Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės referatai

Baudžiamosios teisės referatai (82 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mirties bausmė (4)

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metais. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-06
 • Mirties bausmė Lietuvoje

  Įvadas. Pirmasis laikotarpis – iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Antrasis laikotarpis – iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Trečiasis laikotarpis – Lietuvos Statutų galiojimo laikas. Ketvirtasis laikotarpis – įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Penktasis laikotarpis – tarpukario nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpis. Šeštasis laikotarpis – sovietinės okupacijos metai. Septintasis laikotarpis - atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės vykdymo Lietuvoje panaikinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Narkomanija. Narkotikų platinimas. Nusikaltimai susiję su narkotine priklausomybe. Nusikaltimai narkotinio apsvaigimo metu

  Įvadas. Kas yra narkotikai? Narkotikų platinimo Lietuvoje tipinė schema. Baudžiamoji ir administracinė jurisdikcija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prevencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
 • Nepilnamečių nusikalstamumas – viena opiausių problemų nepilnamečių kriminalinėje justicijoje

  Įvadas. Nepilnamečių justicijos samprata. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-29
 • Neteisėtas abortas

  Įvadas. Kas yra teisėtas abortas? Neteisėtas aborto padarymas. Objektyviosios pusės požymiai. Subjektyviosios pusės požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas baudžiamajame procese. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2012-02-14
 • Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiai

  Nusikalstama veika. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos objektas. Nusikalstamos veikos subjektas. Objektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Subjektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir požymiai

  Įžanga. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka, jos turinio atskleidimas. Nusikalstamos veikos sudėties samprata, jos kaita 1961 m. ir 2000 m. baudžiamuosiuose įstatymuose. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra ir jos įtaka nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšių klasifikavimas ir jo įtaka nusikalstamos veikos sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Nusikalstamų veikų samprata, požymiai, sudėtis

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas, požymiai ir jo rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-17
 • Nusikalstamumas: objektyvus reiškinys ar beprasmis terminas

  Nusikalstamumo sąvoka. Kriminologijos terminai ir jų vieta mokslinėje terminologijoje. "Nusikalstamumas" kaip universalus kriminologijos terminas. Realistinis ir nominalistinis požiūris į terminą "nusikalstamumas". Socialinis ir teisinis termino "nusikalstamumas" aspektai. Aptartos teorijos apibendrinimas ir išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
 • Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams

  Įžanga. Nusikaltimas valstybės tarnybai. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektyvioji pusė. Kyšininkavimas. Tarpininko kyšininkavimas. Papirkimas. Piktnaudžiavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektyvioji pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-10-22
 • Nusikaltimai ir teisės pažeidimai

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Bendra nusikaltimo samprata. Teisės pažeidimo samprata. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų samprata ir atribojimas. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-09-25
 • Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikalstamos veikos sudėtis, stadijos ir formos. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-11-13
 • Nusikaltimo samprata ir sudėtis

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimų klasifikacija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-06-13
 • Nusikaltimo sąvoka pagal Lietuvos statutų ir šių dienų teisę

  Įvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
 • Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikacija, atskyrimas nuo kitų teisių pažeidimų

  Įvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Veikos pavojingumas. Nusikaltimų klasifikacija. Nusikaltimų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-12-10
 • Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikavimas, atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų

  Įvadas. Nusikaltimas nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimo klasifikavimas. Nusikaltimo atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
 • Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai

  Įžanga. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Nusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas

  Nusikaltimo sudėtis kaip baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Nusikaltimo sudėties ir baudžiamosios atsakomybės samprata. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe: nusikaltimo objektyviosios pusės elementai; nusikaltimo subjektyviosios pusės elementai: nusikaltimo subjektas; specialusis nusikaltimo subjektas. Nusikaltimo sudėties požymiai ir jų ryšys su baudžiamąja atsakomybe. objektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: pavojinga veika; nusikalstamos pasekmės; priežastinis ryšys tarp veikos ir atsiradusių pasekmių. Subjektyviąją nusikaltimo pusę apibūdinantys požymiai: kaltė; klaidos įtaka baudžiamajai atsakomybei.
  Baudžiamoji teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po