Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė ir bažnytinė santuoka

  Civilinės santuokos sąvoka, raida ir principai. Bažnytinės santuokos sąvoka ir raida Lietuvoje. Civilinės santuokos sudarymas, teisinės pasekmės. Bažnytinės santuokos sudarymas, nutraukimas, teisinės pasekmės. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės santykis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Civilinė teisė (14)

  Įvadas. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės paskirtis. Civilinės teisės tikslai. Civilinės teisės funkcijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Civilinė teisė (15)

  Civilinės teisės sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Civilinė teisė (26)

  Įvadas. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindas. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-12-21
 • Civilinė teisė (9)

  Įvadas. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Sandoriai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka

  Įvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės bendrieji bruožai. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė teisė. Komercinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-04-26
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų

  Įvadas. Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (2)

  Įžanga. Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinė teisė teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-09-26
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (3)

  Įvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Asmenų teisę. Šeimos teisė. Sutuoktinių nuosavybės teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-12-19
 • Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (4)

  Įvadas. Analitinė dalis. Civilinės teisės reglamentavimo srities nustatymo reikšmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės sistemos. Kontinentinės ir bendrosios teisės suartėjimo tendencija. Lietuvos civilinės teisė raidos apžvalga. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2009-03-18
 • Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys

  Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinė atsakomybė, kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Civilinės atsakomybės rūšys.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė

  Įvadas. Atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-24
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

  Atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybės. Subsidarioji, solidarioji atsakomybės. Ribota ir visiška atsakomybės. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė. Kaltės formos. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Negautos pajamos. Pažeidėjo gauta nauda. Neturtinė žala. Neturtinės žalos atlyginimo atvejai. Žalos atlyginimas. Turtinės žalos procesiniai ypatumai. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-12
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (2)

  Įvadas. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Objektyviosios civilinės atsakomybės teorija. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Žalos atlyginimo būdai. Neturtinė žala. Priežastinis ryšys. Netesybų išieškojimas. Aplinkybės, kurioms esant civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba nuo jos atleidžiama. Civilinės atsakomybės taikymas už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo. Civilinės atsakomybės taikymas samdančiam darbuotojus asmeniui, už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2008-05-06
 • Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (3)

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti ir išanalizuoti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų esmę ir reikšmę visuomenėje, išskiriant ją iš daugelio kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Žalos dydžio nustatymas. Žala ir nuostoliai. Žalos atlyginimo būdai. Priežastinis ryšys. Civilinės atsakomybės netaikymo ir atleidimo nuo civilinės atsakomybės aplinkybės. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veiksmai. Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Savigyna. Netesybos. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2009-11-17
 • Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Civilinės teisės objektas ir principai

  Įvadas. Civilinės teisės apibrėžimas ir šaltiniai. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės objektas ir principai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-15
 • Civilinės teisės reguliavimo dalykas

  Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Reguliavimo metodas. Funkcijos. Reglamentavimo principai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Civilinės teisės sąvoka. Reguliuojami teisiniai santykiai

  Įvadas. Civilinės teisės samprata ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės funkcijos. Reglamentavimo funkcija. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija. Informavimo funkcija. Civilinės teisės principai. civilinės teisės principų samprata. Civilinės teisės principų konkurencija. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civiliniai teisiniai santykiai. Civilinio teisinio santykio samprata. Civilinio teisinio santykio atsiradimas. civilinių teisinių santykių subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-03-24
 • Civilinės teisės sistema

  Civilinės teisės sistemos samprata. Civilinės teisės sistemos antriniai elementai. Bendroji dalis. Šeimos teisė. Daiktinė teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-03-28
Puslapyje rodyti po