Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas>Viešojo administravimo kursiniai darbai

Viešojo administravimo kursiniai darbai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Subsidiarumo principo realizavimas viešajame administravime

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Subsidiarumo principo samprata ir turinys. Subsidiarumo principo įgyvendinimas viešajame administravime. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-03
 • Susisiekimo ministerija – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektas

  Įvadas. Viešasis administravimas, jo pagrindinės sritys. Administracinis reglamentavimas. Administracinių paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Vidaus administravimas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo subjektai. Kiti viešojo administravimo subjektai. Susisiekimo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Susisiekimo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro, viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Susisiekimo ministerijos individualių ir norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant dėl ministerijos norminių aktų teisėtumo. Išvados. Priedai (1).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-08
 • Šiaulių apskrities viršininko administracijos formuojama švietimo politika Šiaulių regione

  Įvadas. Švietimo politika teoriniu aspektu. Įstatymai ir kiti teisės aktai reglamentuojantys švietimo politiką. Lietuvos švietimo plėtotės strategijos 2003–2012 m. pagrindiniai aspektai. Švietimo politikos vykdymas ir formavimas. Centralizuota ir decentralizuota švietimo politika. Valstybės formuojama švietimo politika. Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas regiono lygmeniu. Švietimo politika Šiaulių regiono pavyzdžiu. Ugdymosi poreikių Šiaulių regione tenkinimo kontekstas. Švietimo politikos Šiaulių regione formavimas ir įgyvendinimas. Šiaulių apskrities švietimo plėtotės prioritetai. Švietimo politikos Šiaulių regione įgyvendinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-09
 • Šveicarijos viešojo sektoriaus valdymo reformos

  Įvadas. Tikslas - Apžvelgti Šveicarijos viešąjį sektorių bei jo reformas. Demokratija. Federalizmas Šveicarijoje. Šveicarijos valstybės bendrieji bruožai. Šveicarijos valstybės struktūra. Kalbų vartojimo reguliavimas. Politikos formulavimas ir sprendimų priėmimas. Konstitucija – konfederacijos pagrindas. Šveicarijos viešasis sektorius. Reformų plėtra. Naujoji viešoji vadyba. Personalo vadyba. Struktūrinė reforma. Šveicarijos federacinės administracijos 4 ratų modelis. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-10-16
 • Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas

  Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Tarnybinių nuobaudų skyrimas valstybės tarnautojams. Tarnybinių nuobaudų skyrimo principai ir terminai. Subjektai, turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinio nusižengimo tyrimo procesas. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir taikymo pagrindai. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Valstybės tarnautojų atsakomybės klausimai kitose užsienio šalyse. Valstybės tarnautojų atsakomybė Prancūzijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Japonijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Egipte. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-06-08
 • Teisingumo ministerija – Lietuvos respublikos (LR) viešojo administravimo subjektas

  Viešasis administravimas. Viešojo administravimo pagrindinės sritys. Viešojo administravimo subjektai. Teisingumo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro kompetencija. Ministerijos valstybės sekretorius ir jo kompetencija. Ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Individualaus teisės akto samprata. Jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo, priėmimo tvarka. Teisingumo ministerijos norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant ministerijos norminių aktų teisėtumo. Teisingumo ministerijos individualių teisės aktų ginčijimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-30
 • Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje (2)

  Įvadas. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą. Teismo atskiroji nutartis. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Atliekama teismų kontrolė praktiniu aspektu. Bendrosios kompetencijos teismo kontrolė. Konstitucinio teismo kontrolė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-22
 • Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamosios analizės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti tradicinės ir naujosios viešosios vadybos pranašumus ir trūkumus. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Naujosios viešosios vadybos charakteristika. Naujosios viešosios vadybos kilmės akcentai. Naujosios viešosios vadybos sampratos raida. Tradicinės ir naujosios viešosios vadybos. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2011-01-17
 • Vadybos mokslo raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Vadybos mokslo raida 1918 – 1940 metais. Vadybos mokslo tėvas Lietuvoje - Vytautas Andrius Graičiūnas. Karininko Prano Lesauskio mokslinės veiklos nuopelnai vadybos mokslo raidai. Vadybos idėjų propagavimas J. Šimkaus moksliniuose darbuose. Mokslinės vadybos draugija. Vadybos mokslo raida sovietiniu laikotarpiu. Vadybos mokslo raida Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpiu. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2012-01-13
 • Valstybės tarnautojų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valstybės tarnautojų mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi sąvokos. Valstybės tarnautojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo teisinio reguliavimo raida. Valstybės tarnautojų mokymosi rūšys. Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 m. strategija. Mokymosi programos Lietuvoje. Valstybės tarnautojų mokymo finansavimas ir organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-06-11
 • Valstybės tarnyba (3)

  Apribojimai valstybės tarnautojams, jų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Veikla, nesuderinama su valstybės tarnyba. Apribojimai asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Tarnybinės veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų karjeros samprata. Pareigūnai ir institucijos, atliekantys pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą. Tarnybos vertinimo komisijos. Komisijos sudarymo tvarka ir funkcijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijos. Statutinių pareigūnų tarnybos vertinimo komisijų sudarymo ypatumai ir funkcijos. Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas konkrečiu atveju. Subjektai, galintys inicijuoti tokį vertinimą ir jį atlikti. Valstybės tarnautojo veiklos vertinimo pasekmės. Valstybės tarnautojų kaitumas, pareigų paaukštinimas ir pažeminimas. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas. Kaitumo rūšys, Jų įgyvendinimo tvarka. Valstybės tarnautojo paaukštinimas pareigose. Pareigų paaukštinimo būdai. Valstybės tarnautojų pareigų pažeminimas. Pažeminimo atribojimas nuo perkėlimo į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimas į kitas pareigas. Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas rūšys. Perkėlimo į kitas pareigas ypatumai. Perkėlimas į kitas pareigas dėl savivaldybės panaikinimo, dėl valstybės institucijos ar įstaigos likvidavimo, dėl reorganizavimo, dėl pareigybės panaikinimo, dėl etatų skaičiaus sumažinimo. Perkėlimas į kitas pareigas pagal specialius įstatymus (statutus).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-02
 • Valstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principai

  Valstybės tarnybos samprata, pagrindiniai principai. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnautojų etikos principai. Valstybės tarnautojų atsakomybės principas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos strateginis planas

  Įvadas. Tikslas – pateikti ir išanalizuoti esamą Fondo valdybos strateginį planą. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija, vizija, tikslai. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strateginio plano parengimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Strateginio veiklos plano rengimo procesas. Strateginių planų programos. Strateginio plano modelio reglamentavimas. VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginis planas. Bendrosios nuostatos. Valdymo srities būklės ir SSGG analizė. Valdymo srities būklės analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Valstybinio socialinio draudimo fondo vizija, misija, tikslai. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Siekiami rezultatai (vertinimo kriterijai). Strategijos įgyvendinimas ir atskaitomybė. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-12-27
 • Valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo Lietuvoje galimybės

  Įžanga. Socialinio draudimo esmė. Socialinio draudimo istorija. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Sveikatos draudimas. "Sodros" biudžeto sandara. Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo sistemos kaita. Draudėjų ir apdraustųjų skaičius. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto vykdymas. "Sodros" įmokų ir išmokų kaita pagal draudimo rūšis. Lietuvos socialinio draudimo sistemos tobulinimas. Lietuvos socialinio draudimo vidinės sistemos tobulinimas. Socialinio draudimo tobulinimas Lietuvoje. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-17
 • Valstybinio valdymo samprata, pagrindinės kategorijos

  Įvadas. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos. Socialinio valdymo samprata. Valstybinio valdymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo sąvoka. Valstybinis valdymas ir viešasis administravimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimas viešajame ir privačiajame sektoriuose

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti lojalių klientų privačioms įmonėms ir viešųjų paslaugų tiekimu užsiimančioms įstaigoms teikiamus privalumus bei išanalizuoti būdus ir priemones, kuriais galima išmatuoti klientų pasitenkinimą paslaugomis bei su tuo susijusius privalumus. Trumpas pagrindinių sutrumpinimų ir sąvokų sąrašas. Vartotojų pasitenkinimo paslauga svarba privačiajame sektoriuje. Vartotojų pasitenkinimo aspektas Viešajame sektoriuje. Vartotojų pasitenkinimo paslauga matavimas, jo ypatumai. Pastenkinimo reitingų matavimo įvertinimas. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo informacinė sistema. Klientų reklamacijų, skundų rinkimas. Nusiskundimų tipai. Skundų pasekmės. Nuomonių tyrimas po prekės/paslaugos įsigijimo. Tikslinių grupių interviu. "Slaptas klientas". Darbuotojų tyrimai. Visos rinkos vartotojų pasitenkinimo tyrimas. Išvados. Priedas.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-05-07
 • Viešasis administravimas (12)

  Įvadas. Viešojo administravimo institucijų struktūros formavimo ir tobulinimo problemos. Viešojo administravimo institucijų sistemos struktūrizavimo prioritetai. Funkcinis viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Viešojo administravimo institucijų "pakopinis" struktūrizavimas. Programinių kompleksų formavimas – prioritetinis viešojo administravimo institucijų sistemos tobulinimo elementas. Viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo ir raidos plėtojimo problemų prioritetai. Viešojo administravimo institucijų reguliavimo sferų raidos problemos. Viešojo administravimo institucijų bei jų reguliavimo sferų raidos strategijų formavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-24
 • Viešasis administravimas (19)

  Įvadas. Viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata ir būdai. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo subjektų veikla ir konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos prezidento vykdoma konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos seimo vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Konstitucinio teismo vaidmuo, vykdant viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolę. Konstituciniai administraciniai teisės pagrindai. Teismų įtaka viešojo administravimo teisėtumui. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Konstitucinio teisminio proceso byloje dalyvaujantys asmenys. Viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų neteisėtų veiksmų ar sprendimo apskundimas. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-29
 • Viešasis administravimas (22)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimas samprata. Viešojo administravimo bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo metodai. Viešojo administravimo institucijos ir valstybės tarnautojai. Viešojo administravimo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinio teismo vaidmuo ginant žmogaus teises viešojo administravimo sferoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-15
 • Viešasis administravimas. Sąvoka ir esmė

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo sritys, funkcijos ir esmė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-02-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po