Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė (238 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamosios teisės bendroji dalis

  Užduoties variantas Nr. 7. 1 užduotis. 17-metis J. ir 20-metis P. buvo sulaikyti už transporto priemonės variklio vagystę, įsibraunant į negyvenamąją patalpą. Jiems buvo pareikštas įtarimas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje. Bylos nagrinėjimo teisme metu J. advokatas, remdamasis tuo, kad teisiamasis nusikaltimą padarė pirmą kartą, gerai mokosi vidurinės mokyklos 11 klasėje, gerai charakterizuojamas, prašė teismą atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, argumentuotai atsakykite, ar yra galimybė konkrečiu atveju atleisti J. nuo baudžiamosios atsakomybės? Sprendimas. 2 užduotis. J. buvo pareikštas įtarimas pasikėsinimu nužudyti savo tėvą iš savanaudiškų paskatų. Prokuroro buvo nustatyta, kad J. 1998 m. rugsėjo 15 d., būdamas neblaivus sudavė savo tėvui kelis smūgius peiliu į krūtinę. Po šio įvykio J. tėvas, būdamas komos būsenoje, buvo paguldytas į ligoninę, bet praėjus keturiems mėnesiams mirė. Tėvui mirus, J. buvo pareikštas naujas įtarimas – tyčinis nužudymas savo tėvo dėl savanaudiškų paskatų. Priimant nuosprendį ir skiriant J. laisvės atėmimo bausmę iškilo įstatymo taikymo problema. Pasirodo, kad po veikos padarymo pasikeitė baudžiamasis įstatymas, nustatantis, kad už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 129 straipsnio 2 dalis) baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos, o iki tol už šį nusikaltimą maksimali laisvės atėmimo bausmė buvo 15 metų. Remdamiesi doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu apie baudžiamųjų įstatymų galiojimą laike, argumentuotai atsakykite, kuris baudžiamasis įstatymas turėtų būti taikomas J. kvalifikuojant jo veiką ir skiriant už jos padarymą bausmę?
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-10-01
 • Baudžiamosios teisės bendroji dalis (2)

  Variantas nr. 2. 1 užduotis. 16-metis B. buvo pastebėtas namo gyventojų vagiant konservuotus produktus iš rūsių. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklaustas paauglys prisipažino, kad išlaužius duris apvogė 3 rūsius. Pavogtų daiktų vertė – 130 Lt. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie nusikaltimo mažareikšmiškumą, argumentuotai atsakykite, ar B. padarytą nusikalstamą veiką galima pripažinti mažareikšme? 2 užduotis Policija gavo informaciją, kad viename bute pardavinėjami narkotikai bei renkasi narkomanai. Patikrinimo metu bute buvo aptikti trys asmenys stipraus narkotinio apsvaigimo būsenoje. Atlikus kratą bute buvo rasta 10 gr. efedrino hidrochlorido miltelių, o taip pat 2 gr. namų gamybos efedrono, 500 gr. susmulkintų ir paruoštų rūkymui kanapių, įrankių narkotikams gaminti. Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad narkotinės medžiagos priklausė vienam iš sulaikytų narkomanų, kuris yra buto savininkas. Kiti du nusipirko iš jo ir suvartojo po vieną dozę efedrono, be to visi rūkė marihuaną. Tiriant bylą paaiškėjo, kad sulaikytieji yra narkologinio dispanserio įskaitoje, ne kartą gydėsi nuo narkomanijos. Be to, buto savininkui yra nustatytas ir lengvas oligofrenijos laipsnis. Remiantis doktrininiu ir teisminiu baudžiamojo įstatymo apie nepakaltinamumą ir ribotą pakaltinamumą, argumentuotai atsakykite, ar yra pagrindas pripažinti kurį nors iš sulaikytų asmenų nepakaltinamu ar ribotai pakaltinamu?
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Baudžiamosios teisės bruožai ir nusikaltimų sąvokos pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus

  Įvadas. Baudžiamosios teisės principai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Nusikaltimo samprata. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laivei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. Turtiniai nusikaltimai. Ponų ir tarnų santykių pažeidimai. Bausmės pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutus. Bausmių rūšys. Bausmių taikymo ypatumai. Mirties bausmės institutas. Baudžiamojo proceso ypatumai pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutus. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-04-20
 • Baudžiamosios teisės principai

  Įžanga. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Dėstymas. Baudžiamosios teisės (BT) principai. Nėra nusikaltimo, nėra ir bausmės, jei tai neįtvirtinta įstatyme. Lygybės prieš įstatymus principas. Kaltės (kitaip asmeninės atsakomybės arba subjektyvaus pakaltinamumo) principas. Teisingumo, teisingo nubaudimo principas. Humaniškumo principas. Baudžiamųjų represijų ekonomijos principas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(7 puslapiai)
  2010-10-13
 • Baudžiamosios teisės raida

  Įvadas. Baudžiamosios teisės sąvoka. Sovietinės baudžiamosios teisės raidos etapai. Pirmoji sovietinė okupacija Lietuvoje 1940 – 1944 metais. Vokiškojo valdymo Lietuvoje įvedimas. Antroji sovietinė okupacija Lietuvoje 1944-1990 metais. Baudžiamosios teisės raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-12-24
 • Baudžiamosios teisės sąvoka

  Įvadas. Tikslas supažindinti su baudžiamosios teisės sąvoka bei bausmės vaidmenį, rūšis šioje teisėje. Baudžiamosios teisės sąvoka. Bausmės samprata, tikslai bei jų rūšys. Bausmės teorijos. Bausmės sąvoka. Bausmės paskirtis (tikslai). Bausmių rūšys. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-01
 • Baudžiamosios teisės specialioji dalis

  Valstybės tarnybos samprata pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Valstybės tarnyba kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Viešieji interesai kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Valstybės tarnautojas kaip tarnybinių nusikalstamų veikų subjektas. Apibendrintos kyšininkavimo nusikaltimo sudėties požymiai. Kyšio samprata. Kyšio dydžio reikšmė. Tarpininko kyšininkavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Apibendrintos papirkimo nusikaltimo sudėties struktūra. Piktnaudžiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Tarnybos pareigų neatlikimo nusikaltimo sudėties struktūra. Vagystės nusikaltimo sudėties struktūra. Plėšimo nusikaltimo sudėties struktūra. Fizinis smurtas kaip plėšimo būdas. Plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Turto prievartavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Sukčiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. Turto pasisavinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Turto iššvaistymo nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Svetimo turto sunaikinimas arba sugadinimas. Viešoji tvarka kaip kėsinimosi objektas. Riaušių nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo kaip baudžiamojo nusižengimo struktūra. Melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę nusikaltimo sudėties struktūra. Visuomenės saugumas kaip kėsinimosi objektas. Nusikalstamo susivienijimo nusikaltimo sudėties struktūra. Teroro akto nusikaltimo sudėties struktūra. Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Bendra ekonominio nusikaltimo samprata. Kontrabanda. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta viešojo juridinio asmens veikla. Neteisėtas alkoholinių gėrimų gaminimas, laikymas, realizavimas. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką. Kreditinis sukčiavimas. Skolininko nesąžiningumas (favoritizmas). Nusikalstamas bankrotas. Komercinis šnipinėjimas. Komercinės paslapties atskleidimas. Nužudymų klasifikavimas. Pasikėsinimo nužudyti atribojimo nuo sveikatos sutrikdymo klausimai. Grupinio nužudymo, padaryto apibrėžta tyčia nužudyti, kvalifikavimas. Grupinio nužudymo, padaryto nesant apibrėžtos tyčios nužudyti, kvalifikavimas. Išaiškinimai dėl mažamečio asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl bejėgiškos būklės asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymo. Išaiškinimai dėl nėščios moters nužudymo. Išaiškinimai dėl dviejų ar daugiau asmenų nužudymo. Išaiškinimai dėl nužudymo itin žiauriai ar kankinant. Išaiškinimai dėl nužudymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl chuliganiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl savanaudiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą ar audinį transplantavimui. Išaiškinimai dėl nužudymo labai susijaudinus. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis. Laisvę varžančios kontrolės samprata. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Sveikatos sutrikdymo samprata. Kriminalizuotų sveikatos sutrikdymų ir skausmo sukėlimo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 metų sausio 28 dienos įsakymas Nr. 50 "Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos". Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Psichinės prievartos samprata. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Žmogaus terorizavimas. Dorovė kaip kėsinimosi objektas. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėties struktūra. Įtraukimo į prostituciją nusikaltimo sudėties struktūra. Pornografinio turinio produkcijos gaminimo, įgijimo bei platinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Žiauraus elgesio su gyvūnais nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis neliečiamumas kaip įstatymo saugoma vertybė. Išžaginimo nusikaltimo sudėties struktūra. Privertimo lytiškai santykiauti nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis priekabiavimas kaip privataus kaltinimo norma. Mažamečio asmens tvirkinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Mažamečio asmens tvirkinimo skirtumas su seksualiniu prievartavimu pasinaudojant vaiko bejėgiškumu.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(100 puslapių)
  2005-10-16
 • Baudžiamosios teisės specialioji dalis (3)

  Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė. Gyvybės pradžios ir mirties momentai. Gyvybės atėmimo būdai, mirtis kaip padarinių požymis, priežastinio ryšio nustatymo nužudymų bylose ypatumai. Kaltė kaip subjektyvusis nužudymo požymis. Pasikėsinimo nužudyti atribojimas nuo sunkaus sveikatos sutrikdymo. Nužudymo, padaryto bendrininkaujant, kvalifikavimo ypatumai. Mažamečio nužudymas. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas. Savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymas. Nėščios moters nužudymas. Dviejų ir daugiau asmenų nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas dėl chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nužudymas dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo. Nužudymas, siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas, siekiant įgyti nukentėjusiojo asmens organą ar audinį transplantavimui. Privilegijuotas nužudymas ir jo santykis su kvalifikuotu nužudymu. Nužudymas labai susijaudinus. Naujagimio nužudymas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Neatsargų gyvybės atėmimą kvalifikuojantys požymiai. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Objektyvieji sveikatos sutrikdymo požymiai: vertybė, dalykas, veika, padariniai ir amžius. Sunkus sveikatos sutrikdymas kaip padarinių požymis. Nesunkus, nežymus sveikatos sutrikdymai, fizinio skausmo sukėlimas kaip padarinių požymiai. Kaltė kaip subjektyvusis požymis. Sveikatos sutrikdymas sukėlęs nukentėjusiojo mirtį ir jo kvalifikavimas. Neteisėtas abortas. Privertimas darytis neteisėtą abortą. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Bendra charakteristika. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo objektyvūs požymiai. Baudžiamojon atsakomybėn už išžaginimą ir seksualinį prievartavimą trauktinas asmuo ir nukentėjusysis. Baigto išžaginimo ir seksualinio prievartavimo atribojimas nuo rengimosi bei pasikėsinimo padaryti nusikaltimą ir savanoriško atsisakymo pabaigti nusikaltimą. Kelių asmenų dalyvavimas padarant išžaginimą ar seksualinį prievartavimą ir jo kvalifikavimas. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo subjektyvieji požymiai. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimo klausimai esant nusikaltimų daugetui. Kitos nusikalstamos veikos žmogaus seksualinei laisvei.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(47 puslapiai)
  2010-01-29
 • Baudžiamosios teisės šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Baudžiamosios teisės šaltinio samprata. Baudžiamasis įstatymas. Tarptautinės sutartys. Teismų praktika. Konstitucija. Baudžiamosios teisės šaltiniai.
  Baudžiamoji teisė, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-12-12
 • Baudžiamųjų bylų atnaujinimas

  Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas. Baudžiamųjų bylų proceso atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Bylos proceso atnaujinimas dėl EŽTT sprendimo. Baudžiamosios bylos proceso atnaujinimas dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo.
  Baudžiamoji teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Baudžiamųjų bylų procesas pirmosios instancijos teisme

  Įvadas. Teismo sudėtis ir teismingumas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylos nagrinėjimas teisme. Parengiamoji teisiamojo posėdžio dalis. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos. Nuosprendžio priėmimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike, erdvėje ir teritorijoje

  Įvadas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Teritorinis principas. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalus principas. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raida

  Baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už kontrabandą, raida. Šio nusikaltimo sudėties požymių analizė. Įvadas. Atsakomybę už kontrabandą reglamentuojančių įstatymų raida. Objektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Subjektyvūs kontrabandos sudėties požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Atribojimas nuo kitų nusikalstamų veikų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-09-08
 • Baudžiamųjų kodeksų nuo 1961 metų iki dabartinių redakcijų 129 straipsnio Nužudymo kvalifikavimo palyginimas

  Teorinė užduoties dalis. Teisės normos struktūra. Teisės normos hipotezė. Teisės normos sankcija. Istorinis metodas. Praktinė užduoties dalis: komentaro kontekste nagrinėsime visus nuo 1961 metų iki dabartinių laikų egzistavusius BK (Baudžiamasis kodeksas) ir jų redakcijas. 1961 metų Lietuvos Tarybų Socialistinės. Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1978 m. balandžio 15 d. Lietuvos Tarybų. Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1983 metų birželio 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1988 metų liepos 1 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1994 metų lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 1997 metų rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2000 metų gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2003 metų gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2004 metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2005 metų spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2006 metų rugsėjo 1 metų Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. 2007 metų spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-09-17
 • Bausmės atlikimas

  Įžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Būrio reikšmė. Būrio viršininkas būryje. Būrio sudarymo esmė. Būrio viršininko individualus darbas su nuteistaisiais. Darbas su vyresnio amžiaus recidyvistais. Vyresniojo amžiaus nuteistųjų adaptacija. Psichikos anomalijos. Psichikos anomalijos. Tai, kas žinotina būrio viršininkui. Alkoholikai ir narkomanai. Pataisomumo laipsnio nustatymas. Būrys - pedagoginio darbo centras. Išvada.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-17
 • Bausmės samprata ir jos rūšys

  Baudžiamoji teisė iki Bekarijos, Nusikaltimas ir bausmė, Bausmių sistema ir samprata, Bausmės rūšys.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-05-01
 • Bausmės teorijos

  Įžanga. Bausmės teorijų istorinė raida. Bausmės teorijos ir bausmės tikslai. Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Skyrimui ir jų vykdymui. Bausmių teorijų įtaka praktiniam bausmių. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-17
 • Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiams

  Įžanga. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui samprata, susiformavimas ir teisinė šio atidėjimo reikšmė Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui taikymo sąlygos. Bausmės, kurių vykdymas gali būti atidėtas. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas priklausomai nuo kaltės formos ir bausmės trukmės. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas nepilnamečiui, jei tai ne pirmas jo nusikaltimas. Bausmės vykdymo atidėjimas atsižvelgiant į įmanomą bausmės tikslų pasiekimą be realaus bausmės atlikimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas. Atidėjus bausmės vykdymą nepilnamečiui taikomos auklėjamojo poveikio priemonės. Įspėjimas. Žalos atlyginimas ar pašalinimas. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai. Atidavimas tėvams ar kitiems asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti. Elgesio apribojimas. 1961 metų Baudžiamajame Kodekse numatyti įpareigojimai atidedant bausmės vykdymą. Atleidimas nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas, atidėjimo panaikinimas. Atleidimas nuo bausmės. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimas. Bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui panaikinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-19
 • Bausmės vykdymo atidėjimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamąjį kodeksą ir jo taikymas teismų praktikoje

  Įvadas. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Praktinis bausmės vykdymo atidėjimo taikymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-03
 • Bausmių vykdymo teisė

  Atitinka VU TF bausmių vykdymo teisės programą. Bausmių vykdymo politika (BVP). Bausmių vykdymo teisės dalykas, metodas, samprata. Bausmių vykdymo teisės paskirtis. Bausmių vykdymo politika (BVP) ir kitos teisės šakos. Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Tarptautiniai teisės aktai kaip Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema, struktūra. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas laike. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas erdvėje. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas asmenų atžvilgiu. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo aiškinimas, jo rūšys. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema. Bausmių vykdymo politikos (BVP) norma. Bausmių vykdymo politikos (BVP) normos dispozicija ir jos rūšys. Bausmes vykdančių institucijų (BVI) sistema. Kalėjimų departamento funkcijos. Bausmių vykdymo sistemos. Pareigūnas ir jo statusas. Nuteistųjų teisinė padėtis. Baudos vykdymo tvarka ir sąlygos. Juridinio asmens (JA) veiklos apribojimo vykdymo tvarka ir sąlygos. JA likvidavimo tvarka ir sąlygos. Atėmimo teisės dirbti tam tikrą darbą arba verstis t.t. veikla vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų teisių atėmimo (VTA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų atlikimo sąlygos. Laivės apribojimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistųjų teisė į pasimatymus. Nuteistųjų teisė susirašinėti. Nuteistojo teisė kreiptis su pasiūlymais, prašymais, peticijomis. Nuteistųjų teisė į trumpalaikę išvyką į namus – nauja teisė. Teisė į trumpalaikę išvyką už laisvės atėmimo vietos ribų. Specialios nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) pareigos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) klasifikavimo samprata ir kriterijai. Režimas laisvės atėmimo (LA) vietose ir pagrindiniai reikalavimai. Pagrindinės režimo užtikrinimo priemonės. Pataisos įstaigos (PĮ) administracijos veikla susiklosčius ypatingai situacijai. Specialiosios priemonės, jų panaudojimo pagrindai ir tvarka. Šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai ir tvarka. Pagrindinės socialinės reabilitacijos formos. Pataisos įstaigos psichologinė pagalba Nuteistųjų LA organizacijos. Skatinimo priemonės ir jų skyrimo tvarka. Nuobaudos ir jų skyrimo tvarka. Patalpinimo į baudos ar drausmės izoliatorių arba karcerį, arba kamerų tipo patalpas vykdymo tvarka. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis lavinimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis profesinis rengimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbas ir jo pagrindinės sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbo apmokėjimas ir išskaitos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) įtraukimas į neapmokamus darbus. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) moterų bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) nepilnamečių bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) materialinė atsakomybė. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų, tvarka ir sąlygos. Paleidimo iš laisvės atėmimu (LA) vietos tvarka. Materialinė pagalba paleidžiamiems iš laisvės atėmimo (LA) vietų. laisvės atėmimo (LA) iki gyvos galvos vykdymo ypatybės. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai. Atleidimo nuo bausmės tvarka. Teisėtumo principas bausmių vykdyme. Humanizmo principas bausmių vykdyme. Lygybės prieš įstatymą principas bausmių vykdyme. Progresyvaus bausmių atlikimo principas. Antstolis ir jo statusas. Antstolis bausmių vykdymo kodekse.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(53 puslapiai)
  2010-09-29
Puslapyje rodyti po