Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika (170 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laisvalaikio organizavimas su rizikos grupės vaikais

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti kaip organizuojamas laisvalaikis rizikos grupės vaikams. Rizikos grupės priskyrimas. Svarbiausi vaikų dienos centrų tikslai organizuojant vaikų laisvalaikį. Kaip skatinti vaiką veikti? Užduočių, skirtų formuoti pagalbos ieškojimo įgūdžius, pavyzdžiai. Kiti renginiai. Prevencinių renginių organizavimas. Darbo formos, kurias galima taikyti organizuojant fizinės, emocinės ir seksualinės prievartos prevenciją. Kiti užsiėmimai. Ką reikėtu žinoti vedant užsiėmimus vaikams. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2010-08-05
 • Language problems

  Darbas anglų kalba apie kalbos sutrikimus ir defektus. Introduction. The difference between language and speech. Speech and language development. Normal speech development. Main language problems. Couses of language problems. Acquired Brain Injury (ABI) including Stroke. Autism Spectrum Disorder. Bilingualism. Cleft Palate. Dyslexia. Learning disability. Mental health. Stammering. Visual Impairment. Voice Disorders. How to improve educational and daily life? Conclusion.
  Specialioji pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2011-11-28
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: daiktavardis

  Lietuvių kalbos pamokos planas. 6 klasė, daiktavardis, skirta specialaus ugdymo vaikams. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Lentelė: orientacinis laikas. Turinys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Mokomosios priemonės. Priedai (4 psl.).
  Specialioji pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-22
 • Lietuvių kalbos pamokų išplėstiniai planai

  Lietuvių kalbos pamokų, vestų Panevėžio specialiojoje mokykloje I spec. klasėje, išplėstiniai planai. Data. Tema: Garsas ir raidė ė. Rašytinės raidės ė ir skiemenukų lė, ėl rašymas. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Tema: mažosios raidelės ė įtvirtinimas. Didžiosios raidelės Ė mokymas. Tema: didžiosios rašytinės raidės ė įtvirtinimas. Tema: didžiosios rašytinės raidės ė įtvirtinimas. Skiemenukų Ėl, Ėm rašymas. Tema: Garsas [s] ir raidės S, s. Tema: mažosios rašytinės raidės s rašymas. Tema: skiemenukų ir žodelių skaitymas; skiemenukų dėliojimas. Tema: skiemenukų so, sė ir žodžio salė rašymas. Tema: raidžių Aa, Mm, Oo kartojimas. Skiemenukų ma, mo, am, om rašymas. Tema: raidžių Aa, Mm, Oo kartojimas. Skiemenukų ma, am rašymas. Žodžio mama rašymas. Tema: raidžių Ėė, Ll, Ss kartojimas. Skiemenukų sė, lė, ės, ėl rašymas. Žodžio lėlė rašymas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(23 puslapiai)
  2008-05-02
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: semantinė gramatinė disgrafija

  Tema: Semantine gramatinė disgrafija. Tikslai. Priemonės. Metodai. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Artikuliacijos tikslinimas. Foneminio suvokimo lavinimas ir garsinės analizės sintezės įgūdžių formavimas. Žodyno turtinimas. Pedagoginė pertraukėlė. Gramatinio kalbos taisyklingumo tobulinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-01-11
 • Logopedinių pratybų planai: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje

  2 logopedinių pratybų planai. Grupė. Vaikai. Tema: s - š garsų įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garsų s, š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas. Grupė. Vaikai. Tema: š garso įtvirtinimas rišliojoje kalboje(tema "Naminių gyvulių jaunikliai"). Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Bendrosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacijos tikslinimas. Garso š tarimas skiemenyse ir žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Rišliosios kalbos ugdymas. Žodyno aktyvinimas. Garsinės analizės ir sintezės ugdymas. Pratybų užbaigimas.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-10-30
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba

  Tema: "Daugyba iš dviženklio skaičiaus". Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga: pamokos dalys, mokytojo ir mokinių veikla, pastabos.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-04-22
 • Matematikos pamokų išplėstiniai planai

  Matematikos pamokų, vestų Panevėžio specialiojoje mokykloje I spec. klasėje, išplėstiniai planai. Data. Tema: Skaičius ir skaitmuo 1. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Data. Tema: Skaičių 1, 2 kartojimas. Pora. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Tema: Vienas lygu vienam, du lygu dviem. Kartojimas ir įtvirtinimas. Tema: Supažindinimas su sudėties veiksmu (1 + 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Supažindinimas su atimties veiksmu (2 – 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Sudėties ir atimties iki 2 įtvirtinimas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-05-02
 • Miegas ir sapnai (8)

  PowerPoint pristatymas. Miego fazės. Sapnų sąvoka. Sapnų rūšys. Paprastieji sapnai. Telepatiniai sapnai. Transtelepatiniai sapnai. Trumpai apie miegą.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(11 skaidrių)
  2012-01-04
 • Mikčiojančių mokinių ugdymo ypatumai

  Logopedijos istorija. Mikčiojimas. Mikčiojimo simptomatika. Antrinė simptomatika. Palydintieji psichiniai reiškiniai. Psichosocialinės pasekmės. Priežastys. Ar mikčiojimas išgydomas? Kas ir kaip gydo mikčiojimą? Rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-19
 • Mikčiojimas ir jo šalinimas. Korekcinis darbas su mikčiojančiais vaikais

  Įvadas. Mikčiojimas ir jo priežastys. Mikčiojančiųjų sunkumai mokykloje. Mikčiojimo šalinimas. Pagalbos mikčiojantiems pradinukams būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-04-19
 • Mokymo programų individualizavimas

  Mokymo programų individualizavimas. Įstatymų leidybos tikslai : individuali ugdymo programa. Įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Integruoto mokymo praktika. Mokymo individualizavimo psichologinis pagrindimas. Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymas. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Mokymosi turinio keitimas. Mokymosi pasiekimų individualizuotas vertinimas. Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas. Programos parinkimas ir pritaikymas. Reziume.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-12-30
 • Mokymosi sunkumai, iškylantys percepcinių-motorinių ryšių sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 3 klasės "Šaltinis" pratybų 4 dalies sąsiuvinyje

  Problemos aprašymas. Bendras apibūdinimas. Situacijos analizė. Šaltinis 3 klasė, 4 dalis, nuo 1 iki 15 puslapio. Šaltinis 3 KLASĖ, 4 DALIS. Nuo 16 – 30 psl. Pasiūlymai. Teorinė dalis. Būdingiausi percepcinių-motorinių ryšių sutrikimo variantai. Mokymosi skaityti, rašyti, matematikos ir kiti sunkumai. Mokymo programų ir darbo būdų individualizavimas.
  Specialioji pedagogika, analizė(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Mokinio, turinčio klausos sutrikimą, ugdymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumai

  Įvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-31
 • Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Tyrimo tikslas – ištirti SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo problemas bei ugdyme kylančius sunkumus. Specialiųjų poreikių asmenys. Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupių ir laipsnių nustatymas. Mokymosi negalių rūšys ir požymiai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas, konkretaus sutrikimo atveju. Mokiniai, turintys girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Mokiniai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokiniai, turintys autizmą. Protinis atsilikimas. Ribotas intelektas. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi. Poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinio, dirbančio pagal bendrojo lavinimo mokyklos programą, matematinio mokymosi problemos. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo sunkumai bendrojo lavinimo mokykloje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-07-02
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaizdiniai apie Aziją

  Įvadas. Geografijos mokymo ypatumai. Mokslinė vaizdinių formavimo samprata. Geografijos mokymas specialiojoje mokykloje. Darbo būdai ir metodai geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių vaikų vaizdinių apie Aziją duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokinių lytis ir amžius. Vaizdiniai apie Azijos žemyną ir jo ribas. Mokinių vaizdiniai apie Azijos vandenis. Žinios apie Azijos augaliją ir gyvūniją. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-11
 • Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus

  Įvadas. Elgesio sutrikimai. Elgesio sutrikimų klasifikacijos problema. Elgesio sutrikimų priežastys. Elgesio sutrikimus turinčių vaikų ypatybės. Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Metodai taikomi ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases

  Įvadas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės. Komandinio darbo bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Mokslininkai – socialinės pedagogikos pradininkai Lietuvoje

  Įvadas. Vydūno požiūris į socialinės pedagogikos problemas. Stasio Šalkauskio idėjos ir įtaka socialinės pedagogikos raidai Lietuvoje. Jono Vabalo – Gudaičio socialinės pedagogikos teorija. Jono Laužiko požiūris į socialinę pedagogiką. Apibendrinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-08-30
 • Neįgalaus vaiko atvejo analizė

  Justuko norai ir ketinimai. Motinos norai. Realios galimybės. Kokie pasiūlymai? Kokie prioritetai? Kas galėtų padėti įgyvendinti? Ką dar reikėtų išsiaiškinti? Darbas iliustruotas paveikslėliu.
  Specialioji pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2008-05-23
Puslapyje rodyti po