Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Kognityvinė psichologija

Kognityvinė psichologija (199 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelektas (5)

  Įvadas. Intelekto kilmė. Intelekto sąvokos raida. "Credo ut intellgam" ("tikiu, kad suprasčiau"). Atrasti žmogų ir gamtą. Intelektas ir protas. Aplinka ar genai? Kaip matuoti intelektą? Ką rodo ir ko nerodo intelekto testai? Pažintis su intelekto testais. A. Vekslerio intelekto skalė: kalbinė dalis; konstrukcinė dalis. Amthauerio testas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-29
 • Intelektas (6)

  Įvadas. Kas yra intelektas? Sugebėjimai. Intelekto ir sugebėjimų santykis. Diskusija dėl intelekto komponentų: įgimti ar įgyti? Intelekto matavimas. Intelektų įvairovė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-20
 • Intelektas (7)

  Intelektas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Ar intelektas kinta? Intelekto kraštutinumai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Intelektas ir gabumai

  Įvadas. Intelektas. Intelektas ir gabumai. Gabumus ir intelektą nustatantys testai. Gabumų ir pasiekimų testai. Intelekto matavimas ir vertinimas. Intelekto koeficientas IQ. Santykis tarp intelekto ir sugebėjimų. Išvada.
  Kognityvinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-14
 • Intelektas ir IQ testai

  Įvadas. Intelektą aiškinančios teorijos. IQ testai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2009-03-30
 • Intelektas. Intelekto samprata. Intelekto teorijos

  Įvadas. Intelekto apibrėžimas. Su protu nesusiję intelekto komponentai. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas. Intelekto testas. IQ pasiskirstymo kreivė. Kaip atskirti intelektą nuo mokymosi rezultatų. Testo turinys. Testo rodikliai. Intelektų įvairovė. Ir dar... Naujausi faktai apie intelektą. Išvada. Priedas - testai.
  Kognityvinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Intelekto samprata psichologijoje

  Įvadas. Intelekto apibrėžimas, jo struktūra ir rūšys. Intelekto įvertinimo metodai. Paveldėjimo ir aplinkos įtaka intelektui. Intelekto gerinimo galimybės. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Intelekto testai

  PowerPoint pristatymas. Intelektas. Platonas siūlė naudoti intelekto testus. Intelekto testavimas. Binet intelekto testo pavyzdys. Thurstonf suskirstė intelektą į 7 nagrinėjimo dalis. Kitas mokslininkas Sternberg suskirstė intelektą į 3 dalis. Emocinis intelektas. Intelektas ir smegenų dydis. Intelekto testas. Yra tik du intelekto testai. Wechsler intelekto testas. Amthauer intelekto testas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (8).
  Kognityvinė psichologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-04-15
 • Intelektų įvairovės įvertinimas

  Intelektas. Intelekto požymiai. Tyrimas. Anketa intelektų įvairovei įvertinti (pagal T. Armstrong, 1994). Kalbinis-verbalinis intelektas. Loginis-matematinis intelektas. Erdvinis intelektas. Muzikinis intelektas. Fizinis-kinestezinis intelektas. Vidinis-asmeninis intelektas. Tarpasmeninis intelektas.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-04-10
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės ypatumai

  Įvadas. Bendras vaizduotės apibūdinimas. Vaizduotė. Vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai. Vaizduotės rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės bendroji charakteristika. Psichologinė jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės charakteristika. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotė. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės lavėjimo sąlygos. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Vaizduotės tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Kognityvinė psichologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-10-12
 • Jausmai ir emocijos

  Įžanga. Bendrasis jausmų apibrėžimas. Jausmų kilmės teorijos. Emocijų išraiška. Emocinės būsenos. Emocijų funkcijos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-04
 • Jutimai ir pojūčiai

  Įvadas. Pojūčių klasifikacija ir ypatybės. Regėjimo jutimas. Klausos jutimas. Uoslės jutimas. Skonio jutimas. Lytėjimo jutimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-24
 • Jutimas

  Įvadas. Jutimas – vienas iš pažinimo procesų. Regėjimas. Klausa. Uoslė, skonis. Lytėjimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-11
 • Kai kurie regimosios vaizdinės informacijos atsiminimo dėsningumai

  Tyrimo problemos. Tyrimo uždaviniai. I eksperimentas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų grupė. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. II eksperimentas. Tyrimo metodika. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Klasikinio sąlygojimo tyrimas

  Literatūros apžvalga. Tikslas. Darbo priemonės. Tiriamieji. Darbo eiga. Stimulai. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-11
 • Kognityvinė ir bihevioristinė psichologija

  Įvadas. Kognityvinė raida ir teorija. Kognityvinės teorijos praktinė reikšmė. Kognityvinės teorijos vertinimas. Bihevioristinės krypties elgesio teorijos. Bihevioristinės teorijos vertinimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis.
  Kognityvinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-02-22
 • Kognityvinė psichologija

  Mąstymo (minties) vaizdinė, sprendinių, sąvokinė formos. Vieta kitų pažinimo procesų kontekste. Mąstymas ir veikla: problemos, uždavinio sprendimas, jo etapai. Mąstymo (minties) vaizdinė, sprendinių, sąvokinė formos. Mąstymo veiksmai, operacijos: analizė ir sintezė, abstrahavimas ir konkretizavimas, palyginimas, apibendrinimas ir kitos. Mąstymo filogenezė: ikikalbinis, archainis mąstymas, sakytinės ir rašytinės kalbos, skaičiavimo atsiradimas ir mąstymas, graikų mąstymo ypatumai. Ikikalbinis mąstymas. Archainis mąstymas. Sakytinės ir rašytinės kalbos atsiradimas. Skaičiavimo atsiradimas ir mąstymas. Graikų mąstymo ypatumai. Mąstymo lygiai. Kalbos samprata, funkcijos ir reikšmė, rūšys. Psicholingvistika, jos problemos, uždaviniai ir metodai. Reprezentacinė kalba. Komunikacinė kalba. Vidinė šneka. N. Chomsky ir psicholingvistikos pradžia. Kalbos ir mąstymo ryšys . Ontogenezė. Filogenezė. Sakymo generavimas: žinios, socialinis ir situacinis kontekstas, tikslai ir motyvai, idėjų transliacija į žodžius ir sakinius, lingvistinis sakinio programavimas ir ekstralingvistinės priemonės. Kalbos suvokimas ir supratimas. Sakinio suvokimas ir supratimas. Pokalbis: supratimas. Tekstas (diskursas) ir jo supratimas. Vaizduotės rūšys. Pasyvioji vaizduotė, jos rūšys, savybės. Vaizduotės kūrimo būdai. Vaizduotės turtingumas. Vaizdinis mąstymas. Vaizduotės aspektai. Vaizdiniai ir vaizduotė. Atminties vaizdiniai. Vaizduotės vaizdiniai ir vaizduote. Mąstymas ir vaizduotė kuriamojoje veikloje (kūryboje).
  Kognityvinė psichologija, špera(28 puslapiai)
  2009-02-13
 • Kognityvinė psichologija (2)

  Mąstymas. Mąstymo vieta kitų pažinimo procesų kontekste. Problemos, uždavinio sprendimas, jo etapai. Mąstymo sprendinių (teiginių) forma. Sąvokinė mąstymo forma. Mąstymo veiksmai, operacijos: analizė ir sintezė, abstrahavimas ir konkretizavimas, palyginimas, apibendrinimas ir kitos. Abstraktaus) teorinio mąstymo rūšis. Konkretus) praktinis mąstymo rūšis. Mastymo filogenezė. Ikikalbinis mąstymas. Archainis mąstymas. Sakytinės ir rašytinės kalbos atsiradimas. Skaičiavimo atsiradimas ir mąstymas. Mąstymo lygiai. Mąstymo tipai. Kalbos samprata, funkcijos ir reikšmė, rūšys. Psicholingvistika, jos problemos, uždaviniai ir metodai. Kalbos ir mąstymo ryšys. Filogenezė. Kalbos ir mąstymo ryšys. Ontogenezė Sakymo generavimas: žinios, socialinis ir situacinis kontekstas, tikslai ir motyvai, idėjų transliacija į žodžius ir sakinius, lingvistinis sakinio programavimas ir ekstralingvistinės priemonės. Kalbos suvokimas ir supratimas. Vaizdus mąstymas ir vaizduotė. Vaizduotės rūšys ir vaizdų kūrimo vaizduotėje būdai. Pasyvioji vaizduotė, jos rūšys, savybės. Vaizdų kūrimo būdai. Vaizdiniai ir vaizduotė. Mąstymas ir vaizduotė kuriamojoje veikloje (kūryboje).
  Kognityvinė psichologija, konspektas(24 puslapiai)
  2010-03-05
 • Kognityvinės psichologijos tyrimai

  Dėmesio pastovumo ir paskirstymo tyrimo korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio paskirstymo ypatumus, pastovumą atliekant korektūros veiksmus. Dėmesio perkėlimo tyrimas juodų-raudonų skaitmenų korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio perkėlimo ypatumus, įsisavinti juodų-raudonų skaitmenų metodikos taikymą dėmesio perkėlimui tirti, išsiaiškinti individualius dėmesio perkėlimo ypatumus. Stroop’o efekto tyrimo protokolas. Darbo tikslas: ištirti suvokimą ir dėmesį. Stroop’o efekto metodu. Įvertinti, kaip atsiranda interferencija (anksčiau įgytos informacijos trukdymas naujai informacijai kaupti, nes pastarąją slopina ankstesnioji; interferencija tiriama kartu su atmintimi ir išmokimu)dėl parašyto žodžio spalvos ir žodžio reikšmės nesutapimo. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas (III tyrimai). Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Ebinhaus’o atminties savybių tyrimo protokolas. Darbo tikslas: Nustatyti trumpalaikės regimosios atminties išlaikymą ir kas labiausiai įsidėmima sekos pradžia vidurys ar pabaiga. Atminties priklausomybė nuo įsimenamos medžiagos emocingumo tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti atminties efektyvumo priklausomybę nuo įsimenamos medžiagos emocingumo; išmokti parodyti tą priklausomybę praktiškai; nustatyti jos individualius skirtumus.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-24
 • Kognityvinės raidos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Kognityvinė teorija. Paauglystė. Paauglystė baigiasi. Fizinė raida. Pažintinė raida. Artumo raida. Paauglių seksualumas ir nėštumas. 4 asmenybės vystymosi etapai. Pagrindiniai Eriksono teorijos teiginiai.
  Kognityvinė psichologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-11
Puslapyje rodyti po