Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo referatai

Viešojo administravimo referatai (179 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis administravimas OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) šalyse: Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje

  Trumpai apie Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizaciją (EBPO). Australija. Politinė sistema. Nacionalinė socialinė ir ekonominė politika. Partijų politinės idėjos. Visuomenės spaudimas. Administracinė sistema. Reformų paketo turinys. Įgyvendinimo procesas. Įvykdytos reformos. Naujoji Zelandija. Socialinės ir ekonominės jėgos: bendrieji bruožai. Globalinės ekonominės jėgos. Nacionalinė socialinė ir ekonominė politika. Politinė sistema. Naujos valdymo idėjos. Visuomenės spaudimas. Administracinė sistema. Reformų paketo turinys. Įgyvendinimo procesas. Įvykdytos reformos.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-08
 • Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste

  Įvadas. Organizacijų teorijos pobūdį įtakojantys veiksniai. Viešojo administravimo organizacijų aplinkos veiksnių įtaka. Organizacijų teorijų klasifikacija. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektai ir modeliai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Organizacijų modeliai. Organizacinių struktūrų formavimo šiuolaikinės tendencijos. Technologinio proceso principas. Tradiciniai organizacinių struktūrų formavimo principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-03-03
 • Viešieji pirkimai Lietuvoje. Organizavimas ir problematika

  Įvadas. Viešieji pirkimai – sąvokos. Kaip vykdomi viešieji pirkimai Lietuvoje? Pirkimų proceso etapai. Perkančių organizacijų procedūrų pasirinkimas laimėtojui nustatyti. Pagrindinės skelbimų rūšys. Atrankos ir kvalifikaciniai kriterijai. Ribinės pirkimų vertės pagal sektorius ir valdžios lygius. Svarbūs minimalūs terminai įvairioms viešųjų pirkimų procedūroms. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Viešojo pirkimo sunkumai užsienio šalyse. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2009-04-25
 • Viešoji politika ir analizė

  Tikslai: Apibūdinti viešąją politiką, viešosios politikos rūšių tipologiją, elementus, politinę analizę. Nagrinėti politinės analizės procedūras, politinės analizės prognozavimo metodus, politinio rekomendavimo galimybes ir vertinimą. Įvadas. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizė politikos procese. Politikos analizės procedūros. Politikos problemų struktūrizavimas politikos analizėje. Prognozavimo metodai politikos analizėje. Rekomendavimas politikos analizėje. Monitoringas politikos analizėje. Vertinimas politikos analizėje. Išvados. Savikontrolės klausimai.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2009-06-20
 • Viešojo administravimo etika (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos svarba. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Viešojo administravimo etika. Valdininkai ir etika. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos kodeksas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-12-28
 • Viešojo administravimo ir demokratijos santykis

  Įvadas. Viešojo administravimo dimensija. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių ryšys. Demokratijos ir efektyvaus administravimo suderinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Viešojo administravimo ir privataus verslo sektoriaus skirtumai

  Įžanga. Viešojo administravimo ir verslo administravimo sąvokos. Viešojo administravimo ir verslo sektoriaus principai. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Viešojo sektoriaus ir verslo administravimo efektyvumas. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-28
 • Viešojo administravimo kaitos kryptys ir perspektyvos

  Įvadas. Viešojo administravimo kaitos kryptys. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Viešojo administravimo perspektyvos. Išvada.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Viešojo administravimo pareigūnų etika

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti viešojo administravimo pareigūnų etiką. Etikos samprata ir svarba. Etikos samprata. Etikos svarba. Pareigūnų vertinimų įvairovė ir deontologija. Vertinimų įvairovė. Deontologija. Profesinė viešojo administravimo pareigūnų veikla. Pareigūno veiklos etikos principai. Bendroji pareigūno veikla. Etikos problemos viešajame sektoriuje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-10-06
 • Viešojo administravimo sąvoka, sistema ir principai

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo sistemos turinys ir struktūra. Viešojo administravimo principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-21
 • Viešojo administravimo teorijos

  Ankstyvosios viešojo administravimo teorijos. Konfucijaus mokymas. Frydricho II Štaufo biurokratinė administracija. Valdymo tobulinimas Prūsijoje. Jungtinių Amerikos Valstijų valdymo modelis. Modernaus viešojo administravimo mokslo pradžia. Kameralistikos ir policijos mokslai. Robertas fon Molas (Robert von Mohl). Lorencas fon Šteinas (Lorenz von Stein). "Justicinės valstybės" sąvoka Anglijoje ir Skandinavijoje. Vudrou Vilsonas (Woodrow Wilson). Administravimo principų teorija. Efektyvaus valdymo principai. Organizacijos padalinių formavimo kriterijai. Racionalių sprendimų teorija. Inkrementalistinė sprendimų priėmimo teorija. Pataisytas inkrementalizmas. Klasikinės biurokratijos teorijos. Sociologijos klasikai apie biurokratiją. Biurokratinės elgsenos teorijos. Biurų egzistavimo ciklų teorija. Biurokratų motyvaciniai tipai. Organizacijų teorijos. Viešojo intereso teorijos. Viešojo pasirinkimo teorija. Viešųjų ir privačių gėrybių priešprieša. Naujosios viešosios vadybos teorija. NVV požymiai. NVV pagrindai. NVV plitimas pasaulyje.
  Viešasis administravimas, referatas(21 puslapis)
  2008-01-10
 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvos Respublikoje (LR)

  Viešojo administravimo sistemų savarankiškas rašto darbas Nr. 1. Įvadas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sąvoka. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos. VPSP formos, taikomos Lietuvoje. VPSP reglamentavimas Lietuvoje. VPSP poreikis Lietuvoje. Labiausiai paplitusios VPSP taikymo sritys LR. VPSP projektai. Koncesijų įgyvendinimas LR. VPSP Lietuvoje privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(18 puslapių)
  2012-06-26
 • Viešosios politikos analizė (2)

  Įvadas. Viešosios politikos analizės formavimas. Politikos analizės samprata. Politikos analizės procedūros. Politikos analizės raida. Analitinių schemų įvairovė. Politikos analizės ribos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-16
 • Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika

  Įvadas. Darbo tikslas: Suteikti sisteminių žinių apie viešosios politikos sampratą, struktūrą, viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveiką. Išnagrinėti viešosios politikos analizę ir analizės procedūras. Viešosios politikos atsiradimas. Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos struktūra. Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika Viešosios politikos analizė. Viešosios politikos analizės procedūros. Viešosios politikos įgyvendinimo samprata. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2010-03-22
 • Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys

  Sutartis kaip privatizacijos ir bendradarbiavimo forma. Esminiai sutarties, kaip paslaugų srities mechanizmo, principai. Viešosios paslaugos sutarties kontekste. Sutarčių teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos sutarčių sistema. Lietuvos Respublikos sutarčių sistema. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-07
 • Vietos savivalda

  Vietos savivalda. Vietos savivaldos sistemos samprata ir turinys. Vietos savivaldos sistemos elementai. Atstovaujamoji institucija. Taryba. Meras. Vykdomoji institucija. Administracijos direktorius. Kontrolės institucija. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Vietos savivaldos sistemų įvairovė. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2005-10-20
 • Vietos savivaldos sistema

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos susikūrimo mechanizmai. Vietos savivaldos sistema. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-06-03
 • Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis

  Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis. Valstybės aplinkosauginė funkcija. Valstybės aplinkosauginės funkcijos istorinis pobūdis. Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė. Valstybės aplinkosauginės funkcijos. realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologiniai reikalavimai. Jų esmė. Ekologinių reikalavimų sistema. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinių teisės normų samprata. Ekologinių teisės normų rūšys. Ekologiniai teisiniai santykiai.
  Viešasis administravimas, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-05
 • Žymiausi Lietuvos diplomatai

  Įvadas. Diplomatas Pranas Kūris. Diplomatas Stasys Lozoraitis. Antanas Smetona (1874-1944). Jurgis Baltrušaitis. Jurgis Šaulys. Stasys Antanas Bačkis.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14
Puslapyje rodyti po