Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Organizacinė psichologija

Organizacinė psichologija (115 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaka veiklos efektyvumui

  Įvadas. Nevalingas dėmesys. Valingas dėmesys. Savaiminis dėmesys. Dėmesio intensyvumas (koncentracijos laipsnis). Dėmesio paskirstymas. Dėmesio perkėlimas (dėmesio objekto pakeitimas). Dėmesio patvarumas. Emocijos. Asmenybės kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Individualios psichinės savybės. Metodika. Darbo tikslas: nustatyti homogeninio ir heterogeninio triukšmo įtaką veiklos (šiuo atveju elementarių aritmetinių operacijų atlikimui) efektyvumui. Tiriamasis. Aparatūra. Darbo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentele ir grafikais (3).
  Organizacinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Įmonės darbuotojų sėkmingas bendravimas

  Bendravimas. Sėkmingo bendravimo samprata. Bendravimo įgūdžiai ir įpročiai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti. Anketiniai duomenys. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2005-06-07
 • Individo asmeninė kaita ir adaptacija organizacijoje

  Pagrindinės sąvokos. Adaptacijos organizacijoje procese galima išskirti šiuos aspektus. Socializacija ir individualizacija. Adaptaciją organizacijoje galima skirstyti. Socializacija organizacijoje vyksta aspektais. Richard M. Steers išskiria tris socializacijos aspektus. Kultūra ir klimatas. Organizacijos kultūros klasifikavimas. Gero klimato bruožai. Vertybės ir tikslai. Išvados.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-06
 • Kaip sukurti komandą?

  Įvadas. Komandų grupės. Komandos bruožai. Komandos funkcijos. Komandų kūrimas. Komandos formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje. Komandos efektyvumas. Efektyvi komandos veiklos misija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2011-11-17
 • Kaip tampama vadovu

  Įvadas. Vadovavimo galima išmokti. Vadovas. Kokie asmenybės bruožai turi įtakos sugebėjimui būti vadovu? Penki vadovavimo metodai. Vadovas kaip konflikto priežastis.
  Organizacinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Kaip valdyti konfliktą?

  Konflikto valdymo modelis. Konfliktų sprendimas. Vengimas. Prisitaikymas. Konkurencija. Kompromisas. Bendradarbiavimas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-07
 • Kaip valdyti konfliktą? (2)

  Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų naudingumas. Neigiami konfliktai. Konfliktai pagal pobūdį. Konfliktų tipologija. Konflikto prevencija. Konflikto sprendimo algoritmas. Nepasitenkinimo konkretizavimas. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją. Konflikto sprendimo rezultatai. Konfliktų sprendimas mokykloje. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-26
 • Karjera

  Karjeros efektyvumas. Karjeros sėkmingumas. Požiūris į karjerą. Prisitaikymas prie profesinės veiklos. Karjeros galimybių atpažinimas. Išorinių ir vidinių karjeros aspektų palyginimas. Išoriniai karjeros vystymosi aspektai. Vidiniai karjeros vystymosi aspektai.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Karjeros valdymas psichologiniu aspektu

  Įvadas. Karjeros valdymas. Karjeros valdymo modelis. Karjeros valdymo efektyvumo rodikliai. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Savęs pažinimas. Asmenybės raida ir karjera. Suaugusiojo žmogaus vystymosi samprata ir etapai karjeros vystymo kontekste. Karjeros vystymas ir etapai. Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas. Įsikūrimas pasirinktoje karjeros vystymo aplinkoje. Asmens veikla ankstyvosios karjeros laimėjimų ir pasiekimų etape. Ankstyvosios karjeros etape galimos įvairios asmens judėjimo kryptys. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2009-03-23
 • Klasės klimatas

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Klausimų pateikimas

  PowerPoint pristatymas "Klausimų pateikimas – kad sužinoti kliento poreikius". Aktyvaus klausymosi įtaka bendravimui. Informacijos praradimo formulė. Klausimų tipai. Atviri klausimai. Atvirus klausimus verta užduoti. Uždari klausimai. Uždarus klausimus verta užduoti. Alternatyvūs klausimai. Alternatyvius klausimus verta užduoti. Nukreipiantys klausimai. Nukreipiamuosius klausimus verta užduoti. Klausimų pateikimas. Spin technika. Alternatyvi ataka arba "ežiuko" metodas. Klausimo pakartojimas.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-10-16
 • Klimatas grupėje

  Įvadas. Grupės narių santykiai. Vaidmenys grupėje. Grupės normos bei darbuotojo padėtis joje. Naujų darbuotojų integracija grupėje. Psichologinė grupės darna bei psichologinis klimatas. Žmonių suderinamumas grupėje. Psichologinis klimatas grupėje. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis

  Anotacija. Įvadas. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Komandinis darbas. Komandinio darbo esmė. Komandų ir grupių skirtumai. Pokyčiai. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Anketinė apklausa. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-30
 • Komandinis darbas (6)

  Komandinis darbas. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Neformalios komandos pagrindinės funkcijos. Komandų vidaus konfliktai. Komandos sutelktumas. Efektyvi komanda. Individas ir komanda. Individo pozicija komandoje. Santykių ribos. Problemos komandos santykiuose. Problemos komandos struktūrose. Problemos su valdžios struktūromis. Vadovavimas komandoje. Vadovavimo prielaidos. Geras vaidmenų pasiskirstymas. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai /rizika. Idėjų pavertimas darbais.
  Organizacinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Komandos organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti komandinį darbą šiuolaikinių organizacijų kontekste. Komanda organizacijoje. Komandos apibrėžimas. Komandinės veiklos bruožai. Komandinio darbo privalumai ir trūkumai. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo trūkumai. Komandų klasifikacija. Komandų kūrimas. Komandos sudarymo ypatumai. Komandos narių vaidmenys ir funkcijos. Komandos narių vaidmenys. Komandos funkcijos. Komandos narių skatinimas. Komandos atsakomybės pasiskirstymas. Komandų efektyvumas. Komandinio darbo sampratos raida. Šiuolaikinis komandų efektyvumo modelis. Komandų ir grupių veiklos lyginamoji analizė. Naujo komandų efektyvumo modelio taikymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(39 puslapiai)
  2010-11-29
 • Komunikacija (4)

  Komunikacija. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo aplinka. Socialinių programų įvertinimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Informacinės bazės kūrimas ir panaudojimas socialiniame darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Socialinių darbuotojų atestacija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-11-28
 • Komunikacinės elgsenos

  Psichologija. Žmogus. Bendravimo procesas. Psichologijos sritys. Psichologinių tyrimų tikslai ir metodai. Asmenybė ir bendravimas. Temperamentai. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Mąstymas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Efektyvaus bendravimo bruožai. Bendravimo šeimoje aspektai. Savianalizė.
  Organizacinė psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-12-12
 • Konfliktai

  Kas yra konfliktas. Konfliktų priežastys. Konfliktų įvairovė. Konfliktų simptomai. Konflikto raida. Konflikto baigties variantai. Konflikto padariniai. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Kas yra grupė. Grupių tipai. Neformalių grupių formavimosi priežastys. Neformalių grupių valdymas ir elgesys su neformalia grupe. Grupės organizacijoje. Grupės funkcijos organizacijoje. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2005-06-09
 • Konfliktai (10)

  Konfliktų samprata. Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai. Organizacinių konfliktų priežastys. Organizacijos struktūros įtaka konfliktų sudėtingumui. Grupinio socialinio suvokimo įtaka organizaciniams konfliktams. Darbuotojų specializacijos įtaka konfliktams. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Vadovo įtaka valdant organizacinius konfliktus. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-22
 • Konfliktai (22)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Konfliktas – organizacijos mikroklimatą veikiantis veiksnys. Konfliktų esmė ir tipai. Organizacinis konfliktas. Grupių konfliktų atsiradimo priežastys. Organizacinio konflikto funkcijos. Konfliktų šaltiniai. Konfliktų valdymas. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Konflikto pasekmės organizacijoje. Konflikto sprendimo būdai. Konflikto sprendimo strategijos. Pateiktų respondentų konfliktų sprendimas bei valdymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-02-08
Puslapyje rodyti po