Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Senovės filosofija

Senovės filosofija (256 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sokrato ir Platono estetinės teorijos

  Įvadas. Sokratas ir sofistai. Platono estetinė teorija. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Sokrato posakio "Aš žinau, kad nieko nežinau" esmė

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Sokrato filosofija.
  Senovės filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Sokrato žmogaus esmės samprata: "Pažink pats save"

  Sokratas ir savęs pažinimo problema. Gėrio pažinimas, savęs pažinimas ir juo apibrėžimas. Refleksiškumas. Žinojimas, tiesa ir realybę. Dorovinio pažinimo sritis.
  Senovės filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Stoicizmas

  Įvadas. Stoikų mokyklos pirmtakai. Stoikų mokyklos kūrėjai. Stoikų mokyklos raida. Stoikų pažiūros. Logika. Fizika. Etika. Išvados.
  Senovės filosofija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-18
 • Šventasis Augustinas: politinės ir socialinės idėjos

  Įvadas. Dėstymas. Politinės idėjos. Socialinės idėjos. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Teisingumo ir lygybės samprata Aristotelio "Politikoje"

  Aristotelis. "Politika". Teisingumas. Kas valstybėje turėtų viešpatauti? Kam reikalingas teisingumas? Savybės, kurios būtinos einant svarbiausias pareigas. Nelygybė tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Teisingumo supratimas lyginant Aristotelį ir kitus filosofus. Išvados. Išnašos.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-01
 • Teisingumo samprata pagal Platoną

  Įvadas. Dėstymas. Teisingumo paieškos dialoge "Valstybė". Teisingumo ir neteisingumo priešprieša. Teisingumas paprastų žmonių nuomone. Teisingumo kryptys. Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Teisingumas ir visuomenė. Valstybės ir žmogaus panašumas.
  Senovės filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-09
 • Tertulianas

  Gyvenimas ir raštai. Priešiškumas mokslui ir protui. Neigiamas požiūris į žmogaus prigimtį. Materializmas. Krikščionybės sampratos esmė. Referatas lietuvių, rusų, prancūzų, danų kalbomis.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-05-14
 • Turto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluose

  Turto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluose. Kaip "pasiekti" laimingą gyvenimą? Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Vaiko auklėjimas. Koks jis?

  Vaiko auklėjimas, remiantis Platono teorija. Įvadinis auklėjimo apibūdinimas. Svarbiausias auklėjimo bruožas. Tobulas auklėjimas. Tėvų pareigos siekiant tobulo auklėjimo.
  Senovės filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-02-21
 • Valdymas Aristotelio "Politėjoje"

  Įvadas. Aptariamosios problemos pagrindimas. Tyrimas. Darbo tikslai. Politėjos tikslai. Politėja kaip vertybių- laisvės, turtingumo, išsilavinimo, doros- įgyvendintoja. Politėja kaip mišri santvarka. Valdymas Politėjoje. Piliečiai. Konstitucinio valdymo elementai. Valdymas bendrųjų interesų labui. Valdymo teisėtumas. Piliečių savanoriškas paklusimas bei lojalumas. Išvados.
  Senovės filosofija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-11-01
 • Valstybės ir individo harmonija Aristotelio idėjose

  Įvadas. Istoriografija. Aristotelio pirmtakai. Aristotelis ir Aleksandras Makedonietis. Valstybė ir žmogus. Pilietybė ir santvarka. Įstatymų viršenybė. Žmogaus auklėjimo teorijos. Opozicija prieš Platoną. Aristotelio atitrūkimas nuo Platono. Aristotelio sekėjai. Išvados.
  Senovės filosofija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-03-31
 • Valstybės samprata Platono ir Aristotelio veikaluose

  Įvadas. Dėstymas. Platonas. Platono samprata apie miestą-valstybę. Aristotelis. Aristotelio samprata apie miestą-valstybę. Platono ir Aristotelio miestas-valstybė. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-19
 • Žymiausi Romos mąstytojai

  PowerPoint pristatymas. Cicerono gyvenimas. Cicerono kalbos. Cicerono veikalai. Cicerono kūrybinis palikimas. Seneka. Epiktetas. Markas Aurelijus.
  Senovės filosofija, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-04-05
 • Žmogus Platono filosofijoje

  Apie Platono gyvenimą ir veiklą. Žmogus Platono filosofijoje. Žmogus – tai kūnas, protas ir siela. Trejybinė žmogaus sielos struktūra. Protingas žmogaus gyvenimo sutvarkymas. Žmonių grupės pagal sielos pradus. Valstybės įtaka žmogui. Laimė ir meilė žmogaus gyvenime. Apibendrinimas. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-05
 • Žmogus Platono filosofijoje (2)

  Įvadas. Platono filosofija – ugdyti žmogų. Etika - mokslas apie moralę. Klasikinė keturių dorybių teorija. Poezija - Platono dieviškoji aistra. Platonas – idealistinės teorijos Europoje pradininkas. Platono Dialogai, "Sokrato apologija". Sokratas ir Meletas. Gėris - žmogaus prigimtinių savybių priežastis ir tikslas. Teisingumas – atitikimas pasaulio tvarkai. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-05
Puslapyje rodyti po