Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verbalinė psichologija

  Įvadas. Bendravimas ir komunikacija. Verbalinio bendravimo ypatumai. Pranešimo samprata, ypatumai, analizė. Žodžio komponentai. Vadovo kalba. Vieša kalba. Klausymasis. Bendravimo grįžtamasis ryšys.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Verbalinės bendravimo formos

  Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Patarimai. Bendravimas raštu. Bendravimo Procesas. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir punktualumas. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Pripažinimas (problemos pastebėjimas). Identifikacija. Problemos išaiškinimas (išsprendimas). Įvykdymas. Kontrolė. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. "Ekonominis" sprendimo priėmimo modelis. "Administracinis" sprendimo priėmimo modelis.
  Socialinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-16
 • Verbalinis bendravimas

  Įvadas. Bendravimas. Bendravimo stiliai. Verbalinis bendravimas. Kas neleidžia mums būti dėmesingais klausytojais ir maloniais pašnekovais? Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Emocijos ir bendravimas. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Bendravimo orientacijos . Pranešimo samprata, ypatumai, analizė. Pagrindinės sąvokos ir keturi pranešimo aspektai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-25
 • Verbalinis ir neverbalinis bendravimas

  Įvadas. Komunikacija. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Išvada.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Verbalinis ir neverbalinis bendravimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Verbalinis bendravimas. Žodinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas perteikiamas. Patarimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-13
 • Vidinė ir išorinė komunikacija kaip informacinė sistema: Neverbalinė komunikacija kaip informacijos perdavimas

  Vidinė ir išorinė komunikacija Kaip informacinė sistema. Įvadas. Darbe apžvelgta kaip ir kokią informaciją galima perduoti naudojant neverbalinę komunikaciją. Neverbalinės komunikacijos ypatybės, funkcijos ir skirstymas. Neverbalinio bendravimo išraiškos būdai. Gestai. Neverbalinės komunikacijos barjerai. Informacijos šaltiniai.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-09-16
 • Vidurinioji vaikystė ir bendravimas

  Išnagrinėti bendravimo su vaiku ypatumus (vidurinioji vaikystė). Bendravimo sąvoka. Pagrindiniai bendravimo elementai. Viduriniosios vaikystės bendravimo ypatybės. Tėvų ir vaikų bendravimo svarba. Mokyklos įtaka bendravimui su vaiku. Mokyklinio amžiaus vaikų visuomenė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-26
 • Vyro ir moters bendravimas

  Įvadas. Vyro ir moters tarpusavio santykių skirtumai. Vyro ir moters bendravimo etiketo taisyklės. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-29
 • Virtualus bendravimas

  Įvadas. Platieji Interneto nasrai visada pasiruošę jus praryti. HAK arba meilė kibernetinėje erdvėje. Patarimai ieškantiems meilės internete. Pripratimas prie kibersekso. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimas

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Vertybės samprata. Vertybės sąvoka ir jos aiškinimai. Vertybių rūšys. Vertybių formavimasis. Vertybinės orientacijos. Vertybinių orientacijų samprata. Vertybinės orientacijos pagal amžių. Vertybinės orientacijos pagal lytį. Skirtingų socialinių grupių vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimas. Tyrimo respondentai ir metodika. Studenčių ir dirbančių moterų tyrimų duomenų analizė. Studentų ir dirbančių vyrų tyrimų duomenų analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-27
 • Z. Bajorūnas ir S. Ustilaitė "Šeimos poveikis paauglio seksualiniam gyvenimui"

  Zenono Bajorūno ir Stasės Ustilaitės straipsnio "Šeimos poveikis paauglio seksualiniam gyvenimui" analizė. Įvadas. Analizuojamas reiškinys ir tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Bendravimo su tėvais trūkumas. Vienišumo jausmas. Šeimos įtaka formuojant požiūrį į lytinius santykius. Straipsnio išvados. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, analizė(3 puslapiai)
  2009-10-06
 • Žmogaus ir gyvūnų psichinė analizė

  Žmogaus psichika. Sąmonė. Psichikos reiškiniai, vykstantys žmogaus ir gyvūnų psichikoje. Psichikos raida gyvūnų evoliucijoje. Žmonių psichikos atsiradimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-03-01
 • Žmogaus ir supančios aplinkos tarpusavio ryšys

  Žmogaus ir aplinkos ryšio aiškinimas. Aplinkos poveikis individui. Aplinkos suvokimas. Aplinkos įtaka asmenybės formavimuisi. Žmogaus ir aplinkos ryšys darbe. Darbo aplinka ir jos poveikis darbuotojams. Žmogaus ir aplinkos tarpusavio ryšys darbo grupėje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-02-28
 • Žmogaus motyvacijos tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Tikslas ir uždaviniai. Vidinės ir išorinės motyvacijos apraiškos darbo aplinkoje. Tyrimo metodas. Tyrimo rezultatų aprašymas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2008-02-11
 • Žmogiškoji prigimtis

  Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai. Procedūrinė dalis. Tyrimo planas. Procedūra. Duomenų analizė. Hipotezės tikrinimas.
  Socialinė psichologija, analizė(15 puslapių)
  2008-06-25
 • Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės

  Žmogus kaip grupinė būtybė: pirminė grupė, socialinė grupė, grupinė psichika. Grupių psichologija. Bendrasis grupės apibūdinimas. Grupių rūšys. Grupė kaip besikeičiantis reiškinys. Grupės įtaka. Grupės sąveikos padariniai. Asmenybės ir grupės santykiai. Tarpgrupiniai santykiai. Lyderiavimas ir vadovavimas. Masiniai stichiniai psichikos reiškiniai: mėgdžiojimas, minios ypatybės, panika.
  Socialinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Žmonių grupės. Asmenybės ir grupės santykiai

  Grupių klasifikacijos. Mikro ir makro grupės. Formalios (oficialios) ir neformalios (neoficialios). Grupių raida. Psichologinis darnumas . Psichologinė atmosfera grupėje. Asmenybės ir grupės santykiai. Statusų hierarchija grupėje. Lyderių rūšys. Tarpasmeniniai santykiai.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Žmonių grupių socialinės ypatybės

  Įvadas. Žmogus kaip grupinė būtybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Socialiniai vaidmenys. Sąlyginės ir realios grupės. Makro- ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Klikos. Referentinės grupės. Asociacijos ir korporacijos. Asmenybės ir grupės santykiai. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Lyderis ir lyderiavimas. Lyderiavimo stilių samprata. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-23
 • Žmonių tarpusavio santykiai

  Žmonių tarpusavio santykiai. Bendravimas.
  Socialinė psichologija, rašinys(4 puslapiai)
  2005-12-12
 • Žodinio pranešimo reikšmė bendravimo proceso sėkmingumui

  Įvadas. Žodinis pranešimas. Pranešimo aspektai. Pranešimo priėmimo ypatumai. Sėkmingo bendravimo samprata. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-23
Puslapyje rodyti po