Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Psichologijos mokslo atsiradimas

  Įvadas. Psichologijos, kaip savarankiško mokslo atsiradimas. Psichologijos krypčių atsiradimas. Psichologija Lietuvoje. Kas yra psichika ir kada, kaip ji atsirado? Išvados.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-16
 • Psichologijos mokslo istorinė raida

  Įvadas. Psichologijos mokslo istorinė raida. Psichologija iki vidurinių amžių. Psichologija viduramžiais. Psichologija naujaisiais amžiais. XIX amžiaus pabaigos psichologija. Šių dienų psichologija. Psichologijos mokslo istorinė raida Lietuvoje. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Psichologijos mokslo priešistorė

  Įvadas. Psichologijos mokslo samprata. Psichologijos mokslo susiformavimas. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Psichologija Lietuvoje. Psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijoje naudojami metodai. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-23
 • Psichologijos mokslo priešistorė (2)

  Psichologijos mokslas. Psichologijos raidos apžvalga. Racionalistinė kryptis. Empirizmo srovė. Asociacinė psichologija. Evoliucionizmas. Išvados.
  Psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Psichologijos mokslo priešistorė (3)

  Psichologijos apibrėžimo problema. Psichologijos objektas. Psichologijos kilmė: senovės Azijos psichologija, senovės graikų ir romėnų psichologija. Viduramžių psichologija. Psichologijos, kaip savarankiško mokslo, atsiradimas. Psichologijos krypčių formavimasis. Psichologijos pradininkų veikla (1879 – 1913 m.). Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-30
 • Psichologijos mokslo tyrimo metodai

  Įvadas. Psichologijos tyrimo eiga. Stebėjimo ir aprašymo tyrimo metodas. Eksperimentinis tyrimo metodas. Koreliacinis tyrimo metodas. Išvados.
  Psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-09
 • Psichologijos pagrindai

  Įvadas. Psichologijos istorija ir dabartis. Psichologijos kaip savarankiško mokslo atradimas. Psichologijos istorija. Eksperimentinės psichologijos užuomazgos. Psichologijos mokslo samprata. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui. Sąmonė. Pasąmonė. Psichiniai procesai. Psichinės savybės. Psichologijos objektas. Kas yra psichika. Elgesio ir psichikos procesų tyrimo kryptys. Psichologijos tyrimo kryptys. Smegenys ir psichika. Psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos mokslo šakos. Išvados.
  Psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-14
 • Psichologijos pradmenys

  Įvadas. Psichologijos pradmenys. Psichologijos apibūdinimas. Psichologijos istorija. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai, procesai, būsenos. miegas, meditacija, autogeninė treniruotė, hipnozė. Psichologijos metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Racionalinis metodas. Raidos psichologija. Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-03
 • Psichologijos šakos

  Psichologijos terminas. Fundamentaliosios šakos. Taikomosios psichologijos mokslo šakos. Kas būdinga psichologijos mokslui. Psichologijos raidos apžvalga. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija.
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-09
 • Psichologijos teorijos (2)

  Įvadas. Socialinio išmokimo teorija. Išmokimo teorijų koncepcija. Mokymosi ir išmokimo sąvokų santykis. Išmokimas. Ankstesnės išmokimo teorijos. Naujesnės išmokimo teorijos. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Psichologijos tyrimo metodų įvairovė

  Įvadas. Psichologijos metodai. Eksperimentinis. Koreliacija. Aprašymas. Išvados.
  Psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Psichologinė antropologija

  Įvadas. Psichologinės antropologijos probleminė sritis. Psichologinės antropologijos istorija. Psichoanalitinė antropologija ir kultūros ir asmenybės mokykla. Psichologinė antropologija po šeštojo dešimtmečio. Išvados. Priedai (2).
  Kita, referatas(10 puslapių)
  2008-12-28
 • Psichologinės ir socialinės vaiko problemos

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti psichologines ir socialines vaiko problemas globos institucijose. Vaiko socialinės problemos. Išskyriau šias socialines vaiko problemas. Nesėkmės mokykloje arba mokyklos nelankymas. Narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimas. Prostitucija. Apleistumas. Patyčios. Smurtas. Nusikalstama veikla. Vaikų psichologinės problemos. Išskyriau šias psichologines vaiko problemas. Emocijų ir elgesio problema. Nerimas. Intelektinės problemos. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-23
 • Psichologinės kliūtys diegiant pokyčius ir jų sprendimo būdai

  Tikslai. Kodėl priešinamasi pokyčiams? Kaip kovoti su priešinimusi pokyčiams?
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Psichologinės raidos teorija pagal Z. Freudą

  Teorijų paskirtis. Psichoanalitinė teorija. Pagrindiniai Freudo teorijos teiginiai. Gynybos mechanizmai. Agresijos prigimtis. Žmogaus raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Psichologiniai gynybos būdai

  Gynybos būdai: Išstūmimas, atvirkštinis reagavimas, projekcija. Identifikavimas, kompensacija, racionalizacija. Neigimas, sublimacija. Perkėlimas, regresija, konversija, izoliacija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-24
 • Psichologiniai mokymosi veiksniai

  Įvadas. Nusiteikimas mokytis. Stropumas. Charakteris. Dėmesys. Pažinimo procesų aktyvumas. Atmintis. Aktyvus mastymas. Vaizduote. Įgimti duomenys. Savarankiškumas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas

  Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Rolių teorija. Lyderiavimas ir vadovavimas. Lyderių rūšys. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gerų vadovų asmenybinės savybės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Psichologiniai tipai

  Įvadas. Tikslas – psichologiniai tipai pagal Jungą. Psichologinio tipo sąvoka. Psichologinių tipų istorija. Skirtingi požiūriai į individų tipologiją. Afekto įtaka psichologiniam tipui. Tipo diferencijavimas. Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-12-10
 • Psichologiniai vadovo veiksniai

  Vadybos specialistų kvalifikacinė charakteristika, darbo sritys ir rizika. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Kolektyvo socialinis – psichologinis klimatas. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus socialinio-psichologinio klimato sudarymas. Aukštojo mokslo sistema užsienio šalyse. Italija. Danija. Vokietija. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-24
Puslapyje rodyti po