Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija

Asmenybės psichologija (537 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybės tapsmas

  Įvadas. Asmenybės apibūdinimas. Asmenybės struktūros supratimas. Asmenybės tapsmas. Asmeninė motyvacinė sfera, jos raida. Asmenybės vystymasis. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybės statusas grupėje. Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-03
 • Asmenybės teorija

  Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Maslou poreikių hierarchija. K. Horni socialinė kultūrinė asmenybės teorija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. E. Berne transakcinės analizės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-06-02
 • Asmenybės teorija (2)

  Įvadas. Asmenybės samprata psichologijoje. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-11
 • Asmenybės teorijos

  Asmenybės sąvoka. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. Psichodinaminė Z. Froido (S. Freud) asmenybės teorija. Sapnai. Asmenybės vystymasis pagal Froidą. K. G. Jungo analitinė asmenybės teorija. Jungas ir Froidas.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Asmenybės teorijos (2)

  Įvadas. Asmenybės teorijų analizė. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K.G.Jungo analitinė asmenybės teorija. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. E.Eriksono asmenybės raidos teorija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Asmenybės teorijos (3)

  Kelly konstruktų teorija. Konstuktų sistemos. Teorijų charakteristika. Teorijų charakteristika. Karlas Gustavas Jungas (C.G. Jungas). Sąmonė. Pasąmonė. Individuacija. Asmenybės tipologija. Zigmundas Froidas (S. Freud). Psichikos struktūra. Instinktai. Nerimo rūšys. Ego gynybiniai mechanizmai. A. Adleris. Asmenybės teorijos principai. Gyvenimo problemos. Allport. Bruožai. Aizenkas (Eysenck). Aizenkas atrado bazinius asmenybės parametrus. Cattel. Bruožai. B. Rogers. A. Bandura , socialinė-kognityvinė teorija. B. Maslow. Baziniai poreikiai. Save aktualizuojančios asmenybės savybės. Biheviorizmas. Išmokimo teorijų požiūris į asmenybę. Operantinio sąlygojimo teorija B.F.Skineris. Klasikinio sąlygojimo teorija P. Pavlovas. Stimulo - reakcijos teorija Hull, Dollard, Miller. E. Erikson. Eriksono teorinių ieškojimų ypatumai. Asmenybės teorija. Asmenybės teorijos vertinimo kriterijai. Teorijų teiginiai apie žmogaus prigimtį. Egzistencinė asmenybės teorija.
  Asmenybės psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-12
 • Asmenybės teorijos (4)

  Įvadas. Psichodinaminė kryptis. Bruožų teorija. Bihevioristinė (elgesio). Humanistinė. Kognityvinės (pažinimo). Egzistencinė. Psichinės gynybos būdai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-24
 • Asmenybės teorijos analizė pagal Aaron T. Beck

  Šiame darbe analizuosiu Aaron T. Beck asmenybės teoriją, remdamasi knyga "Kognityvinė terapija ir emociniai sutrikimai". Kuo žmonės skiriasi vienas nuo kito? Koks žmogus yra gerai adaptavęsis (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintys? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? Ar keičiasi suaugusiojo asmenybė? Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra trys pagrindiniai psichoterapijos principai? Aprašykite jūsų gyvenime pagrindinį archetipinį vaizdinį ar temą. Kad įvardintumėte svarbius jums archetipus, pagalvokite apie literatūros ar kino temas, kurios jums patrauklios, daro didelį įspūdį. Kaip šie archetipai veikia jus ar jūsų aplinką? Pateikite pavyzdžių, kaip jie aktualūs dabartiniame jūsų gyvenime. Meilės poreikis. Kokį vaidmenį dabartiniame jūsų gyvenime atlieka meilė? Ar mylite aplinkinius taip, kaip jums to norisi? Ar tenkina jus tai, kaip jie myli jus? Ką žinote apie meilę šeimoje, kurioje užaugote? Kaip reiškiate savo meilę aplinkiniams? Kaip parodote aplinkiniams, kad jums reikia jų meilės, rūpesčio ir dėmesio? Išvardinkite priežastis, dėl kurių bijote mylėti? Kokie barjerai jumyse neleidžia aplinkiniams jūsų mylėti arba jums visiškai priimti aplinkinių meilės? Išvardinkite keletą savo savybių, kurios, jūsų manymu, yra vertos meilės? Kokiu būdu galėtumėte tapti labiau vertu meilės žmogumi? Ar kada nors pagalvojote. Jeigu nepateisinsiu lūkesčių, kuriuos sieja su manim, manęs nemylės. Nieko nemylėsiu, nes bijau būti atstumta. Nesu vertas meilės. Elgesio stebėjimas. Prasmės paieška. Centrinės dispozicijos.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Asmenybės teorijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Froido asmenybės teorija. Jungo ir Froido asmenybės teorijų palyginimas. Adlerio asmenybės teorija ir jos palyginimas su kitų autorių teorijomis. Eriksono teorijos analizė. Fromo humanistinės psichoanalizės palyginimas. Horni asmenybės teorijos palyginimas su kitomis teorijomis. Salivano asmenybės teorija ir jos lyginimas su kitomis teorijomis. Apibendrinimas.
  Asmenybės psichologija, referatas(16 puslapių)
  2006-10-31
 • Asmenybės teorijų praktinė reikšmė ir pritaikymo galimybės

  Asmenybė. Z. Froidas. Id, ego, superego. K. G. Jungas. Individualiosios asmenybės teorija. A. Adleris. E. Eriksonas. Asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teorija. B. F. Skineris. A. Bandura. A. Maslou. K. Rodžersas. G. Olportas.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos

  Asmenybė. Individas. Asmenybės vystymosi veiksniai. Išmokimas. Žmogaus ekologija.
  Asmenybės psichologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-05
 • Asmenybės tipai. Bendravimo ypatumai

  Įvadas. Asmenybės tipai. Asmenybės tipai pagal K. G. Jungą. Asmenybės tipai pagal R. Alekną. Bendravimo ypatumai. Bendravimo struktūra. Asmenybės tipai ir jų bendravimo ypatumai pagal K.G. Jungą. Ekstravertinis tipas (ekstravertas). Intravertinis tipas (intravertai). Asmenybės tipai ir jų bendravimo ypatumai pagal R. Alekną. Vizualikai. Audialai (auditorikai). Kinestetikai. Digitalikas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2009-11-12
 • Asmenybės tipologija

  Asmenybės tipologija. Ekstravertinis tipas (ekstravertas). Mąstymas. Ekstravertinis mąstymo tipas. Emocijos. Ekstravertinis emocionalus tipas. Jutimas. Ekstravertinis sensorinis tipas. Intuicija. Ekstravagantinis intuityvusis tipas. Intravertinis tipas. Mąstymas. Intravertinis mąstymo tipas. Emocijos. Intraventinis emocionalus tipas. Jutimas. Intravertinis sensorinis tipas. Intuicija. Intravertinis intuityvus tipas. Neurotinės tendencijos (neurotic trends). Konfliktas tarp jų.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-04-03
 • Asmenybės tyrimo ir vertinimo metodai

  Įvadas. Duomenų rinkimo būdai. Stebėjimas. Eksperimentas. Pokalbis. Anketos. Kitos metodikos. Populiariausi asmenybės tyrimo metodai. Eksperimentinis tyrimas. Koreliacinis tyrimas. Atskiro atvejo tyrimas. Tyrimo patikimumas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-10
 • Asmenybės tyrimo ir vertinimo metodai (2)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Asmenybės tyrimo stadijos. Eksperimento metodas. Tipiškos eksperimentų planavimo ir atlikimo klaidos. Klinikinio tyrimo metodas. Koreliacinio tyrimo metodas. Anketa. Asmenybės vertinimo metodas. Tiesioginiai vertinimo metodai. Netiesioginiai vertinimo metodai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Asmenybės veiklos motyvacijos analizė

  Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Motyvai. Poreikių hierarchija. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. J. Atkinson siekių motyvacija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. J. Cannon motyvacijos pusiausvyros teorija. Motyvų konfliktai. Laimėjimų motyvacija. Savo veiklos motyvacijos analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-30
 • Asmenybės veiklos motyvavimas

  Įvadas. Poreikiai. Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvacija. Darbo motyvacija. Motyvacija ir personalo valdymas. Motyvavimas.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-14
 • Asmenybės vystymosi veiksniai

  Įvadas. Asmenybės formavimasis. Asmenybės raidos problemos. Asmenybės savęs vertinimas. "Aš" charakteristikos. Asmenybės ryšiai su "aš". Vaiko vystymosi, auklėjimo ir mokymo sąveika. Asmenybės vystymosi veiksniai. Asmenybės vystymosi funkcija. Mokymo ir mokymosi vieningumas. Asmenybės pozicija ir veikla. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Kaip išugdyti tokią asmenybę? Ugdytojo metodai. Žmogaus pažinimo metodas. Kūrybiškumo ugdymas ir vertinimas. Kūrybiškumo vertinimas. Verbalinio kūrybiškumo užduotys. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-06-20
 • Asmeninė pozicija

  Asmeninės pozicijos ugdymo aktualumas Lietuvos visuomenei. Asmeninės pozicijos formavimas (-is). Asmeninės pozicijos sąvoka. Asmeninės pozicijos parametrai. Psichologinės asmeninės pozicijos formavimosi ypatybės. Psichologinės asmeninės pozicijos formavimosi ypatybės. Asmeninės pozicijos formavimosi teorijos.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2007-03-29
 • Asmeninės rekreacinės veiklos analizė

  Įvadas. Stebėjimų tikslas: aptarti dviejų skirtingų savaitės dienų: darbo ir savaitgalio, rekreacinę veiklą. Teorinė rekreacinės veiklos samprata, formų įvairovė ir reikšmė. Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. Asmeninės rekreacinės veiklos suvestinės, analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2). Darbo dienos veiklos fotografija. Savaitgalio dienos veiklos fotografija.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-30
Puslapyje rodyti po