Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atstovavimas (2)

  Atstovavimo sąvokos. Atstovavimo esmė. Atstovavimo bruožai. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgaliojimo sąvoka. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka. Juridinio asmens įgaliojimo ypatumai. Įgaliojimo terminas. Įgaliojimo pateikiamumas ir grąžinimas. Perįgaliojimas. Įgaliojimo ir perįgaliojimo nutraukimas ir pasibaigimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartis. Prokūra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2005-05-30
 • Atstovavimas (4)

  Įvadas. Atstovavimo institutas bendrojoje ir kontinentinėje teisės sistemoje. Atstovavimas Lietuvos teisės sistemoje. Sandorių sudarymas per atstovus. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. Atstovo teisių sudaryti sandorius apribojimas. Interesų konfliktas. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teisės arba viršijant suteiktas teises, pasekmės. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Prokūra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(29 puslapiai)
  2006-04-05
 • Atstovavimas (5)

  Įvadas. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Prokūra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-27
 • Atstovavimas (6)

  Įvadas. Atstovavimo sąvoka ir reikšmė. Įgalinimai, jų atsiradimo pagrindai ir atstovavimo rūšys. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Atstovavimas teisme. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Įgalinimai, jų atsiradimo pagrindai ir atstovavimo rūšys. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Įgaliojimas ir jo rūšys. Įgaliojimo forma ir terminas. Įgaliojimo pasibaigimas. Perįgaliojimas.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-11-28
 • Atstovavimas (7)

  Įvadas. Atstovavimo samprata, subjektai ir reikšmė. Atstovavimo civiliniame proceso sąvoka, reikšmė ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis. Įgaliojimas. Atstovo įgaliojimų įforminimo tvarka. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Atstovai pagal pavedimą civiliniame procese. Atstovavimas juridiniams asmenims. Atstovai pagal įstatymą. Byloje dalyvaujantys asmenis. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Komercinis atstovavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Atstovavimas (8)

  Įvadas. Atstovavimo samprata. Atstovavimo santykių subjektai. Atstovaujamasis (įgaliotojas). Atstovas (įgaliotinis). Tretieji asmenys. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo atskleidimas. Numanomas atstovavimas. Tariamas atstovavimas. Atstovavimas patvirtinus. Komercinio atstovavimo santykių pasibaigimas. Prokūra. Prokūros išdavimas ir forma. Prokūristo teisės. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Įgaliojimo terminas. Perįgaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-12-24
 • Atstovavimas civilinėje teisėje

  Įvadas. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Sandorių sudarymas per atstovus. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartis. Prokūra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-22
 • Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas

  Įvadas. Teorinė dalis. atstovavimas civilinėje teisėje. atstovavimo samprata. Atstovavimo rūšys. Kas negali būti atstovais. atstovo procesinė padėtis. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. atstovavimo reikšmė. Įgaliojimas. įgaliojimo samprata. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų formos. Įgaliojimo patvirtinimas. Įgaliojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo termino pasibaigimas. Išvados. Praktinė dalis. Situacija: "Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 str. numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu". Užduotis: ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Situacijos analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-10-28
 • Atstovavimas. Atstovavimo taikymo sritys

  Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-22
 • Atstovavimas. Bendrosios nuostatos

  Atstovaujamasis ir atstovas. Atstovavimas. Bendrosios nuostatos. Atstovavimas. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Įgaliojimų rūšys. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-09-27
 • Atstovavimo institutas Lietuvos civiliniame procese

  Įvadas. Atstovavimo sąvoka, jo reikšmė. Atstovavimo rūšys. Atstovavimas pagal pavedimą ir atstovavimas pagal įstatymą. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-07-03
 • Autoriaus asmeninės teisės. Administracinis teisės pažeidimas: miško paklotės naikinimas

  Autoriaus asmeninės neturtinės ir asmeninės turtinės teisės. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas. Įvadas. Tikslas yra aptarti autoriaus asmenines neturtines ir asmenines turtines teises bei išanalizuoti administracinio teisės pažeidimo sudėtį savavališko miško paklotės naikinimo, žalojimo ar rinkimo atveju. Autoriaus asmeninės neturtinės ir asmeninės. Turtinės teisės. Autoriaus sąvoka. Autorių teisių objektai ir subjektai. Autorių teisių apsauga. Autoriaus asmenines neturtines teises. Autoriaus asmenines turtinės teises. Autoriaus turtinių teisių apribojimai. Autorių turtinių teisių ir neturtinių teisių galiojimas. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-12-12
 • Autoriaus turtinės teisės

  Įžanga. Autoriaus teisė naudotis savo kūriniu. Autoriaus turtinės teisės: teisė atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; teisė išleisti kūrinį; teisė versti kūrinį; teisė adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; teisė platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba juos valdyti; teisė importuoti kūrinio originalą ar jo kopijas; teisė viešai rodyti kūrinio originalą ar jo kopijas; teisė viešai atlikti kūrinio originalą ar jo kopijas; teisė transliuoti kūrinį; teisė retransliuoti kūrinį; teisė viešai skelbti kūrinį; autoriaus teisė gauti autorinį atlyginimą; Autoriaus turtinių teisių perdavimas. Autoriaus turtinių teisių galiojimo terminai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-03
 • Autorinės sutartys (3)

  Įvadas. Autorinės sutartys. Autorinių sutarčių rūšys. Autorinių teisių įgyvendinimo apribojimai. Galiojimo trukmės apribojimai. Išvados. Priedas (3 psl.).
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Autorinių ir gretutinių teisių administravimas

  Įvadas. Autorių teisių kolektyvinis administravimas. 56 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo taikymo sritis. Įstatyminė bazė. Turtinės ir neturtinės teisės. Teisių įgyvendinimas. Kodėl kolektyvinis administravimas? Administravimo bendrijų vaidmuo. Gretutinių teisių kolektyvinis administravimas. Gretutinių teisių atsiradimas. Santykiai su teisių turėtojais.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Autorių teisės (2)

  Įvadas. Darbo mokslinis naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo šaltiniai. Naudoti tyrimo metodai. Praktinė darbo reikšmė. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos reglamentavimo raida ir reikšmė informacinėje visuomenėje reikšmė. Lyginamoji autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimo analizė. Tarptautiniai teisės aktai ir sutartys dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Europos Sąjungos (ES) teisėje. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete techninės priemonės ir būdai, jų taikymo aspektai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai tarptautiniuose teisės aktuose. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai Europos sąjungos teisės aktuose. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimčių ir apribojimų taikymo problemos. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Santrauka. Summary.
  Civilinė teisė, referatas(65 puslapiai)
  2007-09-24
 • Banko indėlių rūšys pagal Lietuvos respublikos (LR) teisės aktus

  Įvadas. Tikslas – suprasti banko indėlių rūšis, Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei palyginti su analogišku teisiniu sureguliavimu kitose valstybėse. Indėlio samprata. Terminuotieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Vienos nakties indėliai. Terminuotieji periodiniai indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai. Trumpalaikiai terminuotieji indėliai. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Vartojamieji indėliai. Taupomieji indėliai. Atvirieji indėliai. Vaikų (jaunimo) indėliai. Valiutų poros indėlis. Verslo terminuotasis indėlis. Universalusis indėlis. Teismų praktika. Banko indėliai užsienio šalyse. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-12-01
 • Bankrotas (2)

  Įvadas. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Administratorius bankroto byloje. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Įmonių turto pardavimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto proceso metu. Bankroto bylos nutraukimas. Įmonės sanavimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-26
 • Bankroto teisės santykis su teisės sistema

  Bankroto teisės santykis su teisės sistema. Bankrotas. Sąvokos ir reglamentavimas. Bankroto proceso reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-22
 • Bankroto teisės santykis su teisės sistema (2)

  Įvadas. Teisės sistema. Bankrotas. Sąvoka ir reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Bankroto teisės priklausomybės problemos sprendimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-03-13
Puslapyje rodyti po