Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės kursiniai darbai

Civilinės teisės kursiniai darbai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka

  Įvadas. Civilinės teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Teisinė civilinių teisinių santykių dalyvių lygybė. Šių santykių dalyvių iniciatyva formuojant santykius. Dispozityviškumas įgyjant bei įgyvendinant civilinės teisės subjektams priklausančias teises. Turtinė subjektinių civilinių teisių pažeidėjo atsakomybė, siekiant atstatyti pažeistas subjektines teises. Ieškininė pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo tvarka. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir prekybos teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Civilinės teisės sistema. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-08
 • Lietuvos respublikos notariato santykis su kitomis teisėsaugos institucijomis

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų sąvoka, uždaviniai ir bruožai. Notariatas. Jo funkcijos, uždaviniai. Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos vykdomosios valdžios institucijomis. Lietuvos respublikos notariato santykis su įstaigomis prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos Respublikos notariato santykis su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Lietuvos respublikos notariato santykis su VSD ir STT. Lietuvos respublikos notariato santykis su valstybės saugumo departamentu (VSD). Lietuvos Respublikos notariato santykis su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos teismais. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra ir su prokuratūra. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra. Lietuvos Respublikos notariato santykis su prokuratūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-04-18
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir praradimo būdai

  Santrauka. Įvadas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos piliečiai. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės neteikimo sąlygos. Vaikų pilietybės keitimas. Pilietybės netekimas. Pilietybės suteikimas Jurijui Borisovui. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-17
 • Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese

  Įvadas. Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese. Apeliacija, jos paskirtis, rūšys ir principai. Apeliacijos samprata, paskirtis ir reikšmė. Neribota (visiška) ir ribota apeliacija. Jų atribojimo kriterijai ir bendrieji principai. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas ribotoje apeliacijoje. Lietuvoje galiojančių teisės normų ir teismų praktikos analizė. Įrodymų ir naujų įrodymų samprata. Draudimo pateikti naujus įrodymus principo esmė. Naujų įrodymų pateikimo vertinimas apeliacinio proceso paskirties kontekste. Draudimo pateikti naujus įrodymus, teisės į tinkamą procesą ir proceso koncentruotumo principų santykis. Šalių valios reikšmė draudimo pateikti naujus įrodymus ir draudimo piktnaudžiauti procesu principų kontekste. Naujų įrodymų išreikalavimas ir naujų įrodymų pateikimas. Naujų įrodymų pateikimas neribotoje (visiškoje) apeliacijoje. Galimybė pateikti naujus įrodymus ir jos ribojimas. Leidimo pateikti naujus įrodymus privalumai ir trūkumai. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-07-27
 • Neįrodinėtinos civilinio proceso aplinkybės

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, sampratą ir paskirtį civiliniame procese. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, samprata Teismo vaidmuo ir šalių įrodinėjimo pareiga. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti civiliniame procese, samprata. Aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis. Prejudiciniai faktai. Teisinės prezumpcijos. Priešingos šalies pripažinti faktai. Išvados. Zusammenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-15
 • Nekilnojamojo turto sandoriai

  Įvadas. Sandorio samprata. Sandorių rūšys. Sandorių dalyviai. Nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas. Nekilnojamojo turto nuoma. Nekilnojamojo turto dovanojimas. Nekilnojamojo turto mainai. Nekilnojamojo turto renta. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-02
 • Niekiniai ir nuginčijami sandoriai (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti negaliojančius sandorius. Sandoriai. Sandorių galiojimo sąlygos. Sandorių negaliojimo sąlygos. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Niekiniai sandoriai. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Tariamojo sandorio negaliojimas. Apsimestinio sandorio negaliojimas. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo. Nuginčijami sandoriai. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryto sandorio negaliojimas. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio negaliojimas. Sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-12
 • Notaro civilinė atsakomybė

  Įvadas. Tikslas yra atskleisti notaro civilinės atsakomybės ypatumus, atriboti ją nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Notaro atsakomybė ir jos rūšys. Notaro civilinė atsakomybė. Bendrieji civilinės notaro atsakomybės požymiai. Notaro civilinės atsakomybės samprata ir pobūdis. Istorinė civilinės notaro atsakomybės raida. Žalos atlyginimo pobūdis. Notarų civilinės atsakomybės įrodinėjimas teisme. Notarų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė. Žalos arba nuostolių padarymas. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-12-21
 • Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtys

  Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtys. Nuosavybės neliečiamumo principas. Istorinis, socialinis nuosavybės teisės aspektas Lietuvoje. Žemės nuosavybė. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės apribojimai. Išvados. Uždaviniai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-14
 • Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas

  Įvadas. Žmogaus teisės. Thomas Paine ir jo deklaruotinos žmogaus teisės. Žmogaus teisių deklaravimo pradai ir oficialiosios deklaracijos bei konvencijos. Orumas. Orumo termino analizė. Orumas. Lietuvos Respublikos ratifikuotos sutarties išaiškinimas. Teisė į orumą. Teisė į orumą teisnumo požiūriu. Žmogaus orumo teisinė formulė. Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas. Žmogaus orumo teisinis režimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-11-14
 • Paveldėjimas pagal testamentą

  Įvadas. Paveldėjimo sąvoka ir paveldėjimo teisės objektai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimo sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą bendrosios nuostatos. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento sudarymas. Palikimo priėmimas ir atsisakymas. Palikimo priėmimas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Palikimo atsisakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-04
 • Paveldėjimas pagal testamentą (4)

  Įvadas. Paveldėjimo sąvoka ir paveldėjimo teisės objektai. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimo sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą bendrosios nuostatos. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento sudarymas. Palikimo priėmimas ir atsisakymas. Palikimo priėmimas. Paveldėjimo teisės liudijimas. Palikimo atsisakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-04
 • Paveldėjimas pagal testamentą (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti ir išanalizuoti testamento sudarymo tvarką, ypatumus bei dažniausiai praktikoje padaromas klaidas. Kaip ir kada galima keisti testamentus, papildyti ir panaikinti. Specializacijų veiklos sričių, kuriuose įgyjamos profesinės kompetencijos, sąrašai. Paveldėjimo pagal testamentą istorinė raida Testamento sąvoka, rūšys, subjektai. Testamento sudarymas. Testamento turinys, testamento pakeitimas, papildymas ir atšaukimas. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-06-02
 • Prekyba žmonėmis pagal Lietuvos ir užsienio valstybių įstatymus

  Baudžiamosios teisės kursinis darbas. Prekyba žmonėmis pagal Lietuvos Respublikos (LR) naująjį Baudžiamąjį kodeksą (BK). Prekyba žmonėmis pagal Danijos, Švedijos ir Vokietijos baudžiamuosius kodeksus (lyginamasis tyrimas). Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-07-12
 • Prezumpcijos civilinėje teisėje

  Įvadas. Prezumpcijos pagrindai. Prezumpcijos ištakos. Prezumpcijos apibrėžimas. Prezumpcijų įtvirtinimas. Prezumpcijų struktūra. Prezumpcijų vieta tarp teisės normų. Prezumpcijų klasifikavimas. Tiesioginės ir išvestinės prezumpcijos. Prezumpcijos civilinėje teisėje. Prezumpcijų reikšmė. Išvados. Zusamenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-17
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo sąvoka ir reikšmė. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamo prievolės įvykdymo principas. Realus prievolių įvykdymo principas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumo principas. Prievolės šalių bendradarbiavimo principas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys. Netesybos. Netesybų (baudų, delspinigių) rūšys. Įkeitimas, jo rūšys. Laidavimas. Garantijos. Rankpinigiai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-05
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Netesybų formos. Delspinigiai. Netesybų sumažinimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Laidavimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Prievolių vykdymo principai ir jų taikymas teismų praktikoje

  Įvadas. Prievolės vykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo principai ir jų reikšmė. Konkrečių principų turinys ir jų taikymas praktikoje. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekybė. Prievolių įvykdymo terminai. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas tinkamam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Realus prievolės įvykdymas. Bendradarbiavimas. Ekonomiškumas. Principų imperatyvumas. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-05-15
 • Prigimtinės teisės samprata

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Prigimtinės teisės atsiradimas ir raida. Prigimtinės teisės samprata. Prigimtinės teisės vaidmuo Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Procesinių dokumentų įteikimo samprata ir būdai

  Įvadas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo institutas ir jo reikšmė. Įteikimo dalykas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata. Procesinių dokumentų įteikimo būdai. Įteikimas asmeniškai ir kai įteikia viena iš posėdyje dalyvaujančių šalių. Įteikimas registruotu paštu ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Įteikimas per antstolius. Įteikimas atstovams. Įteikimas, kai abiems šalims atstovauja advokatai. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Įteikimas kuratoriui. Įteikimas viešo paskelbimo būdu. Įteikimas teisme. Daugkartinis įteikimas. Įteikimas sukarintoms organizacijoms ir įkalintiems asmenims. Įteikimas, kai viena iš šalių yra užsienio šalyje. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-08-27
Puslapyje rodyti po