Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų samda

  Santrauka. Įvadas. Darbo rinkos apžvalga. Darbuotojų samdymas–milijono vertas organizacijos sprendimas. Personalo skyrius. Personalo planavimas ir paieška. Darbo ir pareigybių aprašymai. Asmens savybių aprašymas. Kokio tipo žmonės vyrauja atskiruose padaliniuose. Faktų apie kandidatus į darbo vietą rinkimas. Įdarbinimo anketa. Curriculum vitae (CV) arba trumpas gyvenimo aprašymas. Rekomendacijos, charakteristikos, sveikatos tyrimas ir kiti dokumentai. Testavimas. Pokalbis. Pokalbio turinio planas. Vadovavimas pokalbiui. Pokalbio laiko ribos. Pokalbio eiga. Pagarbus elgesys su pašnekovu. Tinkami klausimai ir atidus klausymas. Klausimai. Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Klausymas. Rezultatų apibendrinimas. Kaip ir kada duoti neigiamą atsakymą. Supažindinimas su darbu. Darbo paieška – rimta problema. Kaip sužinoti apie laisvą darbo vietą. Darbo birža. Privačios įdarbinimo įstaigos. Skelbimai ir žiniasklaida. Darbo paieška naudojantis asmeninėmis pažintimis. Paieška per internetą. Darbo paieška lankantis pas darbdavius. Koks darbas tinkamiausias. Tinkamai paruošti dokumentai. Psichologinis pasirengimas. Susitikimas interviu. Prieš einant į pirmąjį susitikimą su potencialiu darbdaviu. Pokalbio metu. Klaidos, dėl kurių būsite išmestas iš "žaidimo". Darbo sutarties pasirašymas. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Praktinė dalis: darbo paieškos bei priėmimo į darbą tyrimas. Išvados. Priedas (Anketa).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2009-04-14
 • Demokratinės vertybės ir viešasis administravimas

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Demokratijos samprata. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratinis administravimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-02-20
 • Didelės savivaldybės pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Darbe bandyta atskleisti bendrą savivaldybės apibrėžimą, apibūdinti savivaldybių funkcijas bei trumpai paliesti savivaldybių trūkumus, išskiriant dideles savivaldybes. Savivaldybė. Savivaldybių funkcijos. Didelės savivaldybės privalumai bei trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-16
 • Didžiųjų miestų viešojo transporto plėtra

  Įvadas. Veiksmų programos Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti. Paramos panaudojimas strategijai įgyvendinti. Europos sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansinės proporcijos. Investicijų į transporto infrastruktūrą, panaudojant Europos sąjungos (ES) fondus, strateginiai aspektai. Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija. Bendrosios nuostatos. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Programa CIVITAS. Didžiųjų Lietuvos miestų viešojo transporto plėtra panaudojant Europos sąjungos (ES) paramą. Kauno viešojo transporto plėtra. Kuo ypatingi 2005-ieji? Programos CIVITAS įgyvendinimas Kaune. Kauno autobusai. Būsimi ir vykdomi projektai. Klaipėdos viešojo transporto plėtra. Veiklos sritys. Nauji autobusai – už ES lėšas. Būsimi ir vykdomi projektai. Vilniaus viešojo transporto plėtra. Veiksniai ir aplinkybės. Būsimi ir vykdomi projektai. Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-21
 • Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumai

  Diversifikacijos sąvoka. Kada vartojame diversifikacijos sąvoką? Diversifikacijos strategijos samprata. Diversifikacijos priežastys. Diversifikacijos globališkumo aspektas. Horizontalios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikavimo vertinimo aspektai. Sinergijos dėsnis. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-06-16
 • E-valdžios samprata ir modeliai

  Įvadas. Elektroninės valdžios samprata: instrumentalistinis ir holistinis požiūris. Elektroninės valdžios modeliai. E-valdžios pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-12-04
 • E-vyriausybė: teorija ir praktika

  Įvadas. Viešųjų sprendimų internetinės paramos teoriniai aspektai. Elektroninės vyriausybės samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų poreikis. Elektroninė demokratija. E-vyriausybė atskirose valstybėse: bruožai ir strategija. Bendroji apžvalga. Šalių, diegiančių e-vyriausybės projektus, analizė. E-vyriausybė Lietuvoje. E-vyriausybė Naujojoje Zelandijoje. E-vyriausybė Didžiojoje Britanijoje. E-vyriausybė Jungtinės Amerikos Valstijose. E-vyriausybė Švedijoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-14
 • Efektyvus darbas komandoje

  PowerPoint pristatymas. Komandą turi sudaryti. Efektyvios komandos bruožai. Komandos narių asmeninių poreikių patenkinimas. Nuolatinis komandos mokymasis ir tobulėjimas. Aukšta produkcijos/paslaugų kokybė. Komanda - kas tai? Skirtumai tarp darbo grupės ir komandos. Darbo grupė. Komanda. Komandos sėkmės veiksniai. Komandos formavimas (iš darbo grupės). Vizija, misija ir tikslai. Vizija. Tikslai. Komandiniai santykiai pasižymi. Gerų komandinių santykių padeda siekti. Ką daryti, kad darbas komandoje būtų efektyvesnis? 5 darbo komandoje principai. Principas. Svarbiausia – požiūris. Svarbiausia – požiūris. Principas. Pradėk nuo savęs. Pradėk nuo savęs. Principas. Daryk namų darbus. Principas. Nesusireikšmink. Principas. Atviros širdies politika. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(32 skaidrės)
  2012-04-26
 • Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu

  Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas, jų aktualumą bei respondentų gebėjimą jomis naudotis. Informacinė visuomenė ir jos kūrimo tendencijos Lietuvoje. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Elektroninės valdžios plėtros Lietuvoje problemos ir tendencijos. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės valdžios plėtros gairės ir problemos. Viešojo administravimo plėtros Lietuvoje, panaudojant informacines technologijas, analizė. Elektroninės viešosios paslaugos ir jų įgyvendinimo analizė. Viešųjų interneto prieigos taškų plėtros analizė. Viešojo administravimo pokyčių tendencijų analizė ir plėtros prioritetai. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos analizė. Elektroninės valdžios projektų, plėtojančių šiuolaikinę viešojo administravimo sistemą, įgyvendinimo analizė. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo ir vertinimo tyrimas. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų apžvalga bei kitų šalies savivaldybių pasiekimai elektroninio valdymo srityje. Gyventojų, kaip Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų elektroninių paslaugų potencialių naudotojų, nuomonės statistinė analizė. Tyrimo imtis. Šiaulių miesto gyventojų gebėjimo naudotis it įtaka elektroninių paslaugų naudojimui. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų, bei jų efektyvumo ir aktualumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(85 puslapiai)
  2009-05-14
 • Elektroninė vyriausybė (e-vyriausybė) — priemonė piliečių pasitikėjimui valdžia didinti

  Įvadas. Viešosios elektroninės paslaugos. Mažesni paslaugų teikimo kaštai. Geresnis valdžios, gyventojų ir verslo aptarnavimas. Elektroninė vyriausybė (e-vyriausybė) ir piliečių pasitikėjimas valdžia. Patogumas ir pasitenkinimas. Integracija ir efektyvumas. Dalyvavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2009-07-31
 • Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninės paslaugos

  Įvadas. Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninė leidyba. Elektroninis (nuolatinis) mokymasis. Elektroninė įmonė ir teledarbas. Telemedicina. Elektroninės parduotuvės. Elektroninė bankininkystė. Elektroninis tarpininkavimas. Elektroniniai aukcionai. Elektroniniai skelbimai. Kitos sritys. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-01
 • Elektroninės valdžios paslaugų teikimo galimybės savivaldybėse

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Elektroninė valdžia pasaulio savivaldybėse. Australija. Naujoji Zelandija. Brazilija. Kanada. Europos valstybių patirtis. Anglija. Olandija. Belgija. Norvegija. Savivaldybių interneto svetainių kūrimosi raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių svetainių trūkumai. Elektroninių valdžios paslaugų diegimo savivaldybėse problemos. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-28
 • Elektroninės valdžios raida Lietuvoje

  Įvadas. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninę valdžią reglamentuojantys dokumentai. Elektroninės valdžios paslaugos. Elektroninė demokratija. Sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas elektroninis deklaravimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-10-23
 • Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Elektroninių viešųjų paslaugų bruožai ir apibrėžimai. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas Europos sąjungoje. Visoje Europos sąjungoje – vienodos viešosios paslaugos. Keturių lygių elektroninės paslaugos. Elektroninių viešųjų paslaugų tyrimai Lietuvoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-09-24
 • Elito tipologija

  Įvadas. Bendrasis elito apibūdinimas. Elito tipologija ir jos ypatumai. Elito selekcijos kriterijai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-08
 • Estijos savivaldos ir savivaldybės

  Estijos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldybių funkcijos. Lėšų paskirstymas pagal funkcijų rūšis 1999 m. Estijos savivaldybės pagal gyventojų skaičių 2000 m. Merų ir Tarybos vaidmuo savivaldybių valdyme. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje galimybės.
  Viešasis administravimas, namų darbas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Etika viešajame administravime (4)

  Pranešimas. Etikos kilmė. Valstybės politikų ir tarnautojų svarbiausi etikos principai. Kalbant plačiau apie korupcijos reiškinį, būtina paminėti, jog pastaruoju laikotarpiu į korupcijos reiškinį ypatingą dėmesį atkreipė mokslininkai, politikai, valstybės tarnautojai ir visuomenė.
  Viešasis administravimas, esė(5 puslapiai)
  2009-11-23
 • Etikos problemos viešajame administravime

  Įvadas. Viešojo administravimo etika ir jos raida. Etikos svarba viešajame administravime. Etikos infrastruktūra. Etikos problemos viešajame administravime. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė ir melas. Korupcija, dovanos. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Etikos problemos viešajame administravime (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti etikos problemas viešajame administravime. Etikos problemos viešajame administravime. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-03-19
 • Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje

  Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos analizė. Muitinės darbuotojų anketinės apklausos analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Viešasis administravimas, analizė(9 puslapiai)
  2008-01-17
Puslapyje rodyti po