Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai

  Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės teisės normos samprata ir struktūra. Administracinės teisės normų aiškinimo ypatumai. Administracinio teisės pažeidimo samprata. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teoriniai pagrindai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principai. Teisėtumas. Visų piliečių lygybė įstatymui ir institucijai (pareigūnui), tiriančiai ir nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą. Objektyvumas. Nekaltumo prezumpcija. Teisingumas. Bylos tyrimas ir nagrinėjimas lietuvių kalba. Teisė į gynybą. Viešumas. Užtikrinimo priemonės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinių nuobaudų skyrimo, apskundimo ir vykdymo procesinė tvarka. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Bylos iškėlimas. Bylos nagrinėjimas. Nutarimo priėmimas. Nutarimo apskundimas. Nutarimo vykdymas. Įrodinėjimo administracinių teisės pažeidimų bylose problemos. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodinėjimo subjektai ir priemonės. Įrodinėjimo efektyvumo problemos. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisių apsaugos problemos. Atstovavimo ir kitų su bylos vedimu susijusių išlaidų atlyginimo problema. ATPK numatytų administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisių procesinė apsauga. Išvados. Pasiūlymai.
  Administracinė teisė, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2006-10-30
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų (etapų, atliekamų galimų tyrimo veiksmų, pradžios ir pabaigos procesinio įforminimo) teorinius ir praktinius aspektus, taip pat - išanalizuoti administracinių teisės pažeidimų spektrą Lietuvos Respublikos informavimo priemonėse. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, jos skirtumas nuo administracinio proceso sąvokos. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų teisenos stadijų sąvoka ir rūšys. Teisenos stadijų turinys. Bylos iškėlimas. Bylos nagrinėjimas. Nutarimo priėmimas. Nutarimo apskundimas. Nutarimo vykdymas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos atnaujinimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2010-12-27
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės, jų tikslai

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principai ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės sąvoka ir rūšys. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių tikslai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-07-24
 • Administracinių teisės pažeidimų prevencija

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevenciją užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Asmenų buvimas valstybės sienos apsaugos zonoje ir pasienio juostoje. Bendradarbiavimas. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Apibendrinimai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Administracinių teismų sistema

  PowerPoint pristatymas. Administracinių teismų sistema. Administraciniai Teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus). Bylos, nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai. Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Apygardų administraciniai teismai. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Ką reikia žinoti kreipiantis į teismą. Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis? Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą? Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui? Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą? Į ką būtų galima kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos socialiai remtiniems asmenims?
  Administracinė teisė, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-11-12
 • Administracinių teismų sistema (2)

  Įžanga. Administracinių teismų samprata. Administracinių teismų sistema pagal 1999 m. Sausio 14d. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymą. 2001 metų administracinių teismų sistemos reforma. Teisės pažeidimo sudėtis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2011-07-04
 • Aktyvaus teisėjo principas administraciniame procese

  Įvadas. Teisinio proceso sąvoka. Administracinis bei kiti teisiniai procesai Administracinio proceso sąvoka. Administracinė justicija ir teisės pricinpai Viešojo administravimo ir viešųjų visuomenės interesų derinimas. Teisinės valstybės bei teismų bruožai. Teismo vaidmuo administraciniame procese. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-12-07
 • Antstoliai. Antstolio veiklos principai

  Antstolio apibrėžimas. Antstolio veiklos principai. Reikalavimai asmenims pretenduojantiems tapti antstoliu. Antstolių viešas konkursas. Teisė vykdyti antstolių veiklą. Vykdymo vieta, laikas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Vykdymo išlaidos. Vykdymo išlaidų apmokėjimas. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka. Antstolio veiklos apribojimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Drausminės nuobaudos. Antstolio atsakomybė. Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolio teisė gauti informaciją. Antstolio kvalifikacijos kėlimas. Antstolio atestavimas ir sveikatos tikrinimas. Antstolio depozitinės sąskaitos, antspaudas ir parašas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-04
 • Antstolių savivalda

  Lietuvos Respublikos teismo antstolių savivalda iki reformos ir pasikeitimai po reformos įgyvendinimo. Lietuvos antstolių savivaldos ypatumai po 2003 m. pradžioje įvykdytos antstolių reformos. Lietuvos antstolių rūmai. Antstolių rūmų susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Reformos rezultatai bei jos įvertinimas visuomenėje. Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Apygardos administraciniai teismai ir jų kompetencija

  Įvadas. Apygardos administracinis teismas - bendros Lietuvos teismų sistemos dalis. Administracinių teismų sistema. Administracinių teismų pagrindinės nuostatos. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-25
 • Aplinkybės pašalinančios administracinę atsakomybę

  Įžanga. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Aplinkybės pašalinančios administracinę atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną negalimą darančios aplinkybės. Administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-13
 • Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę (2)

  Įvadas. Administracinis teisės pažeidimas. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę. Administracinė atsakomybė ir asmens pakaltinamumas. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-09-25
 • Apskrities viršininko institutas

  Įvadas. Lietuvos respublikos apskritys, apskričių centrai ir teritorijos. Apskrities viršininkas ir jo kompetencija. Apskrities viršininko kompetencija švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija sveikatos priežiūros ir farmaciniais klausimais. Apskrities viršininko kompetencija teritorijų planavimo ir paminklotvarkos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais. Apskrities viršininko kompetencija gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimais. Apskrities viršininko kompetencija kitais klausimais. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su valstybės valdymo institucijomis. Apskrities viršininko santykiai ir bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-09
 • Atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimus ir chuliganizmą

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Riaušės. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Kiti viešosios tvarkos pažeidimai. Chuliganizmas. Pagrindiniai faktoriai, darantys įtaką chuliganizmui. Atlikto tyrimo rezultatai. Ar žinote kokias nuobaudų rūšis numato LR administracinės teisės pažeidimų kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimus? Ar buvote nusižengęs viešąjai tvarkai? Ar žinote,kad už viešosios tvarkos pažeidimus numatyta ir administracinė ir baudžiamoji atsakomybė? Ar žinote kas yra baudžiamas už nepilnamečių padarytą chuliganizmą? Ar esate matęs/informavęs policijos pareigūnus apie asmenis darančius pažeidimus viešoje vietoje? Išvados.
  Administracinė teisė, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-06-27
 • Autorių teisių pažeidimo formos

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Intelektinės nuosavybės samprata. Autorinės teisės objektas ir subjektas. Terminas "intelektinė nuosavybė". Intelektinės nuosavybės reikšmė. Intelektinės nuosavybės pažeidimų samprata. Intelektinės nuosavybės pažeidimo objektas. Neigiami intelektinės nuosavybės pažeidimų padariniai. Intelektinės nuosavybės pažeidimų priežastys. Autorių teisių pažeidimo formos. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė autorinių teisių pažeidimo srityje. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-09-21
 • Centro ir eigulių seniūnijų veiklos analizė

  Miestų ir regionų politikos namų darbas apie dviejų Kauno miesto savivaldybių darbą. Įvadas. Centro seniūnija. Eigulių seniūnija. Išvados. Priedai. Kauno miesto savivaldybės administracijos centro seniūnijos 2003 metų veiklos ataskaita. Kauno miesto savivaldybės administracijos eigulių seniūnijos 2003 metų veiklos ataskaita.
  Administracinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-07
 • Demokratijos plėtra viešajame administravime

  Įvadas. Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme. Viešasis administravimas ir demokratinės vertybės. Demokratijos ir efektyvaus administravimo suderinimas. Administracinė teorija ir demokratinis valdymas. Administracinė teorija. Demokratinis valdymas. Demokratijos plėtojimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudimo įmokos dydis. Draudimo įmokų dydžiai atskirose draudimo kompanijose. Sveikatos draudimas vykstant į užsienį. Draudimo išmokos. Draudžiamosios rizikos (įvykiai), vykstant į užsienį atskirose draudimo kompanijose. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia darbdavys. Draudimo pagal pareigybes ir pagal vardinį sąrašą palyginimas. Draudimo įmokų dydžiai, kai draudžia darbdavys. Darbdavio atsakomybė, kai darbuotojas žūva darbo metu. Išvados.
  Administracinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-04-02
 • Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėje

  Įvadas. Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėje. Savanoriškojo draudimo sutartis. Privalomojo draudimo sutartis. Draudimo rūšys, skirtos verslo struktūroms. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Europos Bendrijos (EB) pirminė teisė

  Įvadas. Pirminės teisės akto sąvoka. Galiojimo laikas. Taikymo teritorija. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-24
Puslapyje rodyti po