istorija. Policijos samprata, uždaviniai ir sistema. Policijos sistema ir rūšys. Teisinis policijos veiklos reglamentavimas.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-24
 • Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Policija kaip teisėsaugos institucija. Policijos departamento sistema, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai policijos departamento uždaviniai. Policijos departamento darbo organizavimas. Policijos funkcijos užtikrinant eismo saugumą. Saugaus eismo teisinis reglamentavimas ir policijos veikla. PD viešosios tvarkos priežiūros funkcija. Policijos pareigūnų teisės užtikrinant saugu eismą. Autoįvykių priežastys ir profilaktika. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-18
 • Policijos ir visuomenės tarpusavio santykiai: vystymosi tendencijos ir reikšmė

  Įžanga. Dėstymas. Policija. Policijos raida. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos

  Įvadas. Policijos raidos istorija. Policijos sistema. Policijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos. Policijos profesinio ugdymo įstaigos. Specializuotos policijos įstaigos. Policijos uždaviniai. Bendrieji policijos uždaviniai. Respublikinė policija ir jos uždaviniai. Savivaldybių policija ir jos uždaviniai. Policijos funkcijos. Policijos pareigūnas ir jo teisės. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-04-15
 • Policijos taktika

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-08-29
 • Policijos vieta ir reikšmė demokratinėje visuomenėje

  Įvadas. Policija-demokratijos ramstis ir žmonių saugumo garantas. Lietuvos policijos raida. Demokratinė visuomenė ir policija bendroje kovoje prieš nusikalstamumą. Pagrindinis kovos prieš smurtą demokratinėje visuomenėje įrankis-Prevencija. Visuomeniniai judėjimai policijai remti. Policijos pareigūnų elgesio normos demokratinėje visuomenėje. Išvados.
  Administracinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-02
 • Politinių partijų teisinis reguliavimas

  Įžanga. Politinių partijų institucionalizavimo istoriniai aspektai. Politinių partijų ypatumai ir funkcijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai. Politinių partijų veiklos teisinės garantijos. Politinių partijų steigimas ir veikla. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų registravimas. Politinių partijų reorganizavimas ir likvidavimas. Politinių partijų finansavimas. Išvados. Summary.
  Administracinė teisė, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-10-04
 • Prevencijos programa

  Problemos pavadinimas: "Vagysčių iš daugiabučių namų nusikalstamumo užkardymas". Veiksnių sukeliančių šią problemą ar įtakojančių ja, nustatymas ir nuoseklus bei išsamus studijavimas. Tikslo formulavimas, kurio aš siekiu. Institucijų, visuomeninių organizacijų ar pavienių asmenų sprendimų įgyvendinimo nustatymas. Institucijų, visuomeninių organizacijų ar pavienių asmenų dalyvaujančių programos įgyvendinime veiklos koordinavimas. Reikalingų piniginių lėšų(biudžeto) programai įgyvendinti apskaičiavimas. Piniginių lėšų šaltiniai. Atsiskaitymas už programos įgyvendinimą. Galimybės rengti naujas programas pratęsiant pradėtus veiksmus.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-04
Puslapyje rodyti po