Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Viešasis administravimas

Viešasis administravimas (380 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos ir turizmo organizacijos samprata

  Įvadas. Užduoties tikslas. Šio darbo pagrindinis tikslas - analizuojant sampratas "Organizacija" ir "Turizmo organizacija" atskleisti jų sąvokų reikšmę, įvairumą, galimas skirtingas interpretacijas. Darbo uždaviniai. Organizacijos samprata. Turizmo organizacijos samprata. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-06-08
 • Organizacijos kultūra (10)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sampratos bendrieji bruožai. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros formavimas, išsaugojimas ir keitimas. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos istorija. Aplinka. Bendrieji OK aspektai ir nacionalinė kultūra. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros struktūra ir reikšmė. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijų subkultūros ir kontrkultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros tipai. Ouchi organizacijos kultūros modelis. Organizacijos kultūros charakteristikos. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-21
 • Organizacijos vaidmuo vykdant moksleivių profesinį informavimą ir konsultavimą

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Objektas. Tyrimo dalykas. Hipotezė. Temos aktualumas. Mokslinis pagrįstumas. Tyrimai. Išvados. Pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-05
 • Organizacijos valdymas (5)

  Įvadas. Vidurinės mokyklos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašas. Mokyklos teikiamas produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Priemonės produktui sukurti. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo principai. Korporacinė kultūra. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas (motyvacija). Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, namų darbas(18 puslapių)
  2011-04-22
 • Organizacijos vizija, misija, tikslai

  Įžanga. Strategijos tikslinė orientacija. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-24
 • Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai

  Įvadas. Valstybės apibūdinimas. Valstybės istorija. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės susiformavimo priežastys. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės aparatas. Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Pareigūnų darbas pasienio kontrolės punktuose (PKP)

  Įvadas. Asmens pasienio tikrinimas. Pasienio tikrinimai automobilių kelių Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai geležinkelio Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Pasienio tikrinimai jūrų ir upių uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Transporto srauto organizavimas ir reguliavimas. Laivai, jų tikrinimas. Mažieji laivai, jų tikrinimas. Autotransporto priemonės, jų tikrinimas. Transporto priemonių bei asmenų neįleidimas į Lietuvos Respubliką (LR) arba grąžinimas į Lietuvos Respubliką (LR). Grąžinamų asmenų priėmimas ir perdavimas. Pasienio tikrinimai oro uostų Pasienio kontrolės punktuose (PKP). Atskridusių į tarptautinį oro uostą keleivių tikrinimas. Atskridusių orlaivių įgulų ir jų bagažo tikrinimas. Išskrendančių iš tarptautinio oro uosto keleivių tikrinimas. Išskrendančių iš oro uosto orlaivių įgulų tikrinimas. Orlaiviais gabenamų importuojamų, eksportuojamų ir tranzitų vežamų prekių, pašto siuntų tikrinimas ir dokumentu kontrolė. Atskridusių į oro uostą ir išskrendančių iš jo orlaivių aptarnavimas ir tikrinimas. Išvada. Priedai (1).
  Viešasis administravimas, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-05
 • Partinės sistemos formavimasis Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos partinės sistemos bruožai. Svarbiausi partinės sistemos formavimosi etapai Lietuvoje. 1896-1940 metų partinės sistemos formavimosi etapas. 1994-1997 metų partinės sistemos formavimosi etapas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Pasaulinių tendencijų, valstybinių programų įtaka savivaldai

  Įvadas. Vietos savivaldos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Savivaldybių funkcijos. Viešųjų paslaugų teikimas. Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendrovėms. Turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis. Savivaldybių teisinės garantijos ir administracinė priežiūra. Savivaldybių atributika ir raštvedyba. Vietos gyventojų apklausa. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2006-02-01
 • Pasitenkinimas aptarnavimu Kauno miesto savivaldybėje

  Organizacinės ir biuro kultūros namų darbas. Apklausos "Pasitenkinimas aptarnavimu Kauno viešosiose įstaigose", vykdytos Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Kultūros skyriuje, ataskaita. Įvadas.Organizacijos pristatymas. Apklausos rezultatai ir analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Viešasis administravimas, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Pensijiniai fondai Lietuvoje: valdymo problemos ir įtaka valstybės finansams

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti pensijų fondų veiklą ir valdymo problemas Lietuvoje bei įtaką valstybės finansams. Trijų pakopų pensijos sistema Lietuvoje. Antros pakopos pensijų fondas. Trečios pakopos pensijų fondai. Sudėtinių palūkanų efektas. Pensijų fondų valdymo problemos. Gyvenimo ciklo fondai – vienas iš būdų problemoms spręsti. Pensijų fondų veiklos rezultatų apžvalga. Pensijų sistemos Lietuvoje ir pasaulyje. Išvados. Priedai (2).
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2011-01-14
 • Personalo adaptacija (3)

  PowerPoint pristatymas. Adaptacijos samprata. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Priėmus į darbą naują darbuotoją reikėtų. Supažindinimas su darbo vieta. Supažindinimas su darbu (4 pakopų mokymo dirbti metodika). Orientavimas. Pirmą kartą pradėję dirbti. Formalus orientavimas. Neformalus orientavimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-10-12
 • Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas

  Valstybės tarnybos savarankiškas darbas Nr. 1. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikacija. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2012-06-10
 • Piliečių dalyvavimas priimant sprendimus viešajame sektoriuje

  Nevyriausybinių organizacijų viešojo valdymo sistemoje referatas. Įvadas. Tikslas yra aptarti piliečių dalyvavimo galimybes priimant sprendimus viešajame sektoriuje. Teisinės galimybės. Piliečių dalyvavimo viešajame sektoriuje formos. Sprendimų priėmimo būdai. Tiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Netiesioginiai sprendimų priėmimo būdai. Seniūnaičiai ir seniūnaitijos. Tyrimai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-10-21
 • Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme būdai ir reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti piliečių vaidmenį valstybės valdyme. Piliečių dalyvavimo valstybės valdyme esmė. Samprata. Pilietinės visuomenės raida. Piliečių dalyvavimo valstybės gyvenime būdai. Referendumų teisė. Teisė stoti į valstybinę tarnybą. Peticijos teisė. Rinkimų teisė. Teisė vienytis į politines partijas, bendrijas ar asociacijas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Valstybės įstaigų ar pareigūnų darbo kritikos teisė. Užsienio valstybių patirtis. Piliečių aktyvumo skatinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2011-01-18
 • Piliečių ir valdžios institucijų santykis Lietuvos viešajame administravime

  Įvadas. Viešojo administravimo raida. Piliečių vaidmuo idealiai veikiančioje viešojo administravimo sistemoje. Veiksniai, skatinantys piliečių nepasitikėjimą valdžios institucijomis. Lietuvos piliečių pasitikėjimas valdžios institucijomis ir santykis su jomis. Išvados.
  Viešasis administravimas, pristatymas(8 puslapiai)
  2012-03-02
 • Piliečių ir valdžios institucijų santykis Lietuvos viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešųjų institucijų veikla ir tikslai. Lietuvos valstybės valdžios institucijos. Valdžios institucijų ir piliečių sąveika viešajame administravime. Piliečių pasyvumas valdžios institucijų atžvilgiu. Pasitikėjimas valdžios institucijomis. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2012-03-07
 • Pinigų funkcijos ir jų istorinė raida

  Įvadas. Darbo tikslas – sužinoti pinigų istorinę raidą ir išsiaiškinti svarbiausiais pinigų atliekamas funkcijas. Pinigų istorinė raida. Lietuvos respublikos pinigų istorija. Euro istorija. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijų sąveika. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų gyvavimo ciklas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(21 puslapis)
  2011-01-26
 • Policija

  Įvadas. Policijos struktūra. Policijos generalinis komisaras. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Policijos departamento kriminalinės policijos valdyba. Policijos departamento štabas. Policijos departamento viešosios policijos valdyba. Policijos funkcijos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-11
 • Policija visuomenės akyse

  Įvadas. Visuomenės nuomonė apie policiją. Policijos veiklos kryptys ryšių su visuomene srityje. Visuomenės pasitikėjimo policija didinimo būdai. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(11 puslapių)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po