Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinės teisės reguliavimo dalykas

  Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Reguliavimo metodas. Funkcijos. Reglamentavimo principai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Civilinės teisės sąvoka. Reguliuojami teisiniai santykiai

  Įvadas. Civilinės teisės samprata ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės funkcijos. Reglamentavimo funkcija. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija. Informavimo funkcija. Civilinės teisės principai. civilinės teisės principų samprata. Civilinės teisės principų konkurencija. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civiliniai teisiniai santykiai. Civilinio teisinio santykio samprata. Civilinio teisinio santykio atsiradimas. civilinių teisinių santykių subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-03-24
 • Civilinės teisės sistema

  Civilinės teisės sistemos samprata. Civilinės teisės sistemos antriniai elementai. Bendroji dalis. Šeimos teisė. Daiktinė teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-03-28
 • Civilinės teisės sistemos

  Civilinės teisės sistemos sąvoka. Civilinės teisės sistema – struktūrinė analizė. Civilinės teisės sistema civilinės ir bendrosios teisės šeimose. Kapitalistinių šalių civilinės ir prekybos teisės sistemų vystymosi raida. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-15
 • Civilinės teisės šaltiniai

  Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės šaltinių sąvoka. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltinių klasifikacija. Pirminiai civilinės teisės šaltiniai. Antriniai civilinės teisės šaltiniai. Lietuvos respublikos konstitucija. Civilinis kodeksas. Kiti civiliniai įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Civilinių įstatymų ir poįstatyminių aktų galiojimo sąlygos. Tarptautinė privatinė teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-12
 • Civilinės teisės šaltiniai (2)

  Įvadas. Civilinės teisės šaltinio samprata. Civilinės teisės šaltiniai kontinentinėje ir anglosaksų teisėje. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltinių klasifikacija. Pirminiai civilinės teisės šaltiniai . Antriniai civilinės teisės šaltiniai. Civiliniai įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Lietuvos respublikos konstitucija. Civilinis kodeksas. Išvados. Praktinė užduotis.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-14
 • Civilinės teisės šeimų sistemos

  Įvadas. Teisės šeimų stiliai. Civilinės teisės šeimos. Romanų – germanų sistema. Anglų – amerikiečių sistema. Religinės teisės sistemos. Tolimųjų Rytų teisės sistemos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-06-01
 • Civilinės teisės vienodinimo, harmonizavimo tendencijos Europoje

  Lietuva ir teisės harmonizavimo tendencijos Europoje. Europos civilinės teisės kodifikacijos poreikis. Vidinės priežastys harmonizuoti Sąjungos šalių teisę. Sutarčių teisės harmonizacija. Lietuva ir teisės harmonizavimo tendencijos Europoje. Europos civilinės teisės kodifikacijos poreikis. Europos civilinės teisės sandara ir šaknys. Vidinės priežastys harmonizuoti Sąjungos šalių teisę.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Civilinio proceso teisė: teismo sprendimas už akių

  Įvadas. Teismo sprendimų rūšys. Galutinis sprendimas. Dalinis sprendimas. Preliminarus sprendimas. Teismo sprendimo už akių samprata. Teismo sprendimo už akių instituto paskirtis ir reikšmė. Teismo sprendimo už akių priėmimo pagrindai. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos. Sprendimo už akių priėmimo tvarka ir jo turinys. Sprendimo už akių apskundimas ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas. Uždavinys, uždavinio sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-05-24
 • Civilinio proceso teisės normų ypatumai

  Įvadas. Skiriamieji civilinio proceso teisės normų bruožai. Civilinio proceso teisės normų galiojimas. Civilinio proceso teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų aiškinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2011-02-21
 • Civilinio proceso tikslai

  Civilinio proceso mokyklos. Liberaliojo civilinio proceso mokykla. Socialinio civilinio proceso mokykla. Civilinio proceso tikslai pagal F.Kleiną. Specialieji civilinio proceso tikslai. Civilinio proceso teisės tikslai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2005-09-28
 • Civilinis ieškinys Baudžiamajame kodekse

  Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareiškiamas. Savanoriškas žalos atlyginimas. Daiktų ir vertybių grąžinimas. Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje pareiškiamas. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Civilinio ieškinio pareiškimas. Civilinio ieškinio nagrinėjimas. Civilinio ieškinio perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Civilinio ieškinio išsprendimas. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį. Avanso suteikimas iš valstybės lėšų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2005-09-16
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus

  Įvadas. Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Teisingumo vykdymo institutai. Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisėje. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-09
 • Civilinis kodeksas: prievolių teisė, civilinė atsakomybė

  Įvadas. Darbo objektas: civilinė teisė, civilinės teisės norminių aktų galiojimas, nutarties analizė. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo metodas. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinės teisės sistema. Prievolių teisė. Prievolių vykdymas. Prievolės įvykdymo terminas. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Netesybos. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Nutarties analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-05-24
 • Civilinis procesas (3)

  Įvadas. Šalių sąvoka. Šalių esminiai bruožai. Procesinis bendrininkavimas ir civilinių bylų sujungimas. Privalomasis bendrininkavimas. Neprivalomasis bendrininkavimas. Bendrininkų bruožai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Civilinis teisnumas ir veiksnumas

  Įvadas. Fizinių asmenų kaip civilinės teisės subjektų samprata Romėnų teisėje. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Civilinis veiksnumas (fizinių asmenų). Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ir veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Nepilnamečių iki 14 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Juridinių asmenų teisnumas.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-01-09
 • Civilinių sandorių formos

  Įvadas. Sandorio samprata. Sandorių formos. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorio forma. Paprasta rašytinė sandorio forma. Notarinė sandorių forma. Rašytinės formos sandorių pasirašymas. Konkliudentiniai veiksmai. Kitokios, negu įstatymo leidžiama, formos sandorių sudarymas bei sandorio formos nesilaikymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-13
 • Civilinių sutarčių sudarymo formos, jų sudarymo tvarka. Atskirų sutarčių sudarymo ypatumai

  Įvadas. Sutarčių forma. Sutarčių sudarymo tvarka. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių tipai, rūšys ir ypatumai. Atskirų sutarčių rūšių samprata. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-09-21
 • Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas

  Įvadas. Civilinių subjektų teisių įgyvendinimas. Civilinių subjektų teisių įgyvendinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Civilinių teisių objektai

  Įvadas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Civilinių teisių objektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Intelektinės veiklos rezultatai. Informacija. Intelektinės veiklos rezultatai. Bendrieji nuostatai. Kūriniai, kuriems taikoma autorinė teisė. Autorinė teisė netaikoma. Paskelbti kūriniai. Autoriaus teisės. Kūrinio vertimas į kitą kalbą. Autorinės teisės galiojimo laikas. Sutartys. Sutarčių rūšys. Vežimo sutartys. Pervežimas. Krovinio pervežimo sutartis. Keleivio pervežimo sutartis. Vežimo sutarties šalys. Šalių teisės ir pareigos. Vežimo sutarties dalykas. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo sąlygos. Automobilių transportu pervežamų krovinių pakrovimas ir iškrovimas. Pervežėjo atsakomybė už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Pervežėjo atsakomybės už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ir sužalojimą dydis. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinio, vežamo geležinkeliu, perdavimas. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Pasauga. Pasaugos sutarties sąvoka. Sutarties forma. Pasaugos terminas. Saugotojo pareigos. Atlyginimas už pasaugą ir išlaidų atlyginimas saugotojui. Saugotojo atsakomybė už turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Saugotojo atsakomybės dydis. Saugotojui padarytų nuostolių atlyginimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
Puslapyje rodyti po