Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija>Kognityvinės psichologijos tyrimai

Kognityvinės psichologijos tyrimai (22 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atminties tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Atvejo analizė: dėmesio, mąstymo ir atminties tyrimas eksperimentinėmis metodikomis

  Dėmesio, mąstymo ir atminties tyrimas eksperimentinėmis metodikomis. Duomenys apie tiriamąjį. Tiriamojo pasirinkimo aplinkybės. Tyrimo metodų pasirinkimas. Tyrimo procedūros aprašymas. Atskirų metodikų aprašymas. Mąstymo tyrimo protokolas. Atminties tyrimo protokolas. Dėmesio tyrimas. Apibendrinanti išvada. Jūsų asmeninis įspūdis apie tyrimą, pasiūlymai ir pastabos.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Dėmesio perkėlimo tyrimas: juodų-raudonų skaitmenų lentelė

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio perkėlimo laiką ir išsiaiškinti individualius dėmesio perkėlimo mechanizmus. Metodika. Darbo priemonės. Tiriamoji. Stimulai. Darbo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-12-21
 • Intelektų įvairovės įvertinimas

  Intelektas. Intelekto požymiai. Tyrimas. Anketa intelektų įvairovei įvertinti (pagal T. Armstrong, 1994). Kalbinis-verbalinis intelektas. Loginis-matematinis intelektas. Erdvinis intelektas. Muzikinis intelektas. Fizinis-kinestezinis intelektas. Vidinis-asmeninis intelektas. Tarpasmeninis intelektas.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-04-10
 • Kai kurie regimosios vaizdinės informacijos atsiminimo dėsningumai

  Tyrimo problemos. Tyrimo uždaviniai. I eksperimentas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų grupė. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. II eksperimentas. Tyrimo metodika. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kognityvinės psichologijos tyrimai

  Dėmesio pastovumo ir paskirstymo tyrimo korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio paskirstymo ypatumus, pastovumą atliekant korektūros veiksmus. Dėmesio perkėlimo tyrimas juodų-raudonų skaitmenų korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio perkėlimo ypatumus, įsisavinti juodų-raudonų skaitmenų metodikos taikymą dėmesio perkėlimui tirti, išsiaiškinti individualius dėmesio perkėlimo ypatumus. Stroop’o efekto tyrimo protokolas. Darbo tikslas: ištirti suvokimą ir dėmesį. Stroop’o efekto metodu. Įvertinti, kaip atsiranda interferencija (anksčiau įgytos informacijos trukdymas naujai informacijai kaupti, nes pastarąją slopina ankstesnioji; interferencija tiriama kartu su atmintimi ir išmokimu)dėl parašyto žodžio spalvos ir žodžio reikšmės nesutapimo. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas (III tyrimai). Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Ebinhaus’o atminties savybių tyrimo protokolas. Darbo tikslas: Nustatyti trumpalaikės regimosios atminties išlaikymą ir kas labiausiai įsidėmima sekos pradžia vidurys ar pabaiga. Atminties priklausomybė nuo įsimenamos medžiagos emocingumo tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti atminties efektyvumo priklausomybę nuo įsimenamos medžiagos emocingumo; išmokti parodyti tą priklausomybę praktiškai; nustatyti jos individualius skirtumus.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-24
 • Piaget tvermės dėsniai

  Įvadas. Mąstymas J. Piaget teorijoje. Piaget stadijos. Protokolas. Rezultatų įvertinimas. Protokolas. Vaikų atsakymai. Atsakymų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(14 puslapių)
  2006-03-27
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas

  Įvadas. Tyrimo tikslai. Metodika. Tiriamasis. Naudota aparatūra. Instrukcija tiriamajam. Tyrimo sąlygos ir eiga. Rezultatų apdorojimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Styvenso dėsnio patikrinimas

  Įvadas. Metodika. Darbo tikslas: nustatyti, ar atliekant šį eksperimentą galioja Styvenso dėsnis: pojūčio stiprumas yra proporcingas stimulo intensyvumui, pakeltam tam tikru laipsniu. Taip pat išsiaiškinti, ar tyrimo rezultatus įtakoja tiesių parametrai. Tiriamasis. Naudota aparatūra. Naudotos programos. Instrukcija tiriamajam. Tyrimo charakteristika. Rezultatai bei jų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-01-02
 • Stoop efekto tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai. Įrodyti Strūpo efektą. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo prasmę, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai nesutampa. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo spalvą, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai nesutampa. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1 psl.).
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-02-12
 • Tarpinio įsiminimo tyrimas, naudojant L.S. Vygotskio metodiką

  Įvadas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-06-27
 • The effect of levels of processing on the retention of words

  Abstract. Introduction. Aim: to investigate how the retention of words depends on the levels those words were processed of among Vilnius lyceum youth. Method. Design. Participants. Materials. Procedure. Results. Discussion. Appendices (7 pages)
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-03-23
 • Tyrimas: Sudėtingos analogijos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokios tiriamojo galimybės suprasti sudėtingus loginius santykius ir abstrakčius ryšius. Tiriamieji ir jų atranka. Įvertinimo būdai. Procedūra. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-04-03
 • Trumpalaikės atminties tyrimas

  Įvadas. Tyrimas nr. 1. Tyrimo tikslas: nustatyti trumpalaikės atminties apimtį pagal Džekobso metodiką. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų analizė. Tyrimas nr. 2. Tyrimo tikslas: nustatyti darbinės atminties apimtį. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų analizė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-11-25
 • Tvermės (konservacijos) dėsnių supratimo tyrimas, remiantis J. Piaget teorija

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas: Nustatyti ikioperacinio mąstymo ypatumus, konservacijos dėsnio supratimą. Tyrimo uždavinys. Tyrimo hipotezė. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Priemonės. Instrukcija vaikui. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-03-02
 • Tvermės dėsniai pagal Piaget

  Įvadas. Tyrimo objektas: 4 – 12 metų vaikų tvermės dėsnių suvokimo eiliškumas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tvermės dėsnių suvokimas priklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tvermės dėsnių suvokimas procentine išraiška atsižvelgiant į lyties ir amžiaus faktorius. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Vaizdinės atminties tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tema – 5 - 6m. vaikų vaizdinė atmintis. Nevalingos atminties lavėjimas. Valingos atminties lavėjimas. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Rezultatų lentelė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2006-11-01
 • Vaizdinės atminties tyrimas (3)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tyrimo eiga. Duomenų sutvarkymas. Rezultatų lentelė. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-29
 • Vaizdinės atminties tyrimas (5)

  Įvadas. Atmintis. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: patyrinėti 6 metų amžiaus vaikų vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Duomenų registravimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2008-03-22
 • Vaizdinės atminties tyrimas (6)

  Įvadas. Vaizdiniai. Vaizdinė atmintis. Tyrimo tikslas: tirti vaizdinę atmintį naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Metodika. Tiriamieji. Priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-04-04
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po