Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija>Asmenybės psichologijos referatai

Asmenybės psichologijos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų emocinės ir elgesio problemos

  Bešeimių vaikų ir vaikų, gyvenančių su tėvais elgesio problemos. Įvadas. Vaikų, netekusių tėvų globos, psichosocialinės problemos ir jų priežastys. Bešeimių vaikų psichosocialinės problemos. Bešeimių vaikų emocinių ir elgesio problemų atsiradimo priežastys. Bešeimių ir vaikų gyvenančių su abiem tėvais,emocinių ir elgesio problemų ypatumų palyginimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-25
 • Vaizduotė ir jausmai: pyktis ir jo valdymas

  Įvadas. Vaizduotės ir jausmų apibrėžtis: Vaizduotės samprata ir pagrindiniai aspektai. Jausmų samprata ir pagrindiniai aspektai. Pykčio apibrėžtis. Pykčio samprata. Atsakomybė už savo pyktį bei teigiami pykčio aspektai. Pykčio valdymo problematika: Neteisingi pykčio išreiškimo būdai. Patarimai konsultantui ir konsultanto pasiūlymai. Teisingo pykčio valdymo klausimu. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-05
 • Valia (2)

  Kas toji valia ir valinga asmenybė. Valios veiksmai. Valios akto struktūra. Valios savybės. Kaip ugdyti valią.
  Asmenybės psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-17
 • Valia (3)

  Valia – žmogaus galia. Valios ugdymo būdai ir priemonės. Jaunesnio amžiaus mokinių valios ugdymas. Bendrieji šio amžiaus vaikų valios bruožai. Valios ugdymas mokymo procese. Valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Paauglių valios ugdymas. Paauglių valios bruožai. Paauglių valios ugdymas mokymo procese. Paauglių valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-09
 • Valia ir jos ugdymas

  Įvadas. Valios procesų sąveika. Fiziologiniai valios pagrindai. Valios veiksmo šaltiniai. Valios akto analizė. Asmenybės valios ypatybės. Valios ugdymas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-31
 • Verterio efektas

  Įvadas. Pagrindiniai paauglių savižudybių rizikos veiksniai. Verterio efekto istorija. Šiuolaikiniai Verterio efekto tyrinėjimai. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Verterio efekto tyrimai Lietuvoje. Rekomendacijos žurnalistams. Kurto Cobaino savižudybė. Pavyzdys, kaip žiniasklaida gali prisidėti prie Verterio efekto prevencijos.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-25
 • Vertybės (6)

  Įvadas. Vertybės ir jaunimas. Vertybių formavimasis. Vertybių atsiradimas. Vertybės. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-30
 • Vertybės ir vertybinės orientacijos

  Vertybės ir vertybinės orientacijos. Vertybės ir vertybinės savybės. Vertybių reikšmingumas.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-05
 • Vertybės. Asmenybės vertybinė sistema

  Vertybės sąvoka. Žmogaus vertybinės orientacijos. Asmenybės vertybinė sistema.
  Asmenybės psichologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-10-26
 • Vertybių tipai. Vertybių sistema. Veiksniai, formuojantys asmens vertybių sistemą

  Vertybių tipai. Vertybių sistema. Vertybes formavo šimtmečiai. Socializacijos principu formuojamos vertybės. Žmogus kaip asmuo yra vertybė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-29
 • Viktimizacijos reiškinys žmogaus socializacijos procese

  Įvadas. Viktimizacijos priežastys. Žmogus kaip auka. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-07
 • Vyrų ir moterų agresyvumo skirtumai

  Įvadas. Agresyvumo samprata. Vaikų agresyvumas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvumas. Agresyvumas vėlyvojoje vaikystėje. Agresyvumas paauglystėje ir jaunystėje. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2009-12-08
 • Z. Froidas "Seksualinis žmogaus gyvenimas"

  Seksualinės formos. Neuroziniai simptomai. "Visų iškrypimų šaknys glūdi vaikystėje". Libido. Vaikų seksualiniai tyrinėjimai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-02
 • Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas

  Įvadas. Psichodinaminė Z. Froido asmenybės teorija. Psichosocialinė E. Eriksono asmenybės teorija. Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-19
 • Zigmundas Froidas. Psichoanalizė ir psichoterapija

  Įvadas. Z. Froidas (S. Freud) ir psichoanalizės istorija. Z. Froidas. Psichoanalizė ir jos reikšmės. Psichoanalizė šiandien. Psichoterapijos sąvoka ir jos rūšys. Skirtumai tarp psichoanalizės ir psichoterapijos. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-10-08
 • Zigmunto Froido asmenybės samprata

  Apie asmenybę. Z. Froido gyvenimas ir veikla. Pagrindiniai psichoanalizės principai ir teiginiai. Asmenybės struktūros pagrindiniai dariniai. Konfliktų kilimo priežastys. Gynybos mechanizmų charakteristika. Kitų psichologų nuomonės apie asmenybę.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Žmogaus asmenybė ir individualybė

  Įžanga. Dėstymas. Asmenybės esmė. Asmenybės formavimasis. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-14
 • Žmogaus gyvenimo fenomenas

  Amžiaus tarpsniai. Brofenbrennerio aplinkos įtakos modelis. Socializacijos apibrėžimai. G. Brown ekologinis modelis. A. Maslou teorija. E. Eriksonas.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Žmogaus kūrybiškumas

  Įvadas. Kūrybiškumo sąvoka. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybos procesai. Kūrybinga asmenybė. Kūrybos poveikis ir praktinė nauda. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-08-14
 • Žmogaus psichologija

  Įvadas. Dėstomoji dalis: pagrindinės asmenybės psichologijos problemos. Prieštarmė prieš šias problemas nagrinėjančių teorijų nagrinėjimą. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Asmenybėje vykstantys procesai ir jų dinamika. Asmenybės vystymasis.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-09
Puslapyje rodyti po