Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija

Kognityvinė psichologija (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Emocijų teorijos

  Emocijų teorijų aiškinimas nuo seniausių laikų iki dabar. Kaip kito požiūris į emocijas psichologijos istorijos raidoje. Pažinimas ir emocijos. Informacinė emocijų teorija. Atribucinė kilmės teorija.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • F. Kliksas "Bundantis mąstymas"

  F. Klikso knygos "Bundantis mąstymas" II dalies konspektas. Visuomeninės sąlygos ir žmogaus intelekto reiškimosi formos bei funkciniai principai. Įvadas. Penktas skyrius. Darbo pasidalijimas, kooperacija ir pažinimas. Nuo Homo erectus iki neandertaliečio: pirmas žingsnis į visuomeninį darbo pasidalijimą. Nuo neandertaliečio iki kromanjoniečio: antras žingsnis į visuomeninį darbo pasidalijimą. Kromanjonietis: trečias žingsnis į visuomeninį darbo pasidalijimą. Šeštas skyrius. Archainis mąstymas. Archainio mąstymo ypatybės. Jo funkcionavimo sąlygos ir būdas. Sprendimų neapibrėžtumas – motyvacinis produktyvesnių mastymo formų atsiradimo pagrindas. Realios tikrovės suvokimas bei pažinimas ir pirminių sąvokų atsiradimas. Sąvokinis pažinimas ir nusprendimo formavimas archainėse įvardijimo sistemose. Protavimas ir apibendrinimai – reiškinių pasaulio pažintinio aiškinimo pradžia. Septintas skyrius. Socialinių santykių raida ir pažinimas. Archaininis socialinių santykių reguliavimas. Ankstyvųjų miestų valstybių kūrimasis. Naujos socialinių santykių formos. Aštuntas skyrius. Kaip atsirado raštas. Jo formavimosi socialiniai motyvai ir etapai. Rašto atsiradimo socialinių veiksnių reikšmė. Pažinimo procesai ir abėcėlės atsiradimas. Devintas skyrius. Poreikis skaičiuoti daiktus ir įvykius, skaičių sąvokos, skaičiavimo operacijos ir matematinio mąstymo kilmė. Skaičių sąvokų ir skaičiavimo sistemų formavimosi istorinės sąlygos. Nuo akivaizdžios aibės charakteristikos prie skaičiaus sąvokos. Skaičiai ir pažinimo operacijos: būtinybė suskaičiuoti ir realios galimybės. Egipto faraono raštininkai ir jų mąstymas skaičiuojant. Šumerai ir babiloniečiai: ypatingų, stulbinančių galimybių skaičiavimo sistema. Dešimtas skyrius. Mąstymas – senovės graikų pažintinės veiklos tikslas ir objektas. Ar galima kalbėti apie senovės graikų mąstymo specifiką? Geografinės – kultūrinės bei socialinės graikų mąstymo ypatybių formavimosi sąlygos. Graikų skaičiai ir skaičiavimo operacijos. Įrodymo principo, kaip problemų sprendimo būdo, atradimas. Dialogas ir loginės mąstymo formos. Žmogaus mąstymo ypatybių (invariantų) pažinimas. Epilogas. Kūryba kaip biologinis, socialinis ir individualus psichologinis fenomenas. Kūryba ir biologinė evoliucija. Kūryba ir visuomeniniai fenomenai. Kūrybinis mąstymas – tai individualus psichologinis fenomenas. Vaizdinio ir loginio mąstymo tarpusavio sąveika. kaip potencialus kūrybinių pažinimo procesų šaltinis. Kalba ir abstraktus mąstymas. Abstrahavimo dvilypumas: tikrovės pažinimas arba nutolimas nuo jos. Apie mąstymo intelektualumą.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-11-17
 • Garsų, spalvų, šviesos ir temperatūros poveikis atsipalaidavimui

  Įvadas. Garsų poveikis atsipalaidavimui. Spalvų poveikis atsipalaidavimui. Chromoterapija. Šviesos poveikis atsipalaidavimui. Temperatūros poveikis atsipalaidavimui. Kvapų terapija. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-12
 • Grupinis mąstymas

  Įvadas. Metodika. Rezultatai ir rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Įgūdžio susidarymas keičiantis psichinės reguliacijos sąlygoms

  Įvadas. Šio laboratorinio darbo tikslas – suprasti, kaip pakitus suvokimo sąlygoms turimas įgūdis tampa neefektyvus, ir kaip susidaro naujas įgūdis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Darbo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Įgūdžių susidarymo ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingų sąlygų poveikį kai kurių grafinių įgūdžių formavimuisi. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-05-07
 • Ikoninės atminties savybių tyrimas pagal G. Sperling'ą

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Ilgalaikės atminties savybės

  Ilgalaikė atmintis. Ilgalaikės atminties rūšys. Laikymas. Užmiršimas – negalėjimas atkurti. Interferencija (trukdymas). Retroaktyvioji interferencija. Kaip pagerinti atmintį.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Instinktai ir emocijos

  Instinktai ir emocijos. Kaip žmogus reaguoja į įvairius reiškinius? Emocijos, darbingumas ir vidaus ligos. Ar emocijos padeda aterosklerozei vystytis? Kaip išlaikyti darbingumą? Ar mokame valdytis?
  Kognityvinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-05
 • Intelektas

  Įvadas. Diskusija dėl intelekto prigimties (A.Binet. N.Bayley, A.Jensenas, Č.Spirmenas, L.Terstonas, R.J.Sternbergas). Pagrindiniai intelekto tyrimo testai. Stanfordo -Binet testas. R.D.Wechsleris. Intelektinių sugebėjimų raida. Paveldimumo ir aplinkos poveikis. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-08
 • Intelektas (12)

  Intelektas. Intelekto struktūra ir rūšys. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Įvairūs intelekto skirtumai. Intelekto gerinimas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Intelektas (14)

  Kas yra intelektas. Kaip matuojamas intelektas. Intelekto formos. Skaičiavimo intelektas. Kalbinis intelektas. Optinis intelektas. Praktinis intelektas. Jausminis ir socialinis intelektas. Muzikinis intelektas. Ar intelektas priklauso nuo kultūros. Ar intelektas pastovus ar kintantis. Intelekto kraštutinumai. Kūrybingumas ir intelektas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-10
 • Intelektas (15)

  Įvadas. Pirmieji bandymai sukurti intelekto testus. Intelekto teorijos. Turinio klausimas. Proceso klausimas. Intelekto testai. Intelektas. Wechslerio intelekto testas. Testams svarbios savybės. Normalinio pasiskirstymo dėsnis. Intelekto kraštutinumai. Esminiai klausimai intelekto tyrimuose. Stabilus ar kintantis? Prigimtis ar išmokimas? Socialinių grupių palyginimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2008-03-20
 • Intelektas (16)

  Intelekto sąvoka. Intelektas: įgimtas ar įgytas? Aplinkos įtaka intelektui. Genų įtaka intelektui. Intelekto struktūra. Vienalytis intelektas. faktorių analizės metodas. Daugialypis intelektas ir jo klasifikacijos. Intelekto kintamumas. Intelekto matavimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-21
 • Intelektas (17)

  Įvadas. Intelekto testų raida. Intelekto testų ištakos. Šiuolaikiniai intelekto testai. Intelekto apibrėžimas. Intelekto matavimas. Intelekto struktūra. Intelektą lemiantys veiksniai. Genetiniai veiksniai. Aplinkos veiksniai. Intelektinių sugebėjimų raida. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-29
 • Intelektas (18)

  Įvadas. Pagrindiniai metmenys apie intelektą. Intelekto rūšys. Verbalinis intelektas. Loginis matematinis intelektas. Erdvinis intelektas. Muzikinis intelektas. Tarpasmeninis intelektas. Vidinis intelektas. Kinestezinis intelektas. Intelekto koeficientas. Intelekto koeficiento sąvoka ir formulė. IQ nustatymas. Tyrimai, susiję su intelekto genų paieškomis. Esminiai teiginiai apie tyrimus. Tyrimų metodai. Tyrimas dėl intelekto rūšies nustatymo. Interviu iš lietuvių kalbos mokytojos. Priedai (2). Išvados.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-06-09
 • Intelektas (19)

  Intelekto prigimtis, jo struktūra. Intelekto priklausomybė nuo kultūros, jo ryšys su gebėjimais ir greitu informacijos apdorojimu. Intelekto kintamumas, jo pasireiškimo kraštutinumai. Intelektas ir kūrybingumas. Genų ar aplinkos įtaka intelektui. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2010-12-21
 • Intelektas (2)

  Įvadas. Intelektas. Intelekto istorinė raida. Aplinkos ir paveldėjimo įtaka intelektui. Santykis tarp intelekto ir sugebėjimų. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas ir vertinimas. Intelekto koeficientas IQ. Išvada.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-27
 • Intelektas (3)

  Įvadas. Intelekto supratimas. Ar intelektas priklauso nuo kultūros? Kūrybingumas ir intelektas. Intelekto įvertinimas.
  Kognityvinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Intelektas (4)

  Intelekto samprata. Intelektas: vienas bendras gebėjimas ar keletas skirtingų gebėjimų? Intelektą matuojantys testai. Intelekto kintamumas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-24
Puslapyje rodyti po