Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė

Komercinė teisė (249 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kontraktų teisinis reguliavimas

  Kontraktas. Vieningos normos pripažįstamos. UNCITRAL. Kontraktų rūšys. Kontraktų sutarčių laisvės. Sutarties kontrakto privalomumo principas. Konsensualizmo principas. Pagrindiniai kontraktų sutarties elementai. kontraktų sudarymo tvarka. Pirkimai pagal prekės rūšį. Pirkimo - pardavimo kontraktas. Prekiniai dokumentai. Tarptautinių krovinių gabenimo dokumentai. Tarptautinio krovinių gabenimo vandens jūrų transporto dokumentai. Tarptautinių krovinių gabenimo draudimo dokumentai. Draudimo sutartis. Draudimo polisas. Muitinės dokumentai. Pirkimo - pardavimo kontrakto objektas. Neto ir Bruto. Prekių kokybė. Prekių kaina. Reikalavimai tarai, įpakavimui ir markiravimui. Reikalavimai prekių tarai, įpakavimui ir markiravimui. Prekių draudimas. Draudimo rūšys. Draudimas. Apmokėjimo sąlygos. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais. Čekis. Vekselis. Paprastas vekselis (solo).
  Komercinė teisė, špera(10 puslapių)
  2007-06-01
 • Kredito unijos

  Kredito unijos idėja. Kredito unijų istorija. Kredito unijos Lietuvoje. Kreditų unijų tikslai. Kreditų unijų įstatymas. Kreditų unijų veikla. Valdymo organai.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-04-27
 • Kreditorinių reikalavimų tenkinimas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kreditoriaus sąvoka. Lietuvoje esančių bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių finansiniai įsipareigojimai. Kreditorinių reikalavimų teikimas. Restruktūrizuojamos ar bankrutuojamos įmonės kreditorių teisės. Kreditorių reikalavimų pateikimas. Kitos kreditorių teisės.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Kreditorių teisės bankroto byloje

  Įvadas. Kreditorius. Bankrotas. Bankroto procesas, kreditorių teisės. Bankroto procesas. Ieškovų teisės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Krovinių vežimo sutarties nutraukimo pasekmės

  Įvadas. Krovinių gabenimas teoriniu aspektu. Krovinių vežimo sutarties nutraukimas. Bendri sutarties nutraukimo aspektai. Vienašalės sutarties nutraukimas. Sutarties nutraukimo pasekmės. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-03-10
 • Laisvas prekių judėjimas Europos sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos sąjunga ir laisvas prekių judėjimas. Prekių judėjimo laisvės tikslas. Tarifinių barjerų panaikinimas. Netarifinių barjerų panaikinimas. Apie diskriminaciją ir kitus apribojimus. Situacija Lietuvos Respublikoje. Muitų sąjunga. Muitinės kontrolė. Importo-eksporto procedūros. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai laisvo prekių judėjimo srityje. Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-04-26
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje (ES) principai. Muitai ir panašios kliūtys. Bendri muitų tarifas. Muitų ir rinkliavų turinčių tokį pat poveikį draudimas. Mokesčių diskriminacija. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacijos. Diskriminacinis vidaus apmokestinimas. Prekybiniai santykiai tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES). Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). Užsienio prekybos rėžimai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Narystės Europos sąjungoje (ES) poveikis Lietuvos vidaus ir išorės prekybai. Išvados. Išnašos.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-14
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (3)

  Europos Bendrijos (EB) Sutarties 23 straipsnio 1 dalis. Prekės sąvoka. Muitai. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Aspektai. Teisinės gynybos priemonės. Leidžiami privalomieji mokėjimai. Vidaus mokesčiai. Panašios prekės. Diskriminacijos rūšys. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Konkuruojančios prekės. Teisinės gynybos priemonės. Kiekybiniai apribojimai. Sąvoka. 30 straipsnio pirmoji dalis. Apribojimai. Leidžiančios nukrypti nuostatos. Savavališka diskriminacija ir užslėptas prekybos apribojimas. Proporcingumas. Svarbu. Lygiaverčio poveikio priemonės. Dassonville formulė. Aspektai. Skirtingai taikomos priemonės. Vienodai taikomos priemonės. Cassis de dijon byla. Prekybos aplinkos taisyklės. Keck sprendimas.
  Komercinė teisė, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-06-04
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (4)

  PowerPoint pristatymas. Integracijos etapai (1). Integracijos etapai (2). Vidaus rinka ir muitų sąjunga. Muitų sąjunga. Laisvo prekių judėjimo ribojimai. Laisvo prekių judėjimo objektas. Muitai. Lygiaverčio poveikio mokėjimai (1). Lygiaverčio poveikio mokėjimai (7). Teisinės gynybos priemonės. Vidaus mokesčiai (1). Vidaus mokesčiai (13). Teisinės gynybos priemonės. Nefiskaliniai laisvo prekių judėjimo ribojimai. Kiekybiniai apribojimai. Lygiaverčio poveikio priemonės (1). Lygiaverčio poveikio priemonės (17). Laisvo prekių judėjimo išimtys (1). Laisvo prekių judėjimo išimtys (20). Eksporto apribojimų draudimas (1). Eksporto apribojimų draudimas (4).
  Komercinė teisė, pristatymas(73 skaidrės)
  2010-10-27
 • Licencijų rūšys, naudojimosi jomis sąlygos

  Licencija. Tarptautinių vežimų licencija. Nustatomos šių rūšių licencijos, kurios suteikia teisę. Kelių transporto veiklos licencijos kortelė. Licencijų ir licencijos kortelių išdavimas. Licencijuojamos veiklos kontrolė. Licencijuojamos veiklos kontrolę atlieka. Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams. Licencijų registravimas. Licencijų ir licencijos kortelių galiojimo sustabdymas ir panaikinimas.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Lietuvos bankų sistema ir kompetencija

  Įvadas. Bankų sistema. Lietuvos bankų istorija. Lietuvos centrinio banko istorija. Lietuvos komercinių bankų istorija. Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko paslaptis. Lietuvos banko finansinė apskaita ir atsakomybė. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko paskolos. Indėliai. Komerciniai bankai. Komercinio banko tikslai. Komercinio banko funkcijos. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-04-28
 • Lietuvos energetikos ūkio privatizavimas: tarptautinė, Europos sąjungos ir Lietuvos respublikos teisė

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos patirtis. Pasirengimas privatizavimui. Privatizavimas. Įvertinimas Lietuvos Respublikos (LR) teisės požiūriu. Elektros energetikos ūkis. Investicijos į elektros energetikos ūkį. Įvertinimas pagal Europos Sąjungos (ES) teisę. Tarptautinė teisė. Išvados.
  Komercinė teisė, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-03-23
 • Lietuvos įmonių rūšys

  Lietuvos įmonių rūšys. Kai kurie įmonių teisinio statuso ir veiklos ypatumai. Teisinis statusas. Turtinė atsakomybė. Veiklos pagrindinės sąlygos. Kiti skirtumai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Lietuvos patentų sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti Lietuvos patentų sistemą. Patentų teisinis reglamentavimas. Patentų sąvoka ir reikšmė. Patentų išdavimas, registravimas ir galiojimas. Patento pakeitimas ir pripažinimas negaliojančiu. Patentų sistemos reikšmė. Lietuvos patentų sistema. Valstybinės patentų tarnybos. Visuomeninės organizacijos. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo proceso ypatumai. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo teisinis reguliavimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-05-07
 • Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys verslą Lietuvoje

  Santrauka. Įmonės sąvoka ir statusas. Nerezidentiškumas. Verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-05
 • Lietuvos Respublikos konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo inicijavimas

  Įvadas. Darbo objektas. Invalidumo pensijos. Prieštaravimas. Senatvės pensija. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-09-20
 • Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų paskirtis

  Įvadas. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Apeliaciniai Rūmai. Teismų sistema po Nepriklausomybės atkūrimo. Administraciniai Teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apylinkių teismai. Konstitucinis teismas. Nacionalinė teismų administracija. Teismų taryba. Komisijų (darbo grupių) veikla. Teisėjų garbės teismo veikla. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-12-12
 • Lizingo ir pirkimo pardavimo sutarčių palyginimas (2)

  Įvadas. Sutarties samprata. Lizingo samprata. Lizingo sutarties objektas. Lizingo sutarties subjektas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo įvairovė. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių palyginimas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-06-01
 • Lizingo ir pirkimo-pardavimo sutarčių palyginimas

  Įvadas. Lizingo sutartis. Lizingo sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas, turinys. Lizingo sutarties dalyviai. Pirkimo pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas, turinys ir forma. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Pirkimo – pardavimo sutarties rūšys. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai.
  Komercinė teisė, referatas(30 puslapių)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po