Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Raidos psichologija

Raidos psichologija (231 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Seksualinę prievartą patyrusių vaikų konsultavimas

  Įvadas. Seksualinės prievartos prieš vaikus apibūdinimas. Psichologinė pagalba seksualinę prievartą patyrusiam vaikui. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
 • Senatvė - ramybės laikotarps

  Įvadas. Senatvė: ramybė ar našta? Išvados.
  Raidos psichologija, rašinys(6 puslapiai)
  2010-03-04
 • Senatvė - socialinis, psichologinis procesas

  Įvadas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Socialinės ir biologinės senėjimo teorijos. Pagrindiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai ir medicininė pagalba. Socialinė pagalba senatvėje. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-21
 • Senėjimas įvairiu aspektu

  Įvadas. Bendra senėjimo ir senatvės samprata. Fiziniai pokyčiai senatvėje. Senėjimas ir ligos. Pažinimo pokyčiai senatvėje. Socialiniai senėjimo aspektai. Vienatvė. Mirtis ir mirštantis žmogus. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-08-17
 • Senų žmonių gyvenimo kokybės vertinimas

  Žmogaus gyvenimo raida. Žmogaus vystymosi periodai ir amžiaus tarpsniai. Amžiaus ir senėjimo samprata. Senatvėje vykstantys pokyčiai. Fiziniai pokyčiai senstant. Psichikos kitimas. Socialiniai pokyčiai. Gyvenimo kokybės samprata. Sveikatos samprata. Sveikatos trikampis. Veiksniai įtakojantys gyvenimo kokybę ir pilnatvę. Veiksniai lemiantys gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės kriterijai. Priedas (1).
  Raidos psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Skaitymo prielaidų tyrimas

  Įvadas. Tiriamieji. Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti vaiko skaitymo prielaidų ypatumus. Priemonės. Tyrimo eiga. Išvados.
  Raidos psichologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-02-22
 • Skyrybos ir jų poveikis vaikui

  Įvadas. Kai tėvai išsiskiria. Griūvantis pasaulis. Kaip pasidalinti vaiką? Tvenkiasi debesys. Būtina kalbėtis. Naujas gyvenimas. Berniukai ir mergaitės protestuoja skirtingai. Tėvų skyrybos ir vaikas. Tėvų konfliktai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikas aiškina skyrybas. Šeštadieninis tėtis. Tėvų skaičius ir gyvenimo pilnatvė. Šeštadieninis tėtis. Tėčio pakaitalas. Skyrybų priežastys. Klaidingas santuokinio gyvenimo įsivaizdavimas. Finansinės problemos. Skyrybų pasekmės vaikams. Ilgalaikės neigiamos skyrybų pasekmės. Pastoracinė veikla. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2007-02-02
 • Skyrybų pasekmės vaikui

  Įvadas. Teorinė dalis. Tėvų skyrybos. Skyrybų priežastys. Tėvų konfliktai ir vaikai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikai aiškina skyrybas. Kaip vaikai jaučiasi. Neigimas. Liūdesys. Depresija ir nusiminimas. Baimė prarasti globą. Pyktis. Kaltė. Svajonės apie šeimos susijungimą. Nesubrendimas. Per ankstyvas subrendimas. Nesaugumas ir žemas savęs vertinimas. Kuo gali padėti pedagogai ir tėvai. Praktinė dalis. tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-23
 • Smurto įtaka vaiko vystimuisi

  Įvadas. Smurto įtaka vaiko vystymuisi. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Prievartos padariniai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-25
 • Socializacija vaikystėje (4)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Žmogus socializacijos procese. Socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaikų socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaikų socializacijoje. Vaikų socializacija ir suaugusieji. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-09
 • Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socializavimo(si) prielaidos. Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas. Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Suaugusio ir senstančio žmogaus raida (35-60)

  PowerPoint pristatymas. Protiniai sugebėjimai. Pirmieji senėjimo požymiai. Pažintinė raida. Psichosocialinės raidos sąvokos . Kognityvinė teorija apie save. Vidutinio amžiaus suaugusiųjų seksualumas. Pirminis ir antrinis senėjimas. Dvi suaugusiųjų psichikos ligos. Depresija. Alzheimerio liga.
  Raidos psichologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-11-14
 • Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės

  Įvadas. Psichologinės raidos stadijos. Jaunas – senas. Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Saviraida. Kokios psichologinės katastrofos gali ištikti žmogų? Senatvė. Asmenybės subrendimo kriterijai. Psichologinių trūkumų sprendimas. Malonumai. Senstančio žmogaus sunkumai ir galimybės. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Suaugusiojo socializacijos samprata

  Profesinė socializacija. Resocializacija. Tėvystės socializacija. Šeima- žmogaus socializacijos produktas. Sutuoktinių santykiai. Tėvų autoritetas. Bendravimas. Religinės organizacijos. Papročiai ir tradicijos. Mikrosociumas. Suaugusiųjų mokymasis. Išvada.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Suaugusiojo žmogaus raida

  Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Subrendusio jausmo atsiradimas paauglystėje

  Įvadas. Brendimo laikotarpis. Paauglystė. Konfliktai. Agresija. Bendravimas. Apibendrinimas.
  Raidos psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Šeima - svarbiausias vaiko socializacijos institutas

  Įvadas. Dabartinis šeimos institucijos supratimas. Socializacijos samprata ir jos ypatumai. Šeima – viena iš vaiko socializacijos institutų. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-28
 • Šeimoje, auginančioje paauglį, kylančios problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Paauglystė. Paauglystė - krizė vaikams. Paauglystė – krizė ir tėvams. Iškylančių problemų šeimoje sprendimas. Paauglio noras būti savarankiškam ir laisvam. Paauglių agresyvumas. Seksas – neišsprendžia emocinių problemų. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-01
 • Šeimos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi

  Įvadas. I dalis. Šeimos vaidmuo ugdant asmenybę. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Tarpusavio santykių tipai šeimoje ir jų vaidmuo formuojant vaikų charakterius. Šeimyninių santykių tipų klasifikacija. Auklėjimo stilių klasifikacija. Auklėjimo tipų įtaka vaiko elgesiui, jo asmenybės formavimosi ypatumai. Kai kurios auklėjimo šeimoje klaidos. Auklėjimas ir emocinio kontakto būtinybė. Auklėjimas ir gyvenimo prasmės poreikis. Auklėjimas ir siekiamybių poreikis. Auklėjimas kaip apibrėžtos sistemos realizacija. Auklėjimas kaip apibrėžtų vertybių formavimas. Harmoningų santykių formavimo šeimoje pagrindai. Dialogas. Vaiko supratimas (priėmimas). Ryšys tarp vaiko lyties ir gimimo eilės šeimoje. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-01
 • Šiandieninės motinystės reiškinio samprata

  Teorijų pristatymas: Socialinio išmokymo teorija, Feministinė psichoanalizės teorija, Kitimo teorija. Kokybinio interviu analizė: Subjektyvios impresijos (interviu nr.1), Subjektyvios impresijos (interviu nr.2), Subjektyvios impresijos (interviu nr.3), Santykių su buvusia šeima analizė, Dabartinės šeimos analizė, Šiuolaikinės "motinystės" sampratos analizė. Išvados. Priedai: Leidybos ir informacijos centro "Už gyvybę" veikla, Kokybinio interviu klausimynas, Kokybinio interviu nr.1 transkribacija, Kokybinio interviu nr. 2 transkribacija, Kokybinio interviu nr. 3 transkribacija.
  Raidos psichologija, referatas(30 puslapių)
  2005-05-20
Puslapyje rodyti po