Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujasis viešasis administravimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: panagrinėti naujojo viešojo administravimo sampratą. Naujasis viešasis administravimas. Naujojo viešojo administravimo raida. Naujojo viešojo administravimo ir naujosios viešosios vadybos sąvokų reikšmė. Naujosios viešosios vadybos modelis, jo esmė. Naujosios vadybos principai. Teorijos įtakojusios naujosios viešosios vadybos atsiradimą. J.Q. Wilson biurokratija. D. Osborne ir T. Gaebler antrepreneriška valdžia. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2010-05-26
 • Naujoji viešoji vadyba

  NVV samprata ir priežastys. NVV ir viešojo valdymo reforma. Viešojo valdymo reformos įvairiose šalyse. Viešojo sektoriaus IOP valdymo koncepcija. Inovacinė vadyba. Personalo vadyba. Naujoji valstybės tarnyba ir naujoji valstybės valdymo paradigma.
  Viešasis administravimas, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Naujoji viešoji vadyba (2)

  Naujoji viešoji vadyba. Ch. Pollit’as. Salskov-Iversen. Diskurso bendruomenė. NVV elementai. Pagrindiniai instrumentai. Pagrindinės vertybės. Pagrindinės privatizavimo formos. Doktrina. Savarankiškas (aktyvus) profesinis viešosios organizacijos valdymas. Aiškūs veiksmingumo standartai bei atlikimo indikatoriai. Išeigos kontrolės išryškinimas. Viešojo sektoriaus vienetų išskaidymas. Didesnė konkurencija viešajame sektoriuje. Pabrėžiami privataus sektoriaus valdymo stiliai. Didesnė disciplina bei ekonomiškesnis resursų panaudojimas. Vadybinis tobulinimas ir organizacinis restruktūrizavimas. Rinka ir konkurencija. Ekonominio žinojimo pamatai. Viešojo pasirinkimo teorija. Agentūrų teorija. Menedžerizmas. Privatizavimas. Viešasis kontraktas. Kontrakto reikšmės. Išorinis privatizavimas. Marketizacija. Kontraktai. Tiesioginis viešosios – privačiosios konkurencijos modelis. Biurokratiniai rinkos mechanizmai ir valdymas. Viešieji kontraktai. Funkcijų vykdymo delegavimas ("Submission"). Koncesijos suteikimas. Pažymų sistema. Formalus privatizavimas. Faktinis privatizavimas. Viešieji kontraktai. Privatizavimo priemonės (J.E. Lane). Kontraktų privalumai ir trūkumai. Privatizavimo taikymas. Paslaugų sutartis. Kontraktų taikymo problemos. Koncesija. PPP projektai. PPP projektai Lietuvoje. PPP bruožai. Viešojo sektoriaus reforma. Reformų modeliai. Pagrindiniai reformų elementai. EBPO ataskaita. Pollit ir Bouckaert reformų modelis. Organizacinės reformų trajektorijos. Decentralizacijos reformų bruožai. Agentūros (Next Step).
  Viešasis administravimas, špera(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Naujoji viešoji vadyba (3)

  Naujosios viešosios vadybos atsiradimo priežastys. NVV pagrindiniai bruožai. Skirtumai tarp administravimo ir vadybos. Skirtumai tarp viešojo ir privataus sektorių valdymo. Vadybinė programa. NVV teorinių prielaidų kritika. Viešojo valdymo reformos samprata. Politinių nuostatų įtaka viešojo valdymo reformoms. Viešojo valdymo reformų tikslai ir būdai. Viešojo valdymo reformų rezultatai. Viešojo valdymo reformų problemos. Viešojo valdymo reforma Lietuvoje – pagrindiniai rezultatai ir trūkumai. Strategijos sąvoka. Strateginio planavimo samprata. Vizija ir misija. Viešųjų paslaugų vertės grandinė. Esminių įmonės kompetencijų samprata. Strateginių alternatyvų pasirinkimo kriterijai, SWOT ir PEST analizė. Bostono matricos taikymas viešųjų paslaugų atveju. Pagrindiniai skirtumai tarp privataus ir viešojo sektorių strateginio valdymo. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo trūkumai. Marketingo vaidmuo viešajame sektoriuje. Pozityvus, socialinis, anti-marketingas ir de-marketingas. Orientacija į produktą ir orientacija į klientą. Suinteresuotų pusių analizė. Keturių "P" koncepcija. Viešųjų paslaugų pirkimas pagal kontraktą. Išlaidų ir programiniai biudžetai. Veiklos paslaugų kokybės kriterijai. Veiklos rodikliai. Sąnaudų-rezultatų modelis. Sąnaudų, rezultatų, tarpinio poveikio ir galutinio poveikio rodikliai (veiklos rodiklių tipologija). Viešųjų paslaugų kokybės kriterijai. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės viešosios paslaugos. Žinių vadyba. Informacinė visuomenė. Piliečių įtraukimas į valdymą, pasitelkiant informacines technologijas.
  Viešasis administravimas, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Naujoji viešoji vadyba (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Tradicinio viešojo administravimo bruožai. Tradicinio viešojo administravimo kritika. Naujojo viešojo administravimo bruožai. Naujojo viešojo administravimo privalumai. Naujojo viešojo administravimo trūkumai. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji tarnyba. Išvada.
  Viešasis administravimas, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-05
 • Naujoji viešoji vadyba (5)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. 10 valdžios reformų principų. Naujosios viešosios vadybos idėjos. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. Naujosios viešosios vadybos ištakos. Naujosios viešosios vadybos teoriniai pamatai. Viešasis pasirinkimas. Menedžerizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-30
 • Naujoji viešoji vadyba (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti naujosios viešosios vadybos teorines ištakas. Naujosios viešosios vadybos sąvoka ir charakteristikos. Naujoji institucinė ekonomika ir menedžerizmas. Ch. Hood išskirtos doktrinos. Klasikiniai naujosios viešosios vadybos pagrindai. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. NVV (Naujosios viešosios vadybos) kritinis įvertinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (8)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) sąvokos pagrindiniai principai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) ištakos. Viešasis pasirinkimas. Menedžiarizmas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) reformų esmė ir pagrindinės doktrinos. Naujosios viešosios vadybos (NVV) kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-03
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (9)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos pagrindus ir taikymo galimybes. Naujosios viešosios vadybos samprata ir ypatumai. Valdžios reformos principai. Naujosios viešosios vadybos elementai ir pagrindai. Trūkumai naujojoje viešojoje vadyboje. Naujosios viešosios vadybos taikymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios informacinės technologijos ir politologija: E-demokratija

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti e-demokratijos apraiškas pasaulyje ir Lietuvoje. Naujos informacinės technologijos ir politologija. Informacinė visuomenė. E-valdžia. E-demokratija. Tiesioginė e-demokratija. Samprata. Piliečių dalyvavimas politikos ir teisėkūros procesuose. E-rinkimai. E-peticija. E-referendumas. Kiti būdai: forumai, pokalbių kambariai, el. Paštas. Problemos ir jų sprendimo būdai. Žemas kompiuterinio raštingumo lygis. Didelės piliečių bendruomenės. Spręstinų valstybinių klausimų gausa. Žmonių mąstysenos keliamos kliūtys: piliečių politinis pasyvumas. Teisinių žinių neturėjimas. Asmens duomenų apsaugos nepatikimumas. Asmens identifikavimo problemos. E-demokratija lietuvoje. Pirmieji žingsniai. E-demokratijos sąvoka lietuvoje. E-demokratijos dabartis Lietuvoje. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-12-23
 • Naujosios viešosios vadybos (NVV) naudojimas modernizuojant valstybės valdymą

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. Pagrindiniai naujosios viešosios vadybos (NVV) struktūriniai elementai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) prielaidos valstybės valdyme. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo modernizuojant valstybės valdymą užtikrinimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) pasireiškimas centriniame ir vietos savivaldos lygmenyse. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo problemos Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-13
 • Naujosios viešosios vadybos charakteristikos

  Įvadas. Tikslas. Mūsų darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos principus ir jos charakteristikas. Naujosios viešosios vadybos raida. Pagrindiniai naujosios viešosios vadybos principai. Naujoji viešoji vadyba efektyvumo metodologijoje. Strateginio valdymo viešajame sektoriuje principai. Naujosios viešosios vadybos perspektyvos Lietuvoje globalizacijos sąlygomis. Naujosios viešosios vadybos pliusai ir minusai. Naujosios viešosios vadybos taikymas. Naujosios viešosios vadybos teoriniai pagrindai ir taikymas. Naujosios viešosios vadybos kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2010-10-11
 • Naujosios viešosios vadybos idėjos Lietuvos valstybės tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindines viešosios vadybos idėjas bei plačiau išanalizuoti privatizacijos principo taikymą bei bendruomenės valdžią sutinkamą Lietuvos Valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos samprata ir bruožai. Privatizacija Lietuvos valstybės tarnyboje. Valdžios įstaigoms orientuojantis į rinką. Bendruomenės valdžia: seniūnaitijos ir seniūnaičiai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-09-30
 • Naujosios viešosios vadybos idėjų taikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos pagrindus ir taikymo galimybes Lietuvos valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos (NVV) samprata ir struktūriniai elementai. Naujojoje viešojoje vadyboje išskiriami šie elementai. Privataus sektoriaus valdymo metodai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) idėjų taikymas valstybės tarnyboje. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo problemos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir pranašumai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos ir Naujosios valstybės tarnybos skirtumus ir pranašumus naujosios viešosios vadybos elementai ir pagrindai. Naujosios viešosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos (NVV) ir Naujosios viešosios valstybės tarnybos (NVVT) skirtumai ir pranašumai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujosios viešosios vadybos samprata

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos susiformavimo prielaidos. Naujosios viešosios vadybos samprata. Viešojo ir privataus sektoriaus sąveika. Naujosios viešosios vadybos vertinimas ir su juo susijusios problemos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-04-04
 • Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse ir sprendimo būdai šiai problemai spręsti

  Įvadas. Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse. Visuomenė nepasitiki policija. Priežastys lemiančios neigiamą požiūrį į policiją. Sprendimo būdai didinti neigiamą policijos įvaizdį. Visuomenės pasitikėjimas – bendromis pastangomis. Priemonės, daromos kelti visuomenės pasitikėjimo policija. Pasiūlymai, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą policija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2008-01-28
 • Nesankcionuota protesto akcija

  Įvadas. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Agresyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-06
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikla

  Įvadas. Analizuojama nevyriausybinių organizacijų veikla, istorinę raida, bei specifika. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vieta ir veikla demokratinėje visuomenėje. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) istorinė raida ir specifika Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-02
 • Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo svarba. Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Gdansko mieste. Nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimas Varšuvoje. Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas su socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Savivaldybės ir socialinių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Kauno mieste. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-21
Puslapyje rodyti po