Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija

Kognityvinė psichologija (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kognityvinių procesų tyrimas: Atmintis

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tirti vaizdinę atmintį, naudojant paveikslėlių klasifikacijos metodą. Tyrimo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-02
 • Kompiuterio intelekto problema pažintiniame moksle

  Įvadas. Kognityvistikos istorijos faktai. Kompiuterio ir žmogaus intelekto lyginimo problema. Argumentai "už". Argumentai "prieš". Neurotinklai, antroji kompiuterio metafora. Kompiuteris – kiekybės kategoriją įkūnijantis įtaisas. Išvados. Mintys pabaigai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
 • Kūno kalba (2)

  Kūno kalba. Nuojauta. Pakeltas į viršų nykštys. V - vaizdinis ženklas pirštais. Gestų visuma. Žodžių ir gestų sutapimas. Konteksto reikšmė gestų aiškinimui. Gali būti ir kitų priežasčių. Padėtis visuomenėje ir gestų gausumas. Kaip pasakyti netiesą neišsiduodant. Kaip išmokti kalbėti judesių kalba.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-24
 • Mąstymas

  Mąstymas. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo turinys ir formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-07
 • Mąstymas (2)

  Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo turinys ir formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Mąstymas (3)

  Įvadas. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo ir kalbos ryšys. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai, patologinio mąstymo bruožai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2007-01-31
 • Mąstymas (4)

  Mąstymas. Sąvokinis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Problemų sprendimas. Problemos interpretacija (pasiruošimas). Sprendimo kūrimas ir įgyvendinimas. Sprendimo įvertinimas. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Mąstymas (5)

  Įvadas. Mąstymo samprata. Mąstymas - tai pažinimo procesas. Mąstymo ypatybės. Mąstymas pagal atramos objektus. Mąstymo ir kalbėjimo ryšys. Svarbiausios mąstymo formos. Mąstymo operacijos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Mąstymas (6)

  Mąstymas. Mąstymo samprata. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo formos ir turinys. Pagrindinės mąstymo operacijos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Individualūs mąstymo skirtumai. Kalbėjimas. Kalbos apibrėžimas. Kalbėjimo rūšys. Kalbos funkcijos. Mąstymo ir kalbėjimo ryšys. Mąstymo ir kalbėjimo ryšys. Kalbos įtaka mąstymui. Mąstymas be kalbos.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-10-25
 • Mąstymas ir jo ypatybės

  Įvadas. Mąstymas – tai apibendrintas tikrovės pažinimas. Mąstymas yra teorinis tikrovės pažinimas. Mąstymas veiksmais, vaizdais ir sąvokomis. Mąstymas ir kalba. Mąstymo platumas. Mąstymo konkretumas. Mąstymo gilumas. Mąstymo savarankiškumas. Mąstymo lankstumas. Mąstymo nuoseklumas. Mąstymo greitumas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-18
 • Mąstymas ir kalba

  Įvadas. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Analizė. Sintezė. Palyginimas. Apibendrinimas. Sisteminimas. Atsiejimas (abstrahavimas). Konkretizavimas. Sąvokos (sąvokinis mąstymas) . Problemų sprendimas. Problemų sprendimo stadijos. Problemos apibūdinimas. Sprendimo strategijos (būdo) ieškojimas. Veikimas pagal pasirinktą strategiją. Įsitikinimas, ar pasirinkta strategija yra tinkama. Inkubacija. Kliūtys problemų sprendimu (pažintinės veiklos ypatumai). Polinkis ieškoti patvirtinimo. Fiksacija. Polinkis pervertinti savo žinojimą ir vertinimo tikslumą. Formulavimo poveikis. Euristikos. Kalba. Kalbos raidos aiškinimas. Mąstymas ir kalba. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-14
 • Mąstymas ir kalba (2)

  L. S. Vygotskis. Priartėjimas prie problemos. Piaget vaiko kalbos ir mąstymo teorija. Stern kalbos raidos teorija. Genetinis mąstymo ir kalbos pagrindas. Sąvokų formavimo eksperimentinis tyrimas. Mokslinių sąvokų raida vaikystėje. Metodologiniai Vygotskio tyrimų laimėjimai ir trūkumai. Mąstymas ir žodis.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-30
 • Mąstymas ir kalba (3)

  Mąstymo ir kalbos tyrimai. Piaget vaiko kalbos ir mąstymo teorija. Stern’o kalbos raidos teorija. Genetinis mąstymo ir kalbos pagrindas. Sąvokų formavimas. Mąstymas kompleksais. Mokslinių sąvokų raida vaikystėje. Mintis ir žodis.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Mąstymas ir kalba (4)

  Įvadas. Mąstymo esmė, mąstymo samprata. Būtinos sąlygos mąstymui susiformuoti. Mąstymo vystymosi teorijos. Mąstymo raidos stadijos. Mąstymo, kaip protinės veiklos ypatybės. Mastymo operacijos. Mąstymo formos. Kalbos kilmė ir kalbos komponentai. Kalbos rūšys. Mąstymas ir kalba. Mąstymo ir kalbos santykis, ugdymas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Mąstymas, kaip supančios aplinkos pažinimo procesas. Pagrindinės mąstymo operacijos

  Įžanga. Mąstymas, kaip pažinimo procesas. Mąstymo reikšmė. Žmogaus, kaip sąmoningo individo, ir gyvūnų skirtumai. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimai ir mąstymo aktyvizacijos būdai. Mąstymas darbo procese. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Mąstymo sutrikimai. Pabaiga.
  Kognityvinė psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-21
 • Mastymas. Kalba. Intelektas

  Mąstymas ir kalba – žmogaus sąmonės prigimties supratimo raktas. Mąstymo apibrėžimai (Jungas, Vygotskis, Piaže). Pagrindinės savybės (esminė žmogaus ypatybė; jutiminio pažinimo tąsa; aktyvus ir produktyvus procesas). Mąstymas ir kalba kaip kognityvinės psichologijos objektai. Būtinos ir pakankamos sąlygos mąstymui susiformuoti ontogenezės ir filogenezės požiūriu. Mąstymo vystymosi teorijos (asociatyvinė, Viurcburgo mokyklos, epigenetinė, išmokimo ir informacinė teorijos). Mąstymo kaip pažinimo formos dimensijos (diferenciacija-integracija pagal Vernerį, reprezentavimo būdai pagal Brunerį). Ž. Piaže kognityvinė teorija (stadijų apžvalga; teorijos įvertinimas šiuolaikinių autorių duomenimis). Mąstymo rūšys, operacijos, formos. Veiksminis, vaizdinis, sąvokinis mąstymas – rūšių ypatybės, samprata. Mąstymo operacijos. Operacijų sutrikimai (sumažėjęs/iškreiptas apibendrinimas, jų požymiai), mąstymo eigos sutrikimai (labilumas, klampumas ir jų požymiai), mąstymo kryptingumo stoka ir jo požymiai. Sąvokos, sprendimai, samprotavimas – pagrindinės mąstymo formos. Kritinio ir kūrybinio mąstymo problematika. Kritinio mąstymo samprata, ypatybės, mokymo kontekstas. Kūrybinio mąstymo esmė, sampratos raida nuo geštaltpsichologijos (Wertheimerio požiūris) iki modernios psichologijos (de Bono, Sternbergo koncepcijos). Problemų sprendimo strategijos, kliūtys (fiksacija, skubotumas, tipiškumo ir pasiekiamumo euristika.). Kalbos kilmė. Kalbos kaip sąmonės instrumento samprata, apibrėžimai. Filogenetinės prielaidos kalbai atsirasti; santykis su raštu ir piktogramomis; kalbų įvairovė civilizacijos eigoje; išnykusios ir nykstančios kalbos. Kalbos raida ontogenezėje kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu, vaiko kalbos etapai. Kalbos komponentai (fonologinis, semantinis, sintaksinis), funkcijos (kalba kaip bendravimo ir minčių raiškos priemonė). Kalbos išmokimo mechanizmai. Bihevioristinė ir natyvistinė teorijos kalbos įsisavinimo aspektu (Skinerio, Banduros, Chomsky pažiūrų argumentai, kritikuotini postulatai). Kalbos įsisavinimo mechanizmų apibūdinimas, santykis su išmokimu. Vygotskio ir Piaže koncepcijos apie vidinę ir egocentrinę vaiko kalbą. Intelekto apibrėžimas, samprata. Istorinė termino raida (Galtono darbai ir pozicija, Bine-Simono protinio ir chronologinio amžiaus skyrimas, Stern"o indėlis). Apibrėžimų įvairovė kaip skirtingų teorijų atspindys (monofaktorinė teorija Spearman’o modelio pavyzdžiu, dvi- ir daugiafaktorinės teorijos Cattell’o, Guilford’o, Sternberg’o, Gardner’io teorijų pavyzdžiais). Intelekto santykis su pasiekimu, akademiniais rezultatais. Dirbtinio intelekto problema. Intelekto matavimo būdų apžvalga. Faktorinės analizės reikšmė dabartiniuose intelekto tyrimuose.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Mąstymas. Mąstymo operacijos ir jo ypatybės

  Mąstymo psichologija. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymo ir kalbos ryšys. Socialinė mąstymo prigimtis. Mąstymo turinys ir mąstymo formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo rūšys. Individualūs mąstymo skirtumai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-10-10
 • Mąstymo ir kalbos ryšys

  Įvadas. Kalbos vystymasis. Mąstymas. Mąstymo ir kalbos santykis. Kalbėjimo mechanizmai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-08-24
 • Mąstymo ir kalbos ryšys (2)

  Įvadas. Kalba. Mąstymas. Mąstymo ir kalbos ryšys. Mąstymas ir kalba. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Mąstymo psichologija

  Įvadas. Mąstymo samprata istorijoje. Froido teorija. Piaget mąstymo psichologijos teorija. Mąstymo ir jutimų sąveika. Mąstymo procesas. Mąstymo rūšys ir operacijos. Mąstymo klaidos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-06-06
Puslapyje rodyti po