Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika (170 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sutrikimai (2)

  Dislalijos charakteristika. Rinolalijos charakteristika. Dizartrijos charakteristika. Tarimo sutrikimo šalinimo metodikos. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Disgrafijos charakteristika. Disleksijos charakteristika. Aleksijos charakteristika. Rašymo ir skaitymo trūkumų šalinimo metodikos. Kalbėjimo ritmo, tempo sutrikimai. Mikčiojimo charakteristika. Lėtakalbystės charakteristika. Greitakalbystės charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo vaikų pedagoginė, psichologinė charakteristika. Sutrikusios regos vaikų orientavimosi erdvėje įgūdžių ypatumai. Ilgosios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Trumposios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Aklųjų orientavimosi erdvėje įvairiais metų laikais ypatumai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų charakteristika. Vaikų, turinčių specifinių mokymosi negalių, mokymo individualizavimas.
  Specialioji pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas, jo priežastys

  Įvadas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio priežastys. Sutrikusios intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio prevencija ir korekcija. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio tyrimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-02
 • Sutrikusio intelekto vaikų ugdymas

  Įvadas. Neįgaliems vaikams atvirų, į vaiką orientuotų grupių kūrimo principai. Dorovinis sutrikusio intelekto vaikų ugdymas. Sutrikusio intelekto vaikų teisinis auklėjimas. Pedagoginės priemonės taikomos ugdant neįgaliuosius. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-09
 • Šeimos įtaka vaiko raidai

  Įvadas. Raidos samprata. Šeimos įtaka vaiko pažintinei raidai. Psichosocialinė vaiko raida ir šeimos poveikis. Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Šeimos įtaka vaiko fizinei raidai. Šeimos įtaka vaiko socialinei raidai ir socializacijai. Meilė ir priešiškumas šeimoje. Tėvų auklėjimo stiliai, elgesio ir jų įtaka vaiko socializacijai. Bausmės ir jų įtaka vaiko raidai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-01-05
 • Technologijų pamokos išplėstinis planas

  Pamokos planas. Tema: erdvinis konstravimas. Užduotis: pelė. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-13
 • Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus

  Įvadas. Šeimos vaidmuo ugdymo procese. Šeimos adaptacijos ugdymo situacijoje ypatumai. Ugdytinių įtraukimas į procesą. Tėvų ir pedagogų sąveika kaip bendros prasmės kūrimas. Tėvų ir pedagogų sąveikos prielaidos. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo sritys. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo būdai, formos. Bendradarbiavimo ratas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-19
 • Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, sprendžiant specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje, klausimus

  Įvadas. Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas kaip sudėtinė socialinės integracijos proceso dalis. Vaikų su specialiais poreikiais integruoto ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose. Specialių poreikių apibūdinimas ir mokytojų požiūris į specialių poreikių vaikus. Vaiko specialių poreikių tenkinimas. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sprendžiant integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje klausimus. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-04-29
 • Vaidybos pritaikymas integruotame ugdyme

  Įvadas. Vaidybos pritaikymas muzikos pamokoje. Vaidybos pritaikymas choreografijos pamokose. Vaidybos pritaikymas lietuvių kalbos pamokoje. Vaidybos pritaikymas matematikos pamokose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Vaikai su proto negalia

  Socialinės problemos pristatymas, svarbumas, situacijos analizė. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Institucijos šiai problemai gerinti. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir tarnybų atsiskaitomumą. Kokia vykdoma socialinė politika šios problemos atžvilgiu. Palyginti kokie pokyčiai per pastaruosius penkerius metus įvyko, tenkinant šios gyventojų grupės poreikius. Socialinių aspektų integracija per socialinio darbuotojo vaidmenis micro, mezzo, macro lygiuose.
  Specialioji pedagogika, analizė(8 puslapiai)
  2007-12-16
 • Vaikai, turintys komunikacijos sutrikimų

  PowerPoint pristatymas. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacijos formos. Komunikacijos sutrikimai. Pagalba vaikams. Rekomendacijos pedagogams.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-02-20
 • Vaiko turinčio regėjimo negalę integruotas ugdymas

  Įvadas. Regos sutrikimų charakteristika. Aklieji iš prigimties. Apakusieji. Dalinai regintys asmenys. Sutrikusios regėjimo asmenų psichologinės ypatybės. Aklųjų ir silpnaregių vaizdiniai. Intelektualiniai gebėjimai. Mobilumas. Socialinis prisitaikymas. Integracijos tikslai ir priemonės. Integracijos privalumai. Švietimo integracijos politika. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendravimas su aklaisiais/ regėjimo sutrikimus turinčiais asmenimis.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Vaiko, turinčio klausos negalę, integruotas ugdymas

  Įvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų ugdymo procesas. Kurčių vaikų ugdymo proceso reglamentas. Kurčiųjų vaikų mokymas pagal individualų planą. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Specialusis mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Vaikų agresyvaus ir žiauraus elgesio raiška

  Agresyvaus elgesio samprata. Agresyvaus elgesio teorijos. Vaikų agresyvaus elgesio formos ir rūšys. Žiauraus elgesio samprata. Žiauraus elgesio su vaiku formos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2012-04-25
 • Vaikų elgesio koregavimas žaidimo terapija

  Įvadas. Lėtesnė vaikų branda. Vaikų elgsenos sutrikimai. Vaikų elgsenos sutrikimų tipai. Žaidimo terapija. Žaidimo terapijos tikslai. Vaiko ir suaugusiojo santykiai. Grupinė žaidimo terapija. Elgesio korekcijos proceso stadijos žaidimo grupėje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Vaikų ir paauglių elgesio sutrikimai

  Įvadas. Kaip galvos smegenys valdo elgesį. Elgesio sutrikimus turintys vaikai. Bendraamžių įtaka agresijos formavimuisi. Asmenybės ir elgesio nukrypimų korekcija. Paauglių elgesį sąlygojantys veiksniai. Brendimo įtaka paauglių elgesiui. Deviacinis paauglių elgesys. Socialinės rizikos grupei priklausančių paauglių elgesio sutrikimai. paauglių sutrikusio elgesio sprendimo būdai.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2009-11-19
 • Vaikų su fiziniais ir judėjimo sutrikimais ugdymo specifika

  Įvadas. Fizinių ir judėjimo sutrikimų turintis vaikas. Kaip atpažinti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Kaip ugdyti fizinių ir judėjimo sutrikimų turintį vaiką. Aplinkos pritaikymas. Komunikacinių gebėjimų ugdymas. Savarankiškumo gebėjimų ugdymas. Ugdymas. Darželis, parengiamoji mokykla. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-30
 • Vaikų su mąstymo sutrikimais, ugdymas

  Įvadas. Specialiojo ugdymo ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų psichologiniai ir ugdymo ypatumai. Sutrikusio intelekto vaikų mokymosi sunkumų pobūdis. Koreguojamojo ugdymo proceso ypatumai. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams su mąstymo sutrikimais integruoto ugdymo mokyklose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-25
 • Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymas

  Kalbėjimo sutrikimai. Kalbėjimo tempo sutikimai. Kalbos neišsivystymas. Mikčiojimas. Mutizmas ir autizmas. Bendri patarimai mokytojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo organizavimo ypatumai

  Įvadas. Klausos sutrikimų apibūdinimas ir svarbesni sutrikusios klausos vaikų ypatumai. Vaiko, turinčio klausos negalę, integruoto mokymo galimybės. Pagalba sutrikusios klausos vaikui, besimokančiam bendrojo lavinimo mokykloje. Speciali surdopedagogo (arba logopedo) pagalba. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, integracija Lietuvos mokyklose

  Įvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Integruotas mokymas. Dokumentai, reglamentuojantys sutrikusios klausos asmenų ugdymą Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po