Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės referatai

Administracinės teisės referatai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinės teisės pažeidimai

  Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Administracinės teisės pažeidimai (3)

  Įžanga. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas. Viešojo maitinimo taisyklių pažeidimas. Klientų ir pirkėjų apgaudinėjimas. Prekyba su kasos aparatais, jų naudojimo tvarkos pažeidimai, kasos operacijų atlikimo tvarka. Taisyklių pažeidimai prekyboje alkoholiniais gėrimais ir kitomis prekėmis. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus finansų ir apskaitos srityje. Gyventojų turto, pajamų deklaravimo tvarkos ir kiti pažeidimai. Apskaitos taisyklių ir atsiskaitymo tvarkos pažeidimai. Valstybinio socialinio draudimo mokesčių apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos

  Įžanga. Administracinės teisės pažeidimai. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-07
 • Administracinės teisės pažeidimas: samprata, subjektai

  Įvadas. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo padarymas. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo. Administracinė atsakomybė. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybė. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos tikslai. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Lietuvos respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai, objektas, subjektas. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-12-21
 • Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas

  Įvadas. Institucijos ir pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Administracinės komisijos. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkės teismai (apylinkės teismo teisėjai). Policija. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Kitos valstybės institucijos.Teismingumą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdo teismas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Administracinės teisės principai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti administracinės teisės funkcijas ir principus. Teisės principų samprata. Teisės principų sąvoka ir jų raiškos formos Principų rūšys. Praktinė teisės principų reikšmė. Administracinės teisės principų sistema. Bendrieji Lietuvos administracinės teisės principai. Įstatymų viršenybė. Teisingumo principas ir jo įgyvendinimas įstatymų leidybos bei vykdomosios valdžios srityje. Protingumo principas. Viešumas – administracinės teisės principas Kontrolė – administracinės teisės principas. Atsakomybė – administracinės teisės principas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-10-04
 • Administracinės teisės samprata

  Įvadas. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės sąvokos apibrėžimas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sistema. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Administracinės teisės samprata, normos, subjektai

  Įžanga. Administracinė teisė. Kas tai? Administracinės teisės normos. Administracinės teisės subjektai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
 • Administracinės teisės samprata, principai, bruožai

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinės atsakomybės tikslai ir būdingi bruožai. Administracinei atsakomybei būdingi principai. Organai, nustatantys administracinę atsakomybę. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-24
 • Administraciniai teisės pažeidimai žinybingi valstybės sienos apsaugos tarnybai. Šių administracinių teisės pažeidimų formavimo ypatumai

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai. Administraciniai teisės pažeidimai, padaryti pasienio kontrolės punktuose. Administracinės teisės pažeidimai, padaryti pasienio ruože. Kiti VSAT žinybingi administracinės teisės pažeidimai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų formavimo ypatumai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Suformuotų VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, nutarimo priėmimas. Apibendrinimai.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-02
 • Administraciniai teisiniai santykiai

  Įžanga. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir požymiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių subjektai. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-15
 • Administraciniai teisiniai santykiai (2)

  Įžanga. Dėstymas. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Administracinių teisinių santykių ypatumai ir struktūra. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-18
 • Administraciniai teisiniai santykiai (3)

  Įžanga. Teisinių santykių ir administracinių teisinių santykių samprata. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių subjektas. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Administraciniai teisiniai santykiai (4)

  Įžanga. Administracinių–teisinių santykių samprata. Administracinių–teisinių santykių požymiai. Administracinių–teisinių santykių rūšys. Administracinių–teisinių santykių turinys. Administracinių–teisinių santykių subjektai. Administracinių–teisinių santykių objektas. Administracinių–teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-23
 • Administraciniai teismai

  Įvadas. Lietuvos respublikos teismų sistema. Administraciniai teismai. Administracinių teismų sistema. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo funkcijos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūra. Apygardos administracinis teismas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-12-15
 • Administracinio proceso ir administracinių bylų ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti administracinio proceso ir administracinių bylų teisenos santykį. Administracinio proceso ypatumai. Proceso sampratos analizė. Administracinio proceso išskirtinumas. Administracinės bylų teisenos ypatumai. Teisenos samprata. Administracinių bylų teisenos vieta administraciniame procese. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-19
 • Administracinio proceso principai ir jų sistema

  Įvadas. Administracinio proceso principai ir jų sistema. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-07
 • Administracinio teisės pažeidimo samprata, požymiai ir sudėties teisinė charakteristika

  Įvadas. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinės teisės pažeidimo požymiai. Administracinės teisės pažeidimo ir nusikaltimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo skirtumai nuo civilinės teisės delikto. Aplinkybės, pašalinančios veiklos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-04-21
 • Administracinio teisės pažeidimo subjektai

  Įžanga. Administracinė teisė. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo subjektai. Paprasti asmenys. Pareigūnai. Administracinės nuobaudos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Administracinis teisės pažeidimas (2)

  Įvadas. Administracinė teisė. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo apibrėžimas. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
Puslapyje rodyti po