Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija>Asmenybės psichologija

Asmenybės psichologija (537 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūrybiškumo tyrimas pagal E. P. Torencą

  Tyrimo tikslas: Nustatyti kūrybinio mąstymo sugebėjimus keturiais rodikliais: gausumo, lankstumo, originalumo ir detalumo, išreikšti kūrybiškumo rezultatus.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-01-19
 • Kūrybos psichologija (2)

  Kūrybinių sugebėjimų struktūra. Kūrybinis (divergentinis) mąstymas, jo požymiai, komponentai. Kūrybinio mąstymo vertinimas, diagnostika. Kūrybos proceso etapai ir veiksniai. Kūrybiškos asmenybės modeliai, kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybiškumo ir intelekto santykis, įvairių autorių požiūriai. Kūrybiškumo raidos dėsningumai, kūrybiškumą slopinantys ir skatinantys veiksniai. Įvairių autorių požiūriai į vaiko, paauglio ir suaugusiojo kūrybiškumo raidą. Kritiniai momentai individo kūrybiškumo raidoje.
  Asmenybės psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2009-05-04
 • Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamoje, masinėje kultūroje

  Įvadas. Žiniasklaidos santykis su lyties įvaizdžiu . Lyčių hierarchija. Sportas. Karo tarnyba. Pilietinės priedermės. Vyriška/moteriška televizija. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-16
 • Lyderiai

  Įvadas. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Pagal lyderio santykiavimo su grupės nariais pobūdį, K. Levinas išskyrė tris lyderių tipus. Autokratas. Demokratas. Liberalusis. Vadovas turėtų atsižvelgti į tris jėgų grupes. Lyderiavimo teorijose skiriami tam tikri lyderių tipai pagal tai, kaip jie jais tapo. Transakciniai lyderiai. Transformaciniai lyderiai. Lyderių bruožai. Ieškant įvertinamų lyderiavimo bruožu, remiamasi dviem požiūriais. 7 būdingiausi lyderio bruožai. Vadovai piešia aiškų, bet labai siaurą lyderio portretą. Lyderystės teorijos. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis modelis. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. R. Tonnenbaumas ir AV.H. Schmidtas – vieni pirmųjų teoretikų.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Lietuvos tautos istorija, lietuvio charakterio ypatumai, juos lemiantys veiksniai

  Įvadas. Lietuvos kraštas. Lietuvis, koks jis yra. Kitų nuomonė apie lietuvį. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-05-05
 • Logoterapija kaip metodas

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti logoterapijos pagalbos naudingumą ir veiksmingumą žmogui, neturinčiam gyvenimo prasmės. Logoterapijos samprata. Namų darbas Nr.2. Logoterapija kaip metodas. Problema: logoterapijos metodas padeda žmonėms, praradusiems gyvenimo prasmę, ją atrasti. Išvados. Probleminis medis.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-22
 • Malonumo interpretacija S. Freudo ir J. Lacano psichoanalizėje

  Psichoanalizė kaip interpretacija. Malonumo principas ir realybės principas. Malonumo principo ekonominė prasmė. Realybės principo problema. Malonumo principo pamatai. Kartojimas. Erosas ir tanatas. Anapus malonumo principo. Edipo situacija. Edipo situacija kaip trauma. Jouissance – prasmę indukuojanti beprasmybė.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-10-02
 • Manipuliacijų samprata ir jų tipai

  Įvadas. Manipuliacijų tipai ir pavyzdžiai. Manipuliatoriais negimstama. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-13
 • Mano psichologinė charakteristika

  Įvadas. Vėžiai svajokliai. Aš – meniškos sielos žmogus. Santykiai su aplinkiniais. Kas tai yra "Įlysti į kito kailį?". Vienas iš laimės šaltinių – šeima. Darbas mano gyvenime. Ką man reiškia spalvos? Aš – "Optimistas!!!". Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-15
 • Menas gyventi

  Įvadas. Mūsų uždaviniai. Tai, ko reikėtų atsisakyti. Tai reikėtų daryti. Savianalizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-13
 • Mokinio asmenybės tyrimas

  Įvadas. Psichologinė mokinio charakteristika. Priedas (1).
  Asmenybės psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • Mokinio charakteristika

  Mano pasirinktas ir aprašomas vaikas yra mano sūnus Domantas. Jam netrukus sukaks 17 metų. Gyvena pilnoje šeimoje, turi jaunesnę seserį, kuriai dabar 5,5 metų. Domantas vyriausias vaikas šeimoje. Charakteristika pagal Z. Froido asmenybės teoriją. C.G. Jungo asmenybės teorija. A. Adlerio asmenybės teorija. A.H. Maslou asmenybės teorija.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-09-30
 • Mokinio psichologinė charakteristika

  Įvadas. Analizė. Mokymosi rezultatai. Laisvalaikio užsiėmimai. Anketos rezultatų aptarimas. Charakterio nustatymas. Išvada.
  Asmenybės psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2011-01-26
 • Mokinio psichologinė charakteristika (2)

  Įvadas. Vaiko psichologinės charakteristikos tyrimui pasirinkau Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinį Kęstutį. Analizė. Charakterio nustatymas: melancholikas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4 psl.)
  Asmenybės psichologija, analizė(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Moters ir vyro psichologiniai ypatumai

  Įvadas. Lyčių skirtumai. Vyro ir moters jausmai, meilė. Erotinė stimuliacija. Konfliktai tarp moters ir vyro. Laisvalaikis. Vaikų auklėjimas. Moters ir vyro potraukis alkoholizmui. Ar moteris ir vyras gali būti draugais? Dirbančių moterų diskriminacija šiuolaikinėje visuomenėje bei seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2007-10-12
 • Moterų, patyrusių smurtą šeimoje, gyvenimo kokybės analizė

  Įvadas. Gyvenimo kokybės (GK) samprata. Gyvenimo kokybės gerovės suvokimo pagrindų sistema. Asmenybės bruožai ir jų plėtotė. Šeima Lietuvos gyventojų GK vertybių skalėje. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, jų priežastys ir pasekmės. Smurto ir depresijos ryšys. Patirto smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-04-27
 • Motyvacija (5)

  Poreikiai ir motyvai. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. McCleland motyvacijos teorija. Motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacija. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Profesinė motyvacija.
  Asmenybės psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-15
 • Motyvacija (6)

  Įvadas. Smalsumas. Išmokimo džiaugsmas. Savipilda. Savigarba. Laimėjimai ir lūkesčiai. Kompetencija - pakankamumas. Konkurencija. Formalaus statuso įtvirtinimas. Darbo/veiklos pobūdis. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-06
 • Motyvacija (9)

  Motyvacija. Motyvacijos apibrėžimas. Poreikių teorijos (apie motyvaciją). Maslow hierarchija. Herzberg dviejų faktorių teorija. McClelland pasiekimų motyvacijos teorija. Teisingumo teorija. Galimybių teorija. Galimybių teorijos įvertinimas. Bihevioristinis požiūris į motyvaciją. Pastiprinimo teorijos įvertinimas. Vidinė (intrinsic – vidinis, tikras, esminis) motyvacija. Vidinės motyvacijos teorijos įvertinimas. Uždavinių kėlimo (reguliavimo) teorija. Motyvacijos teorijų įvertinimas.
  Asmenybės psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Motyvacija ir emocijos (2)

  Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Instinktai. Homeostatinės teorijos. Homeostazė. Hull’o paskatų sumažinimo modelis. Kognityvinio pastovumo teorija. Maslow savirealizacijos teorija. Pasiekimų motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Sąmoningas emocijų išgyvenimas. Fiziologiniai pokyčiai. Elgesio pokyčiai. Emocijų klasifikacija. Emocijų teorijos. Darwin’o evoliucijos teorija. James-Lange teorija. Cannon’o teorija. Kognityvinės teorijos. Šiuolaikinės evoliucinės teorijos.
  Asmenybės psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
Puslapyje rodyti po