Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas

  Įvadas. Daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Daiktinė teisė. Turtinės (daiktinės) teisės požymiai. Daiktai kaip daiktinių teisių subjektai. Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Kilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Daikto valdymo atsiradimas per kitą asmenį. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Teismų praktika. Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojui. Valdymo gynimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-09-13
 • Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2)

  Įvadas. Daiktinės teisės bendrosios nuostatos. Daiktų valdymo atsiradimas ir įgyvendinimas. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės nuostatos. Nuosavybės valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Valstybė ir savivaldybės bei jų institucijos, kaip civilinės teisės subjektai

  Valstybė ir savivaldybės bei jų institucijos, kaip civilinės teisės subjektai. Juridinio asmens samprata civilinėje teisėje. Juridinių asmenų rūšys. Valstybė ir savivaldybės kaip civilinės teisės subjektai. Valstybės bei savivaldybių įstaigos kaip civilinės teisės subjektai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti

  Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų apsauga. Prekybos žmonėmis prevencija.
  Civilinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2006-04-19
 • Valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmų

  Teorinis klausimas: valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmų. Įvadas. Valstybės, jos organų ir atstovų bei valstybinio turto imuniteto principo raida ir samprata. Valstybės ir jos turto imuniteto nuo užsienio jurisdikcijos rūšys. Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata. Teisės aktai numatantys vykdymo veiksmus. Lietuvos teismų praktika sprendimų vykdymo srityje. Diplomatinių santykių užmezgimas bei teismo sprendimų vykdymas ginčuose dėl diplomatinių atstovybių personalo atliekamų funkcijų. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-04-17
 • Valstybės sienų apsaugos raida

  Sienų apsauga ir gynimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Politinė situacija LDK laikotarpiu. Teritorijos buvusios LDK sudėtyje. Valstybės sienų apsaugos vykdymas. Lietuvos Respublikos sienos apsauga atkūrus nepriklausomybę (1918-02-16). Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Valstybės sienos apsaugos organizavimas po nepriklausomybės atkūrimo. Klaipėdos krašto siena (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra). Klaipėdos krašto sienos (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra) apsaugos organizavimas. Pagrindinės problemos su kuriomis buvo susiduriama šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos organizavimas Latvijos pasienyje. Sienos su Latvija apsaugos organizavimas. Sienos tarp Lietuvos ir Latvijos nustatymas. Administracinės linijos su Lenkija apsaugos ypatumai. Administracinės linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos apsauga. Problemos šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos.
  Civilinė teisė, konspektas(40 puslapių)
  2006-03-24
 • Vartotojai ir jų teisės

  Vartotojo sąvoka. Vartotojų teisių gynimo teisinė aplinka. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Vartotojų informavimas. Vartotojų teisių apsaugos ir kitų teisės normų suderinamumo problema. Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos ir atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. Vartotojų teisių gynimo valstybės įstaigos. Tarybos funkcijos ir teisės. Visuomeninės vartotojų organizacijos. Vartotojų teisių apsaugos ir kitų teisės normų suderinamumo problema. Santykis tarp vartotojo teisių gynimo ir asmens duomenų apsaugos. Santykis tarp vartotojo teisių gynimo ir pinigų plovimo. Santykis tarp vartotojų teisių gynimo ir finansinių paslaugų teikėjų priežiūros reikalavimų.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-10-10
 • Vartotojų teisės. Teisminė praktika

  Įvadas. Pirkėjo teisės. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Vartotojo teisės, kurias numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ką daryti, kai pažeidžiamos vartotojų teisės Teisminė praktika. Prašymas sumažinti pirkinio kainą. Bandymas nuslėpti esminius prekės trūkumus. Byla dėl savavališkai atliktų buto pertvarkymų. Kai nėra esminio prekės trūkumo. Neįrodytas prekių nekokybiškumas. Pirkėjo pasirinkimo teisė. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-02-29
 • Vartotojų teisių apsauga

  Vartotojų teisių apsauga. Vartotojų teisės apsaugos sąvoka. Savireguliacija. Vartotojų teisės ir konkurencijos teisės santykis. Istoriniai vartotojų teisės apsaugos Lietuvos Respublikoje (LR) vystymosi aspektai. Vartotojų teisės apsaugos šaltiniai. Vartotojo sąvoka. Vartotojų teisės. Vartotojų ir žmogaus teisių santykis. Teisė į ekonominių interesų apsaugą. Įvairios direktyvos. Teisė į pažeistų teisių gynimą ir žalos bei nuostolių atlyginimą. Teisė į atstovavimą / teisė būti išklausytam. Vartojimo sutartis. Nesąžiningos sąlygos. Skaidrumo principas. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Sutarties esminės sąlygos.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-02-27
 • Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje finansinių paslaugų srityje

  Įžanga. Vartotojų teisių reglamentavimo teisinė aplinka. Vartotojo sąvoka. Finansinių paslaugų sąvoka. Bendri paslaugų vartotojams reglamentavimo principai. Vartotojų teisių reglamentavimas finansinių paslaugų srityje ir jo tendencijos. Vartotojų teisių reglamentavimas atskirų finansinių paslaugų srityje. Mokėjimo kortelės. Lėšų pervedimas. Indėliai, banko sąskaitos. Finansavimas. Draudimas. Investavimas. Ginčų sprendimas. Vartotojų teisių apsaugos ir kitų teisės normų suderinamumo problema. Baigiamoji dalis.
  Civilinė teisė, referatas(60 puslapių)
  2005-10-29
 • Vartotojų teisių gynimas

  Įvadas. Vartotojų teisės. Silpnesnioji sandorio šalis. Įstatymas reguliuoja. Jei prekė nekokybiška. Bendrieji išorės veiksniai. Vidiniai veiksniai. Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimo. Vartotojų teisių apsaugos būklė ir problemos Lietuvoje. Išvados. Priedas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-17
 • Vartotojų teisių gynimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Vartotojas. Specialūs ginčų nagrinėjimo principai. Europos Sąjunga (ES). Vartotojų švietimas Lietuvoje. Nekokybiškų prekių grąžinimas. Ar esate įsigiję nekokybišką prekę? Kaip apsaugoti vartotoją nuo pardavėjų savivalės? Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimų? Išvados.
  Civilinė teisė, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-03-17
 • Vartotojų teisių gynimas (3)

  Įvadas. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Vartotojų teisės ir jų apsaugos įgyvendinimas. Prekių ir paslaugų kokybė bei sauga. Vartotojų teisių gynimo būdai. Ginčus nagrinėjančios institucijos. Finansinių paslaugų teikimas pagal sutartį, sudaromą ryšio priemonėmis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-08-28
 • Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Darbo sutarties įstatymas

  Vartotojų teisių gynimo įstatymo konspektas. Vartotojų teisių gynimas. Vartotojų teisių gynimo valstybinės institucijos. Bendrosios nuostatos. Vartotojų teisės. Vartotojo informavimas. Darbo sutarties įstatymo konspektas. Įstatymo reguliuojami santykiai. Darbo santykių teisinio reguliavimo principai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbdavio pareiga pareikalauti, kad darbuotojas pateiktų valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Giminaičių darbo apribojimas. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą. Nušalinimas nuo darbo. Apribojimai nutraukiant darbo sutartį su nėščia moterimi ir motina, auginančia vaiką iki 3 metų. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbuotojo grąžinimas į darbą. Įstatymų funkcijos. Įstatymo sąvokos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-06
 • Varžytynių vykdymo problema

  Išieškojimo bendrosios nuostatos. Raginimas, šalių teisės ir pareigos. Priverstinio išieškojimo bendrosios nuostatos. Turto realizavimo samprata. Turto pardavimas iš varžytinių. Skelbimas apie būsimas varžytinės. Dalyvavimo varžytinėse sąlygos. Varžytinių tvarka. Varžytinių protokolas. Turto pardavimo iš varžytinių aktas. Varžytinių paskelbimas neįvykusiomis. Turto pardavimo iš varžytinių pasekmės. Turto perdavimo išieškotojui aktas. Antrosios varžytinės. Turto pardavimas per prekybos įmonę. Vertybinių popierių arešto ir realizavimo ypatumai. Išieškotų sumų paskirstymas. Sprendimų vykdymo išlaidos. Turto realizavimo ir perdavimo pripažinimas negaliojančiu. Turto realizavimo ypatumai senajame Lietuvos Respublikos (LR) Civilinio proceso kodekse (CPK). Turto pardavimo iš varžytinių praktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-10-20
 • Vedybų sutarties samprata

  Įvadas. Vedybų sutarties samprata. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties sudarymo sąlygos. Vedybų sutarties įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Uždavinys. Į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi ieškovas, nurodydamas, kad šalys susituokė 2004 m. lapkričio 10 d. Santuokoje jiems gimė sūnus Karolis. Jau daugiau kaip metus laiko ieškovas su atsakove negyvena. Kur šiuo metu yra atsakovė jam nėra žinoma. Ieškovas teismo prašė santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei įsiskolinimą už praėjusius 12 mėnesių. Uždavinio sprendimas.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Vedybų sutarties sudarymas ir turinys

  Įvadas. Vedybų sutartis. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties turinys. Užduotis. Į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi ieškovas, nurodydamas, kad šalys susituokė 2004 metų lapkričio 10 dieną. Santuokoje jiems gimė sūnus Karolis. Jau daugiau kaip metus laiko ieškovas su atsakove negyvena. Kur šiuo metu yra atsakovė jam nėra žinoma. Ieškovas teismo prašė santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei įsiskolinimą už praėjusius 12 mėnesių. Nurodykite kokį sprendimą teismas turėtų priimti dėl ieškovo pareikštų reikalavimų? Atsakymą pagrįskite. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-03-01
 • Vedybų sutartys, jų notarinis tvirtinimas ir registravimo tvarka

  Įvadas. Vedybų sutarties samprata ir jos atsiradimo priežastys. Vedybų sutarties sudarymas ir įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties negaliojimas. Vedybų sutarties pabaiga. Vedybų sutarties registras ir jo sąveika su kitais registrais. Vedybų sutarčių registro darbo krūvis nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2005 m. lapkričio 1 d. Vedybų sutarties registravimo aktualumas ir problematiškumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-12-07
 • Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

  Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos. Sandėliavimas. Specialios pasaugos rūšys. Krovinių ir keleivių vežimas. Ekspedicija. Krovinių vežimas. Atskirų vežimo rūšių ypatumai. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas. Krovinių ekspedicija. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-10
 • Veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai

  Įvadas. Civilinių teisių objektai. Rangos sutartis. Bendrosios nuostatos. Pasauga. Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos. Sandėliavimas. Specialios pasaugos rūšys. Krovinių ir keleivių vežimas. Ekspedicija. Krovinių vežimas. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Keleivių ir bagažo vežimas. Krovinių ekspedicija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-09-18
Puslapyje rodyti po