Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pramonė ir gamyba>Pramonės ir gamybos kursiniai darbai

Pramonės ir gamybos kursiniai darbai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Optimalių darbo sąlygų sudarymas

  Darbo sąlygas įtakojantys veiksniai: sanitarinės higieninės darbo sąlygos, patalpų mikroklimatas, būsto ekologija, cheminiai veiksniai, virpesiai, apšvietimas, triukšmas, darbo patalpų apšildymas, šviežio oro privalumai ir jo atnaujinimas (ventiliacija), oro drėgnumas; psichofiziologiniai, emociniai veiksniai; darbo ir poilsio laikas: darbo laikas, poilsio laikas, jaunų asmenų apsaugos reglamentavimas, slenkantis darbo grafikas, sutrumpinta darbo savaitė, laisvas darbo grafikas; nelaimingi atsitikimai darbe, darbo sauga; darboviečių ir jų įrengimo reikalavimų bendroji charakteristika: gamybinės buities reikalavimai, technologiniai (gamybiniai) reikalavimai, techniniai reikalavimai, priešgaisriniai reikalavimai; darbo įrenginiai: minimalūs reikalavimai mobiliesiems darbo įrenginiams, bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams; socialinis draudimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(64 puslapiai)
  2005-03-01
 • Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (2)

  Įžanga. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-11-08
 • Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (3)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (srovinė linija). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-10-05
 • Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (6)

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Daiktinė specializavimo forma. Vienadaiktė srovinė linija( D-K veikloms). Daugedaiktė srovinė linija (D-K veikloms). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje. Tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Gamybinės struktūros parinkimas. Personalo poreikio nustatymas ir valdymo. struktūros parinkimas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2009-09-14
 • Pramonės įmonės kūrimas ir organizavimas

  Pramonės gamybinio padalinio (įmonės) kūrimas ir organizavimas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-05-22
 • Pramonės organizavimas

  Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai - technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pertraukiamo veikimo srovinė linija. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas pertraukiamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Pagalbinės ir aptarnavimo veiklos organizavimas. Remonto ūkio veiklos organizavimas. Sandėlių ūkio organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Kontrolinė korta. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Lentelės (25).
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-05-10
 • Projektas: diamonio fosfato gamyba

  Inžinerijos ekonomika. Inovacijos charakteristika. Inovacijos projektavimo ir diegimo aplinkos analizė; problemų įvardijimas. Aplinkos analizė – makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Įmonės vidinės būklės įvertinimas PTGG (SWOT) analizės metodu. Išskirtinė kompetencija, konkurenciniai trūkumai ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės raidos tikslinės orientacijos parinkimas: filosofijos, vizijos, misijos, strateginio ir finansinio tikslų; įmonės generalinės strategijos nustatymas. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai. Rinkos segmentavimas, produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai. Technologinės aplinkos įvertinimas ir technologinio proceso aprašymas. Technologinio proceso aprašymas. Technologinės schemos sudarymas. Technologinių įrengimų parinkimas. Resursų ir investicijų poreikio skaičiavimas. Gamybos ir pardavimų apimties skaičiavimas. Statybos vertės apskaičiavimas. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Pagrindinių priemonių vertės apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo poreikio nustatymas. Parduodamos produkcijos savikainos skaičiavimas. Veiklos sąnaudų skaičiavimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų skaičiavimas. Gaminio rentabilumo skaičiavimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) ataskaitos rengimas. Prognozuojamos pelno (nuostolio) pasiskirstymo ataskaitos rengimas. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Nauda, kuria gauna inovacijos kūrėjas, ją parduodamas. Nauda, kurią gauna inovacijos vartotojas, jos pirkėjas. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaitos rengimas. Investicijų inovacijos diegimui efektyvumo skaičiavimas. Kapitalo kainos nustatymas. Investicijos diegimo apsimokėjimo laiko skaičiavimas (grynos ir esamosios vertės, pelningumo indekso skaičiavimas). Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimas (būsimųjų pinigų srautų balanso diagrama). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-26
 • Projektų valdymas: baldų gamybos įmonė

  Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Pareiškėjo pavadinimas. Tikslinis regionas ir programa. Duomenys apie pareiškėją. Pagrindinė informacija. Pareiškėjo identitetas. Buveinės adresas. Pareiškėjo įmonės vadovas. Pareiškėjo teisinis statusas ir savininkai. Teisinis statusas. Savininkai. Veiklos aprašymas. Dabartinė situacija. Ankstesnė pareiškėjo veikla. Strategija ir plėtros tikslai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvių atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas. Projekto rezultatai. Projekto poveikis. Pareiškėjo ir projekto partnerių gebėjimai ir žinios. Pareiškėjo ir projekto partnerių profesinė kompetencija ir patirtis. Projektų valdymo patirtis. Techninė bazė, kuria galės naudotis projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų patirtis kompetencija. Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-15
 • Spintos vaizdo ir garso aparatūrai gamybos technologija: UAB "Baltijos baldų grupė"

  Baldų pramonės istorija Lietuvoje. Baldų pramonės vystymasis, uždaviniai, tikslai Baldų pramonės eksporto galimybės. Baigiamojo darbo tikslai, objektas, uždaviniai, metodai. Bendroji dalis. UAB "Baltic furniture components" charakteristikos. Darbo temos pagrindimas. Literatūros apžvalga. Technologinė dalis. Gaminio techninis aprašymas. Gaminio konstrukcija ir medžiagos. Gaminio detalių skaičiavimo žiniaraštis. Gaminio medžiagų skaičiavimas. Gamybos atliekų skaičiavimas. Klijų sąnaudų gaminiui skaičiavimas. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų suvestinis žiniaraštis metinei programai. Furnitūros skaičiavimas. Technologinio proceso sudarymas. Įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Konstrukcinė dalis. Energetinė dalis. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Suspausto oro kiekio skaičiavimas. Darbų sauga. Darbo higiena, gamybinė sanitarija, žmogaus sauga. Instruktavimų tvarka įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Civilinės saugos organizavimas įmonėje. Vandens sąnaudos ūkiniams, buitiniams ir priešgaisriniams reikalams. Saugumo technika. Tiriamoji dalis. Apklausos anketa. Apklausos duomenys. Ekonominė dalis. Verslo šakos analizė. Verslo aprašymas.Vadyba. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų įvertinimas. Energetinių sąnaudų skaičiavimas. Operacijų vykdymas. Personalas. Gaminio savikainos skaičiavimas. Marketingas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(64 puslapiai)
  2009-12-08
 • Sriubų ruošimo organizavimas greito aptarnavimo restorane

  Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbo pasidalijimo pagrindas. Įrengimų apskaičiavimas ir parinkimas. Gamybinių patalpų plotų skaičiavimas. Sandėlių ploto skaičiavimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis. Darbo grafikų sudarymas. Elektros energijos suvartojimo pagrindimas. Priedas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-12-13
 • Šaltai rūkytų dešrų gamybos įranga

  Įvadas. Santrauka. Darbo tikslas – nagrinėti įrangos įtaką šaltai rūkytų dešrų kokybei. Darbo uždaviniai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Technologinio proceso srauto diagrama su įranga. Technologinių įrengimų parinkimas. Įrenginių darbo laiko skaičiavimas ir grafikas. Įrenginių sąvadas ir jų užimamų plotų skaičiavimas. Įrenginių priežiūros programa ir montavimo ypatumai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-04-06
 • Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumai

  Įvadas. Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumai. Trafaretinių spaudos formų gamyba. Rėmai. Tinklelis. Trafareto gamyba. Trafareto eksponavimas. Spaudos formos plovimas po eksponavimo. Rakelis. Trafaretinių spaudos mašinų konstrukcijų įvairovė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-10-15
 • Traškučių gamybos procesas KiMs įmonėje

  Gamybos valdymo teoriniai pagrindai. Vadybos turinys. Gamybos proceso esmė. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos valdymo praktinė dalis. Įvadas. Darbo tikslai. Informacija apie kompanija. Bendri faktai. Gaminami produktai. Užimama rinkos dalis. Darbuotojai. Gamyba. Produktai. Paskirstymo kanalai. Kokybės valdymas. Gamybos valdymas. Administravimas. Gamybos linijos. Gamybos procesas. Gamybos įranga. Traškučių paklausa. ABC analizė. Mėnesio gamybos planas kiekvienam produktui. Mėnesio gamybos planai traškučių gamybos linijai. Kaštų valdymas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-03-08
 • Tuštumėtų plokščių srautinė agregatinė gamyba

  Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Srautinės – agregatinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Bendros žinios apie gaminį ir gamybos būdą. Gaminio aksonometrija. Pagrindinės gaminio charakteristikos. Technologinio rėžimo charakteristikos. Technologinių įrengimų darbo ciklogramų sudarymas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Darbo saugos reikalavimai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-05-11
 • Ūkinės veiklos analizė: įmonė "Detalija"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Gamybos apimtis metams. Medžiagų poreikis metams. Būtinas įsigyti medžiagų kiekis per metus. Einamosios maksimalios ir draustinės atsargos metams. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už atliekamas operacijas. Metinės gamybinės programos imlumas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio metinė suma, įmonės mokėtina socialinio draudimo suma. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio metinė suma ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienai detalei ir visai gamybos programai. Gamybinių įrengimų metinis nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui metams. Įmonės mėnesio netiesioginės gamybos išlaidos, netiesioginės išlaidos kiekvienai detalei. Detalių gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Įmonės mėnesio veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos vertė ir savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas, turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-24
 • Varškės gamybos cechas

  Įvadas. Darbo tikslai - gebėti įmonės priimamus sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įvertinant gamybos padalinio sąnaudas ir pelningumą. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų pagalbinėms medžiagoms/ žaliavoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Cecho pastatų apšildymo išlaidos. Einamasis cecho pastatų remontas. Išlaidos spec. Drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė.Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai- ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-01
 • Veiklos kūrimo ir vykdymo organizavimas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Daiktinė specializavimo forma.(pertraukiamo veikimo srovinė linija). Srovinės gamybos charakteristika. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas (teorija). Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvntmin). Gamybos ciklo trukmė. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2011-09-28
 • Veleno savikainos skaičiavimas

  Kursinio projekto užduotis: Veleno 6P80G.20.023 savikainos skaičiavimas. Įvadas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Techninių darbuotojų ir tarnautojų atlyginimas su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams aptarnavimams. Pardavimų išlaidos. Bendros ir administracinės išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Savikainos sektorinė struktūrinė diagrama. Lūžio taško grafikas. Reziumė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-20
 • Vyriškos odinės avalynės gamyba

  Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Organizavimo proceso darbai ir tarpusavio priklausomybė. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Virtų rūkytų dešrų gamybos baro rekonstrukcija

  Virtų dešrelių technologinio proceso schema. Technologinio proceso organizavimo grafikas. Technologinės įrangos parinkimas ir projektavimas. Įrengimų darbo organizavimo grafikas. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų skaičiavimas. Šalčio, garo, vandens, elektros energijos, šilumos skaičiavimai. Šalčio poreikio skaičiavimas. Elektros poreikių skaičiavimas. Garo poreikio skaičiavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Santechniniai skaičiavimai. Apšildymas. Ventiliacija.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po