Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (5)

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-27
 • Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (6)

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Emancipacija. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Pripažinimas neveiksniu. Civilinio veiksnumo apribojimas. Gyvenamoji vieta. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-02-04
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys

  Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Teisė į vardą. Teisės į vardą gynimas. Teisė į atvaizdą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Asmens garbės ir orumo gynimas. Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Teisė į juridinio asmens pavadinimą. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens steigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-09
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys

  Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų civilinės teisės. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-03-24
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys civilinėje teisėje

  Įvadas. Fiziniai asmenys civilinėje teisėje. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fiziniai asmenys. Piliečiai. Įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių. Sandoriai su fiziniais asmenimis. Sandorių sąvoka ir forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas ir įgaliojimas fiziniams asmenims. Atstovavimas. Įgaliojimas. Fizinių asmenų nuosavybės teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų privati nuosavybė. Fizinių asmenų atsiskaitymo santykiai ir banko sąskaitos sutartis. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo fiziniam asmeniui. Fizinių asmenų autorinė teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų paveldėjimo teisė. Užsienio valstybių civilinių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas. Užsienio fizinių ir juridinių asmenų teisnumas. Juridiniai asmenys civilinėje teisėje. Juridinių asmenų bendrieji nuostatai. Juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys. Sandoriai. Sandorių sąvoka ir forma. Atstovavimas ir įgaliojimas. Atstovavimas. Įgaliojimas. Juridinių asmenų nuosavybės teisė. Bendrieji nuostatai. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Juridinių asmenų prievolinė teisė. Bendrieji prievolių nuostatai. Prievolių įvykdymas. Prievolių pasibaigimas. Atskiros prievolių rūšys. Panauda. Pavedimas. Komisas. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo. Juridinių asmenų autorinė teisė. Bendrieji nuostatai. Išvados. Remtasi 1999-2000 metų duomenimis.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-03
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai

  Įvadas. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-12-09
 • Fizinių asmenų bankrotas

  PowerPoint pristatymas. Fizinis asmuo. Bankrotas. Fizinio asmens bankroto įstatymo tikslas. Kokia nauda iš fizinio asmens bankroto? Šalys, kuriose yra fizinio asmens bankrotas
  Civilinė teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-12-12
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas

  Fizinio asmens teisnumo turinys. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų klasifikacija pagal veiksnumą. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu (bendrosios sąlygos). Fizinio asmens paskelbimas mirusiu (specialiosios sąlygos). Paskelbto mirusiu fizinio asmens atsiradimo pasekmės. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Civilinės būklės akto sąvoka ir rūšys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-05-24
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas

  Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindai. Nepilnamečiu iki 14 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 metų iki 18 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-09-19
 • Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas (2)

  Civilinės teisės subjektas. Teisnumas. Teisnumo bruožai. Piliečių civilinio teisnumo turinys. Civilinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Mažamečių civilinis subjektiškumas. Uždavinys.
  Civilinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-06-05
 • Garbė ir orumas

  PowerPoint pristatymas. Garbė ir orumas. Teisė ginti savo garbę ir orumą. Garbė ir orumas pažeidžiami. Difamacijos ieškinio dalykas. Netinkamas ieškinio pagrindas. Asmens žeminimo mastas. Privilegijos: absoliučios privilegijos. Privilegijos: santykinės privilegijos. Imunitetas. Garbės ir orumo gynimas: asmenų, kandidatuojančių į tam tikras valstybinės reikšmės pareigas, postus garbės ir orumo gynimas. Paneigimo teisės subjektas. Informacijos, žinių atitikimas tikrovei. Teisės į paneigimą elementai. Kaltojo asmens pareiga atlyginti materialinę ir moralinę žalą. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties reikalavimai ginant garbę ir orumą Lietuvoje. Subjektai, galintys pareikšti ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo bei žalos atlyginimo. Mirusiojo garbės ir orumo gynimas. Juridinio asmens garbės ir orumo gynimas. Šmeižimas. Įžeidimas. Baudžiamoji byla dėl įžeidimo, šmeižto.
  Civilinė teisė, pristatymas(54 skaidrės)
  2005-12-28
 • Garbės ir orumo gynimas

  Įvadas. Asmens garbės ir orumo gynimas. Orumo ir garbės sąvoka. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (preambulė). Lietuvos Respublikos konstitucijos (preambulė). Pažeidimai žiniasklaidoje. Juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynyba. Neturtinė žala. Asmens garbės ir orumo gynimas. Duomenys. Informacija. Nuomonė. Faktas. Civilinio kodekso taikymas ginant garbę ir orumą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-08-08
 • Gėjų santuokų moralinis ir teisinis įvertinimas

  Įžanga. Darbo tikslas. Išanalizuoti tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimo teorines ir praktines problemas, atskleidžiant prioritetines santuokos sudarymo formas. Santuokos samprata bei reikšmė. Santuokos sudarymo sąlygos. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Šeima kaip valstybės ir visuomenės institucija. Žmogaus asmens lytiškumas ir homoseksualumo samprata. Tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-07-17
 • Ginčai dėl vaikų

  Įvadas. 3.173 str. Ginčai dėl vaiko vardo ir pavardės. 3.174 str. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. 3.175 str. Ginčai tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant. 3.176 str. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 3.177 str. Vaiko teisė reikšti savo nuomonę. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Gyvenamosios patalpos nuoma

  Įvadas. Sutartis: Birštono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis

  Civilinės teisės III laboratorinis darbas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sąvoka. Rūšys. Forma. Terminai. Gyvenamųjų patalpų rūšys. Socialinio pobūdžio gyvenamosios patalpos. Sugrąžintos gyvenamosios patalpos. Kitos socialinio pobūdžio gyvenamosios patalpos. Gyvenamosios patalpos turizmo sektoriuje. Viešbučio tipo gyvenamosios patalpos. Specialiosios gyvenamosios patalpos. Kitos gyvenamosios patalpos. Uždavinys: Buto statusas. Ar ieškovė yra šeimos narė. Ieškovės versija. Atsakovo versija. Kai kurios sutarties sąlygos. Teisė nutraukti sutartį bet kuriuo metu. Teisiniai santykiai tarp nuomininko ir jo šeimos narių. Išvados.
  Civilinė teisė, uždavinys(22 puslapiai)
  2009-12-03
 • Gretutinės teisės

  Įvadas. Intelektinė nuosavybės samprata. Autorių teisių ištakos. Gretutinių teisių pagrindiniai aspektai. Gretutinių teisių istorija. Gretutinių teisių istorija reglamentavimas. Gretutinių teisių samprata. Gretutinių teisių rūšys. Gretutinių teisių objektas. Gretutinių teisių subjektas. Atlikėjai. Fonogramų gamintojai. Audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojai. Transliuojančiosios organizacijos. Gretutinių teisių subjektų teisės. Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės. Turtinės teisės. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Gretutinių teisių administravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-21
 • Grupės ieškinio Lietuvos civiliniame procese problematika

  Įvadas. Grupės ieškinio samprata. Grupės ieškinio reikšmė viešojo intereso gynyboje. Grupės ieškinių suderinamumas su civilinio proceso modeliais. Grupės ieškinio reglamentavimas Lietuvos civilinio proceso teisėje. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-24
 • Hipotekos samprata

  Įvadas. Hipotekos samprata. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Priverstinė ir sutartinė hipoteka. Hipotekos objektas. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekinio kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimo pagrindai. Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2011-12-14
 • Human rights

  PowerPoint pristatymas apie žmonių teises (anglų kalba). Rights of national minorities. Disabled people rights. Eight kinds of ability. Disabled people feels discrimination at. Discrimination at work. Discrimination when buying and using goods and services by. Discrimination at school or college. Discrimination when buying or renting a house or flat. What you can do about discrimination? Rights of child.
  Civilinė teisė, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po