Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Juridinę reikšmę turintys rekvizitai (2)

  Įvadas. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento juridinės galios samprata. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento sudarytojas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Parašo rekvizitas. Antspaudas. Dokumento kopijų tvirtinimas. Praktinė dalis: Įgaliojimas, įsakymas, prašymas, laiškas. Išvada.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2008-04-07
 • Juridiniai asmenys – komercinės teisės subjektai

  Įvadas. Pagrindiniai požymiai, skiriantys komercinės teisės subjektą nuo kitokio teisės subjekto. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų steigimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Juridiniai asmenys (2)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata bei bendrosios žinios apie jį. Juridinių asmenų skirstymas, civilinė atsakomybė. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Indviduali įmonė. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcijos ir obligacijos. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Žemės ūkio bendrovės. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Nepelno organizacijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Juridiniai asmenys (4)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įteisinimas ir statusas. Valdymas. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų juridinio asmens teisių įforminimas. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų turtinės teisės. Labdaros ir paramos fondai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-03-22
 • Juridinio asmens organai ir atstovai

  Įvadas. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens samprata ir jų sudarymas. Juridinio asmens organų kompetencija ir funkcijos. Juridinio asmens organo sprendimų apskundimas. Valdymo organo narių pareiga. Valdymo organų sandorių pažeidimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-05
 • Juridinio asmens registravimas

  Įvadas. Pasirengimas įmonės įregistravimui. Notarui pateikiami dokumentai. Dokumentų pateikimo VĮ "Registrų centras" tvarka. VĮ "Registrų centras" pateikiami dokumentai. Individuali įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ūkinė bendrija. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas. Įmonės, jos filialo ar atstovybės registravimo mokesčiai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-15
 • Juridinio asmens registravimas (2)

  Įvadas. Juridinių asmenų registras. Juridinių asmenų registravimo procedūra. Juridinio asmens kodo sudarymo taisyklė. Juridinio asmens kodas. Kontaktinių duomenų įtraukimas į juridinių asmenų registro duomenų banką. Kontaktinių duomenų viešumas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-14
 • Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas

  Įvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas. Reorganizavimo negaliojimas. Supaprastintas juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai. Juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl likvidavimo. Likvidatoriaus paskyrimas. Juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimas. Likvidatoriaus kompetencija. Likviduojamo juridinio asmens sandoriai. Pranešimas apie likvidavimą. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-10-30
 • Juridinio asmens sąvoka, jo požymiai, rūšys. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens organai ir dalyviai. Juridinių asmenų steigimas ir steigėjai. Juridiniai asmenys ir jų steigėjai.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Juridinio asmens sąvoka, jo požymiai, rūšys. Juridinio asmens steigėjai ir dalyviai (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Pirminiai juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens išvestiniai požymiai. Kaip atpažinti juridinį asmenį? Juridinio asmens rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens steigimas. Juridinio asmens steigėjai. Steigėjų teisės ir pareigos. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-29
 • Juridinio asmens steigėjo (dalyvio) civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles

  Įvadas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Juridinio asmens samprata. Juridinių asmenų klasifikacija. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Juridinio asmens civilinė atsakomybė pagal savo prievoles. Civilinės atsakomybės samprata. Juridinio asmens dalyvio atsakomybės pagal juridinio asmens prievoles atsiradimas. Ribotos atsakomybės juridinio asmens dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių atsakomybė savo turtu. Ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvių nesąžiningumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-05-07
 • Juridinio asmens valdymo organo teisinės atsakomybės ypatumai

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens steigimo pagrindas. Juridinio asmens steigėjo civilinė atsakomybė. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens organo samprata ir jų sudarymas. Juridinio asmens organų kompetencija ir funkcijos. Juridinio asmens organo sprendimų apskundimas. Valdymo organo narių pareiga. Valdymo organų sandorio pažeidimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Juridinis specialiojo ugdymo reglamentavimas

  Įvadas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Specialiojo ugdymo sistemos sandara. Specialiųjų poreikių vaikų ikimokyklinis ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų bendrasis lavinimas. Specialiųjų poreikių asmenų profesinis, aukštesnysis mokymas ir aukštasis mokslas. Specialiųjų poreikių suaugusiųjų neformalusis švietimas. Papildomas ugdymas. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiojo ugdymo finansavimas. Specialiojo ugdymo plėtra. Specialiųjų poreikių mokinių vežiojimo programa 2005-2008. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-10
 • Juridinių asmenų mokami mokesčiai

  Įvadas. Mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Juridinių asmenų mokesčiai

  Įvadas. Juridinių asmenų mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Akcizų mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Korporacijų mokestis. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Vietinės rinkliavos. Atskaitymai nuo realizavimo pajamų į Kelių fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčių administravimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-07
 • Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas

  Įvadas. Kas tai yra juridiniai asmenys? Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų pertvarkymas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pertvarkymas. Juridinių asmenų pabaiga. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-21
 • Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas

  Įvadas. Juridinis asmuo ir jo rūšys. Juridinio asmens veiklos pabaiga. Juridinio asmens reorganizavimas. Juridinio asmens likvidavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-26
 • Juridinių asmenų ribota bei neribota civilinė atsakomybė

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens esmės problema civilinės teisės teorijoje. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Asociacijų steigimas ir registravimas. Asociacijos valdymas. Civilinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas

  Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų rūšys. Jų steigimas. Bendrosios juridinių asmenų filialų nuostatos. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-12-14
Puslapyje rodyti po