Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė (238 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neteisėtas abortas

  Įvadas. Kas yra teisėtas abortas? Neteisėtas aborto padarymas. Objektyviosios pusės požymiai. Subjektyviosios pusės požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nukentėjusiojo asmens teisių apsauga, jų įgyvendinimo praktiniai aspektai

  Nukentėjusiojo asmens teisių apsauga, jų įgyvendinimo praktiniai aspektai. Bendrosios Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamojo proceso kodekse numatytos nukentėjusiojo teisės. Teisė į civilinį ieškinį baudžiamajame procese. Teisė į privatų kaltinimą. Teisė į atstovą. Teisė į kalbą.
  Baudžiamoji teisė, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-09-13
 • Nusikalstama veika: Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos (NV) samprata ir rūšys. Nusikalstama veika. Nusikaltimai. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimus reikia atriboti nuo. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pavojinga veika. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-30
 • Nusikalstamos veiklos sudėties objektyvieji požymiai ir jų reikšmė įrodant nusikalstamos veikos sudėtį

  Įvadas. Nusikalstamos veikos sąvoka. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų požymiai. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė: samprata, požymiai ir reikšmė. Objektyviosios pusės įrodinėjimas. Pavojinga veika: jos samprata, pasireiškimo formos. Įstatymo numatytos pasekmės ir jų įrodinėjimas. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų pasekmių ir jo nustatymas. Nusikaltimo subjektas ir nusikaltėlio asmenybė. Amžius, nuo kurio kyla baudžiamoji atsakomybė, ir jo nustatymas. Fakultatyvūs objektyviosios pusės požymiai. Fakultatyvūs nusikaltimo subjekto požymiai. Išvados. Vertimas.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-06
 • Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas baudžiamajame procese. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2012-02-14
 • Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiai

  Nusikalstama veika. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos objektas. Nusikalstamos veikos subjektas. Objektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Subjektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir požymiai

  Įžanga. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka, jos turinio atskleidimas. Nusikalstamos veikos sudėties samprata, jos kaita 1961 m. ir 2000 m. baudžiamuosiuose įstatymuose. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra ir jos įtaka nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšių klasifikavimas ir jo įtaka nusikalstamos veikos sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Nusikalstamos veikos, kuriomis kėsinamasi į įstatymų nustatyta disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis tvarka

  Įvadas. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis reglamentavimas. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų samprata. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis objektyvieji požymiai. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis subjektyvieji požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-10
 • Nusikalstamų veikų samprata, požymiai, sudėtis

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas, požymiai ir jo rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-17
 • Nusikalstamumas tarpukario Kaune

  Statistika. Nusikaltėlis Tananas. Spekuliacija. Girtuoklystės. Vaikų nusikalstamumas. Apgavikai. Lietuvių kalbos darkymas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Nusikalstamumas: objektyvus reiškinys ar beprasmis terminas

  Nusikalstamumo sąvoka. Kriminologijos terminai ir jų vieta mokslinėje terminologijoje. "Nusikalstamumas" kaip universalus kriminologijos terminas. Realistinis ir nominalistinis požiūris į terminą "nusikalstamumas". Socialinis ir teisinis termino "nusikalstamumas" aspektai. Aptartos teorijos apibendrinimas ir išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
 • Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams

  Įžanga. Nusikaltimas valstybės tarnybai. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai objektyvioji pusė. Kyšininkavimas. Tarpininko kyšininkavimas. Papirkimas. Piktnaudžiavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektas. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektyvioji pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-10-22
 • Nusikaltimai ir teisės pažeidimai

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Bendra nusikaltimo samprata. Teisės pažeidimo samprata. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų samprata ir atribojimas. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-09-25
 • Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams

  Įžanga. Pirmas skyrius. Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimų valstybės tarnybai raida. Nusikaltimai valstybės tarnybai rūšinė sudėtis. Antras skyrius. Papirkimo sudėties požymiai: sąvoka, objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė. Papirkimo sudėtį kvalifikuojantys požymiai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 227 str. 4d. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-22
 • Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikalstamos veikos sudėtis, stadijos ir formos. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-11-13
 • Nusikaltimo padarymo stadijos

  Įvadas. Nusikaltimo padarymo stadijų sąvoka. Rengimasis daryti nusikaltimą. Pasikėsinimas ir nusikaltimo darymo pradžia. Pasikėsinimo rūšys. Baigtinis ir nebaigtinis pasikėsinimas. Tinkamas ir netinkamas pasikėsinimas. Pabaigtas nusikaltimas. Problemos praktikoje kvalifikuojant nusikaltimus. Pasikėsinimo atribojimas nuo rengimosi padaryti nusikaltimą. Baigtinio nusikaltimo atribojimas nuo pasikėsinimo. Pasikėsinimo atribojimas nuo sutampančių baigtinių nusikaltimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-23
 • Nusikaltimo samprata ir sudėtis

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimų klasifikacija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-06-13
 • Nusikaltimo sąvoka pagal Lietuvos statutų ir šių dienų teisę

  Įvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
 • Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikacija, atskyrimas nuo kitų teisių pažeidimų

  Įvadas. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Veikos pavojingumas. Nusikaltimų klasifikacija. Nusikaltimų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-12-10
 • Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikavimas, atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų

  Įvadas. Nusikaltimas nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo požymiai. Nusikaltimo klasifikavimas. Nusikaltimo atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
Puslapyje rodyti po