Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė

Komercinė teisė (249 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisinės įmonių formos Lietuvoje. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentai

  Įmonė. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (AB). Viešoji įstaiga. Europos bendrovė. įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-06-15
 • Teisinės rekreacinės aplinkos šaltiniai

  Įvadas. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltiniai. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltinių rūšys. Teisinės rekreacinės aplinkos šaltinius priimantys subjektai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Prezidento įgaliojimai įstatymų leidybos srityje. Teisinės rekreacinės aplinkos norma. Teisinės rekreacinės aplinkos normos sąvoka. Teisinės rekreacinės aplinkos normos struktūra. Teisinės rekreacinės aplinkos normų rūšys. Administracinės teisės sistema. Teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas erdvės atžvilgiu. Administracinės teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisinis konfliktas ir jo sprendimas. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-11-21
 • Teisminė bankroto bylų nagrinėjimo procedūra

  Įvadas. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės turto administravimu ir turto realizavimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės veiklos vykdymu ir užbaigimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės atstovavimu ir bankrutuojančios įmonės interesų gynimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymu. Išvados ir pasiūlymai.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Teisminio ir neteisminio bankroto palyginamoji analizė

  Įvadas. Sąvokų, susijusių su teisminiu ir neteisminiu įmonių bankroto procesu apžvalga. Pasirengimas bankroto procesui teismo ir neteismo tvarka. Bankroto procesas teismo ir ne teismo tvarka. Bankroto proceso pabaiga teismo ir ne teismo tvarka. Trumpa įmonių bankroto procesų apžvalga 2006 m. sausio-birželio mėnesiais. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-26
 • Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis

  Nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties terminas. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės. Tolesnis naudojimasis turtu pasibaigus sutarties terminui. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį. Daikto perdavimas nuomininkui. Daikto neperdavimo nuomininkui pasekmės. Nuomotojo atsakomybė už daikto trūkumus. Trečiųjų asmenų teisės į išnuomotą daiktą. Nuomos mokestis. Nuomininko teisė į išsinuomoto daikto duodamas pajamas. Naudojimasis išsinuomotu daiktu. Subnuoma. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimas ar suvaržymas. Nuomininko pareiga išlaikyti išsinuomotą daiktą. Sutarties galiojimas daikto perėjimo kitam savininkui ar nuomininko mirties atvejais. Nuomotojo pareiga pranešti apie nuomos sutartį. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomotojo reikalavimu. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu. Daikto grąžinimas nuomotojui. Nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą. Daikto pagerinimas. Nuomininko atsakomybė už daikto praradimą. Nuomojamo daikto išpirkimas. Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties samprata. Sutarties forma. Nuomotojo pareiga išlaikyti transporto priemonę. Nuomotojo pareiga teikti transporto priemonės vairavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas. Nuomininko pareiga apmokėti transporto priemonės komercinio naudojimo išlaidas. Transporto priemonės draudimas. Sutartys su trečiaisiais asmenimis. Atsakomybė už transporto priemonei padarytą žalą. Atsakomybė už tretiesiems asmenims padarytą žalą. Atskirų rūšių transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas ypatumai.
  Komercinė teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2006-12-22
 • Turistinių paslaugų teikimo sutartis (2)

  Įvadas. Turistinių paslaugų teikimo sutartis: sutarties šalys, objektas. Turistinių paslaugų teikimo sutarties teisės ir pareigos. Subjektai veikiantys rekreacijos ir turizmo aplinkoje. Individualios turizmo įmonės steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Turizmo AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Teisių užsiimti tam tikra veikla rekreacinėje aplinkoje suteikimo tvarka. Teisių užsiimti kelionės organizavimo paslaugomis suteikimo tvarka. Teisių užsiimti turizmo informacijos paslaugomis suteikimo tvarka. Teisių užsiimti apgyvendinimo paslaugomis suteikimo tvarka. Praktinės užduoties analizė. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-05-17
 • Ūkinė bendrovė

  Ketindami steigti įmonę, pirmiausia reikia nuspręsti, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia mūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. ŪB rūšys, veikla ir įstatyminė bazė.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-01
 • Ūkinė ir darbo teisė

  Renkamosios pareigos. Terminų skaičiavimo tvarka. Bendrovės steigimas.
  Komercinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-03
 • Ūkinės ir darbo teisės

  Taikinimo komisijos sudarymas ir darbo ginčo nagrinėjimas joje. Taikinimo komisijos sudarymas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje. Taikinimo komisijos sprendimas. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Pavedimas. Įgaliotinio pareigos. Įgaliotojo pareigos. Pavedimo sutarties pabaiga.
  Komercinė teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-05
 • Ūkinių bendrovių, kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų), individualių įmonių, žemės ūkio bendrovių ir valstybės ir savivaldybių įmonių steigimo tvarka

  Ūkinių bendrovių steigimo tvarka. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų) steigimo tvarka. Kooperatinė bendrovė. Individualių įmonių steigimas. Individuali įmonė. Žemės ūkio bendrovių steigimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Juridinių asmenų registravimas.
  Komercinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

  Įžanga. Darbo tema. Darbo tikslas. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Valstybės ir savivaldybės įmonės

  Įvadas. Samprata. Steigimas. Įteisinimas ir statusas. Veiklos teisiniai pagrindai. Valdymas. Turtas ir lėšos. Reorganizavimas ir likvidavimas. Valstybinių įstaigų atskirose užsienio šalyse palyginimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Valstybės pagalbos būdai

  Įvadas. Konkurencijos politika ir valstybės pagalbos vaidmuo joje. Valstybės pagalbos būdų samprata ir įvairovė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatyme numatyti valstybės pagalbos būdai. Valstybės pagalbos būdo teisėtumo principai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-07-18
 • Valstybės ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens teisių

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens teisių. Individuali įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-16
 • Verslo apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Verslo aplinkos apsaugos vadyba. VĮ "Registrų centras". Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministerijos. Bankroto procesas. Centrinė hipotekos įstaiga. UAB "Ekskomisarų biuras". UAB "Kredolinė". UAB "Gelvoros saugos konsultacijos". Infobankas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-31
 • Verslo įmonių steigimas Vokietijoje

  Įvadas. Verslo teisinės formos. Individuali įmonė. Civilinės teisės bendrovė. Atviroji prekybos bendrovė. Komanditinė bendrija. Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė ir komanditinė bendrovė, mišri forma. Akcinė bendrovė. Tylioji bendrovė. Partnerystė. Įmonių filialai ir skyriai. Bendrosios įmonės steigimo nuostatos. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Verslo ir turizmo teisė

  Administracinė teisė – sąvoka; administracinės teisės normos bei jų struktūra; valstybinis valdymas; valstybės tarnyba. Administracinės teisės pažeidimai ir administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė – sąvoka; esmė. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas – požymiai ir sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė teisė – sąvoka, sudedamosios dalys. Objektai, subjektai. Sutartys – praktinis sutarčių sudarinėjimas. Atsiskaitymai. Banko sąskaitos. Čekiai, vekseliai, akredityvai. Vartotojų teisių gynimas. Konkurencija ir jos ypatumai. Bankrotas ir jo teisinis vertinimas.
  Komercinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-19
 • Verslo liudijimai

  PowerPoint pristatymas. Verslo liudijimai. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarka. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
  Komercinė teisė, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-11-07
 • Verslo organizavimo teisinė aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Komercinis bendradarbiavimas ir įmonės valdymas. Verslo aplinkos. Teigiami ir neigiami ekonomikos poslinkiai. Verslo aplinka Lietuvoje. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtaka Lietuvos verslui. Investicijų įtaka verslui. Teoriniai užsienio investicijų aspektai. Tiesioginės investicijos. Investicijų teisinė aplinka. Investicijų skatinimas Lietuvoje. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-20
 • Verslo teisė

  Verslo (komercinės) teisės samprata. Verslo (komercinės) teisės ištakos ir sąvoka. Komercinės teisės raidos tendencijos ir principai. Verslo (komercinės) teisės reglamentavimas. Verslo (komercinės)teisės subjektai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimo tvarka. Verslo teisės subjektų organizacinės formos. Individualios (personalinės) įmonės samprata, jos steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Individualių įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrovių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos sampratos, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrijų steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Valstybės ir savivaldybės įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje ir jo teisinis reguliavimas. Verslo subjektų nuosavybė. Konkurencinė veikla ir jos teisinis reguliavimas. Įmonių bankrotas ir jo teisinis reguliavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir jo teisinis reguliavimas. Komercinių sutarčių bendrieji nuostatai. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Atskiros komercinių sutarčių rūšys, jų samprata bei ypatumai.
  Komercinė teisė, konspektas(124 puslapiai)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po