Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaipėdos miesto savivaldybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti Klaipėdos miesto savivaldybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui formas. Smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika bei valstybės paramos formos. Klaipėdos miesto savivaldybės paramos SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) formos. Dabartinė smulkaus ir vidutinio verslo būklė Klaipėdoje. Klaipėdos miesto savivaldybės SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) paramos programos. Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros veikla. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2009-10-12
 • Klasikinės vadybos teorijos ir organizacijų teorija

  Įvadas. Klasikinės vadybos teorijos. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Mokslinio valdymo teorija. Administravimo teorija. Organizacijų teorija. Organizacijų teorijos klasifikacija. Viešojo administravimo organizacijų ypatybės. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2010-05-18
 • Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas: UAB "Westtrans logistic"

  Įvadas. Klientų aptarnavimo analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo strategijos, elementai ir standartai. Klientų aptarnavimo problemos ir jų sprendimas. Klientų ir darbuotojų bendravimas. Aptarnavimo kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. UAB "Westtrans logistic" trumpas aprašymas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo standartas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybei įtakojantys veiksniai, kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės tyrimas. Klientų pasitenkinimas UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės palyginimas su UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-04-08
 • Kokybės valdymas viešajame sektoriuje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kokybės valdymo viešajame sektoriuje ypatumus. Kokybės ir viešojo sektoriaus sąvokos. Kokybės valdymas viešajame sektoriuje. Kokybės apdovanojimai kaip metodas kokybės valdymui vykdyti. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-08-21
 • Kolektyvinės sutartys viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Darbo tikslas, objektas ir metodai. Darbo santykių esmė. Kolektyvinės sutarties samprata. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Kolektyvinės derybos. Darbo kodeksas ir pokyčiai. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-05
 • Komandos narių tarpusavio santykiai skatinantys komandos sutelktumą

  Švietimo organizacijos elgsenos modulio kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išryškinti komandos narių tarpusavio santykius, skatinančius komandos sutelktumą. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą esmė. Komandos sutelktumo bruožai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą samprata. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikos. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų tyrimo logika ir metodai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų raiška. Išvados. Rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-09-15
 • Konfliktai organizacijoje (5)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Konfliktų valdymas. Konfliktų organizacijoje esmė. Konfliktai, jų priežastis. Konflikto identifikavimas. Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktiškų asmenybių tipai. Gera konflikto pusė. Konflikto sprendimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2008-09-22
 • Konfliktai: priežastys, eiga ir pasekmės

  Įžanga. Konfliktas. Konflikto apibūdinimas. Pagrindiniai konflikto komponentai. Konfliktų rūšys. Organizacinis konfliktas. Konfliktų priežastys. Sąlygiškai objektyvios priežastys. Vadovas kaip konflikto priežastis. Darbo konfliktų organizacijoje priežastys. Eiga. Konfliktinės situacijos atsiradimas. Konfliktinės situacijos suvokimas. Atviro konflikto situacijos pradžia. Atviro konflikto plėtra. Konflikto valdymas. Konflikto išsprendimas. Pasekmės. Funkcinės. Disfunkcinės. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(29 puslapiai)
  2009-04-24
 • Korupcija (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti korupcijos priežastis, pasekmės ir kovos su ja galimus būdus. Korupcijos samprata. Etikos principai valstybės tarnyboje. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Prielaidos. Korupcijos tipai. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija. Lietuvos situacijos analizė. Tarnybos, padėsiančios kovoje su korupcija. Išvados. Santrauka (Zuzammenfassung).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-12-18
 • Korupcija (6)

  Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimai. Kyšių tipai. Sisteminė korupcija. Korupcija. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Korupcijos samprata tarptautinėje teisėje. Kiti nusikaltimai, tarptautinėje teisėje siejami su korupcija. Korupcijos teorijos. Integruotos korupcijos teorijos reikšmė. Organizacinė teorija. Etinės – kultūrinės korupcijos teorijos. Integruota korupcijos teorija. Korupcijos klasifikavimas. Korupcijos rūšys, jų reiškimosi sritys ir formos. Korupcija viešajame administravime. Sričių ir paslaugų pažeidžiamumo analizė. Medikų paslaugos. Susidūrimai su kelių policija. Prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas. Socialinės paramos teikimas. Susidūrimai su policija (išskyrus kelių policiją). Asmens dokumentų tvarkymas, civilinės būklės aktų registravimas. Priėmimas į darbą. Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Licenzijų, pažymų išdavimas, registravimas. Mokesčių administravimas. Teisminės paslaugos. Studijos aukštojoje mokykloje. Muitinės formalumų tvarkymas. Mokymasis mokykloje. Ikimokyklinių įstaigų paslaugos. Ūkininkų ūkių registravimas. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas. Teritorijų planavimas, statinių priežiūra, registravimas. Privatizavimas. Dalyvavimas šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Korupcijos priežastingumas, sąlygos. Jos užkardymas, pasekmės. Korupcijos tyrimo metodai. Korupcijos indikatoriai. Korupcijos latentiškumas ir kiti specifiniai jos bruožai. Antikorupcinė politika. Teisinė bazė. Korupcijos prevencijos priemonės. Veiksmingumo problema. Antikorupcinė politika. Institucinė bazė. Antikorupcinis švietimas ir antikorupcinė kultūra.
  Viešasis administravimas, konspektas(75 puslapiai)
  2010-09-16
 • Korupcija Lietuvoje

  Įvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos paplitimas. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcija aukštojo mokslo sistemoje. Kova su korupcija. Visuomenės informavimas ir švietimas. Švietimas prieš korupciją. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-10
 • Korupcijos priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Etika – mums priimtino elgesio normos. Tai, kas prieštarauja etikai: korupcija. Korupcijos priežastys. Korupcijos pasekmės. Korupcija Lietuvoje. Piktnaudžiavimas valstybės tarnyba. Etiško elgesio skatinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-03-02
 • Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimas

  Kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – parengti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planą. Kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos samprata, gyvavimo ciklas ir veiklos organizavimo principai. Bendruomenės, bendruomeninės organizacijos samprata. Bendruomeninės organizacijos funkcijos ir gyvavimo ciklas. Bendruomenės ir platesnio konteksto suvokimas. Bendruomenės aktyvinimas. Grupės formavimas. Gebėjimų stiprinimas. Poreikių analizė. Bendruomenės tinklas. Bendruomeninės organizacijos veiklos organizavimas. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo tyrimas ir analizė. Tyrimo metodika. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos analizė. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo analizė. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos veiklos organizavimo gerinimo priemonių planas. Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-12-20
 • Kubos respublikos viešojo administravimo sektoriaus analizė

  Įvadas. Politinė kultūra ir raida. Kubos filosofinės, religinės ir socialinės tradicijos. Švietimas Kuboje. Modernios tautinės valstybės sukūrimas. Ikikolonijiniai laikai. Kolonijiniai laikai. Nepriklausomybės karas. Ankstyvieji nepriklausomybės laikai. Komunistinio totalitarinio režimo laikotarpis. Politiniai veikėjai ir administravimas. Valdžios struktūra. Valstybė ir teisė. Partijos ir profsąjungos. Pusiausvyra tarp centrinės, regioninės ir vietinės valdžios. Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, referatas(18 puslapių)
  2009-01-29
 • Kupiškio miesto plėtros analizė

  Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai pokyčiai metams bėgant. "Kupiškio miesto gyvavimo ciklai". Kupiškio miesto plėtros laiko skalė. Kupiškio miesto plėtros planai. Svarbiausios Kupiškio miesto problemos. Kupiškio miesto simboliai. Miesto ateities vizija. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Viešasis administravimas, analizė(20 puslapių)
  2008-04-01
 • Kuršėnų miesto raida

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kuršėnų miesto raidą teoriniu aspektu. Kuršėnų miesto raidos reikšmė nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Kuršėnų miestas ir valsčius 1918–1940 metais. 1918 m. valdžia Kuršėnuose. Kuršėnuose bandoma įkurti tarybų valdžią. Kuršėnai 1919 m. – lietuviškos valdžios atkūrimas. Kuršėnų valsčiaus tvarkymasis 1920 metais. Valsčiaus savivaldybės padėtis 1921–1940 metais. Kuršėnai mūsų dienomis. Kuršėnų miesto seniūnija. Kuršėnų kaimiškoji seniūnija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2010-03-05
 • Lyčių lygybė viešajame sektoriuje Lietuvoje

  Viešojo administravimo kursinis projektas.. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, ar egzistuoja lyčių lygybė viešajame sektoriuje Lietuvoje. Lyčių lygybės samprata. Moteriškumo samprata. Vyriškumo samprata. Teisinis lyčių lygybės reglamentavimas Lietuvoje. Lyčių lygių galimybių modelis Europos sąjungoje. Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje viešajame sektoriuje Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Moterų dalyvavimas politikoje. Lyčių (ne)lygybė savivaldybėse. Lyčių (ne)lygybė lietuvos respublikos parlamente. Lyčių (ne)lygybė vyriausybėje. Lyčių (ne)lygybė prezidento institucijoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, konspektas(38 puslapiai)
  2010-10-19
 • Lietuvos darbo biržos naujų technologijų įdiegimo strategija

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimybės lankstesniam bendravimui su darbdaviais ir geresniam klientų aptarnavimui. Strategijos kilmė. Strategijos raidos etapai. Teorinė dalis. Strateginio valdymo sąvoka, bendrieji bruožai ir principai. Tyrimų dalis. Išorinė aplinka. PEST analizė. Teisinis reglamentas. Politiniai veiksniai. Santykiai su šalies valdžios institucijomis. Ekonominiai aspektai. Ekonominis augimas. Užimtumas. Ekonominė aplinka. Investicinis klimatas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Lietuvos švietimo sistema. Aplinkosauga. Sveikatos apsauga. Kultūra. Technologinis aspektas. Penkių jėgų analizė. Dinaminė aplinka. Vidinės aplinkos analizė. Vertės grandinė. Bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūra. Strategijos, programos ir planai. SSGG analizė. Projektinė dalis. Strateginės alternatyvos veiksmų planas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2011-01-07
 • Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformų lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo lyginamąją analizę. Viešojo administravimo reformos samprata. Viešojo administravimo reformos. Lietuvos viešojo administravimo reforma. Lenkijos viešojo administravimo reforma. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2010-01-14
 • Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldos palyginimas

  Apie Lietuvos ir Švedijos vietos savivaldą. Savivaldybių institucijos, jų sudėtis bei įgaliojimai. Rinkimų apygardos. Atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas tarp institucijų Lietuvoje bei Švedijoje. Biudžetas.
  Viešasis administravimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-28
Puslapyje rodyti po