Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos svarba vaiko socializacijai

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos supratimas skirtingais laikotarpiais. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Šeimos psichologinis klimatas. Šeimos vertybės ir tradicijos. Dorovinės šeimos vertybės. Vaikų auklėjimas šeimoje. Dorovinis auklėjimas. Darbinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas. Slopinimo autoritetas. Atokumo autoritetas. Moralizavimo autoritetas. Meilės autoritetas. Gerumo autoritetas. Papirkinėjimo autoritetas. Šeimos problemas reguliuojantys dokumentai. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Vaiko teisių deklaracija. Vaiko teisių konvencija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-10
 • Šiuolaikinės šeimos psichologija

  Pranešimas tema "Psichologija apie šiuolaikinę šeimą: tyrimų rezultatai". Pagrindinės tezės. Vaiko santykiai su tėvais, pagal Benjaminą, sudaro 2 pagrindines strategijas. Žinomas psichiatras Ličko pasiūlė šeimos analizės schemą. Apibendrinimas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • Šiuolaikinės šeimos socialinės problemos ir mikroklimatas

  Motinystė ir tėvystė. Šiandieninė šeima. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui. Aplinkos įtaka. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui.
  Socialinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-05-23
 • Tapatybės problema. Identifikavimosi su tam tikra grupe poreikis: lanksčios ir rigidiškos asmenybės dilema

  Tapatybės paieškos. Trumpai aptariami I. Berlin, Z. Bauman, L. Donskio veikalai. Asimiliacijos procesai. Žmogus moderniame pasaulyje.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-05
 • Tarpasmeniniai santykiai

  Kas yra tarpasmeniniai santykiai? Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs? Su kuo užmezgame tarpasmeninius santykius? Tarpasmeninių santykių raida. Atsiskleidimas ir jo reikšmė tarpasmeniniuose santykiuose. Draugystė. Meilė. Meilės rūšys. Santykių iširimas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-17
 • Tarpasmeniniai santykiai. Jų raida

  Tarpasmeniniai santykiai. Jų raida. Įvadas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeninių santykių raida. Atsiskleidimo (atvirumo) reikšmė tarpasmeniniams santykiams. Draugystė ir meilė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Tarpasmeninis bendravimas

  Tarpasmeninis bendravimas. Tarpusavio suvokimas. Keitimasis informacija. Tarpusavio sąveika. Tarpusavio santykiai. Pagalvės metodas. Pagalvės metodo pavyzdys. Dvi tarpasmeninio bendravimo rūšys. Neasmenybinis bendravimas. Asmenybinis bendravimas. Unikalumas. Nepakeičiamumas. Abipusis priklausomumas. Atsiskleidimas. Vidinis atsilyginimas. Retumas.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-07
 • Tarpasmeninių santykių įvairovė

  Įvadas. Bendrasis tarpasmeninių santykių apibūdinimas. Kaip žmogus pažįsta kitą žmogų? Tarpasmeninių santykių rūšys. Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs? Su kuo užmezgame tarpasmeninius santykius? Atsiskleidimas ir jo reikšmė tarpasmeniniuose santykiuose. Draugystė. Meilė. Meilės rūšys. Santykių iširimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2005-10-23
 • Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai

  Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai. Programinės sritys tarpsektorinio bendradarbiavimo kontekste. Poreikių patenkinimas pirminės medicininio-sanitarinio aptarnavimo srityje, ypač kaimo rajonuose. Kova su infekcinėmis ligomis. Pažeidžiamų žmonių gynyba. Sveikatos saugumo problemų sprendimas miestuose. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Tarpusavio santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bendravimo procesas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Televizijoje demonstruojamo smurto įtaka vaikų elgesiui

  Įvadas. Asocialaus elgesio formavimasis. Instrumentinio išmokimo teorija. Paskatinimai agresyviai elgtis. Banduros socialinio išmokimo teorija. Agresyvaus elgesio įgijimas. Pastiprinimai ir imitavimas. Agresyvų elgesį provokuojančios sąlygos. Vidinių veiksnių įtaka stebimam smurtui. Asmenybės bruožai ir temperamentas. Lyčių skirtumai. Jautrumo sumažinimas. Identifikacija su vaizduojamais veikėjais. Aplinkos veiksnių įtaka stebimam smurtui. Bausmės ir pastiprinimai. Šeima. TV versus kompiuteriniai žaidimai. Aktyvus įsitraukimas į smurtinius video žaidimus. Aktyvaus įsitraukimo į video žaidimus tyrimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-09-07
 • Temperamentas. Bendravimas su skirtingo temperamento žmonėmis

  Įvadas. Temperamentas ir charakteris. Bendravimas su skirtingo temperamento žmonėmis. Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Situacija: pardavėjas-cholerikas, pirkėjas-melancholikas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-27
 • Temperamentas. Bendravimo su skirtingų temperamentų žmonėmis ypatumai. Streso įveikimo būdai

  Įvadas. Apie temperamentą. Pagrindiniai temperamento tipai. Pabaigai. Praktinė dalis. Įvadas. Kas yra stresas? Streso priežastys. Streso įveikimo būdai.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-07
 • Tėvų ir vaikų bendravimo stiliai

  Socialinės psichologijos referatas. Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeima. Šeimos funkcijos. Bendravimas. Bendravimo stiliai. tėvų ir vaikų santykių problemos. šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2011-06-14
 • Tėvų ir vaikų psichologija

  Vadovavimas vaiko elgesiui. Drausmės reikšmė. Žodžių galia. Apklausos "Mano tėvai ir aš" rezultatai. Dešimt prisakymų tėvams.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-29
 • Tėvų skyrybos ir jų psichologinės pasekmės vaikams (2)

  Šeimos samprata. Šeimos sukūrimas ir gyvenimas joje. Konfliktai šeimoje ir jų priežastys. Skyrybos, jų priežastys. Skyrybas išgyvenančių tėvų klaidos. Skyrybų pasekmės vaikams. Vaiko reakcija į tėvų skyrybas. Patarimai vaikams skyrybų atveju. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-20
 • Tėvų skyrybos ir jų psichologinės pasekmės vaikams

  Įvadas. Skyrybų pasekmės vaikams. Sielvartas dėl įvykusių tėvų skyrybų. Krizė šeimoje vaiko akimis. Vaiko emocinės reakcijos į tėvų skyrybas. Ekssutuoktinių elgesio pasekmės vaikams. Vaiko, patyrusio tėvų skyrybas, socialinės adaptacijos mokykloje ypatumai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-16
 • Tėvų skyrybų poveikis vaiko socializacijai

  Įvadas. Šeima. Vaiko socializacija ir auklėjimas šeimoje. Tėvų skyrybos ir jų priežastys. Vaikų jausmai skyrybų metu. Skyrybų įtaka vaiko socializacijai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Tinkamo bendravimo ir bendradarbiavimo įpročiai

  Bendravimo įpročių lavinimas, kaip ugdyti bendravimo įpročius, kaip spręsti bendravimo problemas, naudingi/žalingi įpročiai.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-08
 • Tolerancija

  Įvadas. Termino kilmė ir reikšmės. Tolerancijos sritys. Tolerancijos ribos. Ribojimo pagrindimas. Pakantos ribos. Tolerancijos objektų sritis. Tolerancijos sąlygos. Pakanta. Tolerancija. Ką toleruojame. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-27
Puslapyje rodyti po