Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Konformizmas

  Įvadas. Kas yra konformizmas? Konformistinis žmogus. Kaip nuspėti galimą konformistiškumą? Konformistiškumas didėja. Vieningumas. Kodėl pasiduodame socialiniam spaudimui arba kodėl elgiamasi konformistiškai? Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-03
 • Konsultavimas ir psichoterapija

  Konsultavimo ir psichoterapijos palyginimas Pagrindinės konsultavimo ir psichoterapijos skirtumai. Psichoanalitinės ir psichodinaminės terapijos ir konsultavimo teoriniai principai. Individualiosios psichologijos teoriniai principai. Taikomoji elgesio analizė. Racionalioji emocinė elgesio terapija(REET). Realybės terapija. Į klientą nukreiptas konsultavimas. Trumpalaikis sprendimo kryptimi orientuotas konsultavimas. Šeimos konsultavimas ir terapija. Technikos, padedančios pakeisti šeimos funkcionavimą. Vaikų ir paauglių psichologinės krizės ir traumos. Profesijos pasirinkimo konsultavimas. Pagal konsultavimo tikslus jis skiria šiuos konsultacijų tipus. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos samprata, tikslai. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas bei sutrikimų prevencija. Psichinis atsparumas. Pozityvioji psichologija ir vaikų psichinė sveikata. Vaikų konsultavimas ir pozityvioji psichologija. Darbas su tėvais. Švietimas psichinės sveikatos klausimais.
  Psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2011-02-07
 • Konsultavimo atvejo analizės aprašymo schema

  Kliento pristatymas (demogrfinė informcija: lytis, amžius, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, profesija ir pan.). Pateikta problema: Kaip pats klientas įvardijo, kodėl kreipėsi pagalbos. Surinkta informacija: viskas, ką klientas papasakojo konsultacijos metu. Stebėjimo metu fiksuota informacija. Tikroji problema: Kaip galima apibrėžti problemą, atsižvelgus į visą surinktą informaciją. Galimos darbo su klientu kryptys, artimiausios ir ilgalaikės perspektyvos: ko turėtų būti siekiama ir kokius metodus galima panaudoti. Psichologinio konsultavimo metu panaudotos technikos.
  Psichologija, pavyzdys(5 puslapiai)
  2011-07-13
 • Konsultavimo psichologija

  Įvadas. Pagrindinės vaikų psichologinių sunkumų grupės. Reikšmingiausios psichologinės pagalbos vaikui kryptys. Psichologinė pagalba šeimai. Psichologinė pagalba vaikui, patiriančiam sunkumų mokykloje. Vaikas, patiriantis sunkumų bendraudamas su bendraamžiais. Psichologinė parama, įveikiant vaiko vidinius prieštaravimus. Priešinimasis psichologinei pagalbai. Vaikas priešinasi psichologinei pagalbai. Vaiko socialinė aplinka priešinasi psichologinei pagalbai. Vaikas ir jo socialinė aplinka priešinasi pagalbai. Elgesio ir emocinės vaiko problemos. Elgesio problemos. Emocinės problemos. Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Konsultavimo psichologija (2)

  Psichologinio konsultavimo apibrėžimas. Konsultavimas kaip pagalbos santykis. Konsultavimas kaip poveikio priemonių rinkinys. Konsultavimas kaip psichologinis procesas. Psichologinio konsultavimo tikslai. Psichologinio konsultavimo teorijos funkcijos, šaltiniai ir ribotumas. Kita teorijos funkcija – specifinės profesinės kalbos kūrimas. Teorija, kaip tyrimo hipotezių rinkinys. Konsultavimo teorijų šaltiniai. Konsultavimo teorijų ribotumas. Konsultanto vaidmuo. Konsultanto vaidmenys pagal darbo pobūdį. Reikalavimai konsultanto asmenybei. Konsultanto vertybių sistema. Profesinės veiklos įtaka konsultanto asmenybei ir gyvenimo kokybei. Kliento ypatumai. Multikultūrinis konsultavimas. Klientų, priklausančių skirtingai etniniai, tautiniai ar rasinei grupei, konsultavimas. Pagyvenusių žmonių konsultavimas. Konsultavimas ir lytis. Moterų konsultavimas. Vyrų konsultavimas. Seksualinių mažumų konsultavimas. Asmenų su fizine negale konsultavimas. Nemotyvuotas klientas. Konsultavimas: procesas ir metodai. Terapinė atmosfera. Emociniai terapinės atmosferos komponentai. Pirmasis susitikimas. Struktūra. Kontraktas. Repeticija. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje. Baigiamasi konsultavimo etapas. Kada derėtų pabaigti konsultacinį santykį? Konsultanto inicijuota pabaiga. Pozityvus konsultacijų užbaigimas. Problemos, kylančios baigiant konsultacijas. Kliento nukreipimas kitiems specialistams. Pakartotinis susitikimas (recirkuliacija). Konsultacijų efektyvumo vertinimas. Etika konsultavime. Konsultavimas ir etika. Profesinės etikos kodeksai ir praktinio darbo standartai. Etikos kodeksų ribotumas. Prieštaravimai etiniuose kodeksuose ir tarp jų. Etinių sprendimų priėmimas. Kiti etiniai principai. Teisinės normos ir konsultavimas. Informacija apie klientą ir teisinės normos.
  Psichologija, konspektas(57 puslapiai)
  2011-04-12
 • Kūrybingumas

  Kūrybingumo apibūdinimas. Intelektas ir kūrybiškumas. Kūrybingumo dėmenys. Kūrybingumą skatinantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Kūrybingumą slopinantys veiksniai. Išvada.
  Psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2009-06-17
 • Kūrybos psichologija

  Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo komponentai. Kūrybinės veiklos specifika. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo metodai. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Kurto Levino teorija

  Mokslo metodologija. Dėsnis ir eksperimentas psichologijoje. Dinaminė veiksmo teorija. Psichologinė apdovanojimo ir bausmės situacija. Situacija domėjimosi veikla. Bausmės panaudojimas. Apdovanojimo perspektyvos pateikimas. Aplinkos įtaka vaiko elgesiui bei vystymuisi. "Lauko" nustatymas "konkrečiu momentu".
  Psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Laimė

  Įvadas. Šypsena. Laimė. Malonūs jausmai. Mūsų kūnas žino daugiau nei mes patys. Laimė nėra nelaimės priešprieša. Kairėje - laimė, dešinėje – nelaimė. Išvados.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-18
 • Laimingo gyvenimo psichologija

  Laimės sąvokos turinys. Laimės prielaidos. Laimės paradoksas. Būti laimingam – nelengva. Ar protingesnieji laimingesni? Viena iš laimės paslapčių – darni šeima. Kita laimės paslaptis – protingi apribojimai. Laimės koeficientas. Laimės koeficiento atsiradimas. Tiesiog imkite ir darykite. Daugiau jaudinamų akimirkų. Nugalėkite blogus jausmus. Laimės pamatas. Kiekviena diena laiminga. Pabandykite būti laimingi.
  Psichologija, referatas(14 puslapių)
  2005-09-20
 • Lėlių terapija

  Įvadas. Lėlių terapijos sąvoka ir istorija. Lėlių terapijos naudojimas. Lėlių terapija Lietuvoje. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-02
 • Lyčių skirtumai

  Vyrų ir moterų jausmai. Vyriška - moteriška. Laisvalaikis. Erotinė stimuliacija. Vaikų auklėjimas. Skirtumai ir konfliktai.
  Psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Lyderiavimo esmės sampratos

  PowerPoint pristatymas. Lyderiavimo teorijos, galiojančios šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje. Asmenybės savybių sąsajos su gebėjimu lyderiauti pasirodo nėra labai stiprios. Lyderio funkcijos. Pagrindinės lyderio funkcijos. Valdžios (paklusimo iššaukimo) formos. Valdžios (paklusimo iššaukimo) formos. M. Eysenck lyderių tipologija. M. Veber lyderių tipologija. M. Scheler lyderių tipologija. F. Nyčės (Nietzsche) lyderių tipologija. K. Lewin lyderių tipologija. R. Quinn lyderių tipologija. Optimalios skirtingų lyderių raiškos sąlygos. C. Hodgkinson lyderių tipologija. H. D.Lasswell lyderių tipologija.
  Psichologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-05-09
 • Mano bendravimo ypatumai

  Bendravimo psichologija. Tikslas – suvokti savo bendravimo ypatumus, atrasti savo bendravimo silpnąsias ir stipriąsias savybes. Mano komunikacijos schema, kuria aš dažniausiai vadovaujuosi bendraudama, kokius poreikius patenkinu bendraudama. Kaip išreiškiu save bendraudama su kitais, koks Aš manęs vaizdas bendravime? Kaip parodau savo emocijas, kokių emocijų vengiu bendraudama? Kaip atrodo mano žodinis bendravimas, koks pranešimo aspektas dominuoja, kai aš klausau pašnekovo, kokia kalba – AŠ ar TU vadovaujuosi? Kokius nežodinio bendravimo ženklus rodau? Kaip klausausi savo pašnekovo? Kaip elgiuosi konfliktų metu, kokia strategija dažniausiai vadovaujuosi? Kaip mano individualūs skirtumai (charakterio savybės, temperamentas) pasireiškia bendravime, kokios savybės padeda, o kokios trukdo bendravimui?
  Psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-12-03
 • Mąstymo uždaviniai. Problemų sprendimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Mąstymas kaip pažinimo procesas. Mąstymas. Mąstymo turinys ir formos. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo uždavinių sprendimas. Mąstymo procesas. Mąstymo rūšys. Mąstymo ypatybės. Mąstymo uždaviniai: 5 uždaviniai su atsakymais.
  Psichologija, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-04-13
 • Meilė ir draugystė (2)

  Meilės samprata. Meilės simboliai. Meilės dievai. Artimo meilė. Nesibaigianti meilė. Meilė vedybiniame gyvenime. Kad meilė neužgestų. Draugų meilė. Draugystė. Dvasinė draugystė.
  Psichologija, referatas(13 puslapių)
  2007-11-09
 • Menas parduoti ir pirkti

  PowerPoint pristatymas. "Garbė ir prekyba kas sau gyvena". 13 standartinių pirkėjų prieštaravimų. Ir nebandykite! Žavesys. Pernelyg brangu! Kainos skaidymas. Pernelyg rizikinga! Garantijos. Mes tai jau bandėme! Supratimo rodymas. Mes neturėjome su tuo jokių reikalų! Formaliai apmokykite. Tai ne mūsų stilius! Palaukime ir pažiūrėsime, ką darys mūsų konkurentai! Pirkėjas konkurentas. Dabar neturime lėšų! Skolon. Mes per daug investavome į šias sistemas! "Jeigu patiks - sumokėsite". Dabar itin daug visko vyksta! Naudokite gobšumą. Kodėl aš turiu jumis pasitikėti? Užbėgimas už akių skundams. Aš sutinku, o jie nesutinka! Pakviesti pirkėją pokalbiui. Kaip neišgąsdinti pirkėjo parduotuvėje. Be "ne". Labirintai. Pardavinėkite gerus daiktus.
  Psichologija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-04-27
 • Meno terapija

  Meno terapijos teorinis pagrindimas. Panaudojimo galimybes. Taikymo sfera. Tyrimai. Koliažas. Terapijos galimybės.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-09
 • Miegas ir sapnai, veiklos motyvacija ir intelekto samprata

  Miegas ir sapnai. Miego ritmas. Miego funkcijos ir miego trūkumo pasekmės. Miego trūkumo pasekmės. Pagrindiniai miego sutrikimai. Sapnai. Veiklos motyvacija. A. Maslow poreikių hierarchija. Vidinės ir išorinės motyvacijos skirtumai. Stereotipai. Asmenybės tikslai ir aspiracijos. Intelektas. Intelekto samprata. Pagrindiniai intelekto veiksniai. H. Gardnerio intelektai. Intelekto koeficientas.
  Psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-06
 • Mokymosi motyvacijos veiksniai

  Įvadas. Veiklos motyvacija. Vidinės motyvacijos ugdymas. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Išvados.
  Psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-11
Puslapyje rodyti po