Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija

Asmenybės psichologija (537 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybė (2)

  Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Bruožų tyrinėjimas. "Penketas svarbiausių" asmenybės veiksnių. Augimo teorija Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija.
  Asmenybės psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-22
 • Asmenybė (3)

  Asmenybė. Pasąmonės tyrinėjimas. Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Pasąmonės įvertinimo būdai. Bruožų teorija. Humanistinė kryptis. Abrahamas Maslou apie asmens saviraišką. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-20
 • Asmenybė (4)

  Įvadas. Asmenybės samprata. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Įsimintini terminai ir sąvokos. Žmogaus asmenybės nustatymo būdai.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-05-01
 • Asmenybė (5)

  Įvadas. Asmenybės apibūdinimas. Psichoanalizės teorija. Psichoanalitinė asmenybės teorija (Z. Froidas). Analitinė psichologija (G. Jungas). Individualioji psichologija (A. Adleris). Mokymosi teorija. Biheivioristinės asmenybės supratimas(D.Vatsonas, B.Skineris). Augimo teorija. 5.1 Humanistinė psichologija (A. Maslou). Asmenybės vystymasis. Asmenybės vystymosi supratimas. Vystymosi bendri dėsningumai. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybės vystymosi fazės (pagal Z.Froidą) Asmenybės struktūra (pagal K.G.Jungą) E.Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Paauglystė – jaunystės vystymosi stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Brandžios asmenybės formavimasis. Ankstyvosios brandos stadijos ypatumai (pagal Eriksoną). Asmenybės brandos apibūdinimai (pagal Allport‘ą). Brandžios asmenybės savybės (pagal A. Maslou). Asmenybės statusas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Asmenybė (6)

  Asmenybės samprata. Humanistinė teorija. Asmenybės struktūra. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-14
 • Asmenybė (7)

  Samprata. Asmenybės struktūra. Asmenybės tapsmas. Pagrindinės asmenybės kryptingumo formos. Temperamentas. Temperamento pagrindai. Atskirų temperamentų tipų psichologinės charakteristikos. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Bendrasis apibūdinimas. Charakterio struktūra. Charakterių klasifikacijos problema. Charakterio formavimasis. Patologiniai charakterio bruožai.
  Asmenybės psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-03
 • Asmenybė ir asmenybės teorijos

  Įvadas. Asmenybės apibrėžimai. Asmenybės teorijos sudėtinės dalys. Asmenybės teorijų grupės. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-23
 • Asmenybė ir individualumas

  Asmenybės psichinės savybės. Asmenybė. Kas tai? Kas sudaro asmenybės struktūrą? Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybių tipai. Asmenybių tipai pagal E. Krečmerį. Asmenybių tipai pagal K.G. Jungą. Asmenybių tipai pagal V.M. Šeldoną. Asmenybių tipai pagal temperamentą. Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Temperamentas. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Charakterio struktūra ir bruožai. Charakterio formavimasis ir patologiniai bruožai.
  Asmenybės psichologija, referatas(19 puslapių)
  2008-03-15
 • Asmenybė ir individualumas (2)

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės individualiosios psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Sugebėjimai. Asmenybės pažįstamoji veikla. Dėmesys. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-04-23
 • Asmenybė ir jos formavimas

  Įvadas. Asmenybė. Asmenybės formavimo veiksniai. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Z. Freud’as – psichodinaminės asmenybės teoretikas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-22
 • Asmenybė ir sportas

  Asmenybė ir sportas. Sporto psichologija. Sportininko pasitikėjimas savimi. Sportininko nepasitikėjimas savimi. Per didelis sportininko pasitikėjimas savimi. Motyvacija, motyvas, motyvavimas. Sportinės veiklos motyvacijos teorijos. Vidinė ir išorinė motyvacija. Kodėl yra svarbu pakankamas fizinis aktyvumas? Kaip paskatinti mokinius būti fiziškai aktyvesnius? Įvadui.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-05
 • Asmenybė išmokimo teorijų (biheviorizmo) požiūriu

  Įvadas. Išmokimo samprata. Biheviorizmas ir asmenybė. Džono Vatsono teorija. E. L. Thorndikas ir "efekto dėsnis". B. Skineris ir operantinio sąlygojimo teorija. Pastiprinimų ir bausmių rūšys. I. Pavlovas ir klasikinio sąlygojimo teorija. N.E. Milerio ir I. Dollardo teorija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-23
 • Asmenybė. Asmenybės savybės. Aš – vaizdas

  Asmenybės vystymasis ir ugdymas. Asmenybės branda. Asmenys tipologija. Asmenybės kryptingumas. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Dispozicinės (bruožų) asmenybės teorijos. Asmenybių tipai pagal temperamentą Sugebėjimai. Aš – vaizdas. Aš – vaizdo pastovumas. "Aš" vaizdo formos. Savęs vertinimo turinys. Aplinkinių žmonių vertinimas. Kaip augant keičiasi savojo Aš vystymasis.
  Asmenybės psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-10-17
 • Asmenybės (raidos) teorijų apraiškos mano kasdieninėje ir profesinėje veikloje

  Įvadas. Mano charakteristika, temperamento nustatymas. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Charakteris. Pasąmonės įvertinimo būdai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-10-16
 • Asmenybės adaptacija

  Polinkiai ir interesai. Mano poreikiai. Kas mane motyvuoja ir dirbti. Charakteris. Temperamentas. Nuostatos. Penki mano teigiami bruožai. Penki mano neigiami bruožai. Aš save myliu nes. Norėčiau savyje tai pakeisti. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-20
 • Asmenybės brendimas (2)

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Aštuonios asmenybės raidos stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Vėlyvoji vaikystė. Paauglystė. Paauglystės fazės. Ankstyvoji branda. Vidurinioji branda. Senatvė. Apibendrinimas. Asmenybės brandos kriterijai. Subrendimo kriterijai bei požymiai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti kai kuriuos savo asmenybės bruožus, turinčius įtakos bendravimui ir karjerai naudojant Aizenko asmenybės klausimyną. H. Aizenkas ir jo teorijos. Keturi pagrindiniai temperamento tipai. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ekstraversijos, intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais. (pagal Aizenką). Asmenybės bruožų įtaka bendravimui ir karjerai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną (2)

  Įžanga. Teorijos analizė. Trumpa H. Aizenko biografija. Temperamento sąvoka. Temperamentas pagal H. Aizenką. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko savybės klausimyną

  Įžanga. Tikslas. Literatūros analizės būdu aprašyti temperamentus, bei aptarti atlikto testo rezultatus. Uždaviniai. H. Aizenkas. Sąvokos. Charakterio tipų bruožai. Melancholikas. Cholerikas. Flegmatikas. Sangvinikas. Tyrimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-03
 • Asmenybės formavimasis

  Įgimti pradai. Bendroji pažiūra į asmenybę. Humanistinės psichologijos pažiūros į asmenybę ir jos ugdymas. Intelektas ir bendrieji protiniai sugebėjimai. Paveldėjimo ir aplinkos įtaka intelektui. Socialinė aplinka. Socialinis mokymas. Tėvų įtaka. Dorinio asmenybės ugdymo šeimoje. Kultūros įstaigų įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Bendraamžių įtaka. Bažnyčios įtaka. Ugdymas kaip ugdytojo ir ugdytinio pedagoginė sąveika. Dalinės ugdytinio veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Dalinės ugdytojo veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Ikimokyklinis ugdymas ir jo reikšmė žmogaus socializavimui. Mokykla kaip žmogaus socializavimo institucija. Demokratinė mokykla privalo sudaryti visiems mokiniams vienodas galimybes.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-23
Puslapyje rodyti po