Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Senovės filosofija>Senovės filosofijos konspektai

Senovės filosofijos konspektai (18 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antika (3)

  Filosofijos istorijos tyrimo metodas. Graikų visuomenė. Ankstyvosios antikos filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Ankstyvosios antikos filosofijos tyrimo metodas ir stilius. Graikų filosofijos šaltiniai: religija, mitai, praktiniai mokėjimai, gyvenimo taisyklės. Talis. Anaksimandras. Anaksimenas. Pitagorikai: orfikų įtaka, sielos samprata (koncepcija), moksliniai pasiekimai, skaičių filosofija. Heraklitas: stilius, dialektika, logas, siela, pažinimas, etika ir politinis pažinimas. Ksenofanas. Parmenidas: metodas, būties teorija. Melisas. Zenonas Elėjietis: metodas ir konceptualinės priemonės, judėjimo aporijos, daugio aporijos, šiuolaikinis aporijų tyrimas, pažiūra į aporijas. Empedoklis: gamtos teorija, psichologija. Anaksagoras: materijos koncepcija, dvasios koncepcija, psichologija. Filosofinės pažiūros graikų medicinoje. Atomistika: atomų teorija, kosmologija, biologija, pažinimas, etika ir politinės pažiūros.
  Senovės filosofija, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-11
 • Antika (4)

  Antika. Ankstyvoji graikų filosofija. Materialistinės filosofijos formavimasis. Materialistinė graikų filosofija. Antikos skepticizmas. Heleninė filosofija. Antikos mistika ir neoplatonizmas.
  Senovės filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Antikinė filosofija

  Herakleitas. Elėjos mokykla. Parmenidas. Pitagoriečių sąjunga. Atomizmas. Sofistai ir Sokratas. Sofistai – antikiniai švietėjai. Sokratas. Platonas. Idėjų teorija. Sielos samprata. Pasaulio samprata. Pažinimas. Moralės teorija. Politinė teorija. Platono Akademija. Aristotelis. Teorinė filosofija. Sielos samprata. Praktinė filosofija. Etika. Politinė teorija. Helenistinė filosofija. Senosios mokyklos. Naujosios mokyklos. Helenistinio laikotarpio filosofiniai judėjimai. Kinikai. Pironistai (skeptikai). Antikinės filosofijos pabaiga: eklektizmo laikotarpis.
  Senovės filosofija, konspektas(17 puslapių)
  2008-05-23
 • Aristotelis "Apie sielą" (3)

  Aristotelio knygos "Apie sielą" konspektas. I skyrius. Psichologijos reikšmė. Pagrindinės psichologijos problemos ir jų nagrinėjimo sunkumai. II skyrius. Istorinė apžvalga. Aristotelio pirmtakų pažiūros į sielą. III skyrius. Demokrito, Platono ir kt. Senovės filosofų pažiūrų kritika: siela nėra pats save judinąs pradas. IV skyrius. Pitagoriečių ir kai kurių platonizmo teorijų kritika: siela nėra nei harmonija, nei pats save judinąs skaičius. Aristotelis kritikuoja Empedoklio ir Demokrito teorijas. V skyrius. Juntančioji siela. VI skyrius. Juslių objektai: daiktų savybinės ypatybės, atsitiktinės ir bendrosios juntamosios savybės. VII skyrius. Regėjimas ir jo objektai. VIII skyrius. Klausa ir jos objektai. Balsas. IX skyrius. Uoslė ir jos objektai. X skyrius. Skonis ir jo objektai. XI skyrius. Lytėjimas ir jo objektai. XII skyrius. Jutiminio suvokimo esmė. Trečioji knyga. I skyrius. Kodėl yra tik penkios juslių rūšys? Bendrosios juslės sąryšis su kitomis juslėmis ir jos pirminė funkcija. Atskirų juslių skirtumai ir reikšmė daiktų pažinimui. II skyrius. Kitos bendrosios juslės funkcijos, aktualaus pojūčio ir juntamojo objekto formos sutapimas. Kuria prasme jutimams yra būdingas tam tikras proporcingumas? III skyrius. Kuo skiriasi mąstymas nuo jutiminio suvokimo? Vaizduotė, jos funkcijos ir skirtumas nuo jutiminio suvokimo ir nuo mąstymo. Tommi komentaras. VIII balsas. X skonis.
  Senovės filosofija, konspektas(13 puslapių)
  2010-07-09
 • Aristotelis ir jo mokykla

  Logika. Metafizika ir logika. Logika ir pažinimo psichologija. Teorinė filosofija. Substancija. Forma ir medžiaga. Daiktų esmė. Priežastis ir tikslas. Energija ir potencija. Siela (psichologija). Praktinė filosofija. Aukščiausiasis gėris. Dorybės. Aristotelizmo esmė.
  Senovės filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Aurelijus Augustinas (2)

  Šv. Aurelijus Augustinas — jo biografija, darbai, gyvenimas. Žymiausias krikščionybės ideologas ir politinis mąstytojas. "Išpažinimai". Filosofija. "Apie dievo valstybę". Išvados.
  Senovės filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-13
 • Elėjos filosofija

  Mokyklos raida. Pirmtakas — Ksenofanas. Parmenido gyvenimas. Pažiūros. Pradinė tezė. Būties teorija. Dedukcinis metodas. Epistemologijos pamatai. Parmenido reikšmė. Parmenido mokykla. Melisas. Zenonas iš Elėjos. Gorgijas. Megaros mokykla. Tolesnė įtaka.
  Senovės filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-11
 • Mileto mokykla

  Mokyklos raida. Pirmtakas - Ksenofanas. Parmenido gyvenimas. Pažiūros: pradinė tezė; būties teorija; dedukcinis metodas; epistemologijos pamatai. Parmenido reikšmė. Parmenido mokykla: Melisas, Zenonas iš Elėjaus, Gorgijas iš Leontinų, Megaros mokykla. Tolesnė įtaka. Atomizmo kūrėjai. Demokritas iš Abderų. Demokrito pirmtakai. Pažiūros: atomistinė medžiagos teorija; subjektyvistinė suvokimo teorija; deterministinio mokslo programa; etika. Atomistų vaidmuo. Demokrito įtaka ir opozicija prieš jį. Pitagoras. Pitagorininkų sąjunga. Pitagorininkų tikėjimas. Pitagorininkų mokslininkai. Mokslinės pažiūros. Matematikos ir akustikos atradimai. Skaičius kaip būties pradas. Būties dvejopumas. Skaitinės spekuliacijos. Astronomijos atradimai ir naujas pasaulėvaizdis. Pasaulio harmonija. Reikšmė. Pitagorizmo raida. Pitagorizmo įtaka. Pirmojo laikotarpio filosofijos problematika. Iš kosmologijos problemų. Epistemologijos ir psichologijos problemos. Sąvokos ir terminai. Laikotarpio suvestinė. Chronologija. To meto įvykiai. Ginčijami klausimai. Platono gyvenimas. Platono raštai. Pirmtakai. Trys laikotarpiai Platono filosofijos raidoje. Platono pažiūros. Idėjų teorija. Sielos teorija. Gamtos mokslas. Pažinimo teorija. Etika. Estetika. Platonizmo esmė. Platono mokykla. Platono įtaka. Opozicija prieš Platoną. Aristotelio gyvenimas. Raštai. Jo paties išleisti raštai. Mokslinio pobūdžio medžiaga. Raštai, apimantys mokslo darbus. Mokslinė Aristotelio orientacija. Pirmtakai. Raida. Aristotelio pažiūros. Logika. Teorinė filosofija. Praktinė filosofija. Aristotelizmo esmė. Aristotelio siekėjai. Peripatetinė mokykla. Komentatoriai. Tolesnė aristotelizmo įtaka. Opozicija. Antrojo laikotarpio filosofijos problematika. Sąvokos ir terminai. Laikotarpio suvestinė. Chronologija. To meto įvykiai. Ginčijami klausimai.
  Senovės filosofija, konspektas(66 puslapiai)
  2005-11-22
 • Ontologija

  Senovės Graikijos filosofijos pavyzdžiai. Pirmosios graikų filosofijos mokyklos ir originalūs filosofai (Mileto mokykla, Elėjos mokykla, Pitagoras, Herakleitas, Demokritas ir kt.). Platono ir Aristotelio filosofija-Senovės Graikijos filosofijos viršūnė (Platono Ir Aristotelio Ontologija). Klasikinė antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis.
  Senovės filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Ontologija (2)

  Kas yra ontologija? Kodėl ji yra mokslas? Kodėl pavadinimas ontologija yra priimtinesnis negu bendroji metafizika? Ontologijos metodas. 3 ontologijos mokslinio darbo studijos: jas išvardyti ir pakomentuoti. Autoriteto reikšmė ontologijoje. Ar galima ontologija remtis autoritetais ir jei taip, tai kada? Trys abstrakcijos laipsniai: išvardinti ir pakomentuoti. Ar būties sąvoka gali būti apibrėžti? Pakomentuokite. 4 būties sąvokos reikšmės. Kodėl būties sąvoka negali būti nei vienprasmė, nei skirtinga prasmė, bet yra analoginė? Apibrėžti atribucijos analogiją, pateikti pavyzdį bei jį paaiškinti? Apibrėžti proporcingumo analogiją ir sugalvoti jos pavyzdį ir jį paaiškinti. Kuo metafora skiriasi nuo proporcingumo analogijos? Pateikti metaforos pavyzdį. Kas yra aktas, kas yra potencija. Ar ta pati būtis gali būti aktuali tuo pačiu metu ir tuo pačiu požiūriu? Paaiškinti kodėl. Ar ta pati būtis gali būti aktuali ir potenciali tuo pačiu metu, bet skirtingais požiūriais? Paaiškinti kodėl. Ontologinė tiesa, kuo skiriasi nuo loginės tiesos. Kas yra blogis, paaiškinti manichėjų blogio sampratą, sukritikuoti. Kas yra blogis? Paaiškinti manichėjų blogio sampratą ir ją sukritikuoti? 3 savybės būdingos pirmiesiems būties dėsniams. Pakomentuoti. Tapatybės dėsnis.
  Senovės filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2009-01-16
 • Platonas "Faidonas, arba apie sielą" (2)

  Detalus Platono kūrinio "Faidonas, arba apie sielą" turinio planas.
  Senovės filosofija, konspektas(2 puslapiai)
  2005-12-04
 • Platonas "Puota, arba apie meilę"

  Platono kūrinio "Puota, arba apie meilę" detalus planas. Apolodoro ir Bičiulio pašnekesys. Apolodas pradeda pasakojimą apie Agatono suruoštą puotą. Puota ir kalbos apie meilę. Faidras: Juk mylintysis dieviškesnis už mylimąjį, nes jame yra dievas. Pausanijo kalba: Bet kokiu atveju gražu tenkinti mylintįjį dorybės vardan. Eriksimachas teigia, kad visuose žmogiškuose ir dieviškuose darbuose reikia žiūrėti dviejų Erotų: Dangiškosios Mūzos Eroto ir liaudiškojo, Polihimnijos Eroto. Aristofanas teigia, kad dėl savo pirmykštės prigimties žmogus visą gyvenimą ieško savo antrosios pusės. Agatonas teigia, kad Erotas Lepumo, Prabangumo, Gležnumo, Grakštumo, Geismo, Ilgesio tėvas. Sokaras sako, kad Erotas yra meilė to ko pats neturi. Erotas myli meilę, grožį, išmintį ir visa tai ko pats stokoja.
  Senovės filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Platonas "Timajas"

  Klausimai ir atsakymai. Kodėl reikia atriboti tai, kas amžinai būva nuo to, kas amžinai atsiranda? Paaiškinkite teiginį: "Tikrai egzistuoja ir gali būti mąstoma tiktai būtis, o ne radimasis". Kaip, pasak Platono, kūrėjas surentė kosmosą. Kodėl pasaulio neįmanoma paaiškinti nei vien skirtingumu, nei vien tapatumu. Kaip Platonas aiškina laiką. Kaip Platonas aiškino prigimtį, sutalpinančią visus kūnus. Kaip Platonas aiškina daikto ir idėjos santykį? Kas yra būtis?
  Senovės filosofija, konspektas(1 puslapis)
  2005-11-28
 • Platonas "Valstybė" (7)

  Filosofinio Platono veikalo "Valstybė" 4, 5, 6, 7 knygų konspektas. Kas yra valstybė. Kokie žmonės sudaro Platono valstybę, kaip jie auginami, auklėjami. Kas yra gėris, blogis. Kas yra išprusimas, mokslai. Koks turi būti žmogus, kad Platono valstybėje būtų tinkamas auklėjimui, mokslui, vadovavimui. Kodėl ne visiems lemta tapti vadovais.
  Senovės filosofija, konspektas(12 puslapių)
  2006-04-13
 • Platono ir Aristotelio būties sampratos

  Įvadas. Būties sąvoka. Pasaulio kilmė. Platonas. Platono idėjų teorija. Aristotelis. Aristotelio priežasčių tipai. Aristotelio būties samprata. Aristotelio būtys. Išvados.
  Senovės filosofija, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-19
 • Senovės Graikijos mokslininkai ir mąstytojai

  Senovės Graikijos mokslininkai ir mąstytojai. Archimedas. Aristotelis. Sokratas. Platonas. Pitagoras. Herodotas.
  Senovės filosofija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-07
 • Senovės Rytų civilizacijų estetinių idėjų raida

  Grožio r meno kanonai senovės Egipte. Grožis šumerų ir babiloniečių akimis. Estetinės senovės žydų pažiūros. Estetinės senovės iranėnų pažiūros. Senovės indų estetika. Senovės kinų estetika. Reziume.
  Senovės filosofija, konspektas(10 puslapių)
  2009-01-22
 • Sokratas ir jo filosofija: žinau, kad nieko nežinau

  Sokrato mokiniai. Liudijimai apie Sokratą. Sokrato gyvenimo kelias. Atėnai. Sokrato kaltinimas bedievyste ir jaunimo tvirkinimu. Sokrato mirtis. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato išvaizda. Sokrato filosofijos metmenys: Etika; Metodologija. Sokrato teologija.
  Senovės filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-06-21