Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybės statusas ir vaidmuo grupėje (2)

  Įvadas. Asmenybės ir grupės samprata. Asmenybės statusas. Lyderiavimas ir vadovavimas. Konformizmas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-27
 • Asocialus elgesys

  Įvadas. Asocialaus elgesio samprata. Elgesio nukrypimo kriterijai. Asocialaus elgesio formos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-11
 • Asocialus elgesys (2)

  Rašinys apie elgesį. Asocialus elgesys, jo rūšys. Asocialus elgesys. Asocialus. Asocialaus elgesio rūšys.
  Socialinė psichologija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-08
 • Autistiškų vaikų ugdymo ypatumai

  Įvadas. Autizmo samprata. Autizmo priežastys. Autizmo požymiai. Autistiškų vaikų ugdymas. Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-05-17
 • Bandžiusių žudytis žmonių ir jų artimųjų stigmatizacija. Požiūris į savižudybę per istorijos ir religijos prizmę

  Įžanga. Savižudybė per istorijos prizmę. Savižudybė per religijos prizmę. Šeimos narių ir artimųjų stigmatizacija visuomenėje. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi

  Tapatumo jausmas. Paauglių vertybių sistema. Tapatumo difuzija. Paauglių grupių fenomenas. Paauglių bendravimo grupės. Draugystės raida ir etapai.
  Socialinė psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-30
 • Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi (2)

  Tapatumo jausmas. "Mylėk savo artimą taip, kaip jis tave myli". Laiškas Iljušos tėvui.
  Socialinė psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Bendraamžių priėmimas ir verbalinės ir fizinės agresijos savivoka bei socialinis atsitraukimas

  Tyrimo vertimas. Įžanga. Komunikacijos vengimas ir verbalinis agresyvumas. Verbalinis ir elgesio santykis analizuojamas kartu. Socialinis elgesys kultūriniame kontekste. Vystymosi efektai ir studijos santrauka. Metodas. Populiacija, tiriamieji ir procedūra. Matas. Rezultatai. Lyties skirtumai. Diskusija. Verbalinė ir elgesinė agresija. Komunikacinis socialinis atstūmimas.
  Socialinė psichologija, tyrimas(16 puslapių)
  2008-04-02
 • Bendravimas

  Mes kitokie? Ar viskas pateisinama? Menas valdyti žmones. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Bendravimas. Vadovavimo funkcijų schema. Bendravimo funkcijos. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir punktualumas. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Bendravimo problemų sprendimas. Organizacinis bendravimas.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2005-05-31
 • Bendravimas - žmogaus vertybė

  Įvadas. Bendravimo kultūra. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Kalbėjimas. Žmonių bendravimas tarpusavyje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-25
 • Bendravimas - žmogaus vertybė. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo komponentai

  Įvadas. Žodinis bendravimas (verbalinis). Bendravimo stiliai. Pagrindinės sąvokos ir keturi pranešimo aspektai. Eksplicitiniai ir implicitiniai pranešimai. Kongruentūs ir nekongruentūs pranešimai. Kalba - tarpusavio įtakos instrumentas. Suprantami kodai. Žodžio komponentai. Nežodinis bendravimas (neverbalinis). Kas yra nežodinis bendravimas? Asmeninės erdvės ribos. Išvados.
  Socialinė psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2012-03-12
 • Bendravimas – žmonių tarpusavio sąveika

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kaip lengviau užmegzti kontaktus. Bendravimo – komunikacijos bendrasis apibūdinimas. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Bendravimas – kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). Bendravimo būdai. Kaip klausyti. Klausymasis – komunikacijos dalis. Klausymosi stiliai. Mokėti klausyti svarbiau negu mokėti pasakoti. Klausymosi būdai. Tyrimo tikslo, uždavinių organizavimas. Mokinių ir mokytojų klausymosi įgūdžių tyrimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų ir mokinių klausymo įvertinimo vidurkiai. Mokytojų klausymo įvertinimų pasiskirstymas. Visų mokinių (10 klasės ir 12 klasės) klausimo įgūdžių įvertinimas. 10 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 12 klasės mokinių įvertinimų pasiskirstymas. 10 klasės ir 12 klasės mokinių klausymo įgūdžių palyginimas. Mokytojų ir mokinių klausymo rezultatų palyginimas. Išvados. Praktinės rekomendacijos. Priedas (testas).
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-12
 • Bendravimas (11)

  Bendravimo svarbumas. Bendravimo suvokimas. Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui? Vadovavimo funkcijos. Bendravimo funkcijos. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Identifikacija. Įvykdymas. Kontrolė. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. Motyvacija ir vykdymas. Įgūdžiai ir mokymas. Tikslai ir rolių nurodymas. Technologija, darbo vietos išplanavimas ir darbo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Poreikiai. Atlygis. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena.
  Socialinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Bendravimas (13)

  Įvadas. Vertybės - kas tai. Bendravimas. Bendravimo rūšys. Poreikis bendrauti. Tarpasmeninis bendravimas. Pirmasis įspūdis. Bendravimas ir savęs pažinimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Efektyvus bendravimas ir mokymasis bendrauti. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-11
 • Bendravimas (14)

  Įvadas. Bendravimas. Bendras apibūdinimas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymasis. Bendravimas grupėse. Grupių psichologinės ypatybės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Bendravimas – paauglystė – konfliktas. Paauglystės raida. Paauglys – šeima – mokykla. Konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-04
 • Bendravimas (16)

  Įvadas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Žodinio bendravimo būdai. Bendravimas raštu. Neverbalinio bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga ir išvaizda. Prisilietimai. Bendravimo strategijos. Bendravimo lygiai. Konvencinis bendravimo lygis. Manipuliacinis bendravimo lygis. Standartizuotas bendravimo lygis. Primityvus bendravimo lygis. Bendravimas ir temperamentas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Sangvinikas. Bendravimas su "sunkiais" žmonėmis. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2010-01-05
 • Bendravimas (2)

  Kas yra bendravimas? Komunikacija. Tarpusavio sąveika. Poreikis bendrauti. Sėkmingo bendravimo samprata. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Kalbėjimas. Kalba. Balso tonas ir moduliacija. Greitis ir garso stiprumas. Garso silpnumas (tyla). Klausymas. Bendravimas raštu. Bendravimas internetu. Neverbalinės bendravimo formos. Veido išraiška (mimika). Akys (žvilgsnis). Gestai, kūno judesiai. Organizacinis bendravimas. Kiti bendravimo aspektai. Bendravimo problemos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Bendravimas (3)

  Įvadas. Kas yra bendravimas? Bendravimo procesas. Verbalinės bendravimo formos. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. Motyvacija ir vykdymas. Įgūdžiai ir mokymas. Darbuotojų motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-05
 • Bendravimas (4)

  Bendravimas. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Prisilietimai. Išvada.
  Socialinė psichologija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Bendravimas (5)

  Įvadas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Pabaiga.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
Puslapyje rodyti po