Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Seimo kontrolieriai kaip viena Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių gynimo institucijų

  Įvadas. Žmogaus teisių apsauga – viena iš svarbiausių demokratinių valstybių veiklos krypčių. Žmogaus teisių apsaugos instituto samprata ir jo vieta tarptautinėje arenoje. Žmogaus teisių garantijos. Žmogaus teisių gynimo institucijų sistema Lietuvoje. Seimo kontrolieriai – ombudsmenų Vakarų Europos valstybėse atitikmuo. Ombudsmenų tradicijos Europoje. Europos Sąjungos ombudsmenas. Seimo kontrolierių įstaigos atsiradimas Lietuvos Respublikoje. Seimo kontrolieriai kaip viena Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių gynimo institucijų. Seimo kontrolierių įstaigos vieta nacionalinėje žmogaus teisių apsaugos institucijų sistemoje. Seimo kontrolierių statusas. Seimo kontrolierių veikla. Seimo kontrolierių įtaka stabdant biurokratizmą ir piktnaudžiavimus. Seimo kontrolierių bendradarbiavimas su kitomis žmogaus teises ginančiomis institucijomis. Seimo kontrolierių įstaigos kaip institucijos veiklos problemos. Išvados. Priedai (4).
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-04-04
 • Seimo kontrolierius

  Įvadas. Seimo kontrolierių samprata: Seimo kontrolierių teisės ir pareigos; Seimo kontrolierių tiriami skundai; Seimo kontrolierių netiriami skundai. Seimo kontrolierių sprendimai: Seimo kontrolierių priimami sprendimai; Seimo kontrolierių sprendimų skundimas; Seimo kontrolierių sprendimų teisinė galia ir problemos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-07-15
 • Seimo nario imunitetas

  Įžanga. Seimo nario imunitetas. Istorinė raida. Konstitucinė samprata. Turinys. Seimo komisijų pozicija nagrinėjant Seimo nario imuniteto netekimo klausimą. Imuniteto netekimas. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-04-01
 • Seimo nario teisinis statusas

  Įvadinė dalis. Seimo nario Tautos atstovavimo funkcija. Seimo nario įgaliojimų įgijimas. Reikalavimai kandidatams į Seimo narius. Seimo nario priesaika ir įgaliojimų pradžia. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario įgaliojimų netekimo konstituciniai pagrindai. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-14
 • Seimo rinkimai

  Įvadas. Temos aktualumas ir reikšmingumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo metodas. Šaltinių apžvalga. Darbo struktūra. Lietuvos Seimo istorinė raida. Seimas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Seimo rinkimų organizavimas. Rinkimų apygardų sudarymas. Rinkimų apylinkių sudarymas. Rinkimų komisijų sudarymas. Vienu metu tas pats asmuo negali būti. Apygardų rinkimų komisijų sudarymas. Apygardų rinkimų komisijos sudaromos iš. Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas. Po vienodą skaičių kandidatūrų į apylinkės rinkimų komisiją turi teisę siūlyti. Apygardos rinkimų komisijos įgaliojimai. Apylinkės rinkimų komisijos įgaliojimai. Apylinkės rinkimų komisija. Rinkimų komisijų darbo organizavimas. Kiti Seimo rinkimo etapai. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Dar šis tas apie Seimo rinkimus. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-11-14
 • STT pareigūno teisinė padėtis

  Tarnybos Specialiųjų tyrimų tarnyboje organizavimas. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų priėmimo tvarka. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno atleidimo tvarka iš tarnybos. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisės ir pareigos. Atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Garantijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-19
 • Šiurkštus konstitucijos pažeidimas ir jo pasekmės, apkaltos proceso nuostatos Konstitucijoje ir konstitucinio teismo išaiškinimai

  Šiurkštus Konstitucijos pažeidimas ir jo pasekmės. Apkaltos proceso nuostatos Konstitucijoje. Apkaltos proceso nuostatos supaprastinta tvarka. Konstitucinio teismo išaiškinimai. Konstitucinio teismo išaiškinimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 230 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. Kovo 12 d . dekreto Nr.397 "Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos seimo nariui Artūrui Paulauskui" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio teismo išaiškinimas Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso apkaltos byloje.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-11
 • Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) teisės šaltinių sistemoje

  Įvadas. Lietuvos tarptautinių santykių istorija. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinio samprata teisėje. Teisės šaltinio samprata konstitucinėje teisėje. Teisės šaltinio samprata tarptautinėje teisėje. Tarptautinių sutarčių teisė. Tarptautinės teisės principai. Tarptautinės sutartys, jų rūšys. Tarptautinių sutarčių sudarymas ir vykdymas. Lietuvos teisės sistema ir tarptautinės sutartys. Lietuvos teisės sistema konstitucinės teisės požiūriu. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-02
 • Tarpukario Lietuvos Konstitucijos

  Įvadas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos. Piliečių teisės ir pareigos. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir jos funkcijos. Vykdomoji valdžia ir jos funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-07
 • Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)

  Įvadas. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis. 1922 m. rugpjūčio l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. gegužės 25 d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. vasario 11 d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, analizė(11 puslapių)
  2006-04-05
 • Tarpukario Lietuvos Konstitucijos ir jų reikšmė

  Įvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema. Piliečių teisinė padėtis. Rinkimų teisė. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-27
 • Teisėkūros proceso stadijos ir taisyklės Lietuvos parlamente

  PowerPoint pristatymas. Teisėkūros samprata. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė suteikiama. Teisės aktų projektų rengimo subjektai. Teisėkūros proceso taisyklės turi užtikrinti priimamų sprendimų efektyvumą ir kokybę. Teisėkūros stadijos. Teisės akto projekto priėmimo proceso stadijos. Parlamento ir vyriausybės sąveika. Taikomos specialios įstatymų projektų teikimo taisyklės. Parlamento darbotvarkės racionalumas. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Originalioji teisėkūra. Sankcionuotoji teisėkūra. Teisėkūros principai. Skubos tvarka. Ypatingos skubos tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimas.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-09-01
 • Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją problema

  Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją problema. Įvadas. teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą. Telefono pokalbių klausymasis. Tarnybinis piktnaudžiavimas asmens duomenimis. Privatumo pažeidimai spaudoje ir televizijoje. Asmens kodas. Asmens identiteto demonstravimas. Teisės į informaciją problema. Privatumo ir laisvės tvirtovė. Teisė gauti informaciją. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2010-01-29
 • Teisės pagrindai (7)

  Konstitucinė teisė. Įstatymo sąvoka. Norminis teisės aktas. Konstituciniai įstatymai. Įstatymai (paprasti). Poįstatyminiai aktai. Teisinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Nuobaudų paskyrimo tvarka. Materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo tvarka. Administracinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos pilietybė. Pilietybės suteikimo sąlygos. Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė. Rinkimų teisė. Rinkimų sistemos. Rinkimų apygardos. Kiek jose renkama Seimo narių. Rinkimų apylinkių sudarymo principas. Seimo narių kėlimo tvarka. Rinkimų rezultatų nustatymas. Seimo sesija. Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai. Seimo įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Reikalavimai, keliami kandidatams į prezidentus. Kandidatų į prezidentus kėlimo tvarka. Prezidento rinkimų rezultatų nustatymas. Prezidento įgaliojimai. Prezidento pavadavimas. Prezidento teisės aktai. Kontrasignacija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka. Vyriausybės įgaliojimai. Savivaldybės Tarybos rinkimai: Rezultatų nustatymas, kėlimo tvarka, reikalavimai kandidatams. Administraciniai teritoriniai vienetai Lietuvoje. Konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Teisinės pasekmės, pripažinus įstatymą ar kitą teisės aktą prieštaraujantį Konstitucijai. Teismų sistema. Teismai Lietuvoje. Kur ginamos pažeistos žmogaus teisės. Valdžių padalijimo pagrindiniai principai.
  Konstitucinė teisė, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-19
 • Teisinė valstybė (3)

  Įvadas. Akvinietiškasis-institucinis modelis. Seimas. Vyriausybė. Teismai. Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Konstitucinis modelis. Konstitucinis valdymas. Derama teisės sistema. Įstatymo viršenybė. Demokratiniai rinkimai. Žmogiškasis modelis. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-11
 • Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti konstitucinį teisinės valstybės principą pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo samprata. Teisinės valstybės principo raida besiformuojančioje Lietuvoje. Teisinės valstybės požymiai pagal konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo elementai. Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisės normų bendras pobūdis. Įstatymo viršenybė. Teisės normų prieinamumas. Teisės normų aiškumas ir neprieštaringumas. Prigimtinis teisingumas. Tinkamas teisinis procesas. Proporcingumas. Asmens teisinio saugumo ir tikrumo principas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-01-21
 • Teisinės valstybės samprata (3)

  Įvadas. Sąvokos "teisinė valstybė" raida. Antikos laikai. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Teisinės valstybės raidos stadijos. Lietuvos teisės raida link teisinės valstybės. Teisinės minties periodizacija ir ankstyvasis periodas. Pirmoji Respublika. Antroji Respublika. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės principai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-08-22
 • Teisinio papročio reikšmė teisiniam reguliavimui

  Objektas. Santrauka. Teisinių papročių ir jų tyrimų trumpa apžvalga. Teisinio papročio esmė (pagrindiniai bruožai). Teisinis paprotys ankstyvojoje teisėje. Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys kontinentinėje teisėje. Teisinis paprotys tarptautiniuose santykiuose. Teisinis paprotys Lietuvoje. Paprotinės teisės reikšmė ir pagrindiniai bruožai. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Teismo pareiga išsamiai ištirti (išnagrinėti) baudžiamąją bylą

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti, kas tai yra teismo pareiga išsamiai ištirti (išnagrinėti) baudžiamąją bylą. Bylų proceso teisme samprata ir reikšmė. Teismo paskirtis. Subjektai. Procesinės veiklos pobūdis. Sprendimų, užbaigiančių teismo procesą, pobūdis. Bylos nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme principai. Proceso viešumas. Rungimosi principas. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Vadovavimas nagrinėjimui teisme. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant teisme. Bylos išskyrimas ir nutraukimas. Bylos išskyrimas bei sujungimas. Bylos nutraukimas. Bylos nagrinėjimo teisme ribos. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Teisiamojo posėdžio tvarka. Išvados. Praktinės užduotys: J.J. yra Lietuvos respublikos pilietis. Jis įtariamas vagystės padarymu Lenkijos respublikoje. Už šį nusikaltimą Lenkijoje J.J. jau nuteistas ir jam paskirti trys mėnesiai laisvės atėmimo. Apeliacinio apskundimo metu J.J. grįžo į Lietuvą. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, Lenkijos respublika išdavė Europos arešto orderį ir paprašė perduoti J.J. jai, kad galėtų įvykdyti bausmę. Sprendžiant išdavimo klausimą, J.J. prieštaravo išdavimui ir argumentavo, kad tai prieštarauja konstituciniam principui, teigiančiam, kad šalis savo piliečių neišduoda. Kuri išvada teisinga: J.J. gali būti išduotas? J.J. negali būti išduotas, nes šalis savo piliečių neišduoda? J.J. negali būti išduotas, nes nėra išdavimo pagrindų? K.K įtariamas nusikaltimo, numatyto BK 149 straipsnio 2 dalyje, padarymu. K.K ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas suėmimas iki 2007-05-25. 2007-05-14 Vilniaus apygardos teisme buvo gautas kaltinamasis aktas ir bylos medžiaga. Apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas L.M 2007-05-18 paskyrė teisėją R.G parengti bylą nagrinėti teisme. R.G 2007-05-24 priėmė sprendimą bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Kuri išvada teisinga: R. G. pasielgė neteisėtai? L.M pasielgė teisėtai? L.M pasielgė neteisėtai? Byla buvo atiduota į teismą praleidus terminus.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-09-29
 • The competence of Lithuanian Constitutional court

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Lietuvos Konstitucinis Teismas. Introduction. The Competence. The powers of a justice of the Constitutional Court shall cease. Conclusion.
  Konstitucinė teisė, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po