Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybė (6)

  Asmenybės samprata. Humanistinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-14
 • Asmenybė (8)

  Įvadas. Socialinių normų elementų kilmė. Visuomeninė istorinė sąmonės prigimtis. Asmenybė ir sociologija. Kolektyvinė asmenybės pasąmonė ir archetipai. Orumas kaip asmenybės pripažinimas. Gyvenimo prasmė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-07
 • Asmenybė ir asmenybės teorijos

  Įvadas. Asmenybės apibrėžimai. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Asmenybės teorijų grupės. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-23
 • Asmenybė ir individualumas

  Asmenybės psichinės savybės. Asmenybė. Kas tai? Kas sudaro asmenybės struktūrą? Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybių tipai. Asmenybių tipai pagal E. Krečmerį. Asmenybių tipai pagal K.G. Jungą. Asmenybių tipai pagal V.M. Šeldoną. Asmenybių tipai pagal temperamentą. Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Temperamentas. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Charakterio struktūra ir bruožai. Charakterio formavimasis ir patologiniai bruožai.
  Asmenybės psichologija, referatas(19 puslapių)
  2008-03-15
 • Asmenybė ir individualumas (2)

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės individualiosios psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Sugebėjimai. Asmenybės pažįstamoji veikla. Dėmesys. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-04-23
 • Asmenybė ir jos formavimas

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės formavimo veiksniai. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Z. Freud’as – psichodinaminės asmenybės teoretikas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-22
 • Asmenybė ir socialinė raida ankstyvojoje vaikystėje

  Įvadas. Asmenybės raidos charakteristika. Vaiko raida biologiniu požiūriu. Vaiko-asmenybės prigimties socialinių ir biologinių pradų vienovė. Vaiko socialinė kontrolė. Humanistinė psichologija apie socialinę raidą. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-02
 • Asmenybė ir socializacija

  Įvadas. Globalizacijos poveikis asmenybės vystymuisi. Socializacija. Socializacijos veiksniai. Tradicinis socializacijos mechanizmas. Socialines aplinkos įtaka asmenybes socializacijai. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Ryšiai socialinėje – profesinėje struktūroje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Asmenybė išmokimo teorijų (biheviorizmo) požiūriu

  Įvadas. Išmokimo samprata. Biheviorizmas ir asmenybė. Džono Vatsono teorija. E. L. Thorndikas ir "efekto dėsnis". B. Skineris ir operantinio sąlygojimo teorija. Pastiprinimų ir bausmių rūšys. I. Pavlovas ir klasikinio sąlygojimo teorija. N.E. Milerio ir I. Dollardo teorija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-23
 • Asmenybė socializmo sąlygomis

  Įvadas. Asmenybė socializmo sąlygomis. Visapusiškas asmenybės išsivystymas – komunistinės visuomenės tikslas. komunizmas - šviesi žmonijos ateitis. Komunistinis auklėjimas. Moteris ir vaikų auklėjimas. Visuomeninis auklėjimas. Pagrindiniai komunistinės šeimos bruožai. Komunizmas kaip mokymas apie tūkstantmetę viešpatiją. Išvados. Priedai.
  Sociologija, referatas(30 puslapių)
  2006-03-31
 • Asmenybės adaptacija

  Polinkiai ir interesai. Mano poreikiai. Kas mane motyvuoja ir dirbti. Charakteris. Temperamentas. Nuostatos. Penki mano teigiami bruožai. Penki mano neigiami bruožai. Aš save myliu nes. Norėčiau savyje tai pakeisti. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-20
 • Asmenybės brendimas

  Bendroji pažiūra į asmenybę. Paauglystės fazės ir krizės. Jaunystės fazės. Jaunystės krizės. Bręstančios asmenybės nepriklausomumo siekiai. Asmenybės brandos kriterijai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-01-12
 • Asmenybės brendimas (2)

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Aštuonios asmenybės raidos stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Vėlyvoji vaikystė. Paauglystė. Paauglystės fazės. Ankstyvoji branda. Vidurinioji branda. Senatvė. Apibendrinimas. Asmenybės brandos kriterijai. Subrendimo kriterijai bei požymiai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko savybės klausimyną

  Įžanga. Tikslas. Literatūros analizės būdu aprašyti temperamentus, bei aptarti atlikto testo rezultatus. Uždaviniai. H. Aizenkas. Sąvokos. Charakterio tipų bruožai. Melancholikas. Cholerikas. Flegmatikas. Sangvinikas. Tyrimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Asmenybės formavimasis

  Įgimti pradai. Bendroji pažiūra į asmenybę. Humanistinės psichologijos pažiūros į asmenybę ir jos ugdymas. Intelektas ir bendrieji protiniai sugebėjimai. Paveldėjimo ir aplinkos įtaka intelektui. Socialinė aplinka. Socialinis mokymas. Tėvų įtaka. Dorinio asmenybės ugdymo šeimoje. Kultūros įstaigų įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Bendraamžių įtaka. Bažnyčios įtaka. Ugdymas kaip ugdytojo ir ugdytinio pedagoginė sąveika. Dalinės ugdytinio veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Dalinės ugdytojo veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Ikimokyklinis ugdymas ir jo reikšmė žmogaus socializavimui. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Demokratinė mokykla privalo sudaryti visiems mokiniams vienodas galimybes.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-23
 • Asmenybės kultūrą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Asmenybės formavimasis. Jaunojo žmogaus dorovinis vystymasis. Moraliniai įsitikinimai ir doroviniai jausmai. Dorovinė asmens kultūra. Saviaukla. Meno reikšmė. Visuomeninė įtaka. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-01
 • Asmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijoje

  Asmenybės kultūra, įtakojanti santykius kultūrinėje institucijoje. Taktiškumas. Kuklumas. Išvaizda. Geros bendravimo formos ir mandagumas. Bendravimo taisyklės. Darbuotojų užduotys. Apibendrinimai.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-08
 • Asmenybės kūrybingumas ir vaizduotė

  Įvadas. Asmenybės vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Vaizdinių kūrimo būdai. Individualūs vaizduotės skirtumai. Asmenybės kūrybingumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-01-03
 • Asmenybės pastovumo problema

  Pastovus – kuris nekinta, nuolatinis vienodas. Vaiko raida. Paauglystė ir branda. Suaugusieji. Alfredo Adlerio individualioji psichologija. Socialinė-kognityvinė kryptis. Froido teorija.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-09
 • Asmenybės pažinimas

  Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas, uždaviniai. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Maslou poreikių hierarchija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-02-14
Puslapyje rodyti po