Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės referatai

Administracinės teisės referatai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos muitinė

  Istorija. Prekės ir procedūros. Deklaracija. Lietuvos Muitinės strategija. Tikslai.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Lietuvos Respublikos specializuotieji teismai, jų kompetencija, struktūra, darbo organizavimas

  Įvadas. Lietuvos Respublikos specializuotieji teismai. Administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Apygardos administracinis teismas. Administracinių Teismų Kompetencija. Administracinių bylų priskyrimas teismams. Apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos specializuotųjų teismų struktūra. Administracinių teismų struktūra. Lietuvos Respublikos specializuotųjų teismų darbo organizavimas. Administracinio teismo sudėtis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

  Įvadas. Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministerijos vadovybė. Ministerijos administracijos padaliniai. Įstaigos prie ministerijos. Kitos įstaigos. Policija. Migracijos departamentas. Šengeno sutartis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-25
 • Mėgėjiška žūklininkystė

  Įvadas. Mėgėjiškos žūklės sąvoka, įrankiai ir būdai. Leidimai mėgėjiškai žvejybai ir mėgėjiškos žvejybos rėžimas. Mėgėjiškai žūklei taikomi draudimai. Žvejų mėgėjų pareigos ir atsakomybė. Išvados. Uždaviniai.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-01-15
 • Mokesčių įstatymų taikymo principai

  Mokesčių įstatymų taikymo principai. Teisingumo principas. Administracinio paprastumo principas. Mokestinių įplaukų produktyvumas. Elastingumo principas. Mokesčių sistemos sudarymo principai. Mokesčių mokėtojų lygybės principas. Teisingumo ir visuotinio privalomumo principas. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Mokestis pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą gali būti apskaičiuojamas.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-27
 • Mokesčių sistemos samprata. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema

  Mokesčių samprata, Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Pagrindiniai Lietuvos respublikos mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Akcizai. Valstybinis socialinis draudimas. Įmokos į garantinį fondą. Mokesčių administravimas.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai

  Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai. Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti mokestinio patikrinimo sąvoką, jo rūšis. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti mokestinio patikrinimo vietą, jo periodiškumą, trukmę ir apribojimus atlikti mokestinį patikrinimą bei kitus teisinio reglamentavimo ypatumus. Mokestinio patikrinimo sąvoka. Mokestinio patikrinimo rūšys. Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta, periodiškumas ir trukmė. Apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą. Pranešimas apie mokestinį patikrinimą. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu. Dokumentų ir daiktų paėmimas. Patikrinimo aktas ir pažyma. Operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentai. Muitinės atliekamo mokestinio patikrinimo specifika. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-02-05
 • Mokestinių ginčų sąvoka, subjektai ir jų teisės

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka ir ypatybės. Mokestinių ginčų subjektai. Mokestinių ginčų subjektų teisės. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimo galimybės. Laimėjimai ir pralaimėjimai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-27
 • Muitinė ir jos veikla

  Muitinė ir jos veikla. Prekių deklaravimas ir dokumentų įforminimas. Bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys. Prekių deklaravimas elektroniniu būdu. Prekių muitinis tikrinimas.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-19
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos strategijų efektyvumo prielaidos. Pozityvi užsienio šalių patirtis narkomanijos prevencijos sferoje

  Įvadas. Situacija Lietuvoje. Programos tikslai. Programos efektyvumas. Numatomas programos poveikis. Europos Sąjungos (ES) pozicija dėl narkotikų vartojimo. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Neblaivaus asmens sulaikymas. Nesankcionuota protesto akcija

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymo ir nesankcionuotos protesto akcijos sąvoka. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūno veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2006-08-29
 • Notariato savivalda

  Įvadas. Notariato istorija ir raida. Notariato rūšys. Notaro sąvoka ir funkcijos. Notaro veiklos principai. Notaro savivalda. Notarų rūmai. Teisė eiti notaro pareigas. Notarų garbės kodeksas.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-06
 • Nuobaudų už administracinės teisės pažeidimus skyrimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Valstybės Sienos Apsaugos Tarnybos nagrinėjamos administracinės teisės bylos. Pareigūno veiksmai, nagrinėjant administracinės teisės pažeidimus. Administracinės teisės protokolą surašantys pareigūnai. Asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn veiksmai. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo esmė. Išvada.
  Administracinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-10
 • Piliečių (užsieniečių) administracinė,teisinė padėtis

  Įvadas. Piliečių teisinė ir administracinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas. Asmeninės asmens ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos Konstitucijoje. Asmens ir piliečio pareigos Lietuvos Konstitucijoje. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-08
 • Piliečių administracinė, teisinė padėtis

  Piliečių administracinė-teisinė padėtis. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Teisės ir laisvės santykis. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės administracinis teisinis statusas.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-03
 • Policija, jos uždaviniai, funkcijos, pareigos ir teisės

  Policija, jos uždaviniai, funkcijos, pareigos ir teisės. Istorija. Policijos samprata, uždaviniai ir sistema. Policijos sistema ir rūšys. Teisinis policijos veiklos reglamentavimas.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-24
 • Policijos taktika

  Įvadas. Neblaivaus asmens sulaikymas. Aktyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Nesankcionuota protesto akcija. Pasyvaus pasipriešinimo pavyzdys. Policijos pareigūnų veiklos planas ir analizė. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-08-29
 • Priešgaisrinės apsaugos organizavimas

  Įžanga. Priešgaisrinės apsaugos užtikrinimo sistema. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinės apsaugos darbo organizavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-16
 • Respublikos prezidento paskirtis ir pagrindinės veiklos funkcijos

  Įvadas. Prezidento funkcijos. Respublikos Prezidento rinkimų tvarka ir jo įgaliojimų nutrūkimas. Respublikos Prezidento kompetencija. Respublikos Prezidento teisės aktai, imunitetas, vėliava, antspaudas, valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika kultūros srityje

  Įvadas. Vietos savivaldos esmė. Savivaldybių įvairovė. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės tarybos funkcijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos. Apskrities viršininko institucija. Apskrities viršininko įgaliojimai. Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų sąveika kultūros srityje. Programos rezultatai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po