Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai

  Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Teorija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-09
 • Psichologijos įvadas

  Psichologijos mokslo apibūdinimas. Psichologijos objektas. Psichologijos mokslo struktūra. Psichologijos šakos. Psichologijos uždaviniai ir tyrimo metodai Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichikos struktūra. Sąmonė. Savimonė. Pasąmonė. Dėmesio rūšys. Valingo dėmesio veiksniai. Dėmesio lavinimas. Jutimas ir pojūčiai. Pojūčio apibūdinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimų organų adaptacija. Suvokimo veiksniai. Apercepcija. Suvokimo iliuzija. Atminties apibūdinimas, atminties vaizdiniai. Trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties rūšys. Atminties procesai. Nevalingas ir valingas įsiminimas. Sėkmingo įsiminimo sąlygos. Atsiminimas. Atminties veiksniai. Mąstymo apibūdinimas. Mąstymo rūšys. Mąstymas - ryšys su kitais psichiniais procesais. Mąstymo operacijos ir formos. Mąstymo uždavinio sprendimo procesas. Individualaus mąstymo skirtumai Vaizduotė. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės ir kūrybos ryšys. Emocijų ir jausmų apibūdinimas. Emocijų funkcijos. Emocijų teorijos. Poreikiai kaip emocijų kilmės pagrindas. Emocinės būsenos. Asmenybes samprata. Žmogus. Individas. Asmenybė. Individualybė. Asmenybės struktūra. Asmenybės modelis. Temperamento apibūdinimas. Sangviniko ir melancholiko savybės. Flegmatiko ir choleriko savybės. Ekstraversija – introversija. Emocinis stabilumas – neurotizmas. Temperamento ir charakterio ryšys. Charakterio apibūdinimas ir prigimtis. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio akcentuacijos. Hipertiminis distiminis ir ciklotiminis charakteriai. Charakterio akcentuacijos. Nerimastingas, demonstratyvus, impulsyvus charakteriai. Asmenybės gabumai ir sugebėjimai – įgimta ir įgyta sugebėjimuose. Sugebėjimų matavimas – intelekto apibūdinimas. Savęs vertinimas. "AŠ" vaizdo turinys. Savęs vertinimo formavimosi veiksniai. Asmenybės psichinės gynybos būdai. Konfliktai. konfliktų sprendimo būdai ir sprendimo taktikos. Grupių ryšys: formalios, neformalios ir referentinės. Grupės įtaka individui (konformizmas, agresija).
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2005-10-16
 • Psichologijos įvadas (2)

  Psichologijos istorija. Psichologijos ištakos gamtos moksluose. Psichologijos mokslo pradininkai. Psichologinės tyrimų kryptys. Psichologija. Psichologijos sritys. Tyrimai psichologijoje. Mokslinis metodas. Psichologijos tyrimo metodai. Praktika. Nervų sistema. Tyrimo priemonės. Jutimai. Kaip išorinis pasaulis patenka į vidų? Rega. Klausa. Lyta. Skonis. Uoslė. Kinestezija. Suvokimas. Sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Meditacija. Hipnozė. Žmogaus raida. Kūdikystė ir vaikystė. Paauglystė. Klasikinis sąlygojimas. Operantinis sąlygojimas. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. Atmintis. Kodavimas. Informacijos atkūrimas. Užmiršimas. Kaip pagerinti atmintį? Mąstymas. Kalba. Intelektas.
  Psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-06-03
 • Psichologijos metodai

  PowerPoint pristatymas. Psichologijos metodai. Mokslinio tyrimo strategijos. Aprašomoji (arba stebėjimo) strategija. Koreliacija. Koreliacijos rūšys. Eksperimentas. Metodikos: Atvejo tyrimas. Apklausa. Apklausos aspektai. Apklausos aspektai. Metodikos: Stebėjimas. Natūralistinis stebėjimas. Metodikos. Šiuolaikinės psichologijos kryptys.
  Psichologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-03-30
 • Psichologijos metodai (2)

  Psichologijos metodai. Atvejo tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Koreliacija. Psichologiniai testai. Eksperimentas.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-29
 • Psichologijos mokslas

  Žodžio kilmė. Psichologijos mokslo šakos. Fundamentaliosios šakos. Taikomosios šakos.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Psichologijos mokslo atsiradimas

  Įvadas. Psichologijos, kaip savarankiško mokslo atsiradimas. Psichologijos krypčių atsiradimas. Psichologija Lietuvoje. Kas yra psichika ir kada, kaip ji atsirado? Išvados.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-16
 • Psichologijos mokslo istorinė raida

  Įvadas. Psichologijos mokslo istorinė raida. Psichologija iki vidurinių amžių. Psichologija viduramžiais. Psichologija naujaisiais amžiais. XIX amžiaus pabaigos psichologija. Šių dienų psichologija. Psichologijos mokslo istorinė raida Lietuvoje. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Psichologijos mokslo priešistorė

  Įvadas. Psichologijos mokslo samprata. Psichologijos mokslo susiformavimas. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Psichologija Lietuvoje. Psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijoje naudojami metodai. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-23
 • Psichologijos mokslo priešistorė (2)

  Psichologijos mokslas. Psichologijos raidos apžvalga. Racionalistinė kryptis. Empirizmo srovė. Asociacinė psichologija. Evoliucionizmas. Išvados.
  Psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Psichologijos mokslo priešistorė (3)

  Psichologijos apibrėžimo problema. Psichologijos objektas. Psichologijos kilmė: senovės Azijos psichologija, senovės graikų ir romėnų psichologija. Viduramžių psichologija. Psichologijos, kaip savarankiško mokslo, atsiradimas. Psichologijos krypčių formavimasis. Psichologijos pradininkų veikla (1879 – 1913 m.). Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-30
 • Psichologijos mokslo tyrimo metodai

  Įvadas. Psichologijos tyrimo eiga. Stebėjimo ir aprašymo tyrimo metodas. Eksperimentinis tyrimo metodas. Koreliacinis tyrimo metodas. Išvados.
  Psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-09
 • Psichologijos pagrindai

  Įvadas. Psichologijos istorija ir dabartis. Psichologijos kaip savarankiško mokslo atradimas. Psichologijos istorija. Eksperimentinės psichologijos užuomazgos. Psichologijos mokslo samprata. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui. Sąmonė. Pasąmonė. Psichiniai procesai. Psichinės savybės. Psichologijos objektas. Kas yra psichika. Elgesio ir psichikos procesų tyrimo kryptys. Psichologijos tyrimo kryptys. Smegenys ir psichika. Psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos mokslo šakos. Išvados.
  Psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-14
 • Psichologijos pradmenys

  Įvadas. Psichologijos pradmenys. Psichologijos apibūdinimas. Psichologijos istorija. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai, procesai, būsenos. miegas, meditacija, autogeninė treniruotė, hipnozė. Psichologijos metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Racionalinis metodas. Raidos psichologija. Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-03
 • Psichologijos savianalizė

  Psichologijos savianalizė. Ko savo gyvenime norėčiau išvengti? Ko nenorėčiau patirti?
  Psichologija, namų darbas(2 puslapiai)
  2011-05-09
 • Psichologijos specialybės praktika

  Bendroji dalis. Specialybės praktikos suvestinė. Praktikos modulių aprašymas. Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Tabako vartojimo prevencijos užsiėmimai. Gyvenimo įgūdžių ugdymas grupėje.
  Psichologija, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Psichologijos šakos

  Psichologijos terminas. Fundamentaliosios šakos. Taikomosios psichologijos mokslo šakos. Kas būdinga psichologijos mokslui. Psichologijos raidos apžvalga. Psichologijos raida Lietuvoje. Psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija.
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-09
 • Psichologijos teorijos (2)

  Įvadas. Socialinio išmokimo teorija. Išmokimo teorijų koncepcija. Mokymosi ir išmokimo sąvokų santykis. Išmokimas. Ankstesnės išmokimo teorijos. Naujesnės išmokimo teorijos. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Psichologijos tyrimai

  PowerPoint pristatymas. Psichologijos metodai. Tyrimo strategijos. Aprašomoji strategija. Sąvokos: populiacija, imtis. Du atrankos būdai. Atsitiktinė atranka. Neatsitiktinė atranka. Koreliacinis tyrimas. Eksperimentas. Eksperimentų trūkumai.
  Psichologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-04-17
 • Psichologijos tyrimo metodų įvairovė

  Įvadas. Psichologijos metodai. Eksperimentinis. Koreliacija. Aprašymas. Išvados.
  Psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-11
Puslapyje rodyti po