Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė>Konstitucinės teisės kursiniai darbai

Konstitucinės teisės kursiniai darbai (53 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribos

  Įvadas. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribų problemos. Negaliojančių teisės aktų teisėtumo tyrimas. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-23
 • Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

  Įvadas. Politinių partijų sąvoka ir partinė sistema. Politinių partijų klasifikavimas ir jų funkcijos. Politinių partijų steigimo ir veiklos teisiniai pagrindai. Steigimas. Veiklos sustabdymas. Veiklos nutraukimas. Politinių partijų veiklos principai ir teisinės garantijos. Politinių partijų finansavimo tvarka ir kontrolė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Finansavimo šaltiniai. Lėšos. Kontrolė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-11-12
 • Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos teisinė padėtis 1990-1992 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos suformavimo aplinkybės (genezė). Politinė ir teisinė situacija Lietuvoje 1988-1990 metais. Rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą 1990 metų vasario 24d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos virsmas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. 1990 metų Kovo 11 dienos aktas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūros ir veiklos pagrindai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos struktūra. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos frakcijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios komisijos. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos veiklos pagrindai. Įstatymų leidyba. Vyriausybės sudarymas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos darbo efektyvumas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų pabaiga. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo lyginamasis aspektas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausioji Taryba ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Tautos atstovai Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Frakcijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, Seimo Pirmininkas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiosios Tarybos nuolatinės komisijos ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimo komitetai. Laikinosios komisijos Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausiojoje Taryboje ir Lietuvos Respublikos (LR) Seime. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-07
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo kompetencija (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo sudarymas ir Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumas. Kitų Seimo priimtų aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių teisėtumas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvada. Sprendimai. Asmenys turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-10-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo reikšmė teisėsaugos sistemai

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statusas ir kompetencija šalies teisinėje terpėje. Istorinė Konstitucinio Teismo genezė Lietuvoje. Dabartinio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statusas ir sudėtis. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Pagrindinės teisenos taisyklės Konstituciniame teisme. Konstitucijoje įtvirtinta Konstitucinio Teismo vieta valdžių padalijimo principo aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta šalies teisėsaugos sistemoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Konstitucinio teismo ir kitų valdžios institucijų veiklos sąryšis. Konstitucinio teismo veiklos įtaka šalies politiniams procesams. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribų problemos. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Jurisdikcijos viešpatavimo problemos. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-08-24
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo veiklos principai

  Santrauka. Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo teisėjai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo pirmininko statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-07
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas (3)

  Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Teisinis statusas. Įžanga. Konstitucinis Teismas Valstybės valdžios organų sistemoje. Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruožai. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo pirmininkas. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-17
 • Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės gavimas ir praradimas

  Įžanga. Tikslas: susipažinti ir aptarti pilietybės gavimą ir praradimą Lietuvoje. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-26
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe pagal 1918 – 1938 metų Konstitucijas. Teisės aktai, reglamentuojantys Respublikos Prezidento įgaliojimus santykiuose su Vyriausybe. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant Vyriausybę. Respublikos Prezidento įgaliojimai Vyriausybei atsistatydinus ir Vyriausybei grąžinus įgaliojimus. Respublikos Prezidento teisės aktai ir Vyriausybės narių įgaliojimai juos kontrasignuojant. Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykiai skiriant ir atleidžiant valstybės pareigūnus. Išvados. Santrauka (anglų kalba).
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-29
 • Lietuvos Respublikos (LR) Seimo konstitucinis statusas

  Įvadas. Lietuvos respublikos Seimo konstitucinis statusas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario statusas. Seimo įgaliojimai. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema

  Įvadas. Istorinė Lietuvos teismų sistemos apžvalga nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki šių dienų. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Sovietinės Lietuvos teismų sistema. Teismų reforma Lietuvoje. Dabartinė Lietuvos Respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai ir jų jurisdikcija. Specializuoti teismai ir jų jurisdikcija. Ginčai dėl teismingumo ir jų sprendimas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-22
 • Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos valstybės tarpukario Vyriausybės įgaliojimų ypatumus ir atskleisti Vyriausybės įgaliojimų, išdėstytų Lietuvos respublikos (LR) Konstitucijoje bei Lietuvos respublikos (LR) Vyriausybės įstatyme, sampratą ir kylančius probleminius klausimus. Lietuvos valstybės vyriausybės kompetencija 1918-1938 metų konstitucijose. Lietuvos respublikos vyriausybės įgaliojimai, krašto reikalų tvarkymas, Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybės saugojimas. Valstybės saugumo ir viešosios tvarkos garantavimas. Vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus. Koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą. Rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia. Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą. Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus. Užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-12-21
 • Lietuvos valstybės 1918 metų Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos lyginamoji analizė

  Įvadas. Konstitucijų priėmimas. Konstitucijų keitimas. Konstitucijų apsauga. Konstitucijų turinys. Valstybės valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valstybės vadovas. Įstatymų leidyba. Žmogaus teisės. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-20
 • Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

  Įvadas. Konstitucijos kaip teisės akto samprata. Lietuvos valstybingumo atkūrimas. 1918-1920 metų laikinieji įstatymai. 1922 08 07 Lietuvos valstybės konstitucija. Rengimas. Priėmimo istorinės-politinės aplinkybės. 1928 05 15 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 1938 05 12 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos struktūra ir ypatumai. LTSR 1978 metų Konstitucija. Istorinė LTSR 1978m. Konstitucijos esmė. LTSR 1978m. Konstitucijos pataisos. 1990 metų Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Priėmimas, įsigaliojimas ir turinio ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausios Tarybos 1991 11 05 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos". Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos konstitucijos derinimo grupės 1992 07 30 protokolas. Laikinojo Pagrindinio įstatymo 1992 07 07 pataisos. 1992 metų Konstitucija. Konstitucijos priėmimas, įsigaliojimo tvarkos ir turinio (normų) ypatumai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-08
 • Mykolas Riomeris. Valstybė ir jos konstitucingumas

  Įvadas. Mykolo Romerio biografija. Valstybė konstitucinėje teisėje. Tauta. Teritorija. Valstybės valdžia. Mykolo Romerio teisinės valstybės modelis. Teismų funkcijos ir jų sistema. Konstitucijos apsaugos klausimas. "Jėgos teorija". Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-05-25
 • Nuosavybės neliečiamumo principo išimtys pagal Konstitucinio Teismo praktiką

  Įvadas. Bendra nuosavybės, jos objektų ir nuosavybės neliečiamumo principo apžvalga. Nuosavybės samprata, jos objektai. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo samprata, jo reglamentavimas teisės aktuose. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo išimtys. Nuosavybės neliečiamumo principo išimtys pagal konstitucinio teismo praktiką. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo ribojimo sąlygos, šio principo santykis su kitais principais. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenei būtino poreikio tenkinimo. Nuosavybės teisės ribojimas dėl nuosavybės objekto pobūdžio. Nuosavybės teisės ribojimas dėl padarytų teisei priešingų veikų. Nuosavybės teisės ribojimai tam tikrų asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu. Išvados. Santrauka.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-13
 • Nuosavybės neliečiamumo užtikrinimo problema Konstitucinio teismo jurisprudencijoje

  Įžanga. Konstitucinės nuosavybės neliečiamumo garantijos. Nuosavybės ribojimo konstituciniai pagrindai. Nuosavybės neliečiamumo užtikrinimo problemos Konstitucinio Teismo nutarimuose. Procesinės nuosavybės neliečiamumo gynybos problema. Intelektinės nuosavybės apsauga. Valdininkų nuosavybės teisių užtikrinimo problema. Paveldėjimo teisių užtikrinimas. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo problema. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-10-04
 • Pilietinės visuomenės veiklos teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės raiška Lietuvos respublikoje. Pilietinės visuomenės subjektai. Sąvokų pasirinkimas. Lietuvos visuomeninių organizacijų teisinio reglamentavimo ypatumai. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Įstatymų derinimas su civiliniu kodeksu. Lietuvos respublikos asociacijų įstatymo ir Lietuvos respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo sujungimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Prezidento konstitucines galios Lietuvos Respublikos (LR) konstitucijose

  Įvadas. Pirmieji projektai, vizijos apie Lietuvos valstybės vadovo instituciją. Savivaldybės Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės (LDK) konstitucijos pamatai. Bandymai įvesti konstitucinę monarchiją Lietuvoje. Lietuvos laikinosios konstitucijos. 1920 metų Steigiamojo seimo pamatai prezidento raidos instituto raidoje. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija ir prezidento galios joje. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos spragos. Prezidento galių sustiprinimas 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijoje. Prezidento galios 1938 metų Konstitucijoje. Prezidento galios įtvirtintos 1992 metų Konstitucijoje. Pirmieji projektai. Prezidento galios ryšyje su valdžiomis. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-28
 • Referendumo teisinis reglamentavimas

  Įžanga. Referendumo raida Lietuvoje nuo 1989 metų. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas praktikoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-09-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po