Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos kariuomenės indėlis tarptautinio saugumo užtikrinimui

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti Lietuvos kariuomenės indėlį užtikrinant tarptautinį saugumą. Istorinė tarptautinių operacijų raidos apžvalga. Lietuvos užsienio ir saugumo politika. Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse operacijose. Lietuvos kariuomenės indėlis pasaulio taikai palaikyti. Iššūkiai Lietuvos kariuomenei. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-11-26
 • Lietuvos kultūros ministerija

  Įvadas. Lietuvos kultūros ministerijos nuostatai . Bendrosios nuostatos. Kultūros ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Kultūros ministerijos teisės. Kultūros ministerijos darbo organizavimas. Ministerija. Kolegija. Kultūros ministerijos kuruojamos sritys. Organizacinė struktūra. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Lietuvos muitinės veiklos administravimas stiprinant nacionalinį saugumą

  Įvadas. Nacionalinis saugumas ir Muitinės vaidmuo nacionalinio saugumo stiprinimui. Vidinės nacionalinio saugumo prielaidos ir muitinių svarba nacionalinio saugumo stiprinimo procese. Muitinės administravimo tobulinimas Lietuvoje kaip nacionalinio saugumo prielaida. Muitų reguliavimo įstatyminės bazės tobulinimas efektyvinant muitinės darbą. Muitinės vidaus tarnybos ir jų veiklos tobulinimas stiprinant vidinį nacionalinį saugumą. Muitinės informacinės sistemos ir muitinės laboratorijos vaidmuo tarnybos veiklos tobulinimo procese. Muitinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos veiklos tobulinimas gerinant darbuotojų paruošimą. Muitinės kriminalinės tarnybos raida ir vaidmuo efektyvinant muitinės darbą. Muitinės ryšių su aplinka tobulinimas efektyvinant muitinės veiklą. Muitų ir mokesčių administravimas bei administracinių gebėjimų stiprinimas. Integracija į Europos Sąjungą ir muitinės reikšmė nacionalinio saugumo užtikrinimui. Muitinės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas integruojantis į Europos Sąjungą. Muitinės paslaugų verslininkams gerinimas. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(87 puslapiai)
  2007-04-08
 • Lietuvos policija

  Įvadas. Policijos istorija. Lietuvos policijos sistemos reformų raida. Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos. Policijos departamentas, jo funkcijos ir uždaviniai. Kadrų rengimas. Policijos finansavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2008-12-12
 • Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimas

  Įvadas. Tikslas – atlikti Lietuvos policijos sistemos plėtros įgyvendinimo analizę. Politikos įgyvendinimas. Politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimas. Pagrindiniai programos nuostatai. Programą įgyvendinančios struktūros. Resursų sutelkimas. Įgyvendintos programos nuostatos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-22
 • Lietuvos prezidentai (3)

  Sąrašas žmonių, ėjusių Lietuvos Prezidento pareigas. Antano Smetonos biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Aleksandro Stulginskio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Kazio Griniaus biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Antano Merkio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Algirdo Mykolo Brazausko biografija, išsilavinimas, karjera Tarybų Sąjungos laikais, veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Mintys, pomėgiai, knygos. Valdo Adamkaus biografija, išsilavinimas, profesinė karjera, Respublikos Prezidentas, apdovanojimai, Garbės daktaras. Rolando Pakso biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Artūro Paulausko biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2007-04-27
 • Lietuvos privatizavimo politikos įgyvendinimas (1990-2007)

  Įvadas. Įgyvendinimo programos ir strategija. Pirmasis privatizavimo etapas. Antrasis privatizavimo etapas. Įgyvendinimo proceso dalyviai ir tikslai. Įgyvendinimo teisinė, politinė aplinka. Privatizavimo politikos problemos. Įgyvendinimo programų ir projektų finansavimas. Įgyvendinimo personalo gebėjimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2008-01-22
 • Lietuvos regioninės politikos analizė: prielaidos besimokančio regiono sukūrimui

  Įvadas. Besimokantis regionas. Regiono samprata. Besimokančio regiono ištakos. Besimokančio regiono samprata. Priežastis, paskatinusios besimokančio regiono kūrimąsi. Veiksniai, lemiantys besimokančio regiono formavimąsi. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Plėtros įvairovė ir individualių regiono savybių ir sąlygų reikšmė. Teritorinio atvirumo ir decentralizacijos tendencijos politiniame lygmenyje. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Besimokančio regiono praktinis įgyvendinimas. Besimokantis regionas Lietuvoje. Lietuvos regioninė politika. Prielaidos besimokančio regiono sukūrimui. Vietos bendruomenės: reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties įgijimas. Institucinės technologinės infrastruktūros sukūrimas ir stiprinimas. Teritorinis atvirumas ir decentralizacija. Strateginė partnerystė, aljansai, tinklai. Savirealizacija – konceptualizacija. Apibendrinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-12-08
 • Lietuvos Respublikos (LR) krašto apsaugos sistemos karių socialinės garantijos

  Lietuvos respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Ketvirtasis skirsnis karių tarnyba. 21 straipsnis. Bendrasis kario statusas. 40 straipsnis. Išeitinė pašalpa atleidžiant karį iš tarnybos. Karių aprūpinimas. 60 straipsnis. Karių tarnybiniai atlyginimai, priedai ir išmokos. 63 straipsnis. Karių aprūpinimas apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa. 64 straipsnis. Karių pašto siuntos, kelionių ir persikėlimo išlaidos. 65 straipsnis. Karių sveikatos priežiūra . 66 straipsnis. Karių draudimas. 67 straipsnis. Kompensacijos kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju. 68 straipsnis. Socialinės ir kitos su karo tarnyba susijusios garantijos. 69 straipsnis. Privalomąją karo tarnybą atlikusių karių skatinimas. 70 straipsnis. Karių pensijos.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-16
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai

  Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Tarptautinių sutarčių ratifikavimo iniciatyvos teisė. Įstatymų pasirašymas ir veto teisė. Teisė kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos respublikos konstitucija. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-04
 • Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių administracinė priežiūra

  Įvadas. Administracinės priežiūros sąvoka. Administracinė priežiūra ir jos požymiai. Savivaldybių administracinė priežiūra ir teisminė kontrolė. Savivaldybių administracinės priežiūros esmė ir paskirtis. Savivaldybių administracinės priežiūros tikslas ir jo įstatymas. Vyriausybės atstovo statusas ir pareigos. Vyriausybės atstovo įgaliojimai. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo santykis su Lietuvos respublikos konstitucija ir kitais įstatymais. Lietuvos respublikos vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje veiklos analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-16
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pašto įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(40 puslapių)
  2007-01-02
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su LR įstatymais ir jų taikymu asmeniniame gyvenime. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-03
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas: statusas ir įgaliojimai

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidentas – valstybės vadovas. Svarbiausios Prezidento įgaliojimų klasifikacinės grupės. Respublikos Prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios veiklos srityse. Respublikos Prezidento įgaliojimai įstatymų leidyboje. Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Kiti Prezidento įgaliojimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija. Seimo Kanceliarijos struktūra. Reorganizacija. Seimo Kanceliarijos struktūros pakeitimo tikslai. Seimo Kanceliarijos struktūra. Kanclerio pavaduotojas. Komitetų departamentas. Atliekamos funkcijos. Dabartinė Seimo Kanceliarijos struktūra. Dabartinės Seimo Kanceliarijos uždaviniai bei funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2007-08-27
 • Lietuvos savivaldybių veiklos reguliavimas ir kontrolė

  Įvadas. Savivaldybių veiklą reglamentuojantys dokumentai. Savivaldybių veiklos priežiūra. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės biudžeto kontrolė. Vietos savivaldos atsiskaitomumas gyventojams. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-03
 • Lietuvos socialinės politikos integracija į Europos Sąjungą (ES): kryptys ir etapai

  Įžanga. Užimtumas. Situacija po nepriklausomybės atkūrimo. Užimtumo politikos raidos etapai. Pirmas etapas (1991-2004). Užimtumo situacija Lietuvoje. Darbo rinkos formavimasis. Ruošimasis integracijai į Europos sąjungą. Pirmo užimtumo etapo apibendrinimas. Antras etapas (po 2004 metų). Įstojimas į Europos Sąjungą. 2006 metais Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Emigracija. Prioritetinės užimtumo kryptys. Antro užimtumo etapo apibendrinimas. Lygios galimybės. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki 2004 metų. Teisinės bazės tobulinimas. Pirmojo lygių galimybių etapo apibendrinimas. Antras etapas po 2004 metų. 2007 metų lygių galimybių metai. Nacionalinės strategijos tikslai. Pagrindinės problemos sąlygojančios diskriminaciją visuomenėje. Moterų ir vyrų lygių galimybių suvienodinimas. Tyrimai lygybės srityje (2007 01 25). Antro lygių galimybių etapo apibendrinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-12-19
 • Lietuvos sveikatos apsaugos reforma

  Įvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos, sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos priežiūros reformos sąvokų samprata. Sveikatos apsaugos sistemos modeliai. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Sveikatos priežiūros organizavimas ir valdymas. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Sveikatos apsaugos sistemos finansavimo reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Nepalankios aplinkybės, sunkinančios reformos eigą. Sveikatos apsaugos reforma Kauno mieste. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas. Žmogiškieji ištekliai. Greitoji medicinos pagalba. Išvados. Rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-08-21
 • Lietuvos sveikatos sistema Europos sąjungos (ES) šalių kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti esamą literatūrą, bei statistinius duomenis apie Lietuvos sveikatos sistemą, ir pateikti Lietuvos situaciją Europos Sąjungos kontekste. Sveikatos samprata. Sveikatos perspektyvos. Sveikatos sistemos reformos Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES) poreikis. Pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES). Sveikatos sistemos priežiūros situacija posovietinės Lietuvos raidos laikotarpyje. Sveikatos priežiūros sistemų kitimo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-26
 • Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO) (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos veiklą Jungtinėse Tautose. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) įsteigimas. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) struktūra. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Narystė Jungtinių tautų organizacijoje (JTO). Jungtinių tautų (JT) organizacijos Lietuvoje. Jungtinių tautų vystymo programa (JTVP). Jungtinių tautų (JT) vaikų fondas (UNICEF). Jungtinių tautų (JT) vyriausiasis pabėgėlių komisaras (JTVPT). Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2010-04-22
Puslapyje rodyti po