Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Socialinė psichologija

Socialinė psichologija (522 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė psichologija (7)

  Socialinės psichologijos objekto samprata. Socialinės psichologijos istorijos bruožai. Pagrindinės konceptualinės kryptys XX amžiaus socialinėje psichologijoje. Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės samprata. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje.
  Socialinė psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-27
 • Socialinė psichologija (8)

  Afiliacija. Prisirišimas. Afiliacijos funkcijos. Vienišumas. Įspūdžio formavimasis. Neverbalinė komunikacija. Vizualinis kanalas. Asmeninė erdvė. Gestai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Emocijų atpažinimas. Universalios emocijų išraiškos. Paralingvistinis kanalas. Patrauklumas. Fizinis patrauklumas. Aureolės efektas (halo effect). Vertė. Vidurkio principas. Nuoseklumas. Nuoseklumo išlaikymas. Teigiamo vertinimo tendencija (positivity bias). Centriniai bruožai. Asmeninės savybės. Išskirtinumas. Išskirtinumo poveikis. Gyvumas (vividness). Negatyvumo efektas. Panašumas. Pažįstamumas. Artumas. Atribucija. Priežastingumo lokusas. Priežasčių stabilumas ir kintamumas. Kiek žmogus galėjo kontroliuoti savo elgesį. Kada daromos atribucijos. Kaip daromos atribucijos. Fundamentali atribucijos klaida. Motyvai ir atribucinės klaidos - savigarbos išsaugojimas. Netikro konsensuso klaida. Nuostatos ir nuostatų apibrėžimas. Kognityvinis sudėtingumas. Vertės paprastumas, Minčių ir jausmų sąryšis. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų išmokimas. Kognityvinis nuoseklumas. Kognityvinis- afektyvinis nuoseklumas. Kognityvinio disonanso teorija. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų stiprumas. Nuostatų stabilumas. Nuostatų specifiškumas. Nuostatų išryškinimas. Nuostatų keitimas. Neatitikimas tarp esamos nuostatos ir pateikiamos informacijos. Reakcija. Šaltinio nuvertinimas. Informacijos iškreipimas. Bukas atmetimas. Informacijos išmokimas. Afekto perkėlimas. Kontrargumentavimas. Įtikinėtojas. Informacijos šaltinio autoritetas. Baimė. Agresija. Argumentų stiprumas. Asmeninis suinteresuotumas. Informacijos kartojimas. Klausytojo savybės: Angažuotumas. Asmenybiniai faktoriai.
  Socialinė psichologija, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Socialinė psichologija (9)

  Teorinė užduotis: Nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo išraiškos. Stresas. Streso įveikimo būdai.
  Socialinė psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialinė psichologija ir verslo etika

  Įvadas. Darbuotojų paieška, atranka ir įvertinimas. Prognostinis požiūris. Konstruktyvusis požiūris. Svarbiausi prognostinio ir konstruktyvistinio požiūrio elementai. Verbavimo ir atrankos procesai. Kaip pasirinkti atrankos metodus. Atrankos metodai ir būdai. Prašymų formos, gyvenimo aprašymai (Curricula Vitae) ir biografiniai duomenys. Realistinės darbo peržiūros. Interviu. Kognityvinių gebėjimų testai. Asmenybės testai. Dorumo ir sąžiningumo testai. Darbo pavyzdžiai. Įvertinimo centrai. Rekomendacijos. Savęs įvertinimas. Alternatyvūs metodai: grafologija ir astrologija. Atrankos teorija, palyginti su praktika. Kandidato požiūris į atranką. Išvados. Praktinė užduotis (Aprašyti situaciją: pardavėjas- cholerikas, pirkėjas melancholikas).
  Socialinė psichologija, namų darbas(17 puslapių)
  2011-03-04
 • Socialinės aplinkos įtaka žmogui

  Įvadas. Žmogaus vystymosi etapai. Paveldėjimas ir aplinka. Šeima. Bendruomenė. Sistemos "Žmogus - Aplinka" struktūra. Žmogus aplinkoje. Darbo aplinka. Žmogų supanti aplinka. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinės grupės (2)

  Pirmoji grupė - šeima. Grupėje vyksta asmenybės socializacija. Pagal R.K. Mertoną, yra 3 pagrindiniai grupės bruožai. Skiriami šie socialinės grupės elementai. N. Smelseris nurodo tokius vidinius grupės procesus. Kaip grupės veikia mūsų elgesį. Konformizmas. Kolektyvistas. Deindividuacija. Grupės poliarizacija. Grupinis mąstymas. Mažumos įtaka daugumai. Nario statusas. Statuso svarbiausioji charakteristika. Grupių hierarchija. Oficialus lyderis. Lyderių skirstymas. Savijautą grupėje apibūdina trys parametrai. Norma. Grupių kontaktiškumo lygiai. Makro ir mikro grupės. Esminės mikrogrupės ypatybės. Formalios grupės. Neformalios grupės. Socializacija. Veiksmų koordinavimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(19 puslapių)
  2007-10-05
 • Socialinės psichologijos dėsningumų panaudojimas alkoholizmo problemų sprendime

  Įžanga. Tikslai. Dalyviai. Planas. Aptarimas. Vertinimas. Priedai (12 psl.): teorinė medžiaga. Alkoholizmo problemos aktualumas. Alkoholio vartojimo priežastys. Alkoholio vartojimo stadijos. Alkoholio vartojimo pasekmės. Patarimai mokytojams kaip dirbti su tėvais ir mokiniais. Vartojimo veiksniai. Nevartojimo veiksniai. Vaikai mokosi gyvenimo. Praneškite tėvams apie netinkamą elgesį. Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams (pagal L. Bulotaitę). Priedai (6 psl.): užduotys, vykdomos pamokų metu. Priedai.
  Socialinė psichologija, namų darbas(31 puslapis)
  2006-06-08
 • Socialinės psichologijos fenomenai: meilė

  Įvadas. Meilės apibūdinimas. Meilės rūšys ir teorijos. R. Sternbergas (1986). Elaine Hatfield (1988). Fromas. Sociologas John Alan Lee (1973). Tarpasmeninio patrauklumo teorija. Kerol Izold. Meilė ir intymumas. R. Mėjus. Vaikų mintys apie meilę. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Socialinės psichologijos objektas. Agresija

  Įvadas. Socialinės psichologijos objekto sampratos. Kas yra agresija? Agresyvaus elgesio teorijos. Instinktų agresijos teorijos. S. Freudo agresijos teorija. K. Lorenzo agresijos teorija. Instinktų agresijos teorijų kritika. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-02-09
 • Socialinės psichologijos tyrimas ir socialinė percepcija

  Įvadas. Socialinės psichologijos tyrimas. Koreliacinis tyrimas. Vienturtis vaikas ir darbo karjera. Socialinės percepcijos procesas. Gyvenimiška situacija "Malena". Gyvenimiškos situacijos analizė. Socialinės percepcijos objektas ir subjektas. Socialinės percepcijos elementai. Atribucija. H. Kelly kovariacijos teorija. Atribucijos klaida. Dispozicijų integravimas. Patvirtinimo tendencija.
  Socialinė psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Socialinės, edukacinės, psichologinės savižudybės problemos ir jos prevencija

  Įvadas. Savižudybės proceso etapai. Presuicidinis sindromas. Savižudybės rizikos faktoriai. Savižudybės paauglystėje. Savižudybės grėsmės ženklai. Savižudybių prevencija. Savižudybių prevencijos organizavimo mokyklose galimybės. Prevencinės komandos formavimo mokyklose principai. Savižudybių prevencijos programų rengimas. Postvencinės pagalbos organizavimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-09-21
 • Socialiniai konfliktai

  Įvadas. Socialiniai konfliktai – imanentinis visuomenės gyvenimo reiškinys. Socialinio konflikto koncepcijų raida. Žmonės ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Elgesys konfliktuose: stilių diapazonas. Vengti konfliktų ar spręsti juos? Konfliktų sprendimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Socialiniai santykiai

  Rašinys apie socialinius santykius.
  Socialinė psichologija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-06
 • Socialiniai stereotipai

  Vyraujantys šeimos modeliai ir socialiniai lyčių stereotipai. Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams. Lyčių socialinių stereotipų formavimasis Lietuvos televizijos laidose. Lyčių stereotipai televizijoje. Lyčių vaidmenys šeimoje, pristatomoje televizijoje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-25
 • Socialiniai vaidmenys

  Socialinių vaidmenų pokyčiai senatvėje. Vaikų išleidimas. Išėjimas į pensiją. Našlystė. Neįgalumas ir liga. Kiti svarbūs vaidmenų pokyčiai. Pokyčiai aplinkoje.
  Socialinė psichologija, rašinys(3 puslapiai)
  2007-11-11
 • Socialinio konflikto samprata

  Įžanga. Konfliktų rūšys pagal subjektus. Bendros konfliktų priežastys. Konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Elgesys konfliktinėse situacijose. Konfliktų sprendimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinio mokymosi agresijos teorija

  PowerPoint pristatymas. Agresija kaip specifinė socialinio elgesio forma. Modeliavimas arba mokymasis stebint. Modelio efektai. Agresyvaus elgesio įtvirtinimas. Agresyvaus elgesio susiformavimo priežastys. Kas yra agresija? Agresyvaus, delinkventiško elgesio veiksniai.
  Socialinė psichologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-07-16
 • Socializacija (5)

  Bendroji dalis. Socializacija. Intelektas. Kodėl mes bendraujame arba kodėl aš negaliu būti vienas? Kai kurių mano gestų reikšmės.
  Socialinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-11-13
 • Sociometrija

  Sociometrijos esmė. Sociometrinio tyrimo aprašymas. Sociometrinis statusas. Grupės sutelktumo indeksas. Sociograma. Išvados
  Socialinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-05
 • Sociometrija (2)

  Įvadas. Sociometrinis testas. Pasirinkimų apribojimai. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai. Sociometrinio testo organizavimas ir atlikimas. Sociometrinio testo duomenų analizė. Sociograma pagal mokymosi kriterijų. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2009-12-30
Puslapyje rodyti po